Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN DUA 2014


MINGGU

WAKTU

MINGGU

WAKTU

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal
a. Daya tahan
Kardiovaskular

KEMAHIRAN
1. Permainan
Bola Baling
menghantar
- menangkap

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
1.Permainan
a. Bola Baling
- mengelecek
- melantun

KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
1. Kesihatan Diri
a. Amalan
pemakanan
tidak sihat
i) Aneroksia
Nervosa

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti dalam


latihan litar dengan teknik
lakuan yang betul dan selamat.
K: Menyatakan maksud dayatahan
kardiovaskular
Menerangkan prosedur latihan litar
A: Kerjasama semasa aktiviti

1.
2
3

P: Melakukan hantaran dan


menangkap bola dengan teknik lakuan yang betul
K: Menyatakan aspek-aspek
keselamatan dalam permainan bola baling
Menerangkan teknik membuat hantaran dan
menangkap bola
A: Kerjasama semasa aktiviti

1.
2.

Perbincangan maksud dayatahan kardiovaskular


Perbincangan prosedur latihan litar
Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait
aktiviti
Latihan litar 4 stesen
tekan tubi
bangkit tubi
burpee
lari ulang-alik 10 m.

2
a.
b.
c.
d.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan


Ansur maju dalam membuat hantaran serta
menangkap bola
Membuat latihan dalam kumpulan kecil

3.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran
mengelecek dan melantun bola dengan teknik lakuan
yang betul dan selamat.
K: Menyatakan peraturan
mengelecek dan melantun dalam bola baling
Menerangkan teknik mengelecek dan melantun yang
betul
A: Keseronokan

1.

K: Menerangkan maksud aneroksia nervosa


Menyenaraikan sifat-sifat orang yang aneroksia
A: Kesyukuran

1.

Perbincangan teknik mengelecek dan melantun bola


baling
Perbincangan peraturan dan undang-undang
mengelecek dalam bola baling
Melakukan kemahiran mengelecek dan melantun
dalam kumpulan kecil

2.
3.

Aktiviti dalam kumpulan kecil


membincangkan gambar seorang dewasa yang
kurus kering
menyenaraikan sifat-sifat seseorang yang
malnutrisi.
Melukis gambar seseorang yang mempunyai
bentuk fizikal impian
-

EVIDEN
B2DJ1E1
B3DJ1E1

B3DJ2E1

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

MINGGU

WAKTU

4.

5.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
1.Permainan
a. Bola Baling
- mengacah
- menghadang

KEMAHIRAN
1. Permainan
a. Bola Baling
- menjaring
- menjaga gol

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KESIHATAN DIRI DAN
KELUARGA
1. Kesihatan Diri
a. Amalan
pemakanan yang
tidak sihat.
ii) Bulimia

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan kemahiran
mengacah dan menghadang
bola dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menyatakan peraturan
mengacah dan menghadang
dalam bola baling
Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam
kemahiran mengacah dan menghadang
A: Sikap kesukanan

1.
2.

P: Melakukan kemahiran
menjaring dan menjaga gol
dengan teknik lakuan yang
betul
K: Menyatakan teknik menjaring dan menjaga gol yang
betul
A: Keseronokan

1.
2.

3.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan teknik mengacah dan menghadang bola


Perbincangan peraturan dan undang-undang mengacah
dan menghadang dalam bola baling
Melakukan kemahiran mengacah dan menghadang
dalam kumpulan kecil

Perbincangan teknik menjaring dan menjaga gol


Melakukan kemahiran menjaring dan menjaga gol
dalam kumpulan kecil

CADANGAN AKTIVITI

K: Menerangkan maksud bulimia


- Menyenaraikan kesan-kesan bulimia pada seseorang
A: Kesyukuran

1.

KEMAHIRAN
1. Permainan
a. Bola Baling
Undang-undang
dan peraturan

P: Menggunakan kemahiran-kemahiran asas bola baling


dalam situasi permainan
K: Mengenal tindakan berbahaya dalam permainan
- Menerangkan beberapa undang-undang dan peraturan
permainan bola baling
A: Kesukanan dan keseronokan

1.

KEMAHIRAN
1.Permainan
a. Bola Baling
- strategi permainan

P: Menggunakan kemahiran-kemahiran asas bola baling


dalam situasi permainan
K: Menyatakan dua strategi permainan bola baling
A: Kerjasama

1.

2.

2.
3.

2.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Mencari makumat dari pelbagai media mengenai


bulimia dalam kumpulan kecil
Melaporkan hasil kerja

Perbincangan undang-undang dan peraturan permainan


bola baling
Perbincangan kesalahan-kesalahan semasa permainan
Perlawanan antara kumpulan

Perlawanan antara kumpulan dan menggunakan


strategi berlainan
Perbincangan strategi permainan dalam kumpulan

B4DJ2E1
B5DJ2E1

B4DJ2E1
B5DJ2E1

MINGGU

WAKTU

5.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN

MINGGU

WAKTU

7.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti-aktiviti
UDTA dengan teknik lakuan yang betul dan selamat
K: Menyenaraikan aktiviti UDTA dan komponen
kecergasan yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut.
A: Kerjasama

1.
a.
b.
c.
d.

KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal
b. Daya tahan Otot

P: Melakukan aktiviti-aktiviti
Daya tahan otot bahagian kaki dengan teknik lakuan
yang betul dan selamat.
K: Menerangkan maksud
Daya tahan otot.
- Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang berkait
dengan aktiviti.
A: Keyakinan diri

1.

KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
1. Kesihatan Diri
c. Pengambilan pil
menguruskan badan

K: Menyenaraikan beberapa kesan pengambilan pil


menguruskan badan.
A: Kesyukuran

1.
2.
3.

UDTA

6.

