Anda di halaman 1dari 1

KELAS PRA TAHFIZ AL-QURAN

US. M. HIDIR BAHARUDIN (013-2223513)

HAFAZAN HADITH FEBRUARI 2014

(1) Rasulullah s.a.w. bersabda;

Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, suka berkata keji, dan suka
berkata kotor. (HR At-Tirmidzi)
(2) Rasulullah s.a.w. bersabda;

Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dosa itu adalah apa yang meresahkan
hati kamu dan kamu takut jika orang lain mengetahui. (HR At-Tirmidzi)
(3) Rasulullah s.a.w. bersabda;
Sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah yang paling baik
akhlaknya. (HR Ahmad)
(4) Rasulullah s.a.w. bersabda;

Ya Allah. Engkau telah memuliakan
muliakanlah akhlakku (HR Ahmad)

penciptaan

rupa

parasku,

maka