LATAR BELAKANG INSTITUSI SEJARAH PENUBUHAN KOLEJ KEJURURAWATAN PULAU PINANG

Kolej Kejururawatan Pulau Pinang mula ditubuhkan pada 1 Mac 1947.Lokasi pertamanya adalah di tingkat atas Hospital Bersalin Pulau Pinang. Pada asalnya Kolej Kejururawatan ini dikenali sebagai Nurses Regional (North Malaya) Training School.Pengetua yang pertama bagi kolej ini ialah Cik.R.K.Apple Bee.Beliau mula berkhidmat dari tahun 1947 hingga 1960. Pada bulan Mei 1947, Dresser atau Pembantu Perubatan Hospital mula berlatih bersama-sama jawatan.Namun,pada tahun 1949,kolej ini dipindahkan ke blok B Hospital Pulau Pinang.

Pada tahun 1953,Nurses Regional (North Malaya) Training School ditukar nama ke School of Nursing Northen Region. Kemudahan asrama bagi jururawat pelatih disiapkan pada tahun 1956 dan perasmiannya disempurnakan oleh Sir Donald Mc Gillivray. Pada tanggal 22 November 1958,Sekolah Latihan ini dirasmikan oleh yang Teramat Hormat Mulia Raja Tun Uda Bin Raja Muhamad isitu selaku GaBenor Pulau Pinang. School of Nursing Northern Region kemudian secara rasminya ditukarkan nama kepada Kolej Kejururawatan Pulau Pinang pada tahun 1992.

Pejabat Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang terletak di tingkat 35, Bangunan KOMTAR, Pulau Pinang,Malaysia. Pejabat Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang adalah Ibu Pejabat kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang manakala Jabatan Kesihatan Negeri adalah cawangan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Negeri Pulau Pinang. Pejabat Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang yang dahulunya dipanggil sebagai ‘Office Of Chief Medical And Health Officer’ telah bermula kira-kira seratus tahun dahulu. Pejabat Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri mempunyai sebanyak 145 personel dan terbahagi kepada 5 bahagian utama seperti berikut; • • • • • Bahagian Pengurusan Bahagian Kesihatan Awam Bahagian Perubatan Bahagian Pergigian Bahagian Farmasi

Bahagian Pengurusan , Kesihatan Awam dan Perubatan beroperasi di Tingkat 35 & 37 , KOMTAR manakala bahagian Pergigian dan Farmasi beroperasi di Tingkat 7 , Bangunan Persekutuan Jalan Anson , Pulau Pinang. OBJEKTIF

·

Mencapai kesihatan untuk semua dengan menggunakan pendekatan

rawatan kesihatan asas yang bertujuan memperbaiki kesihatan dan

mengurangkan ketidakseimbangan taraf kesihatan di kalangan kumpulan penduduk dan kawasan yang berbeza. · Membantu setiap individu mencapai dan mengekalkan satu taraf

kesihatan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. · Memperbaiki perhubungan dan kerjasama antara sektor dan agensi dalam

aktiviti-aktiviti kesihatan dan yang berkaitan dengan kesihatan. · Memperbaiki perkhidmatan kesihatan ke arah mengurangkan aduan

pelanggan.

Dr Teh Lei Choo , AMN AMP Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (TPKN)

Dr Hassan Merican TPKN Perubatan

Dr Yasmin bt Sulaiman TPKN Kesihatan Awam

Pn. Vijayalakshmi TPKN Pengurusan

Dr Dahari b. Dol Patah TPKN Pergigian

Pn Salbiah bt Mohd Salleh TPKN Farmasi (memangku)