HASIL PEMBELAJARAN

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KECERGASAN
2. Kecergasan Fizikal
b. Kekuatan Otot
- otot tangan

KEMAHIRAN
2. Olahraga
a. Balapan
Acara lari bergantiganti

2.
a.
b.
c.

HASIL PEMBELAJARAN

Melakukan aktiviti UDTA secara berpasangan


Bangkit Tubi
Tekan Tubi
Jangkauan Melunjur
Larian 12 minit/ 1500 m
Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti
dayatahan otot.
Melakukan aktiviti berikut secara ansur maju.
naik turun tangga
half squat
lompat selang seli

Mencari maklumat dari pelbagai media.


Sumbangsaran dalam kumpulan
Pembentangan hasil dapatan

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti-aktiviti
kekuatan otot bahagian tangan dengan teknik lakuan
yang betul dan selamat.
K: Mengaitkan kepentingan kekuatan otot.dalam sukan,
permainan dan aktiviti harian.
- Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang berkait
dengan aktiviti.
A: Keyakinan diri

1.

P: Melakukan pertukaran baton dengan teknik lakuan


yang betul.
K: Menerangkan teknik lakuan yang betul semasa
menukar baton.
- Menerangkan peraturan menukar baton dalam zon
pertukaran.
A: Kerjasama

1.

2.
a.
b.
c.
d.

2.
3.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan aspek-aspek keselamatan dalam aktiviti


kekuatan otot.
Melakukan aktiviti berikut secara ansur maju.
Bicep curl
mendagu
tekan tubi
bench press
Perbincangan teknik lakuan pertukaran baton yang
betul.
Perbincangan peraturan dalam pertukaran baton dalam
zon pertukaran.
Melakukan pertukaran baton secara berpasangan.

UDTA

B4DJ1E1

B1DK1E1

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

8.

9.

.
MINGGU

WAKTU

9.

10

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
2. Olahraga
a. Balapan
Acara lari bergantiganti
KESIHATAN DIRI DAN
KELUARGA
1. Kesihatan Diri
d. Kesan amalan
pemakanan tidak
sihat
KEMAHIRAN
2. Olahraga
a.Balapan
Acara lari bergantiganti
TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
2. Olahraga
a. Balapan
- acara lari berganrtiganti
GAYA HIDUP SIHAT
1. Pemakanan
a. makro nutrien

KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal
d. Komposisi badan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan larian selekoh dengan teknik lakuan yang


betul.
K: Menerangkan peraturan kedudukan pelari dalam
lorong dan dalam zon pertukaran baton
A: Kerjasama

1.

K: Menyenaraikan kesan-kesan
amalan pemakanan yang tidak sihat.
A: Kesedaran

1.
2.

Perbincangan dalam kumpulan kecil.


Mencari maklumat dalam ICT.

P: Melakukan kemahiran pertukaran baton dalam zon


pertukaran dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menerangkan kepentingan susunan pelari dalam acara
lari berganti-ganti.
A: Kerjasama

1.

Perbincangan susunan pelari dalam acara lari bergantiganti.


Melakukan kemahiran pertukaran baton secara
berpasangan.

2.
3.

2.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan peraturan kedudukan pelari dalam lorong


dan dalam zon pertukaran baton.
Membuat larian selekoh secara individu.
Membuat pertukaran baton di selekoh secara
berpasangan.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan larian 4 X 100 m


dengan teknik lakuan yang betul dan selamat
K: Dapat membezakan pertukaran baton antara 4 X 100m
dengan 4 X 400 m.
A: Kerjasama
K: Menyatakan karbohidrat, lemak dan protein sebagai
makro nutrien.
- Menyenaraikan beberapa sampel untuk setiap makro
nutrien yang disenaraikan.
A: Kesedaran

1.

3.

Membuat rujukan pelbagai media berkait makro


nutrien.
Menguji sampel makanan untuk menentukan kelas
makanan.
Perbincangan tentang makro nutrien.

P: Menggunakan teknik
PENILAIAN kaliper untuk menentukan komposisi
lemak badan.
K: Menyatakan maksud komposisi badan.
- Mengaitkan konponen komposisi badan dengan
sukan,permainan dan kegiatan harian.
- Menerangkan prosedur PENILAIAN kaliper
A: Kesedaran

1.
2.
3.
4.
5.

Perbincangan maksud komposisi badan.


Perbincangan prosedur PENILAIAN kaliper.
Melakukan PENILAIAN kaliper secara berpasangan.
Mentafsir keputusan PENILAIAN
Menyediakan folio individu berkait komposisi badan.

2.
1.
2.

Perbincangan antara perbezaan larian 4 X 100m


dengan 4 X 400 m.
Melakukan larian acara larian berganti-ganti.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B1DJ3E1
B2DJ3E1

B2DK1E1
B2DK1E2

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B3DJ2E2

B1DJ1E1
B3DJ1E2
B4DJ1E2

MINGGU

WAKTU

11

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
3 Pendidikan Pergerakan
a. Gimnastik Artistik
- gerak edar asas
atau
b.
-

WAKTU
MINGGU
12

Gimnastik Irama
meringkuk dan
melunjur

GAYA HIDUP SIHAT


1. Pemakanan
a. makro nutrien

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
3. Pendidikan Pergerakan
Gimnastik Artistik
gerak edar sisi
atau
c.

Gimnastik Irama
lentik kucing

KEMAHIRAN
3. Pendidikan Pergerakan
a. Gimnastik artistik
Gerak edar
rangkaian

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti-aktiviti gerak edar asas dengan


teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan teknik pergerakan edar asas.
A: Keyakinan diri
P: Melakukan aktiviti duduk, meringkuk dan melunjur
kaki dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa
aktiviti.
- Menyatakan komponen kecergasan yang berkait
dengan aktiviti.
A: Kesedaran tubuh badan.
K: Menyenaraikan perbezaan fungsi makro nutrien
dalam sajian makanan.
A: Kesedaran kepentingan makanan seimbang.

