Anda di halaman 1dari 24

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM

50% 30% 20%

Bil konstruk
Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis
soalan
Tajuk
Aras Kesukaran P/R K/S C/T P/R K/S C/T P/R K/S C/T P/R K/S C/T

1.a. 4
b.(i) 6
b.(ii) 4
c. 6

2. a. 4
b.(i) 6
b.(ii) 4
c. 6

3.a. 4
b.(i) 2
b(ii) 4
b(iii) 4
c 6

4.a. 4
b.(i) 2
b.(ii) 4
b.(iii) 4
c 6

5.a. 6
b.(i) 2
b.(ii) 4
b.(iii) 4
c. 4
JUMLAH 26 20 4 12 10 8 8 0 4 4 0 4 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 50 30 20
50.00% 30.00% 20.00%

P(50%) K(30%) C(20%)


JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 50 30 20
PERATUS ARAS KESUKARAN 50.00% 30.00% 20.00%
Jumlah
Markah

4
6
4
6
0
4
6
4
6
0
4
2
4
4
6
0
4
2
4
4
6
0
6
2
4
4
4
100
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM kertas 1 SPM

50% 30% 20%

Bil konstruk
Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
soalan
Tajuk
Aras Kesukaran P K C P K C P K C
BAH A
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32
33 1
34 1
35
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1

BAH B
1.a.i 2
a.ii 2
b.i 2
b.ii 4
c.i 2
c.ii 4
c.iii 4

2.a.i 2
a.ii 2
a.iii 4
a.iv
b.i 2
b.ii 4
c.i 2
c.ii 2
3.a.i 2
a.ii 4
b.i 2
b.ii 4
c.i 4
c.ii 4

4.a.i 2
a.ii 4
b.i 2
b.ii 4
c.i 4
c.ii 4
JUMLAH 33 12 15 16 11 9 10 9 0
JUMLAH KESELURUHAN 60 36 24
50.00% 30.00% 20%

P(50%) K(30%) C(20%)


JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 60 36 24
PERATUS ARAS KESUKARAN 50.00% 30.00% 20.00%
as 1 SPM

20%

Jumlah
Analisis Sintesis
Markah

P K C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1

2
2
2
4
2
4
4

2
2
4
2 2
2
4
2
2
2
4
2
4
4
4

2
4
2
4
4
4
1 4 0 0 0 0 120
24
20%
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM kertas 1 SPM

50% 30% 20%

Bil konstruk
Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
soalan
Tajuk
Aras Kesukaran P K C P K C P K C
BAH A
1 syirik 1
2 munafik 1
3 punca khurafat 1
4 dosa-dosa besar- arak 1
5 kesan riba 1
6 jenis haji 1
7 dam 1
8 sembelihan 1
9 korban 1
10 aqiqah 1
11 jual-beli 1
12 gadaian 1
13 syarikat 1
14 kerajaan umaiyah 1
15 imam abu hanifah 1
16 imam malik 1
17 imam ghazali 1
18 imam bukhari 1
19 adab dengan rasulullah 1
20 adab berzikir 1
21 adab jenazah 1
22 saham 1
23 taubat 1
24 taubat 1
25 hutang 1
26 insurans
27 insurans 1
28 rukun haji
29 rukun haji 1
30 tokoh dan hasil karya 1
31 tokoh dan hasil karya 1
32 corak ketenteraan bani umaiyah
33 corak ketenteraan bani umaiyah 1
34 ekonomi Umaiyah 1
35 beza corak pemerintahan umaiyah dan khulafa
36 beza corak pemerintahan umaiyah dan khulafa
37 adab berhias 1
38 ciri tempat rekreasi 1
39 ciri tempat rekreasi 1
40 adab berzikir

BAH B
1.a.i maksud riddah 2
b.ii sebab-sebab riddah 4
a.iii akibat perbuatan riddah 4
b.i hukum mengumpat 2
b.ii faktor perbuatan mengumpat 4
b.iii beza mengumpat & memfitnah

2.a.i Perkara wajib haji 2


a.ii larangan dalam ihram haji 4
a.iii hikmah larangan dalam ihram 4
b.i rukun jualbeli 2
b.ii Jenis-jenis jualbeli 4
c Hukum dan alasan
a) Menjual barang bukan milik 2
b) pembelian saham yang terlibat dengan judi 2

