Anda di halaman 1dari 13

KONSEP MASYARAKAT

ATIKA BINTI HASSAN RUBY AMELLINA SITI NOOR ANISAH

DEFINISI KAMUS DEWAN (2005)


Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Anggota masyarakat ialah individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil Dalam konteks Malaysia : hubungan harmonis antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yg teguh.

Pengertian masyarakat

MAC IVER : Suatu sistem dari kebiasaan & tatacara dan kerjasama antara berbagai kelompok & penggolongan serta pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia

RALPH LINTON
Kelompok manusia yg telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas

Ciri atau unsur masyarakat

Fairchild (1980 : 300)


1. 2. 3. 4. 5. Kelompok manusia Kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama Adanya pertahanan dan kekekalan diri Ada kesinambungan Hubungan yang unik antara anggota masyarakat

Ciri-ciri utama masyarakat

Berkelompok

berbudaya

Mengalami perubahan

berinteraksi

Mempunyai kepimpinan

Mempunyai aturan sosial

Perkembangan Melayu

Sejarah Bangsa Melayu

Sejak Zaman Pleistosen (Zaman Air Batu) Kawasan alam Melayu sudah didiami manusia. Mubin Sheppard menyatakan kesan awal orang Melayu yang mendiami semenanjung Melayu berupa alat-alat dari batu dan tembikar yang ditemui di gua-gua.

Kerajaan Melayu Terawal


Kerajaan Langkasuka (Lang ya Has) yang berpusat di Segenting Kra (Patani) Bahagian Selatan (Kerajaan Sriwijaya) Kerajaan Majapahit Kerajaan Pasai Kerajaan Melayu Brunei Kerajaan Melaka Kerajaan Acheh Kerajaan Johor-Riau Kerajaan Melayu Kecil Temasik, Kelantan, Kedah, Bruas

Perkembangan Masyarakat Melayu


Bahasa Melayu
Berasal dari bahasa Austronesia (Bahasa Melayu Polinesia) Bahasa Melayu dalam kelompok bahasa nusantara.

Kepercayaan Animisme
Manusia yang awal hidup di dunia menempuh pengalaman seperti mimpi, khayalan dan peristiwa kematian. Meyakini wujudnya roh dalam diri manusia (animisme) Masyarakat masih percaya pada animisme walaupun agama islam telah tersebar.

Perkembangan Masyarakat Melayu


Pengaruh Hindu
Abad ke 7 (Sumatera) wujud dua kerajaan Melayu dengan pengaruh Hindu. Agama hindu dan Melayu Menjadi adat dalam masyarakat Melayu Pengaruh hindu dalam pemikiran Melayu jampijampi dan mantera (kepercayaan) Pengaruh hindu dalam sistem pemerintahan Raja sebagai dewa

Perkembangan Masyarakat Melayu


Pengaruh hindu dalam adat istiadat melenggang perut sewaktu ibu hamil. Pengaruh hindu dalam bahasa sastera bahasa sanskrit masih diguna pakai dalam bahasa Melayu sehingga kini.

Sekian
Terima Kasih