JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 50% Bil soalan konstruk Tajuk Aras Kesukaran 1.a. b.(i) b.(ii) c. 2. a. b.(i) b.(ii) c. 3.a. b.(i) b(ii) b(iii) c 4.a. b.(i) b.(ii) b.

(iii) c 5.a. b.(i) b.(ii) b.(iii) c. JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 26 P/R 4 6 4 6 4 6 4 6 4 2 4 4 6 4 2 4 4 6 6 2 4 4 20 50 50.00% 4 12 10 30 30.00% 4 8 8 0 4 4 0 20 20.00% 4 0 0 0 K/S C/T P/R K/S C/T P/R K/S C/T P/R K/S C/T Pengetahuan 30% Pemahaman Aplikasi 20% Analisis Sintesis

P(50%) JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN PERATUS ARAS KESUKARAN 50 50.00%

K(30%) 30 30.00%

C(20%) 20 20.00%

Jumlah Markah

4 6 4 6 0 4 6 4 6 0 4 2 4 4 6 0 4 2 4 4 6 0 6 2 4 4 4 100

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM kertas 1 SPM 50% Bil soalan BAH A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 BAH B 1.a.i a.ii b.i b.ii c.i c.ii c.iii 2.a.i a.ii a.iii a.iv b.i b.ii c.i c.ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 konstruk Tajuk Aras Kesukaran P K C P K C P K C Pengetahuan 30% Pemahaman Aplikasi 20%

2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2

3.a.i a.ii b.i b.ii c.i c.ii 4.a.i a.ii b.i b.ii c.i c.ii JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 33 12 60 50.00% 15 16 11 36 30.00% 9 4 10 9 0 24 20%

JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN PERATUS ARAS KESUKARAN

P(50%) 60 50.00%

K(30%) 36 30.00%

C(20%) 24 20.00%

as 1 SPM 20% Analisis P K C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sintesis Jumlah Markah

1

1

1

2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2

2

2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 120

1

4 24 20%

0

0

0

0

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM kertas 1 SPM 50% Bil soalan BAH A 1 syirik 2 munafik 3 punca khurafat 4 dosa-dosa besar- arak 5 kesan riba 6 jenis haji 7 dam 8 sembelihan 9 korban 10 aqiqah 11 jual-beli 12 gadaian 13 syarikat 14 kerajaan umaiyah 15 imam abu hanifah 16 imam malik 17 imam ghazali 18 imam bukhari 19 adab dengan rasulullah 20 adab berzikir 21 adab jenazah 22 saham 23 taubat 24 taubat 25 hutang 26 insurans 27 insurans 28 rukun haji 29 rukun haji 30 tokoh dan hasil karya 31 tokoh dan hasil karya 32 corak ketenteraan bani umaiyah 33 corak ketenteraan bani umaiyah 34 ekonomi Umaiyah 35 beza corak pemerintahan umaiyah dan khulafa 36 beza corak pemerintahan umaiyah dan khulafa 37 adab berhias 38 ciri tempat rekreasi 39 ciri tempat rekreasi 40 adab berzikir BAH B 1.a.i b.ii a.iii b.i b.ii b.iii 2.a.i a.ii a.iii b.i b.ii c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 konstruk Tajuk Aras Kesukaran P K C P K C P K C Pengetahuan 30% Pemahaman Aplikasi 20%

1 1 1

maksud riddah sebab-sebab riddah akibat perbuatan riddah hukum mengumpat faktor perbuatan mengumpat beza mengumpat & memfitnah Perkara wajib haji larangan dalam ihram haji hikmah larangan dalam ihram rukun jualbeli Jenis-jenis jualbeli Hukum dan alasan a) Menjual barang bukan milik b) pembelian saham yang terlibat dengan judi Ekonomi zaman kerajaan Umaiyyah 2 4

