Anda di halaman 1dari 5

HCGNE - Amalan Terbaik untuk Profesional Kesihatan

Misi utama Pusat Hartford Kecemerlangan Kejururawatan geriatrik adalah untuk menggalakkan "amalan terbaik" di kalangan jururawat dan lain-lain yang menyediakan hari-hari penjagaan untuk orang dewasa yang lebih tua. Dalam konteks ini, "amalan terbaik" ertinya menggunakan konsep penjagaan, campur tangan dan teknik yang berasaskan penyelidikan dan dikenali untuk menggalakkan kualiti penjagaan yang lebih tinggi dan hidup untuk orang-orang yang lebih tua. Pelbagai kertas pendek, ringkasan, produk latihan, dan pautan ke laman web lain disediakan untuk menggalakkan pengetahuan dan pembangunan kemahiran di kalangan jururawat dan lain-lain yang berusaha untuk menyediakan penjagaan yang berkualiti tinggi kepada orang-orang yang lebih tua. Apakah Amalan Terbaik Kejururawatan? Penggunaan frasa "amalan terbaik dalam bidang kejururawatan" telah menjadi semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada masa yang sama, definisi yang jelas dan konsisten digunakan apa "amalan terbaik" benar-benar merupakan masih tersedia untuk banyak jururawat mengamalkan. Dalam banyak kes, "amalan terbaik" merujuk kepada amalan kejururawatan yang berdasarkan "bukti terbaik" yang diperoleh dari penyelidikan kejururawatan. Matlamat "amalan terbaik" adalah untuk memohon campur tangan kejururawatan paling terkini, relevan, dan membantu, berdasarkan kajian, dalam amalan sebenar. Walaupun istilahistilah lain untuk infusing amalan kejururawatan hari-hari dengan campur tangan berasaskan penyelidikan telah digunakan pada masa lalu (contohnya, penggunaan penyelidikan, amalan berasaskan penyelidikan), ungkapan "amalan terbaik dalam bidang kejururawatan" adalah yang paling popular hari ini. Konsep "amalan terbaik dalam bidang kejururawatan" adalah salah satu yang penting. Pengetahuan baru berdasarkan kejururawatan dan berkaitan penyelidikan antara disiplin sedang berkembang pesat. Penyediaan penjagaan berkualiti tinggi bergantung kepada menterjemahkan pengetahuan berasaskan penyelidikan ke dalam amalan kejururawatan yang sebenar. Malangnya, kaedah yang digunakan oleh banyak jururawat pada masa lalu, seperti menghadiri mesyuarat, rangkaian dengan rakan-rakan, dan membaca jurnal profesional, hampir tidak boleh bergerak seiring dengan pelbagai laporan amalan berkaitan berpotensi berharga dibebaskan. Berasaskan Bukti Amalan Kejururawatan Walaupun 'amalan terbaik "dan" amalan berasaskan bukti "kadang-kadang digunakan silih berganti, kedua-dua adalah berbeza dalam beberapa hal penting. Dalam bahasa yang mudah, amalan terbaik adalah frasa generik atau umum untuk proses penyebatian amalan kejururawatan dengan pengetahuan berasaskan penyelidikan. Amalan berasaskan bukti (EBP), di sisi lain, muncul dari perubatan berasaskan bukti (EBM), yang Sackett et al. (1996) ditakrifkan sebagai

Perubatan berasaskan bukti adalah penggunaan teliti, jelas, dan bijaksana bukti terbaik semasa dalam membuat keputusan mengenai penjagaan pesakit individu. Perubatan amalan berasaskan bukti bermakna mengintegrasikan kepakaran klinikal individu dengan bukti yang terbaik luar klinikal dari penyelidikan sistematik. Perkataan "penyelidikan sistematik" merupakan kunci kepada membezakan antara bukti berasaskan dan amalan terbaik. Penyelidikan sistematik membayangkan beberapa perkara. Pertama, ia memberi maksud penggunaan penyelidikan yang ketat dan direka dengan baik. Penyelidikan yang sistematik juga mencadangkan penggunaan penemuan yang telah disokong dalam satu siri kajian. Walaupun jururawat telah lama bernilai review dari penyelidikan kejururawatan, seperti yang disediakan dalam Annals Penyelidikan Kejururawatan, kaedah EBP menambah keperluan tambahan. Ulasan sistematik adalah berbeza dari ulasan sastera tradisional dalam beberapa cara yang penting. Ulasan sistematik lebih komprehensif skopnya, menggunakan kriteria praset ke gred kualiti penyelidikan dikaji semula, dan, bagi sebahagian besar, menggunakan ujian klinikal rawak sebagai standard emas di mana bukti dinilai. Proses penggredan penyelidikan menggunakan kriteria pratetap bermakna bahawa semua bukti dari penyelidikan tidak dianggap yang sama nilai, dan ada yang tidak boleh diterima sama sekali. Keputusan adalah berpandukan hierarki yang digunakan oleh organisasi atau orang untuk menilai bukti. Agensi Penyelidikan dan Kualiti Penjagaan Kesihatan (AHRQ) Hierarki untuk tingkat bukti yang dinyatakan oleh Agensi Penyelidikan dan Kualiti Penjagaan Kesihatan (AHRQ), yang sebelum ini dikenali sebagai Agensi Dasar Penjagaan Kesihatan dan Penyelidikan (AHCPR), sering digunakan dalam bidang kejururawatan. Kriteria termasuk, dari yang paling bernilai untuk-kurangnya dihargai. IA Meta-analisis percubaan terkawal rawak IB Satu rawak percubaan dikawal II. A. Satu kajian yang direka dengan baik tanpa dikawal rawak II. B. Satu yang direka dengan baik kajian kuasi-eksperimen III. Yang direka dengan baik kajian nonexperimental (contohnya, perbandingan, korelasi ini, kajian deskriptif yang lain) IV. Laporan jawatankuasa pakar, pendapat pakar, kenyataan konsensus, penghakiman pakar HCGNE Aktiviti Pusat Hartford Kecemerlangan Kejururawatan geriatrik menyokong dan memanjangkan aktiviti bukti berasaskan dan amalan terbaik yang sedang berlangsung di Kolej Kejururawatan. Pelbagai program penyelidikan berkaitan adalah di bawah jalan di Kolej dan dengan kerjasama University of Iowa Penjagaan Kesihatan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web berikut.

