Anda di halaman 1dari 9

AALBORG+10

VIZIUNEA COMUN Administraiile Locale Europene reunite n cadrul Campaniei pentru Orae Europene Durabile, i-au stabilit, la Conferinei Aalborg+1 din ! ", urm#toarea $i%iune comun#& Oraele noastre $or de$eni din ce n ce mai inclu%i$e, prospere, creati$e i durabile, $or asigura o bun# calitate a $ieii pentru cet#enii lor i $or permite participarea lor sub toate aspectele la $iaa comunit#ii' De la (ummitul de la )io, din 1**!, i de la adoptarea n 1**" a principiilor durabilit#ii cuprinse n Carta Aalborg - a Oraelor Europene, $i%iunea noastr# s-a de%$oltat prin +lanul de Aciune Lisabona din 1**,, prin Apelul de la -ano$ra din ! i Apelul de la .o/annesburg din ! !' 0oi consider#m Conferina 1Aalborg+1 2 din ! " un nou reper n acest proces aflat n plin# desf#urare' PROVOCRI 3n $iitor $a trebui s# facem fa# urm#toarelor pro$oc#ri& crearea de locuri de munc# ntr-o economie ba%at# pe cunoatere4 combaterea s#r#ciei i a e5clu%iunii sociale4 asigurarea unei protecii eficiente a mediului ncon6ur#tor i reducerea impactului nostru asupra mediului4 reacie la sc/imb#rile demografice i p#strarea di$ersit#ii culturale4 pre$enirea conflictelor i meninerea p#cii' RESPONSABILITILE NOASTRE 0oi a$em un rol central n asigurarea de%$olt#rii durabile, n armoni%area obiecti$elor de mediu, sociale, culturale i economice' 3n acelai timp trebuie s# ne asigur#m c#, eforturile noastre pentru a crete calitatea $ieii generaiei actuale nu pune n pericol ansele generaiilor $iitoare' 0oi a$em ansa de a influena comportamentul cet#enilor notri prin educaie i campanii de contienti%are referitoare la principiile de%$olt#rii durabile' 0oi putem asigura spri6inul la ni$el local pentru implementarea strategiilor i politicilor europene pri$ind de%$oltarea durabil#' RSPUNSUL NOSTRU: ANGAJAMENTELE AALBORG 7om intensifica eforturile n ce pri$ete de%$oltarea local# durabil# inspir8ndu-ne din principiile pre$#%ute n Carta Aalborg, traduc8nd $i%iunea noastr# comun# n inte concrete ale durabilit#ii i aciuni la ni$el local' 7om adopta Anga6amentele Aalborg ca surs# de inspiraie, din care $om selecta priorit#ile conforme cu situaia i necesit#ile noastre locale, lu8nd n acelai timp n considerare impactul aciunilor noastre la ni$el global' 7om iniia un proces local participati$ n scopul identific#rii intelor specifice i a termenelor de atingere a lor, pentru a putea monitori%a progresul' PARTENERII NOTRI 9n$it#m toate administraiile locale i regionale s# ni se al#ture prin semnarea anga6amentelor Aalborg i s# informe%e Campania pentru Orae Europene Durabile n ce pri$ete deci%ia lor'

ANGAJAMENTELE AALBORG
cu in ! "#! $u%"&i#i 'ii
:3n cadrul fiec#ruia din celor 1 capitole apar c8te ; anga6amente, marcate cu cifre, care sunt obligatorii i mai multe inte indicati$e, marcate cu 1<2, luate din e5periena altor administraii locale i particulari%ate pentru municipiul +iatra 0eam=' 1 A(MINISTRAIA PUBLIC 1' de%$oltarea unei $i%iuni comune pe termen lung, pentru un ora durabil4 creterea eficienei particip#rii n procesele de consultare public#4 transformarea municipiului +iatra 0eam ntr-o comunitate durabil#, ba%at# pe de%$oltarea economic#, social# i de mediu' !' crearea cadrului participati$ i a capacit#ii de de%$oltare durabil# n cadrul comunit#ii locale i al administraiei municipale4 adoptarea unui sistem eficient de colectare a propunerilor i pl8ngerilor cet#enilor4 desemnarea unei