1.
2.
a.
b.
c.
d.

Perbincangan teknik gerak edar asas.


Melakukan aktiviti seperti
jalan
lari
skip
gelongsor

Perbincangan prosedur aktiviti.


Perbincangan tentang komponen kecergasan yang
berkait dengan akvitit.
3. Melakukan aktiviti meringkuk dan melunjur secara
individu
1. Perbincangan fungsi makro nutrien.
2. Mencari maklumat dari pelbagai media.
3. Menyediakan folio individu tentang makro nutrien dan
fungsinya.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti-aktiviti gerak edar sisi dengan


teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan teknik pergerakan edar sisi.
A: Keyakinan diri
P: Melakukan aktiviti lentik kucing dengan teknik
lakuan yang betul.
K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan semasa
aktiviti.
- Menyatakan komponen kecergasan yang berkait
dengan aktiviti.
A: Kesedaran tubuh badan.

1.
2.
a.
b.
c.

Perbincangan teknik gerak edar sisi..


Melakukan aktiviti seperti
gerak edar sisi kaki tanpa silang
kaki bersilang
gelonsor

1.
2.

Perbincangan prosedur aktiviti.


Perbincangan tentang komponen kecergasan yang
berkait dengan akvitit.
Melakukan aktiviti lentik kucing secara individu
Perbincangan aspek-aspek keselamatan

P: Melakukan gerak edar rangkaian dengan lancar dan


selamat.
K: Menerangkan ansur maju untuk gerak edar rangkaian.
A: Keseronokan

1.

3.
4.

2.
3.

B2DJ4E1

1.
2.

HASIL PEMBELAJARAN

atau

EVIDEN

Perbincangan jenis gerak edar rangkaian dalam


kumpulan.
Membincangkan keselamatan tempat aktiviti dan
persekitaran.
Melakukan gerak edar rangkaian secara individu.

FOLIO

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

12

13

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti meringkuk, melunjur dalam


rangkaian dengan licin dan lancar.
K: Menerangkan aspek-aspek
keselamatan semasa aktiviti.
- Menyatakan komponen kecergasan yang berkait
dengan aktiviti.
A: Kesedaran tubuh badan.

1.
2.
3.

Perbincangan aktiviti yang berkait dengan alatan.


Melakukan aktiviti seperti yang dirancangkan secara
individu.
.Perbincangan tentang komponen kecergasan yang
berkait dengan aktiviti.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B4DJ3E1

KEBERSIHAN DAN
KESELAMATAN
PERSEKITARAN
1. Keselamatan
a. Akta dan undangundang.
Akta perlindungan
kanak-kanak.

K: Menyatakan akta perlindungan kanak-kanak.


A: Kesedaran

1.

Perbincangan akta perlindungan kanak-kanak dalam


kumpulan kecil.
2. Ceramah oleh penceramah jemputan.
Contoh: Polis, Jabatan
Kebajikan Masyarakat.

B1DK3E1

KESUKANAN
1. Pengurusan
a. Penyemakan stok

P: Menyusun stok alatan sukan dan permainan dalam


bilik sukan.
K: Menjelaskan cara membuat
penyemakan stok alatan sukan.
A: Kerjasama

1.

B3DJ3E1

MINGGU

WAKTU

14

15

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
a. Gimnastik Irama
Meringkuk,
melunjur dalam
rangkaian dengan
alatan.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal
e. Kuasa
i. lompat dakap
KESIHATAN DIRI DAN
KELUARGA
2. Kekeluargaan
a. Peranan dan
tanggungjawab suami
dan bapa.
REKREASI DAN
KESENGGANGAN
A. Rekreasi
i. Orienteering

2.
3.

HASIL PEMBELAJARAN

Melakukan sumbangsaran berkait dengan penyemakan


stok alatan sukan dan permainan.
Menyusun alatan sukan dalam bilik sukan.
Membincangkan aspek-aspek keselamatan.
CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti-aktiviti lompat dakap dengan


teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait dengan
lompat dakap.
A: Keyakinan diri dan kerjasama
K: Meyenaraikan peranan dan tanggungjawab seorang
suami dan bapa dalam keluarga.
A: Bertanggungjawab

1.
2.
3.

P: Melukis dan melabelkan kompas peta.


- Menggunakan kompas peta untuk mencari bearing.
K: Menerangkan cara-cara menggunakan kompas untuk
mencari bearing.
A: Keyakinan diri.

1.
2.
3.

4.
1.
2.

4.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan prosedur latihan.


Melakukan aktiviti lompat dakap secara ansur maju.
Perbincangan komponen kecergasan berkait dengan
sukan dan permainan
Perbincangan aspek-aspek keselamatan
Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan
bapa dan seorang suami dalam keluarga.
Melakonkan peranan seorang bapa dalam keluarga dan
suami dalam keluarga.

Membincangkan maksud orienteering.


Melukis dan melabelkan sebuah kompas peta.
Menggunakan kompas untuk membaca bearing objek
yang ditetapkan.
Menyediakan folio individu berkait orienteering.

BI DJ4 E1
B2 DJ5 E1

MINGGU

WAKTU

15

16.

2.

MINGGU

WAKTU

17.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KECERGASAN
2. Kecergasan Fizikal
f. kelajuan
i.- lari pecut 60 m
GAYA HIDUP SIHAT
2. Pengurusan Konflik dan
Stres
a. Meningkatkan
penghargaan kendiri
i. kesan stres
- positif
- negatif
KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal
g. Prinsip Latihan
kekhususan
intensiti
- set dan ulangan
TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
3. Pendidikan Pergerakan
c. Gimnastik Pendidikan
i
i. Tema 3
Kesedaran masa
bergerak untuk
menghasilkan
kelajuan berbeza.
Bergerak dengan
memilih kelajuan
yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan lari pecut 60 m dengan teknik lakuan yang


betul dan selamat.
K: Menerangkan komponen kecergasan yang berkait
dengan kelajuan.
A: Keyakinan diri

1.
2.
3.
4.
1.
2.