Penyelidikan, Kualiti, dan Program Pengurusan Hasil, Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan, Universiti Iowa Penjagaan Kesihatan: http://www.uihealthcare.com/depts/nursing/rqom/

Kit untuk Menggalakkan Amalan Berasaskan Bukti, Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan, Universiti Iowa Penjagaan Kesihatan: http://www.uihealthcare.com/depts/nursing/rqom/evidencebasedpractice/ toolkit.html Kertas Amalan Terbaik Seperti yang ditekankan dalam "Hartford Pusat Inisiatif" HCGNE Fakulti dan Ulama mempunyai kepentingan penyelidikan yang pelbagai dan projek. Kertas pendek yang disediakan oleh fakulti dan ulama disediakan di sini, dengan rujukan, untuk menyediakan akses mudah untuk maklumat terkini mengenai topik yang menarik bagi mereka yang menyediakan penjagaan kepada orang dewasa yang lebih tua. Nursing Excellence

The College of Nursing has a responsibility to Prepare the next generation of nursing leaders and to be a leader in the discovery, Dissemination and application of nursing knowledge. As a community of nurse scholars, we believe research, education, and service are the foundation for professional nursing practice. Professional nursing recognizes and addresses the health care needs of a global society, communities and their members. Professional nursing education encompasses a Humanistic orientation and a Dedication to basic Ethical PRINCIPLES. Professional nursing practice is operationalized through diagnosis, intervention and outcome evaluation and the establishment of collaborative Relationships with the goal of Promoting the health of Individuals, families, communities, and populations. College of Nursing faculty and postdoctoral fellows Investigators were also funded as submitted on 11 grants from other colleges, totaling $ 94,800,816. In Reading and Listening, students from the College serve as the PI on 8 externally funded grants ($ 300.287), Pendahuluan 3 research grants and fellowships 5. This funding Allows us to turn ideas into innovations that's advance knowledge development and Dissemination that's ultimately advance the nursing discipline. We are Committed to evidence-based practice and translational research and moving our research findings from theory and science into care delivery, the resulting in Improved health outcomes.

Garis Panduan Bagi Keputusan Etika Kejururawatan Membuat Algoritma


Ratings: (0)|Views: 3,858|Likes: 3 Published by Munirah Ghani See More

Garis Panduan Bagi Keputusan Etika Kejururawatan Membuat Algoritma 1. Mengenal pasti, menjelaskan, menerangkan dilemaKadang-kadang bahagian yang paling sukar membuat keputusan beretika adalah pengenalanyang sebenar, danpenjelasan dilema etika atau isu etika dalam soalan. 2. Seringkali sebagai jururawat kita tahukeputusan perlu dibuat tetapi tidak mengiktiraf dilema / isu sebagai salah satu yangmemerlukan keputusanmembuat model dan penggunaan prinsip-prinsip, konsep dan undang-undang undang-undangdan etika. 3. Menamakan ataumengenal pasti dilema / isu memaksa kita untuk mengakui bahawa kita berhadapan denganpilihan yangmemerlukan pendekatan yang profesional untuk berfikir secara kritikal dan membuatkeputusan. 4. Dalam bahasa membuat pilihan, proses ini memerlukan pemikiran kritikal melalui penyelesaianmasalahbagi membolehkan membuat keputusan yang baik. Sama ada yang kita lakukan ini untukbekerja melalui situasi di antara jururawat dan rakan-rakan penjagaan kesihatan yang lain, atau sama ada kita 'berjalan disebelah' pelanggan untuk membantudengan atau membuat keputusan, proses yang sama. 5. Sering kali kita terpaksa membuat pilihanantara betul dan salah. Ini adalah agak selesa bagi kebanyakan profesional penjagaankesihatan. Tetapi,kadang-kadang, kita perlu mempertimbangkan 2 pilihan yang tidak betul, tidak salah 6. .Dalamkes-kes ini kitaberusaha untuk membuat keputusan yang menyediakan yang paling 'kanan' atau sekurang-kurangnya 'salah' 7. .Dilema yang kerap berhadapan jururawat hari ini ialah: ? mematuhi / tidak mematuhi persetujuan berpengetahuan kepada rawatan, ? memanjangkan proses hidup / mati dengan langkah-langkah yang tidak sesuai, ?

menggunakan / tidak menggunakan sekatan fizikal atau kimia, ? kualiti vs kuantiti hidup klien,Organisasi hak ? pelanggan 'vs tugas untuk melindungi orang awam ? menyediakan penjagaan dengan risiko yang mungkin untuk kesihatan jururawat ' ? mematuhi dasar-dasar yang mengancam kualiti penjagaan atau menyebabkan seorang jururawat untuk melanggar piawaian amalan, ? vs kebenaran memberitahu berbaring / penipuan ? peruntukan sumber-sumber yang terhad ? mengekalkan komitmen yang berkaitan untuk bekerjasama dengan rakan-rakan yang tidakberetika / cacat ". ? Common isu-isu amalan profesional ialah: ? corak jumlah kakitangan yang menyebabkan akses terhad kepada penjagaan yang diberikanoleh jururawat