persoane care s# se ocupe de acest lucru :ombudsman>a$ocat public= i nfiinarea unui /elp des?4 creterea num#rului de funcionari de rang superior din administraie care s# fi urmat cursuri de preg#tire n domeniul de%$olt#rii durabile4 creterea num#rului de planuri de de%$oltare, care s# contribuie la implementarea $i%iunii pe termen lung' @' in$itarea tuturor sectoarelor comunit#ii locale pentru a participa n mod eficient la procesul de luare a deci%iilor4 creterea gradului de participare la alegerile locale4 creterea proporiei planurilor care includ o larg# participare a grupurilor interesate i a publicului n general4 creterea oportunit#ilor pentru cet#eni de a influena procesul de planificare' "' luarea deci%iilor n mod desc/is, responsabil i transparent4 creterea ponderii populaiei i, n mod deosebit, a tinerilor care iau parte la procesul consultati$>participati$4 creterea procenta6ului de r#spunsuri la planurile locale i la alte documente consultati$e4 creterea num#rului de materiale de informare referitoare la de%$oltarea durabil#4 creterea ponderii populaiei care primete n mod regulat informaii referitoare la deci%iile Consiliului Local i politicile locale' ;' cooperarea efecti$# i n parteneriat cu municipalit#ile $ecine, alte orae i alte sfere ale administraiei publice' creterea dialogului inter-municipal la ni$el 6udeean, regional, naional i unde este ca%ul, c/iar internaional, asupra de%$olt#rii durabile4 creterea calit#ii parteneriatelor i a relaiilor cu oraele nfr#ite cu pri$ire la de%$oltarea durabil#' ) MANAGEMENTUL LOCAL *N (IRECIA (EZVOLTRII (URABILE 1' consolidarea procesului Agenda Local# !1 sau a altor procese locale de de%$oltare durabil# i plasarea lor n centrul ateniei administraiei locale4 asigurarea prin buget a resurselor financiare pentru procesul de coordonare a +lanului Local de De%$oltare Durabil#4 potenarea procesului de de%$oltare durabil# n cadrul Administraiei Locale, prin alocarea responsabilit#ii, pentru coordonarea procesului la unul din ni$elurile superioare de management4 !

incorporarea principiilor de%$olt#rii durabile n toate deci%iile Consiliului Local' !' introducerea unui management integrat orientat spre de%$oltare durabil#, a$8nd la ba%# principiul precauiei, urm8nd a fi corelat cu $iitoarea (trategie Aematic# a BE referitoare la mediul urban4 adoptarea la ni$elul Administraiei Locale a sistemului de management durabil i>sau a sistemului raport#rilor periodice asupra progresului, spre reali%area intelor de de%$oltare durabil#4 creterea num#rului de organi%aii publice i pri$ate de pe teritoriul municipiului, care au adoptat principiile de%$olt#rii durabile' @' fi5area intelor i a termenelor n cadrul anga6amentelor Aalborg, crearea i aplicarea anali%ei de monitori%are a anga6amentelor Aalborg4 reali%area unei anali%e, n termen de 1! luni de la semnarea 1Anga6amentelor Aalborg2, a situaiei de pornire :pentru unele inte, anul de ba%# poate fi anterior anului de anali%#=4 stabilirea, n termen de !" luni de la semnarea 1Anga6amentelor Aalborg2, a intelor i termenelor pentru di$ersele anga6amente, pornind de la situaie de pornire4 "' asigurarea faptului c# problemele de%$olt#rii durabile se afl# n centrul proceselor de luare a deci%iilor i c# alocarea resurselor se ba%ea%# pe criterii de durabilitate solide4 asigurarea c# toate planurile de de%$oltare au n $edere principiile de%$olt#rii durabile' ;' cooperarea cu Campania