3.a.i Ekonomi zaman kerajaan Umaiyyah 2


a.ii Faktor kejatuhan kerajaan Umaiyyah 4
b.i Riwayat hidup imam malik 4
b.ii negara yang mengamalkan mazhab maliki 2
c.i maksud amar makruf nahi mungkar 2
c.i Adab amar makruf nahi mungkar 2
c.iii Hikmah amar makruf nahi mungkar 4

4.a.i Nama-nama khulafa' ar-rasyidin 4


a.ii dasar pentadbiran khulafa' ar-rasyidin 4
b.iii sifat peribadi beliau 2
b.iii hasil karya beliau yang terkenal 2
c.i Hukum menjaga orang sakit 2
c.ii Adab menjaga orang sakit dari segi fizikal 2
c.iii Akibat tidak beradab 4

JUMLAH 43 15 2 10 19 7 7 2 5
JUMLAH KESELURUHAN 60 36 24
50.00% 30.00% 20.00%

P(50%) K(30%) C(20%)


JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 60 36 24 120
PERATUS ARAS KESUKARAN 50% 30% 20%
20%

Jumlah
Analisis
Markah

P K C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
0
0
2
4
4
2
4
4 4

2
4
4
2
4

2
2

2
4
4
2
2
2
4

4
4
2
2
2
2
4
0
0
0
0
0 0 10 120
24
20.00%
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM

50% 30% 20%

Bil
Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
soalan
Tajuk
Aras Kesukaran P K C P K C P K C

1.a. Hafazan- baris ayat, surah al-Mukminun 4


b.(i) Kefahaman ayat - S.Taubah:6 4
b.(ii) Kefahaman ayat - S.Taubah:6 6
c. Hadis - Makanan yang baik 6

2. a. Tajwid 4
b.(i) Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau 6
b.(ii) Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau 4
c. Kefahaman - Nasihat Luqman 6

3.a. Hafazan - An-Nur 4


b.(i) Kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur 2
b(ii) kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur 4
b(iii) kefahaman ayat - 4
c Jawi 6

4.a. Hafazan - isi tempat kosong 4


b.(i) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 2
b.(ii) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 4
b.(iii) Kefahaman ayat - Batas pergaulan 4
c kefahaman ayat - Rasulullah utusan Allah 6

5.a. Tajwid 6
b.(i) Hadis - perpaduan 2
b.(ii) Hadis - perpaduan 4
b.(iii) Hadis - perpaduan 4
c. Jawi 4
JUMLAH 26 20 4 12 10 8 12 0 8
JUMLAH KESELURUHAN 50 30 20

P(50%) K(30%) C(20%)


JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 50 30 20
PERATUS ARAS KESUKARAN 50% 30% 20%
20%

Jumlah
Analisis
Markah

P K C

4
4
6
6
0
4
6
4
6
0
4
2
4
4
6
0
4
2
4
4
6
0
6
2
4
4
4
0 0 0 100
20
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM

50% 30%
Bil
soalan Konstruk Pengetahuan Pemahaman
Tajuk
Aras Kesukaran R S T R S T

1(a) i Batas-batas Pergaulan 2


ii Batas-batas Pergaulan 2
iii Batas-batas Pergaulan 4
(b) i Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau 2
ii Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau
iii Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau
(c) Ayat Hafazan (Al-An'am - isi tempat kosong) 4
2(a) i Larangan Mempersendakan Agama 2
ii Larangan Mempersendakan Agama 2
iii Larangan Mempersendakan Agama 4
(b) i Makanan yang baik 2
ii Makanan yang baik 2
iii Makanan yang baik 4
(c) Ayat hafazan (Al-Mukminun - susun ayat )
3(a) i Hidayah Allah 2
ii Hidayah Allah 2
iii Hidayah Allah 4
(b) i Perpaduan Teras Kemajuan 2
ii Perpaduan Teras Kemajuan 2
iii Perpaduan Teras Kemajuan
(c) Ayat Hafazan (at-Taubah - susun ayat)
4(a) i Nasihat Lukman Al-Hakim 4
ii Nasihat Lukman Al-Hakim 4
iii Nasihat Lukman Al-Hakim 4
(b) i Tajwid
ii Tajwid
iii Tajwid
iv Tajwid
(c) Jawi (merumikan)
5 (a) i Manusia Perlu Bersyukur 4
ii Manusia Perlu Bersyukur 2
iii Manusia Perlu Bersyukur 4
(b) i Tajwid
ii Tajwid
(c) i Kemahiran jawi
ii Kemahiran jawi
iii Kemahiran jawi
JUMLAH 36 6 0 2 12 8
JUMLAH KESELURUHAN 42 22
42.00% 22.00%

