Anda di halaman 1dari 22

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRISTIS DAN KREATIVITI

AHLI KUMPULAN
DAUD B KAMSANY DB100303 MUHAMAD YUSUF B ABD AZIZ DB100182 KHARIL RIZAL B OSMAN KHAIRI DB100929 MOHAMAD RIZAL B HASHIM DB100212

Pemikiran Kritikal
Pemerhatian Komunikasi Pengalaman Pemikiran Penaakulan MAKLUMAT Menjana idea Mensintesis

Kepercayaa n Tindakan Menganalisi s Menilai


maklumat Membuat keputusan

Kemahiran Berfikir
Kemahiran Kritis Mencirikan Membanding dan membezakan Mengumpul dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut urutan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kemahiran Kreatif Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipotesis Mensintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Menganalogi Mereka cipta

Mod Pemikiran
Pemikiran saintifik Pemikiran matematik Pemikiran sejarah Pemikiran antropologi Pemikiran ekonomi Pemikiran moral Falsafah berfikir

Unsur-unsur Pemikiran
Tujuan Masalah Soalan/isu Andaian Konsep Asas empirik Hujah yang membawa kepada kesimpulan Implikasi dan akibat Bantahan daripada pandangan alternatif dan rangka rujukan

Mahu
Menilai Di munasabah Dipertahankan

BERDASARKAN STANDARD PEMIKIRAN.


Bertulis Lisan
Perbincangan berstruktur kandungan Tindak balas penting. Berdasarkan standard pemikiran. - logik - konsisten

Cara yang fleksibel Adil dan saksama Mendalami pelajar articulates Cara yang tepat Signifikan dan realistik

Unsur-Unsur Pemikiran
Tujuan , matlamat realistik Soalan terhadap isu pemikiran menilai - memberi maklum balas jelas dan relevan point of view- luas, fleksibel, adil jelas dan konsisten

Dimensi Empirical dari pertimbangan


Keupayaan memberi keterangan dan penjelasan.

Dimensi Konseptual Pertimbangan


Teori Prinsip Kaedah aksiom

perhatian,- menilai kefahaman

Andaian terima maklum balas dari andaian orang lain. Implikasi dan Akibat realistik Inferen atau kesimpulan kesimpulan yang kukuh jelas.

BERFIKIR SECARA KREATIF


ALBERT EINSTEIN (1905) buku berkaitan ransangan idea yang bernas. VINCENT VAN GOGH(1880) melukis yang pelik pada zamannya.

KREATIVITI
Definisi keupayaan berfikir dan mereka bentuk sesuatu yang baru, karya seni,menyelesaikan masalah dengan cara yang baru atau idea baru berdasarkan pendekatan asal, novel atau tidak konvesional. Positif Diluar kotak pemikiran

Istilah lain seperti


Webster Umum. Ditandai keupayaan atau kuasa.
Hasilan melalui kemahiran imaginasi buat atau bawa ke dalam kewujudan sesuatu yang baru.

Carl Rodgers keunikkan individu. Henry Miller kejadian komposisi yang baru dan berharga.

John Haefele - buat sesuatu gabungan baru bernilai sosial. Newell, Simon dan Shaw (pemikir logik) kelas khas penyelesaian masalah ciri-ciri sesuatu yang baru. HH Fox (saintis) proses berfikir di mana corak asal terbentuk dan dinyatakan. E. Paul Torrance ( pendidik, akademik, penyiasat kreativiti) kefasihan, kelenturan, keaslian dan kadang-kadang penjelasan.

Rollo May( penulis, ahli falsafah) proses membawa sesuatu yang baru ke dalam menjadi Roger von Oech pemikiran kreatif melibatkan membayangkan perkaraperkara biasa dalam cahaya yang baru, menggali dibawah permukaan untuk mencari corak sebelum ini tidak dapat dikesan dan mencari hubungan antara fenomena yang tidak berkaitan.

Carnevale , kaunter untung, Meltzer - keupayaan untuk menggunakan mod pandangan yang pemikiran menjana ideaidea dan penyelesaian baru dan dinamik. Beberapa definisi yang diberi jurus kepada ciri individu yang bekerja untuk menjadi kreatif. Kebanyakkan definisi mempunyai 2 kriteria utama iaitu :
Keaslian kesesuaian