pentru Orae Europene Durabile i cu reelele ei pentru monitori%area i e$aluarea progresului nostru, n direcia atingerii intelor de durabilitate' Adoptarea, cu spri6inul Campaniei pentru Orae Europene Durabile, a unui proces de e$aluare periodic# a performanelor administraiei locale n direcia atingerii intelor de durabilitate' + RESURSE NATURALE COMUNE 1' reducerea consumului de energie primar#, i creterea cotei de energie regenerabil#4 creterea ponderii electricit#ii i c#ldurii din surse regenerabile sau din surse de energie mai puin poluante :recomandare 1!C n ! 1 =4 dublarea procenta6ului de cogenerare' !' mbun#t#irea calit#ii apei, economisirea resurselor de ap# i utili%area lor ntr-un mod mai eficient4 sc#derea consumului de ap# pe cap de locuitor4 creterea procentului de ap# din surse de ad8ncime4 creterea eficienei tratamentului apelor u%ate4 reducerea nc#rc#turii de a%ot i fosfor din apele tratate' @' promo$area i de%$oltarea biodi$ersit#ii, e5tinderea i ngri6irea ariilor naturale prote6ate i a spaiilor $er%i4 creterea suprafeei de spaii $er%i pe cap de locuitor4 creterea procenta6ului de populaie care tr#iete n %one cu o medie de @ m!, spaiu $erde pe cap de locuitor4 depoluarea i prote6area cursurilor de ap# de pe teritoriul municipiului :acorduri cu administraii locale de pe cursurile din amonte pentru pre$enirea polu#rii=4 prote6area, replantarea i modelarea peisagistic# a p#durilor din 6urul municipiului :transformarea lor n parcuri dendrologice=' "' mbun#t#irea calit#ii solului, prote6area ecologic# a terenurilor producti$e i promo$area agriculturii i a sil$iculturii durabile4 reducerea ponderii solurilor erodate4 @

creterea suprafeei %onelor reabilitate din cele anterior contaminate4 creterea ponderii solului esca$at reutili%at la ni$el local4 inter%icerea utili%#rii de pesticide pe teritoriul municipiului' ;' mbun#t#irea calit#ii aerului' reducerea emisiilor n atmosfer#, n mod deosebit de& +D1 :pulberi n suspensie, cu diametrul mai mic de 1 E= 0O! (ubstane care afectea%# stratul de o%on :componente organice $olatile= CO ben%en , CONSUM I STIL (E VIA RESPONSABIL 1' e$itarea i reducerea producerii de deeuri i creterea ponderii reutili%#rii i recicl#rii4 reducerea cantit#ii de deeuri depo%itate :mena6ere, industriale>de comer, din operaiile Administraiei Locale=4 mbun#t#irea colect#rii selecti$e, stabilirea unui calendar cu termene inte colectare selecti$#& F;C pentru /8rtie i carton, G C pentru sticl#, , C pentru plastic, metale i alte materiale reciclabile :inte ale AL!1 adoptate la Harcelona= 4 inte tratare deeuri& min' ,;C reciclare, min' !,C incinerare, ma5' *C depo%itare :inte Aalborg=' !' managementul i tratarea deeurilor, n concordan# cu cele mai bune standarde de bun# practic#4 elaborarea i implementarea unui plan de management al deeurilor, cu scopul de a reduce impactul de mediu al producerii i trat#rii deeurilor, prin pre$enirea producerii i tratarea tuturor tipurilor de deeuri rele$ante' @' e$itarea consumului inutil de energie i mbun#t#irea eficienei energetice4 reducerea consumului de energie primar#4 reducerea emisiilor de CO!, cau%ate de consumul de energie n cl#dirile i n cadrul operaiunilor Administraiei Locale4 acordarea de sfaturi i ndrumare consumatorilor mici i mari n domeniul eficienei energetice4 pre%entarea de materiale i demonstraii n coli' "' efectuarea de ac/i%iii, a$8nd la ba%# criterii de durabilitate4 creterea ponderii, n cadrul licitaiilor publice, a produselor etic/etate eco-, din surse certificate, reciclabile, eficiente energetic, precum i a ser$iciilor eficiente energetic4 creterea ponderii, n cadrul licitaiilor publice, a alimentelor organice, a produselor reali%ate n %on# i a produselor din comerul corect i etic1'
