Anda di halaman 1dari 1

Nomor Lampiran Hal

: : :

Permohonan Kerja Praktek Kepada Yth. Ketua Juru an !ipil "a#ulta $e#ni# %NM%HA &i' Banda Aceh

Banda Aceh, 01 Mei 2012

A alamu(lai#um )r. )* !a+a +an, *ertanda tan,an di*a-ah ini : Nama Nim "a#ulta Juru an : Sahreza Efenda : 0803120483 : Teknik : Teknik Sipil

&en,an ini men,a.u#an permohonan #er.a pra#te# /ada, /e#er.aan : /em*an,unan Lan.utan 0edun, Kantor Mah#amah !+ar(i+ah Banda Aceh Lo#a i : Kec. Meura1a Kota Banda Aceh

/eru ahaan : /$. Mon Mata 2a+a Alamat : Jln. !um*er Alam No. 13 Lam*aro !#ep Kota Banda Aceh

!e*a,ai *ahan pertim*an,an i*u turut a+a lampir#an : 1. "oto cop+ tran #ip nilai 2. "oto cop+ lip pem*a+aran !// &emi#ian a+a ampai#an, ata #er.a ama +an, *ai# #ami ucap#an terima #a ih.

/emohon

Sahreza Efenda 0803120483