2 4 4 2 4

4 2 4 2 2 2

3.a.i

a.ii b.i b.ii c.i c.i c.iii 4.a.i a.ii b.iii b.iii c.i c.ii c.iii

Faktor kejatuhan kerajaan Umaiyyah Riwayat hidup imam malik negara yang mengamalkan mazhab maliki maksud amar makruf nahi mungkar Adab amar makruf nahi mungkar Hikmah amar makruf nahi mungkar Nama-nama khulafa' ar-rasyidin dasar pentadbiran khulafa' ar-rasyidin sifat peribadi beliau hasil karya beliau yang terkenal Hukum menjaga orang sakit Adab menjaga orang sakit dari segi fizikal Akibat tidak beradab

4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4

JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

43

15 60 50.00%

2

10

19 36 30.00%

7

7

2

5 24 20.00%

P(50%) JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN PERATUS ARAS KESUKARAN 60 50%

K(30%) 36 30%

C(20%) 24 20% 120

20% Analisis P K C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 Jumlah Markah

1 1

1

1 1

1

4

4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 0 0 0 0 120

0 24 20.00%

0

10

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 50% Bil soalan Pengetahuan Tajuk Aras Kesukaran 1.a. b.(i) b.(ii) c. 2. a. b.(i) b.(ii) c. 3.a. b.(i) b(ii) b(iii) c 4.a. b.(i) b.(ii) b.(iii) c 5.a. b.(i) b.(ii) b.(iii) c. Hafazan- baris ayat, surah al-Mukminun Kefahaman ayat - S.Taubah:6 Kefahaman ayat - S.Taubah:6 Hadis - Makanan yang baik Tajwid Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau Hadis- Kehidupan dunia sbg perantau Kefahaman - Nasihat Luqman Hafazan - An-Nur Kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur kefahaman ayat - manusia perlu bersyukur kefahaman ayat Jawi Hafazan - isi tempat kosong Kefahaman ayat - Batas pergaulan Kefahaman ayat - Batas pergaulan Kefahaman ayat - Batas pergaulan kefahaman ayat - Rasulullah utusan Allah Tajwid Hadis - perpaduan Hadis - perpaduan Hadis - perpaduan Jawi JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN P K C P K C P 4 4 6 6 4 6 4 6 4 2 4 4 6 4 2 4 4 6 6 2 4 4 26 20 50 4 12 10 30 4 8 12 0 8 20 K C 30% Pemahaman Aplikasi 20%

P(50%) JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN PERATUS ARAS KESUKARAN 50 50%

K(30%) 30 30%

C(20%) 20 20%

20% Analisis P K C 4 4 6 6 0 4 6 4 6 0 4 2 4 4 6 0 4 2 4 4 6 0 6 2 4 4 4 100 Jumlah Markah

0 20

0

0

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 50%
Bil soalan

30% Pemahaman R S T

Tajuk

Konstruk

Pengetahuan R 2 2 S T

Aras Kesukaran 1(a) i ii iii (b) i ii iii (c) 2(a) i ii iii (b) i ii iii (c) 3(a) i ii iii (b) i ii iii (c) 4(a) i ii iii (b) i Batas-batas Pergaulan Batas-batas Pergaulan Batas-batas Pergaulan Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau Kehidupan di Dunia Ibarat Seorang Perantau Ayat Hafazan (Al-An'am - isi tempat kosong) Larangan Mempersendakan Agama Larangan Mempersendakan Agama Larangan Mempersendakan Agama Makanan yang baik Makanan yang baik Makanan yang baik Ayat hafazan (Al-Mukminun - susun ayat ) Hidayah Allah Hidayah Allah Hidayah Allah Perpaduan Teras Kemajuan Perpaduan Teras Kemajuan Perpaduan Teras Kemajuan Ayat Hafazan (at-Taubah - susun ayat) Nasihat Lukman Al-Hakim Nasihat Lukman Al-Hakim Nasihat Lukman Al-Hakim Tajwid