K: Menyenaraikan kesan stres yang positif dan yang


negatif.
A: Kesedaran penghargaan kendiri.

P: Melakukan satu sesi latihan berdasarkan prinsip


latihan.
K: Menyediakan satu program latihan berdasarkan prinsip
latihan.
A: Menyedari kepentingan prinsip latihan.

1.
2.
3.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan prosedur latihan.


Perbincangan komponen kecergasan lain yang berkait
dengan kelajuan.
Perbincangan hubungkait komponen kelajuan dengan
sukan dan permainan.
Melakukan aktiviti lari pecut secara individu.
Perbincangan tentang stres dan tahap stres.
Menyenaraikan kesan-kesan
stres positif dan stres negatif.

Perbincangan prinsip latihan kekhususan, intensiti dan


set/ulangan.
Menyediakan satu jadual latihan berdasarkan prinsip
latihan yang dibincangkan.
Melakukan satu sesi latihan dirancang.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan berbagai pergerakan dengan kelajuan


berbeza dan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menghuraikan komponen kecergasan yang
diaplikasikan dalam gimnastik pendidikan.
A: Keyakinan diri

1.
2.
3.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan aspek-asoek keselamatan yang perlu


diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.
Perbincangan komponen kecergasan yang
diaplikasikan dalam pergerakan.
Melakukan beberapa kemahiran gimnastik pendidikan
secara individu.

B1DJ2E1
B2DJ2E1

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

18.

KEMAHIRAN
3. Pendidikan Pergerakan
c. Gimnastik Pendidikan
ii. Tema 4
Kesedaran perkaitan antara
pelbagai bahagian tubuh
badan.
bergerak untuk
menunjukkan
perkaitan antara
anggota bahagian
lain.
Bergerak untuk
menunjukkan perkaitan
bahagian tubuh dengan
alatan.
TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
3. Pendidikan Pergerakan
c. Gimnastik Pendidikan
ii
i. Tema 3
Merangkaikan pergerakan
dengan menggunakan dua
atau lebih aspek masa
iii
ii Tema 4
Menyokong badan di atas
satu tapak sambil
menggerakkan bahagian
badan lain untuk kestabilan.
iv
GAYA HIDUP SIHAT
3. Penyalahgunaan Bahan
a. Kesan
pengambilan
dadah kepada
tubuh badan.

P: a. Melakukan pergerakan yang menggunakan


sekurangkurangnya dua bahagian
anggota badan.
b. Melakukan pergerakan yang melibatkan
penggunaan
anggota badan dengan alatan.
K: Menyatakan ansur maju dalam pergerakan yang
dilakukan.
A: Keyakinan diri dan kreativiti.

1.
2.
3.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan ansur maju pergerakan yang hendak


dilakukan.
Perbincangan langkah-langkah keselamatan dalam
aktiviti yang dirancangkan.
Melakukan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan secara
individu.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan berbagai pergerakan yang dirancangkan


untuk tema 3 dan tema 4.
K: Menghuraikan komponen kecergasan yang
diaplikasikan dalam pergerakan yang dirancangkan.
A: Keyakinan diri dan kreativiti

1.
2.
3.

K: Menyenaraikan kesan
pengambilan dadah terhadap
tubuh badan.
A: Kesyukuran dan kesedaran

1.
2.
3.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan aspek-asoek keselamatan dan ansur maju


yang perlu diambil kira dalam pergerakan yang
dirancang.
Perbincangan komponen kecergasan yang
diaplikasikan dalam pergerakan.
Melakukan pergerakan yang dirancang secara individu.

Perbincangan dalam kumpulan tentang dadah.


Merujuk pelbagai media berkait kesan dadah kepada
tubuh badan.
Menyediakan folio individu berkait dengan kesan
pengambilan dadah kepada tubuh badan.

FOLIO

MINGGU

WAKTU

19.

20

MINGGU

WAKTU

20.

21

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
v
KECERGASAN
vi 1. Kecergasan Fizikal
vii
a. Daya tahan
viii
Kardiovaskular
ix
-Latihan Fartlek

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti fartlek


dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menghubungkaitkan
kepentingan latihan fartlek
dengan sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Kesedaran.
P: Melakukan aktiviti orienteering dengan teknik yang
betul.
K: Menerangkan kepentingan dan faedah aktiviti
orienteering.
A: Keseronokan

1.
2.

KESIHATAN DIRI DAN


KELUARGA
2. Peranan dan
tanggungjawab seorang
ibu dan isteri

P: Melakonkan peranan dan


tanggungjawab seorang isteri dan ibu dalam sesebuah
keluarga.
K: Menyenaraikan peranan seorang isteri dan ibu dalam
keluarga.
A: Kesedaran

1.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
x
KECERGASAN
xi 1. Kecergasan Fizikal
xii
b. Daya tahan otot
xiii
- bahagian
tangan

HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN
4. Rekreasi dan
Kesenggangan
a. Rekreasi
i. Orienteering

xiv KECERGASAN
xv 1. Kecergasan Fizikal
xvi
c. Kekuatan otot
xvii
- bahagian kaki

3.
1.
2.
3.

2.

Perbincangan prosedur latihan fartlek.


Menerangkan faedah latihan fartlek terhadap sistem
kardiovaskular dan hubungkaitnya dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian..
Melakukan aktiviti fartlek secara berkumpulan.
Perbincangan aktiviti orienteering yang telah dirancang
oleh guru.
Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa
melakukan aktiviti.
Melakukan aktiviti orienteering.