1

C-.!%u# c-%!c & Comer care are ca scop populsarea produc#torilor mici, de%a$anta6ai sau a muncitorilor aflai n po%iii de%a$anta6ate din #rile n curs de de%$oltare prin acordarea de spri6in i asisten#, crearea de relaii ferme cu cump#r#tori str#ini, i, dac# este necesar, plata unor preuri peste ni$elul pieei' Acolo unde este pre%ent# relaia anga6at - anga6ator, miscarea comerului corect are ca scop meninerea acelorai standarde de munc#, asa cum se obinuiete n comerul etic' Deseori se fac confu%ii ntre comertul corect :ec/itabil= i comertul 1etic2' Comerul etic doreste s# asigure respectarea, de c#tre companii, a standardelor minime de munc#, drepturile omului i de mediu, n producia tuturor produselor lor' Comerul corect :ec/itabil= se concentrea%# direct asupra comerului cu anumii produc#tori din (ud n scopul de le asigura condiiile de a face comer care s# le permit# funcionarea continu#' C-.!%u# ! ic& Comerul n care $8n%#torul, cump#r#torul, compania de marc# sau produc#torul :compania surs# sau cump#r#toare= si asum# responsabilitatea, prin di$erse m#suri, fa# de practicile de munc# i drepturile omului la toate ni$elurile lanului de producie i de furni%ori' Aceasta include asumarea responsabilit#ii pentru impactul politicilor i practicilor lor de afaceri :de e5emplu& programul de li$r#ri,

"

;' promo$area acti$# a produciei i consumului durabil, n mod deosebit a comerului corect i etic cu produse certificate 1eco-1 i organice :biologice=' editarea unui g/id care s# promo$e%e consumul responsabil, ecologic4 creterea ponderii produselor din comerul corect i etic4 creterea spri6inului pentru O0I-urile acti$e n cadrul comerului corect i etic4 promo$area utili%#rii lemnului certificat ecologic, utili%area n ! 1! a acestui tip de lemn n proporie de 1 C n lucr#rile publice :Harcelona LA!1=' / PLANI0ICARE I AMENAJARE URBAN 1' reutili%area i regenerarea %onelor degradate sau de%a$anta6ate4 reducerea ponderii cl#dirilor re%ideniale sau comerciale care nu se integrea%# n mediul construit4 creterea num#rului de ser$icii i de facilit#i de infrastructur# n cadrul %onelor de regenerare urban#4 promo$area, n cadrul regener#rii urbane, de soluii corecte ar/itectonice i de mediu4 utili%area regener#rii urbane pentru a da un impuls economic %onelor negli6ate4 de%$oltare urban# prin utili%area cu prec#dere a %onelor urbane e5istente' !' e$itarea de%$olt#rii urbane necontrolate prin reali%area unor densit#i urbane adec$ate i prin utili%area cu prioritate pentru de%$oltare a %onelor de%afectate, naintea celor $er%i4 creterea ponderii %onelor de%afectate utili%ate pentru de%$oltare4 asigurarea conser$#rii %onelor $er%i' @' asigurarea unui mi5 ntre construcii i %one amena6ate i a unui ec/ilibru ntre locurile de munc#, locuinele i ser$iciile, d8nd prioritate utili%#rii re%ideniale a centrului oraului4 elaborarea unui plan de re-utili%are a %onelor abandonate>de%afectate4 reducerea ponderii noilor cl#diri construite pe spaiile $er%i' "' asigurarea conser$#rii, reno$#rii i utili%#rii> re-utili%#rii adec$ate a patrimoniului nostru cultural urban4 reducerea num#rului de