Anda di halaman 1dari 5

Band 1 Lisan

Kemahiran Band PernyataanStandard Deskriptor Evidens Aktiviti pentaksiran

Lisan 1 - Tahu B1 Mengetahuiperkara yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis. B1 DL1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang mudah. B1 DL1 E1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami. 1. Guru menunjukkan gambar kemalangan jalan raya 2. Guru meminta murid secara berpasangan berbual tentang punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya

Contoh gambar kemalangan jalan raya

Kad Inventori Nama Pelajar : Tarikh : Tingkatan: 2 .

Bil 1 2 3 4

Perkara Dapat bertutur dengan lancar dan difahami Dapat bertutur dengan intonasi yang betul Dapat bertutur dengan ayat yang sesuai Dapat menyatakan punca-punca kemalangan jalan raya

Andaian jawapan 1. 2. 3. 4. 5. Kecuaian pemandu Memandu laju Mabuk Mengantuk Jawapan lain yang difikirkan munasabah

Band 1 bacaan

Kemahiran Band Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Aktivitipentaksiran

Membaca 1 Tahu B1 Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B1 DB1 Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. B1 DB1 E1 Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 1 .Guru mengarahkan semua murid membaca bahan daripada buku teks secara senyap. 2. Guru meminta murid memperdengar bacaan setiap perenggan secara individu. Teks. Muka surat 32 MAKANAN DAN VITAMIN : SATU KEPERLUAN

Kad Inventori Nama Pelajar : Tarikh : Tingkatan

Bil 1 2 3

Perkara Dapat membaca dengan lancar Dapat membaca dengan intonasi yang betul Dapat membaca dengan sebutan baku

BAND 1 TULISAN Kemahiran Band Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Aktiviti Pentaksiran Menulis 1Tahu B1 Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. B1 DT1 Menulis ayat yang lengkap. B1 DT1 E1 Menulis ayat-ayat yang mengandungi subjek dan predikat. 1. Guru meminta murid memecahkan ayat kepada subjek dan predikat Contoh ayat a. Pesawah yang mempunyai hasil padi yang lebih menukarkannya dengan barang keperluan lain. b. Perdagangan di Melaka dalam abad ke-15 banyak dilakukan dalam bentuk pertukaran barang. 2. Guru meminta murid membina ayat yang mempunyaI subjek dan predikat daripada perkataan-perkataan berikut. 1.menyediakan 2. nelayan 3. iklim 4. sangat sedih

Kad Inventori Nama Pelajar : Tarikh : Tingkatan

Bil 1 2 3

Perkara Dapat memecahkan ayat kepada subjek dan predikat. Dapat menulis ayat mudah yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Dapat menulis ayat menggunakan tanda baca dan ejaan yang betul.

Nama penyemak: Tandatangan :

Cadanganjawapan 1. subjek : Pesawah yang mempunyai hasil padi yang lebih Predikat : menukarkannya dengan barang keperluan lain

2. Subjek : Perdagangan di Melaka dalam abad ke-15 Predikat:banyak dilakukan dalam bentuk pertukaran barang

1. 2. 3. 4.

Contohayat Ibu sedang menyediakan sarapan. Nelayan tidak turun ke laut pada musim tengkujuh. Iklim di kawasan pergunungan sangat sejuk. Adik sangat sedih.