1.

P: Melakukan aktiviti kekuatan otot kaki dengan teknik


lakuan yang betul.
K: Menerangkan kepentingan dan kaedah aktiviti dengan
permainan, sukan dan aktiviti
harian.
A: Kerjasama

1.

2.
3.

2.
3.
a.
b.

B4DJ4E1

Perbincangan peranan seorang isteri dan ibu dalam


keluarga.
Melakonkan peranan seorang isteri dan ibu dalam
keluarga.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan beberapa aktiviti


dayatahan otot bahagian tangan dengan teknik lakuan
yang betul dan selamat.
K: -Menghubungkaitkan
kepentingan dayatahan otot
dengan sukan, permainan dan aktiviti harian.
- Menyenaraikan aspek-aspek keselamatan yang perlu
diambil kira semasa melakukan aktiviti.
A: Kerjasama semasa aktiviti.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B5DJ1E1

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan langkah-langkah keselamatan berkait


aktiviti.
Perbincangan hubungkait aktiviti dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian.
Melakukan beberapa aktiviti dayatahan otot bahagian
tangan contoh: mendagu, bicep curl.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait dengan


aktiviti.
Perbincangan kepentingan aktiviti dengan permainan,
sukan dan aktiviti harian.
Melakukan aktiviti
naik turun tangga bersama beban.
Lompat selang seli dengan beban.

B5DJ1E1

MINGGU

WAKTU

21.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
xviii KESUKANAN
xix 2. Isu-isu dalam
pendidikan
xx
jasmani dan sukan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan beberapa insentif dalam sukan dan


permainan
K: Menghuraikan jenis insentif dan kesan insentif dalam
sukan dan permainan.
A: Amanah

1.
2.
3.
4.

22

MINGGU

WAKTU

22.

23

xxi KECERGASAN
xxii 1. Kecergasan Fizikal
xxiii e. Kuasa

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
xxiv KEMAHIRAN
xxv 1. Permainan
xxvi b. Badminton
xxvii
- servis
xxviii
KEMAHIRAN
xxix 1. Permainan
xxx
b. Badminton.
xxxi
- pukulan
hadapan
xxxii
- pukulan
kilas
xxxiii
KESIHATAN
DIRI DAN KELUARGA
xxxiv
1. Kekeluargaan
xxxv
Peranan dan
xxxvi
tanggungjawab
xxxvii
- abang/ kakak
xxxviii
- adik

P: Melakukan aktiviti berkait kuasa dengan teknik lakuan


yang betul.
K: Menerangkan kepentingan dan faedah aktiviti dengan
permainan, sukan dan aktiviti
harian.
- Menerangkan prosedur aktiviti
- Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti
yang dirancang.
A: Keyakinan diri dan kesedaran.

1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.

HASIL PEMBELAJARAN

Mencari maklumat dari pelbagai media berkait insentif


dalam sukan dan permainan.
Perbincangan kesan insentif dalam sukan dan
permainan.
Menyediakan folio individu berkait insentif dalam
sukan dan permainan.
Membuat laporan berkait satu
isu dalam keratan akhbar.
Perbincangan prosedur aktiviti.
Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti.
Perbincangan kaitan aktiviti dengan sukan, permainan
dan aktiviti harian.
Melakukan aktiviti
hop tiga kali dan lompat.
Hop lima kali dan lompat.
Hop step jump.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan pukulan servis tinggi dan rendah dengan


teknik lakuan yang betul.
K: Menerangkan cara membuat servis tinggi dan servis
rendah dengan betul.
A: Kerjasama

1.

P: Melakukan pukulan hadapan dan pukulan kilas dengan


teknik lakuan yang yang betul.
K: Menerangkan cara membuat pukulan hadapan dan
pukulan kilas dengan betul.
A: Keseronokan dan kerjasama.

1.

P: Meyenaraikan tugas dan peranan abang/kakak./adik


K: Menerangkan tanggungjawab seorang
abang/kakak/adik.
A: Kesedaran

1.

2.
3.

2.

2.
3.

10

Perbincangan cara membuat servis tinggi dan servis


rendah.
Perbincangan undang-undang dan peraturan membuat
servis.
Melakukan servis tinggi dan rendah secara individu.
Perbincangan teknik membuat pukulan hadapan dan
pukulan kilas.
Perbincangan tentang undang-undang dan peraturan
dalam permainan
Badminton.
Perbincangan peranan dan tanggungjawab
abang/kakak/adik.
Membuat laporan berkait peranan dan tanggungjawab
abang/kakak /adik.
Melakonkan peranan abang/kakak/ adik.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B1 DJ5 E1
B2 DJ6 E1

FOLIO

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

MINGGU

WAKTU

24.

25

1.

MINGGU

WAKTU

25.

26.

2.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
xxxix
KEMAHIRAN
xl 1. Permainan
xli
b. Badminton
xlii
- lob
xliii
- smesy
xliv KEMAHIRAN
xlv 1. Permainan
xlvi
b. Badminton.
xlvii
- gerak kaki

xlviii
KEMAHIRAN
xlix 1. Permainan
l
b. Badminton.
li
- undangundang dan
lii
peraturan
TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
liii GAYA HIDUP
SIHAT
liv 2. Pengurusan Konflik
dan
lv
Stres
lvi
b. Cara mengurus
stres
lvii KECERGASAN
lviii 1. Kecergasan Fizikal
lix
f. Kelajuan

lx KEMAHIRAN
lxi 3. Pendidikan
Pergerakan
lxii
d. Pergerakan
Kreatif
lxiii
i) Tema 5
lxiv
- Penyesuaian
terhadap rakan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan pukulan lob dan smesy dengan teknik


lakuan yang betul.
K: Menerangkan cara membuat lob dan smesy dengan
betul.
A: Kerjasama dan keseronokan
P: Melakukan gerak kaki dalam gelanggang dengan
teknik lakuan yang betul.
K: Menerangkan beberapa kelebihan mempunyai gerak
kaki yang baik dalam gelanggang.
A: Keseronokan dan kerjasama.