cl#diri cu $aloare local# i cultural# demolate pe an4 creterea ponderii cl#dirilor i spaiilor urbane reintroduse n circuitul economic4 utili%area unor cl#diri industriale abandonate pentru a ilustra istoria municipalit#ii i reutili%area altora pentru scopuri culturale, re%ideniale sau de afaceri' ;' aplicarea cerinelor pentru o construcie i un design durabil i promo$area ar/itecturii i te/nologiilor de construcie de nalt# calitate' includerea n planurile de de%$oltare a cerinelor de durabilitate pentru construire i reno$are4 creterea ponderii cl#dirilor cu un consum de energie sub F ?J/>m! :pentru cl#dirile unei singure familii= i sub ;; ?J/>m! :pentru blocurile de locuine= - standarde la ni$el european ale unui consum redus de energie4 de%$oltarea, adoptarea i implementarea de programe pentru construcii durabile :linii directoare, etic/etare, facilit#i fiscale etc=4 reducerea cantit#ii de deeu re%ultat din construcii i demol#ri' 1 O MAI BUN MOBILITATE2 MAI PUIN TRA0IC 1' reducerea necesit#ii pentru transport pri$at motori%at i promo$area alternati$elor atracti$e, accesibile tuturor4 reducerea ponderii deplas#rilor cu automobilul propriu4
preul, tipurile de contract, de relaii= asupra condiiilor de munc# n ntregul lan de furni%ori'

reducerea num#rului copiilor care sunt dui cu maina la coal#4 reducerea distanei medii p8n# la cea mai apropiat# staie de autobu%4 introducerea de curse de autobu% gratuite n centrul oraului4 promo$area transportului public, acolo unde este recomandabil din punct de $edere economic i de mediu4 monitori%area traficului n %onele aglomerate, n %ilele i la orele cu trafic mai intens4 informarea participanilor la trafic n leg#tur# situaia curent#, pentru a le permite s# ia deci%ii n cunotin# de cau%#4 1' creterea ponderii deplas#rilor f#cute cu mi6loacele de transport n comun, pe 6os sau cu bicicleta4 creterea num#rului de c#l#torii f#cute cu transportul public4 crearea i de%$oltarea reelei :?m= de piste pentru biciclete i de trasee pietonale4 creterea proporiei transportului cu bicicleta' Arecerea de la transportul auto la transportul cu bicicleta, pentru deplas#rile ntre !-" ?m' !' ncura6area trecerii la $e/icule cu ni$el de emisii sc#%ut4 m#suri de limitare a polu#rii aerului pentru a contribui la atingerea intelor naionale n domeniu nlocuirea parcului public auto cu $e/icule nepoluante :pe energie electric#= sau cu grad de poluare redus# :EB)O 97=4 crearea de %one n centrul oraului n care s# fie permis doar transportul de marf# cu $e/icule EB)O 994 @' de%$oltarea unui plan integrat i durabil de mobilitate urban#4 adoptarea i implementarea unui plan de mobilitate urban# durabil# n concordan# cu alte planuri locale, precum master planul urban i n cooperare cu %onele n$ecinate :%ona metropolitan#>6udeul>regiunea=4 asigurarea ec/ilibrului optim ntre cererile de cretere a mobilit#ii i dorina de a minimi%a impactul de mediu' "' reducerea impactului transportului asupra mediului i a s#n#t#ii publice' reducerea num#rului de accidente mortale i de accidente soldate cu r#niri de persoane n traficul local4 controlul strict al traficului i creterea siguranei pe str#%ile i arterele principale ale municipiului' )educerea limitei de $ite%# la @ ?m>/ pentru toate str#%ile care nu fac parte din reeaua principal# de trafic a municipiului' 9mpunerea limitelor de $ite%# i pre$enirea infraciunilor care mpiedic# fluena traficului :maini parcate n