Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2014 Tingkatan 2 MINGGU TARIKH (1) (2) (3) (4) 2 TAJUK 1 Kedudukan Kedudukan

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud Menyatakan bearing sudutan Mengukur bearing sudutan Mengukur jarak dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus

Arah

(5)

Skala dan jarak

(6) (7) (8) (9) (10) (11) 5 4

Skala dan jarak Graf Graf

Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus Mengumpulkan data dan merekodkan maklumat dan data Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan label dan petunjuk yang betul Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda Mengumpul maklumat Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat Mentafsir rajah

Rajah

(12) (13) 6 Peta

UJIAN SELARAS 1 Mengenal pasti ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar Menyatakan kedudukan dan taburan ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. Mentafsir bahan grafik. CUTI PENGGAL 1 Menjelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar Mentafsirkan peta bergambar

(14) (15)

(16) 8 (17)

Perubahan penduduk

Mendefinisikan perubahan penduduk negara Malaysia Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi Merumuskan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan kadar kelahiran, kematian dan migrasi

9 (18) 10 (19) (20) 11 (21) (22)

Migrasi penduduk

Menerangkan migrasi penduduk Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk *Buat Laporan kajian kes kesan faktor mempengaruhi migrasi kawasan kajian. Menyenaraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber Menghuraikan kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber tersebut dengan contoh Mencadangklan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang pendudukdan penduduk optimum Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependuduk. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap keperluan kependudukan

Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

Hubungan kependudukan dengan sumber

Menyenaraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di negera Malaysia

(23-25) 12 (26) Petempatan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN Menyatakan lokasi petempatan awal Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.

(27)

13 (28) Pembandaran (29)

Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di Malaysia. Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di Malaysia Menjelaskan ciri pola petempatan luar bandar di negara Malaysia dengan contoh Membandingkan dan membezakan pola petempatan di negara Malaysia Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar Menerangkan proses pembandaran Menyatakan takrif pembandaran di Malaysia Menghuraikan ciri pembandaran negara Malaysia Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia Menyenaraikan dan menghuraikan fungsi bandar negara Malaysia Menyatakan kesan proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain Menghuraikan kesan proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia

(30) (31) (32) 14 (33) 15 (34) Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal. Perkembangan Jaringan Pengangkutan UJIAN SELARAS 2 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan dan menghuraikan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara Malaysia 1- Laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar. 2- Penglibatan pelajar dalam program penjagaan alam sekitar. Menyenaraikan kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar negara Malaysia Menyatakan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan perhubungan negara Malaysia Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan perhubungan negara Malaysia. Menghuraikan kepentingan jaringan perhubungan Menjelaskan kesan perkembangan dengan contoh Menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan perhubungan * Pelajar mempamerkan tingkah laku mesra alam. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 Menyediakan laporan Melaksanakan kajian di lokasi yang dipilih Memproses data dan maklumat kajian Menulis laporan kajian Menulis laporan kajian PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

15 (35)

Perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan

16 (36) Perkembangan Sistem Perhubungan (37) . (38) (39) (40) (41) (42)

Menyediakan laporan