Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (SEMESTER 1) PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TAHUN 2013

MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK 1. SAYANGI DIRI a) Hak dan tanggungjawab M1 2-4 / 1/ 13 kanak-kanak i. Kehidupan NILAI : Kasih sayang 1. SAYANGI DIRI a) Hak dan tanggungjawab M2 7-11/1/13 kanak-kanak ii. Perlindungan i. Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak NILAI : Kasih sayang Bertanggungjawab Kerajinan 1. SAYANGI DIRI a) Hak dan tanggungjawab M3 14-18/1/13 kanak-kanak iii. Perkembangan NILAI : Kasih sayang i. Menghormati hak dan tanggungjawab kanakkanak KG : Menjana idea Menganalisis i. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku KG : Menjana idea i. Mengadakan aktiviti sumbang saran tentang peranan dan tanggungjawab murid di rumah dan di sekolah. i. HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak KEMAHIRAN GENERIK / NILAI KG : Menjana idea Membandingbeza CATATAN i. Membincangkan kehendak diri dan membandingkan dengan rakan.

skrap. 1. SAYANGI DIRI a) Hak dan tanggungjawab M4 21-25/1/13 kanak-kanak iv. Penyertaan NILAI : Kasih sayang 1. SAYANGI DIRI a) Hak dan tanggungjawab M5 28/1-1/2/13 kanak-kanak iv. Penyertaan NILAI : Kasih sayang 2. SAYANGI KELUARGA a) Keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan M6 4-8/2/13 kepercayaan. i. Agama NILAI : Kasih sayang Hormatmenghormati i. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. KG : KBKK Menganalisis Menjana idea ii. i. Membincangkan ciriciri keluarga harmoni. Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmat mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan tentang keharmonian keluarga. i. Menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. KG : Menjana idea KBKK i. Mendeklamasikan puisi yang bertemakan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. i. Menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak KG : Menjana idea KBKK i. Menghasilkan poster bertemakan hak kanak-kanak.

3. SAYANGI KELUARGA a) Keluarga yang harmoni M7 11-15/2/13 mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. i. Agama

ii.

Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

KG : Menjana idea

i.

Menulis surat atau email kepada keluarga untuk meluahkan

NILAI : Kasih sayang

perasaan kasih sayang atas jasa mereka.

3. SAYANGI KELUARGA a) Keluarga yang harmoni mengikut perspektif M8 18-22/2/13 ii. pelbagai agama dan kepercayaan. Kepercayaan

iii.

Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

KG : KBKK

i.

Menghasilkan lukisan bertemakan kehidupan keluarga

NILAI : Kasih sayang

yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama.

2. SAYANGI KELUARGA a) Keluarga yang harmoni mengikut perspektif M9 25/2-1/3/13 ii. pelbagai agama dan kepercayaan. kepercayaan

iv. Menghormati anggota keluarga.

KG : Kem.bertindak Menjana idea

i.

Melakonkan cara menghormati anggota keluarga.

NILAI : Hormat menghormati Kasih sayang

3. HIDUP BERSAMA DI M 10 4-8/3/13 SEKOLAH DAN MASYARAKAT a) Tanggungjawab

i.

Menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat.

KG : Menjana idea Membuat keputusan

i.

Membuat kajian tentang keperluan kemudahan awam di kawasan setempat.

ii.

Melibatkan diri dalam

terhadap kawasan persekitaran. i. ii. Harta benda sekolah Kemudahan awam iv. iii.

penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Menghargai harta benda sekolah dan kemudahan awam.

Mengenal pasti

NILAI : Bertanggungjawab Kerjasama

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT M 11 11-15/3/13 i. b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kawasan sekolah

i.

Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran.

KG : Menjana idea Kem.Bertindak

i.

Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran : -

ii.

Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. NILAI : Kerajinan Kerjasama

Sekolah

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT M 12 18-22/3/13 b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran ii. Kawasan persekitaran M 13 25-29/3/13

i.

Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran.

KG : Kem.Bertindak Menjana idea

ii.

Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran : Kawasan tempat tinggal murid

ii.

Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran. NILAI : Kerajinan Kerjasama Cuti pertengahan penggal 1

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT c) Peranan agensi tempatan M 14 1-5/4/13 i. Bomba dan Penyelamat ii. iii. Majlis Daerah Rukun Tetangga

i.

Menjelaskan peranan agensi tempatan.

KG : Menjana idea KBKK Menganalisis Mentaksir Menilai

i.

Mengumpul maklumat dan menghasilkan risalah tentang agensi yang boleh membantu komuniti setempat.

ii.

Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.

iii.

Menghargai peranan agensi tempatan.

NILAI : Kerajinan Kerjasama

3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT M 15 8-12/4/13 c) Peranan agensi tempatan i. Bomba dan Penyelamat ii. iii. Majlis Daerah Rukun Tetangga

i.

Menjelaskan peranan agensi tempatan.

KG : KBKK Menjana idea Membuat keputusan

i.

Menemu bual anggota Bomba dan Penyelamat atau Majlis Daerah atau Rukun Tetangga tentang peranan

ii.

Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.

iii.

Menghargai peranan agensi tempatan. NILAI : Kerajinan Bertanggungjawab

mereka dan menyediakan laporan. i. Membuat lawatan ke muzium atau tempat yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat tentang

4. KENALI BUDAYA M 16 15-19/4/13 MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya malaysia i. Agama dan

i.

Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

kepercayaan

kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia.

5. KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya M 17 22-26/4/13 malaysia ii) Adat resam

i.

Menghargai kepelbagaian warisan budaya Malaysia.

KG : Menaakul KBKK Mengumpul maklumat

i.

Mengunjungi rumah guru, rakan dan jiran tetangga pelbagai kaum dan menghasilkan catatan ringkas tentang

ii.

Berbangga dengan keunikan dan kepelbagaian budaya Malaysia.

iii.

Menghormati amalan budaya kaum lain. NILAI : Hormatmenghormati Menghargai

budaya yang diamalkan.

6. KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia M 18 29/4-3/5/13 iii) Perayaan

i.

Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum.

KG : Menjana idea Menganalisis KBKK Mengenal pasti

i.

Membincangkan kepentingan perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia.

NILAI : Bertanggungjawab Hormatmenghormati M 19 6-10/5/13 6. KENALI BUDAYA MALAYSIA i. Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. KG : KBKK ii. Menganjur dan meraikan sambutan

a) Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia iii. Perayaan

Kem. Bertindak

hari perayaan sesuatu kaum di

NILAI : Kerajinan Bertanggungjawab

kelas.

6. KENALI BUDAYA MALAYSIA a) Kenali dan apresiasi M 20 13-17/5/13 kekayaan budaya Malaysia iii. Perayaan

i.

Hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum.

KG : Menyelesaikan masalah

ii.

Membantu rakan atau jiran tetangga berlainan kaum dalam membuat

NILAI : Tolong-menolong Kerjasama Kerajinan

persiapan menyambut perayaan.

M 21 20-24/5/13 M 22 27/5-9/6/13 Cuti pertengahan tahun

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

............................................. (GURU M/P : )

.............................................. (PANITIA M/P : )