Anda di halaman 1dari 4

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN CYBER CENTRE TAHUN 2012

HARI / WAKTU ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2P
DST

4B
SN

3B
T

R E

1B
DST

5K
SN

3B
SN

3P
SN

5B
SN

6P
SN

SELASA

PH

6H
SN

3K
SN

6K
T

3H
T

4P
T

4K
T

5B
T

RABU

2B
DST

6B
T

4K
SN

1P
DST

6K
SN

5K
T

2K
DST

4P
SN

KHA IS

5P
T

4B
T

5H
SN

3P
T

6P
T

1H
DST

1K
DST

6B
SN

JU AAT

6H
T

5H
T

5P
SN

3H
SN

3K
T

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN CYBER CENTRE TAHUN 2012 INGGU GANJIL ! INGGU KE "1# KE "3 DAN KE "5$
HARI / WAKTU ISNIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2P
DST

3B
T

R E

5P
T

6P
T

6B
T

SELASA

PH

6K
T

3H
T

1H
DST

5B
T

RABU

2B
DST

1P
DST

2K
DST

4K
T

KHA IS

4P
T

4B
T

3P
T

1B
DST

1K
DST

JU AAT

6H
T

5H
T

5K
T

3K
T

* Sila rujuk kalendar setiap bulan untuk pastikan mingguan penggunaan (termasuk semua cuti).

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN CYBER CENTRE TAHUN 2012 INGGU GENAP !


HARI / WAKTU ISNIN 1 2 3 4

INGGU KE "2 DAN KE "4 $


5 6 7 8 9 10 11

2P
DST

1K
DST

R E

1B
DST

2K
DST

6P
SN

SELASA

PH

3K
SN

6B
SN

1H
DST

3B
SN

RABU

2B
DST

4K
SN

1P
DST

3P
SN

4P
SN

KHA IS

5H
SN

5K
SN

6K
SN

4B
SN

5B
SN

JU AAT

5P
SN

6H
SN

3H
SN

* Sila rujuk kalendar setiap bulan untuk pastikan mingguan penggunaan (termasuk semua cuti).