4 2

4 2 2 4 2 2 4

2 2 4 2 2

4 4 4

ii iii iv (c) 5 (a) i ii iii (b) i ii (c) i ii iii

Tajwid Tajwid Tajwid Jawi (merumikan) Manusia Perlu Bersyukur Manusia Perlu Bersyukur Manusia Perlu Bersyukur Tajwid Tajwid Kemahiran jawi Kemahiran jawi Kemahiran jawi JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 36 6 0 42 42.00% 2 12 8 22 22.00% T(20%) 20 20% 4 2 4

R(50%) JUMLAH ARAS KESUKARAN PERATUS ARAS KESUKARAN 42 42%

S(30%) 38 38%

ISLAM SPM 20% Aplikasi R S T R Analisis S T 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 Jumlah Markah

1 1 1 4

1 1 1 4 4 2 4

2 2 2 2 4 2 20 4 0 0 8

2 2 2 2 2 100

36 36.00%

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 50%
Bil soalan
konstruk

30% Pemahaman P K C P Aplikasi K C

20%

Tajuk Aras Kesukaran

Pengetahuan P 1 K C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tajuk 1 - Konsep insan Tajuk 1 - Konsep insan Tajuk 1 - Konsep insan Tajuk 3 - Konsep Alam Tajuk 3 - Konsep Alam Tajuk 1 - Konsep insan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 38 39 40 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

1

1 10

7

3

5

3

4

2

1

1

20 50.00%
P(50%)

12 30.00%
C(20%)

8

20.00%

K(30%)

JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN

PERATUS ARAS KESUKARAN

20 50%

12 30%

8 20%

LAM KERTAS 1 20% Analisis P K C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sintesis Jumlah Markah

1

1

1 1 3 1 0 0 0 0

1 1 1 1 40

8 20.00%

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM PMR Bil soala Tajuk n 1.a.i a.ii a.iii b.i b.ii c 2.a.i ii iii b.i ii c 3.a.i ii iii b.i ii c.i ii 4.a.i ii iii b.i ii c.i ii iii iv 5.a.i ii b. c.i ii d.i 40%
konstruk

30% Pemahaman P K C P Aplikasi K

30%

Pengetahuan P 2 4 K C

Aras Kesukaran

C

Segera memohon keampunan Allah Segera memohon keampunan Allah Segera memohon keampunan Allah Sedekah Sedekah Jawi Mencontohi dakwah Rasulullah Mencontohi dakwah Rasulullah Mencontohi dakwah Rasulullah Mencegah kemungkaran Mencegah kemungkaran jawi beriman kepada kitab beriman kepada kitab beriman kepada kitab Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Malaikat Al-Alim Al-Alim Zakat fitrah Zakat fitrah Zakat fitrah Menghayati bulan Ramadhan Menghayati bulan Ramadhan Nyatakan Istilah Nyatakan Istilah Nyatakan Istilah Nyatakan Istilah Kepentingan masjid Kepentingan masjid Hijrah Saidina Abdul Rahman Saidina Abdul Rahman Ayat Hafazan

4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 2 2 2 4 4 2 4 1 1 1 1 2 2 4 2 4 3

ii 6.a.i ii b.i ii c.i ii

Ayat Hafazan Adab berdoa Adab berdoa Adab terhadap Mashaf Adab terhadap Mashaf Wawasan beribadat Wawasan beribadat JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 2 4 4 4 2 30 4 2 12 20 16 4 18

3

12

6

36 30.00%
P(50%)

48 40.00%
C(20%)

36 30.00%

K(30%)

JUMLAH MARKAH ARAS KESUKARAN

PERATUS ARAS KESUKARAN

60 50%

36 30%

24 20%

PMR 30% Analisis P K C 2 4 4 2 4 4 0 2 4 4 2 4 4 0 2 3 4 3 4 2 2 0 2 4 4 2 4 1 1 1 1 0 2 2 4 2 4 3 Jumlah Markah

0

0

0

3 0 2 4 4 4 2 4 120

36 30.00%