1.
2.

P: Menggunakan kemahiran asas yang dipelajari dalam


situasi permainan.
K: Menerangkan beberapa undang-undang dan peraturan
permainan badminton.
A: Keseronokan.

1.
2.

3.
1.
2.
3.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan cara membuat lob dan smesy rendah.


Perbincangan undang-undang dan peraturan membuat
servis.
Melakukan lob dan smesy secara individu.
Perbincangan teknik gerak kaki yang betul dalam
gelanggang..
Perbincangan kepentingan mempunyai gerak kaki yang
baik dalam gelanggang.
Melakukan gerak kaki dalam gelanggang secara
individu.
Perbincangan undang-undang dan peraturan.
Perlawanan secara bergu.

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan beberapa kaedah mengurus stres.


K: Menyatakan beberapa kesan stres yang dihadapi.
A: Kesedaran.

1.
2.

P: Melakukan aktiviti larian kelajuan secara individu


dengan teknik lakuan yang betul.
K: Menerangkan prosedur latihan kelajuan yang efektif.
Menghubungkaitkan kelajuan dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian.
A: Kesedaran

1.
2.

P: Melakukan pergerakan kreatif secara berpasangan dan


secara berkumpulan.
K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait dengan
pergerakan kreatif.
A: Keseronokan dan kerjasama

1.
2.

11

Perbincangan tentang kaedah pengurusan stres.


Mencari maklumat dari pelbagai media.

Perbincangan prosedur latihan kelajuan.


Perbincangan hubungkait kelajuan dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian.
3. Melakuan aktiviti kelajuan secara individu.
Menyediakan folio berkait kelajuan secara individu.

3.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti.


Perbincangan ansur maju pergerakan kreatif secara
berpasangan dan secara berkumpulan.
Merancangkan pergerakan kreatif secara berpasangan
dan secara berkumpulan dan melakukannya

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B5DK1E1

FOLIO

MINGGU

WAKTU

27.

MINGGU

WAKTU

28.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
lxv KEMAHIRAN
lxvi 3. Pendidikan
Pergerakan
lxvii a. Pergerakan
kreatif
lxviii
ii) Tema 6
lxix
lxx Penggunaan tubuh
badan sebagai alat.
lxxi - lompatan asas
lxxii - bentuk tubuh badan
lxxiii
- gerak isyarat
lxxiv
KEBERSIHAN
DAN KESELAMATAN
PERSEKITARAN
lxxv 1. Keselamatan
lxxvi
ii. Jenis
penderaan.
TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
lxxvii
KEMAHIRAN
lxxviii 3. Pendidikan
Pergerakan
lxxix
a. Pergerakan
kreatif
lxxx
iii) Tema 7
lxxxi
Lapan lakuan
daya asas
lxxxii
KECERGASAN
lxxxiii 1. Kecergasan
Fizikal.
lxxxiv
a. Dayatahan
lxxxv
Kardiovaskular

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan lima lompatan asas dengan teknik lakuan


yang betul dan selamat.
- Melakukan bentuk badan asas dengan teknik lakuan
yang betul.
- Melakukan beberapa isyarat dengan beberapa
bahagian anggota badan.
K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan berkait dengan
aktiviti.
A: Keseronokan dan kreativiti.

1.
2.

4.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti.


Perbincangan maksud lompatan asas, bentuk tubuh
badan dan gerak isyarat.
Merancangkan aktiviti berkait lompatan asas, bentuk
tubuh badan dan gerak isyarat.
Melakukan aktiviti yang dirancangkan secara individu.

P: Menyenaraikan beberapa jenis penderaan.


K: Menerangkan jenis-jenis penderaan yang bias
dilakukan.
A: Kesedaran dan tanggungjawab.

1.
2.
3.

Perbincangan jenis-jenis penderaan.


Kajian kes dalam suratkhabar.
Ceramah oleh penceramah jemputan.

3.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan lapan lakuan daya asas dengan teknik


lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan teknik-teknik lapan lakuan daya asas..
A: Keseronokan

1.
2.
3.

Perbincangan lapan lakuan daya asas.


Perbincangan prosedur dalam lapan lakuan daya asas.
Melakukan lapan lakuan daya asas secara individu.

P: Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan


teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan faedah daya tahan kardiovaskular
berkait dengan sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Keseronokan.

1.

Perbincangan faedah aktiviti dayatahan kardiovaskular


berkait sukan, permainan dan aktiviti harian.
Melakukan aktiviti LSD secara berkumpulan.

12

2.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

B1DK3E2

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

29

MINGGU

WAKTU

29.

30.

1.

2.

MINGGU

WAKTU

32.

lxxxvi Kecergasan
lxxxvii 1. Kecergasan
Fizikal
lxxxviii
b. Dayatahan
otot

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
lxxxix GAYA HIDUP
SIHAT
xc 3. Penyalahgunaan
Bahan.
xci
Kesan pengambilan
dadah kepada:
xcii
ii) keluarga
xciii KEMAHIRAN
xciv 2. Olahraga
xcv
b. Padang
xcvi
- rejam lembing.

P: Melakukan lentik belakang dan bangkit tubi silang


dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan kepentingan aktiviti daya tahan otot
dengan sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Keseronokan

1.
2.
3.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan aktiviti lentik belakang dan bangkit tubi


silang.
Perbincangan kepentingan dayatahan otot dengan
sukan, permainan dan aktiviti harian.
Melakukan aktiviti lentik belakang dan bangkit tubi
silang secara individu.