R(50%) S(30%) T(20%)

JUMLAH ARAS KESUKARAN 42 38 20

PERATUS ARAS KESUKARAN 42% 38% 20%


ISLAM SPM

20%
Jumlah
Aplikasi Analisis
Markah
R S T R S T

2
2
4
2
2 2
4 4
4
2
2
4
2
2
4
4 4
2
2
4
2
2
4 4
4 4
4
4
4
1 1
1 1
1 1
1 1
4 4
4
2
4
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
4 20 4 0 0 8 100
36
36.00%
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1

50% 30% 20%


Bil konstruk
soalan Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
Tajuk
Aras Kesukaran P K C P K C P K C

1 Tajuk 1 - Konsep insan 1


2 Tajuk 1 - Konsep insan 1
3 Tajuk 1 - Konsep insan 1
4 Tajuk 3 - Konsep Alam
5 Tajuk 3 - Konsep Alam 1
6 Tajuk 1 - Konsep insan 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38
39
40 1
JUMLAH 10 7 3 5 3 4 2 1 1
JUMLAH KESELURUHAN 20 12 8
50.00% 30.00% 20.00%
P(50%) K(30%) C(20%)
JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 20 12 8
PERATUS ARAS KESUKARAN 50% 30% 20%
LAM KERTAS 1

20%
Jumlah
Analisis Sintesis
Markah
P K C

1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
3 1 0 0 0 0 40
8
20.00%
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM PMR

40% 30% 30%


Bil
konstruk
soala Pengetahuan Pemahaman Aplikasi
n Tajuk
Aras Kesukaran P K C P K C P K C

1.a.i Segera memohon keampunan Allah 2


a.ii Segera memohon keampunan Allah 4
a.iii Segera memohon keampunan Allah 4
b.i Sedekah 2
b.ii Sedekah 4
c Jawi 4

2.a.i Mencontohi dakwah Rasulullah 2


ii Mencontohi dakwah Rasulullah 4
iii Mencontohi dakwah Rasulullah 4
b.i Mencegah kemungkaran 2
ii Mencegah kemungkaran 4
c jawi 4

3.a.i beriman kepada kitab 2


ii beriman kepada kitab 3
iii beriman kepada kitab 4
b.i Beriman kepada Malaikat 3
ii Beriman kepada Malaikat 4
c.i Al-Alim 2
ii Al-Alim 2

4.a.i Zakat fitrah 2


ii Zakat fitrah 4
iii Zakat fitrah 4
b.i Menghayati bulan Ramadhan 2
ii Menghayati bulan Ramadhan 4
c.i Nyatakan Istilah 1
ii Nyatakan Istilah 1
iii Nyatakan Istilah 1
iv Nyatakan Istilah 1

5.a.i Kepentingan masjid 2


ii Kepentingan masjid 2
b. Hijrah 4
c.i Saidina Abdul Rahman 2
ii Saidina Abdul Rahman 4
d.i Ayat Hafazan 3
ii Ayat Hafazan 3

6.a.i Adab berdoa 2


ii Adab berdoa 4
b.i Adab terhadap Mashaf 4
ii Adab terhadap Mashaf 4
c.i Wawasan beribadat 2
ii Wawasan beribadat 4
JUMLAH 30 4 2 12 20 16 18 12 6
JUMLAH KESELURUHAN 36 48 36
30.00% 40.00% 30.00%
P(50%) K(30%) C(20%)
JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN 60 36 24
PERATUS ARAS KESUKARAN 50% 30% 20%
PMR

30%
Jumlah
Analisis
Markah
P K C

2
4
4
2
4
4
0
2
4
4
2
4
4
0
2
3
4
3
4
2
2
0
2
4
4
2
4
1
1
1
1
0
2
2
4
2
4
3
3
0
2
4
4
4
2
4
0 0 0 120
36
30.00%