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan beberapa kesan pengambilan dadah


terhadap keluarga.
K: Menyatakan kesan pengambilan dadah kepada
keluarga, masyarakat dan negara.
A: Kesedaran

1.
2.
3.
4.

P: Melakukan aktiviti rejam lembing dengan teknik


lakuan yang betul dan selamat.
K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan berkait aktiviti
rejam lembing.
A: Tanggungjawab

1.

xcvii
KEMAHIRAN
xcviii
2. Olahraga
xcix b. Padang
c
- rejam lembing.

P: Melakukan acara rejam lembing dengan teknik lakuan


yang betul dan selamat.
K: Menamakan komponen kecergasan yang berkait
dengan acara rejam lembing.
A: Tanggungjawab.

1.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
ci KECERGASAN
cii 1. Kecergasan Fizikal
ciii
c. Kekuatan otot

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan kesan dadah kepada keluarga.


Mencari maklumat dari pelbagai media.
Menyediakan folio individu
berkait dengan kesan
pengambilan dadah kepada
keluarga.

B3DK2E1

FOLIO
2.
3.
4.

2.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait rejam


lembing.
Perbincangan peraturan dan undang-undang rejam
lembing.
Melakukan aktiviti rejam lembing secara ansur maju.
Menyediakan folio individu berkait rejam lembing.
Perbincangan komponen kecergasan yang perlu untuk
acara merejam lembing.
Perbincangan kesalahan semasa merejam.

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik lakuan


yang betul dan selamat.
K: Mengkaitkan aktiviti kekuatan otot dengan acara
sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Kesedaran

13

1.
2.

Perbincangan prosedur latihan


Perbincangan hubungkait aktiviti dengan acara sukan,
permainan dan aktiviti harian.
3. Melakuan aktiviti
bangkit tubi sisi.
Half squat

B4DJ2E2

B3DJ2E3

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

33

MINGGU

WAKTU

33.

34

civ KESUKANAN
cv 3. Etika

cvi KEMAHIRAN
cvii 1. Permainan
cviii a. Bola baling

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cix GAYA HIDUP
SIHAT
cx 1. Pemakanan
cxi
- Mikro nutrien

1.

cxii KEMAHIRAN
cxiii 1. Permainan
cxiv b. Badminton

2.

cxv KECERGASAN
cxvi 1. Kecergasan Fizikal
cxvii
a. Daya tahan
cxviii
kardiovaskular

MINGGU

WAKTU

35.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cxix GAYA HIDUP
SIHAT
cxx 1. Pemakanan
cxxi - Mikro nutrien

P: Menyenaraikan etika untuk pemain, jurulatih dan


penonton.
K: Menerangkan maksud etika dan kepentingan etika
dalam sukan dan permainan.
A: Menghargai dan tanggungjawab.

1.
2.

P: Menggunakan kemahiran asas bola baling dalam


situasi permainan.
K: Mengenalpasti kesalahan-kesalahan yang dilakukan
semasa permainan.
A: Keseronokan

1.

3.

2.

HASIL PEMBELAJARAN

Perbincangan maksud etika.


Perbincangan etika untuk pemain, jurulatih dan
penonton.
Perbincangan amalan permainan bersih ( fair play )
Perbincangan kesalahan-kesalahan yang sering
dilakukan pemain.
Perlawanan bola baling antara kumpulan.

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan beberapa mikro nutrien dan


sumbernya.
K: Menyatakan contoh-contoh mikro nutrien dan
sumbernya.
A: Kesedaran.
P: Menggunakan kemahiran asas yang diperolehi dalam
situasi perlawanan.
K: Menerangkan beberapa undang-undang berkait
permainan badminton.
A: Keseronokan

1.
2.

P: Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan


teknik lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan prinsip-prinsip latihan untuk latihan
litar.
A: Keyakinan diri.

1.
2.

3.

Perbincangan maksud mikro nutrien.


Menyenaraikan beberapa mikro nutrien dan
sumbernya.
Mencari maklumat dari pelbagai media.

1.
2.

Perbincangan undang-undang permainan.


Perlawanan bergu antara kumpulan.

HASIL PEMBELAJARAN

14

1.
2.
3.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

Perbincangan prinsip-prinsip latihan untuk latihan litar.


Melakukan aktiviti latihan litar
bangkit tubi
tekan tubi
burpee
lari ulang alik
bicep curl

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan beberapa mikro nutrien dan fungsinya


kepada sistem badan.
K: Menyatakan contoh-contoh mikro nutrien dan
fungsinya kepada badan.
A: Kesedaran.

B1 DJ5 E2

Perbincangan fungsi mikro nutrien.


Menyenaraikan beberapa mikro nutrien dan fungsinya.
Mencari maklumat dari pelbagai media.

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

2.

cxxii
cxxiii

UDTA

P: Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik lakuan yang


betul dan selamat.
K: Menerangkan prosedur perlaksanaan UDTA.
A: Kerjasama

1.
2.

Perbincangan prosedur perlaksanaan PENILAIAN.


Melakukan UDTA.
bangkit tubi
tekan tubi
jangkauan melunjur
larian 12 minit/1500 m.

1.
2.

Perbincangan cara mengira dalam permainan.


Mengadakan perlawanan bergu antara kumpulan.

36

cxxiv
KEMAHIRAN
cxxv1. Permainan
cxxvi
b. Badminton

P: Menggunakan kemahiran asas badminton dalam situasi


permainan.
K: Menerangkan cara untuk mengira dalam permainan.
A: Keseronokan.

MINGGU

WAKTU

HASIL PEMBELAJARAN

36.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cxxvii
KEBERSIHAN
DAN KESELAMATAN
PERSEKITARAN
cxxviii 1. Keselamatan
cxxix
iv) Peranan
agensi
cxxxKECERGASAN
cxxxi
1. Kecergasan
Fizikal
cxxxii
b. Dayatahan
otot

37.

1.

2.

MINGGU

WAKTU

38.

cxxxiii
cxxxiv

KESUKANAN
1. Pengurusan

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cxxxv
KEBERSIHAN
DAN KESELAMATAN
PERSEKITARAN
cxxxvi 2. Pertolongan
Cemas.
cxxxvii
T.O.T.A.P.S.

CADANGAN AKTIVITI

P: Menyenaraikan peranan agensi-agensi bagi


perlindungan kanak-kanak.
K: Menerangkan peranan agensi-agensi bagi
perlindungan kanak- kanak
A: Kesedaran.

1.

P: Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik


betul.
K: Menerangkan kepentingan daya tahan otot dalam
sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Keseronokan

1.

P: Menyusun mengikut keutamaan alatan sukan dan


permainan dalam stor sukan
K: Menerangkan kepentingan susunan alatan mengikut
keutamaan.
A: Kerjasama

1.

2.

HASIL PEMBELAJARAN

2.

2.

Perbincangan peranan agensi-agensi bagi perlindungan


kanak-kanak.
Mencari maklumat daripada pelbagai media.

15

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B2DK4E1

Perbincangan aktiviti dan prosedur bagi melatih


dayatahan otot.
Penerangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti.

Perbincangan kepentingan menyusun alatan sukan


mengikut keutamaan
Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan
yang terdapat dalam stor sukan.

CADANGAN AKTIVITI

P: Menunjukkan prosedur perlaksanaan T.O.T.A.P.S.


K: Menerangkan prosedur dan prinsip T.O.T.A.P.S.
A: Keyakinan diri

UDTA

1. Perbincangan prosedur dan prinsip T.O.T.A.P.S.


2. Melakukan prosedur T.O.T.A.P.S.
3. Menyediakan folio individu
berkait prosedur dan prinsip
T.O.T.A.P.S.

B5 DJ4 E1

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN
B3DK3E1
FOLIO

2.

cxxxviii KECERGASAN
cxxxix 1. Kecergasan
Fizikal
cxl
c. Kekuatan otot

MINGGU

WAKTU

39.

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cxli KEMAHIRAN
cxlii 2. Olahraga
cxliii
b. Padang
cxliv
- merejam
lembing

2.

40

MINGGU

WAKTU

40.

cxlv KEBERSIHAN DAN


KESELAMATAN
PERSEKITARAN
cxlvi
2. Pertolongan
Cemas
cxlvii
cxlviii KECERGASAN
cxlix
1. Kecergasan
Fizikal
cl
e. Kuasa

TUNJANG/TAJUK/
KEMAHIRAN
cli KECERGASAN
clii 1. Kecergasan Fizikal
cliii f. Kelajuan

P: Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang


betul dan selamat.
K: Menerangkan kepentingan Daya tahan otot dalam
sukan, permainan dan aktiviti harian.
A: Kesedaran

1.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berhubungkait


aktiviti kekuatan otot.
2. Perbincangan kepentingan kekuatan otot untuk sukan,
permainan dan aktiviti harian.
3. Melakukan aktiviti kekuatan
otot berikut:
lompat selang seli bersama beban
mendagu
naik turun tangga bersama beban

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

P: Melakukan acara merejam lembing dengan teknik


lakuan yang betul dan selamat.
K: Menerangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu
diambil kira semasa melakukan aktiviti ini.
A: Bertanggungjawab.

1.

P: Melakukan prosedur T.O.T.A.P.S. dalam situasi


kecemasan.
K: Menjelaskan prosedur T.O.T.A.P.S.
A: Keyakinan

1.
2.

P: Melakukan aktiviti kuasa dengan teknik lakuan yang


betul dan selamat.
K: Menerangkan hubungkait kuasa dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian.
A: Kesedaran

1.
2.

2.

Perbincangan aspek-aspek keselamatan berkait dengan


aktiviti.
Melakukan acara rejam lembing secara ansur maju
secara individu.
Perbincangan prinsip T.O.T.A.P.S.
Mengamalkan prinsip dan prosedur pertolongan cemas.

CADANGAN AKTIVITI

16

B4DK1E1

Perbincangan prosedur latihan kuasa.


Perbincangan kaitan kuasa dengan sukan, permainan dan
aktiviti harian.
3. Melakukan aktiviti
lompat dakap
hop step jump.

HASIL PEMBELAJARAN
P: Melakukan aktiviti kelajuan dengan teknik lakuan yang
betul dan selamat.
K: Menerangkan hubungkait kelajuan dengan sukan,
permainan dan aktiviti harian.
A: Keseronokan

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

1.

Perbincangan hubungkait kelajuan dengan sukan,


permainan dan aktiviti harian.
2. Melakukan aktiviti kelajuan
lari pecut
(latihan Jeda)

CADANGAN STRATEGI /
PENILAIAN

41

1.

cliv KESIHATAN DIRI


DAN KELUARGA
clv 1. Kesihatan diri.
clvi Amalan pemakanan
tidak
clvii sihat.
clviii
KEMAHIRAN
clix 1. Permainan
clx
b. Badminton

P: Menyenaraikan kesan-kesan amalan pemakanan tidak


sihat.
K: Menyatakan beberapa kesan amalan pemakanan tidak
sihat.
A: Kesyukuran

1.
2.

Menjalankan kajian kes berkait amalan pemakanan tidak


sihat.
Mendengar ceramah dari penceramah luar.

P: Menggunakan kemahiran asas badminton dalam situasi


permainan.
A: Keseronokan

1.

Perlawanan antara kumpulan

17