paralel, pe banda special# sau n staiile de autobu%, pe pistele de biciclete, pe trotuare sau n alte %one pietonale= :inte Harcelona AL!1= 3 PLAN LOCAL (E ACIUNE PENTRU SNTATE 1' ridicarea gradului de contienti%are i ntreprinderea de aciuni asupra factorilor determinani ai s#n#t#ii, dintre care cei mai muli se afl# n afara sectorului de s#n#tate4 creterea accesului cet#enilor la informaiile pri$ind poluarea aerului4 promo$area principiilor de $ia# s#n#toas# n coli :s#n#tate fi%ic#, ergonomie, diet# alimentar#, e5erciiul fi%ic=' !' promo$area unui plan de de%$oltare a sectorului de s#n#tate public# a oraului, care s# ofere un mi6loc de reali%are i meninere a parteneriatului strategic pentru s#n#tate4 @' reducerea inegalit#ilor n domeniul s#n#t#ii i abordarea problemelor s#r#ciei, lucru care $a necesita raport#ri regulate asupra progresului n direcia reducerii discrepanelor4 ,

acordarea de asisten# la domiciliu persoanelor n $8rst# i celor cu di%abilit#i :int#& GC dintre acetia s# fie foarte mulumii de aceste ser$icii=' "' promo$area e$alu#rii de impact a s#n#t#ii, ca mi6loc pentru toate sectoarele de a-i concentra acti$itatea asupra s#n#t#ii i calit#ii $ieii4 de%$oltarea unei cooper#ri strategice cu parteneri rele$ani din cadrul sistemului de s#n#tate :spitale, cabinete medicale, terapeui etc=, n domeniile pre$enirii mboln#$irilor i a refacerii dup# boal#' ;' mobili%area planificatorilor urbani n $ederea integr#rii aspectelor pri$ind s#n#tatea n strategiile i iniiati$ele lor' 4 O ECONOMIE LOCAL PUTERNIC I (URABIL 1' adoptarea de m#suri care s# stimule%e i s# spri6ine crearea de locuri de munc# i demararea de noi afaceri4 creterea gradului de ocupare a cet#enilor municipiului4 creterea gradului de ocupare a persoanelor de%a$anta6ate4 adoptarea de m#suri pentru facilitarea nfiin#rii de noi firme i pentru creterea capacit#ii antreprenoriale4 creterea ratei de succes a firmelor nou nfiinate' !' cooperarea cu mediul de afaceri local n scopul promo$#rii i implement#rii de bune practici corporati$e' susinerea unei piee inclu%i$e a forei de munc# i a anga6amentului social al mediului de afaceri4 ncura6area utili%#rii de c#tre mediul de afaceri a te/nologiilor curate i a managementului de mediu' @' de%$oltarea i implementarea principiilor durabilit#ii n amplasarea firmelor4 crearea condiiilor optime pentru de%$oltare firmelor e5istente i pentru nfiinarea de noi firme, oferind o serie de %one industriale care spri6in# de%$oltarea de clustere de competen#, pre$in conflictele de mediu i asigur# securitatea in$estiiilor4 ne $om str#dui s# nu e5iste oportunit#i de creare de firme importante n %one i%olate rurale' "' ncura6area comerciali%#rii pe pia# de produse de nalt# calitate, reali%ate la ni$el local sau regional4 creterea ponderii m#rfurilor produse n %on# n cadrul comerului cu am#nuntul din municipiu4 creterea ponderii ser$iciilor furni%ate de firme din %on#' ;' promo$area unui turism local durabil' elaborarea unui plan de de%$oltare durabil# a turismului4 creterea ponderii facilit#ilor ecoturistice care au fost acreditate' 5 EC6ITATE I JUSTIIE SOCIAL 1' de%$oltarea i implementarea de programe pentru pre$enirea i diminuarea gradului de s#r#ciei' reducerea ponderii copiilor dependeni de ser$iciile de protecie social#4 reducerea num#rului de cet#eni care depind de programele de protecie social# pasi$#' !' asigurarea accesului ec/itabil la ser$icii publice, la educaie, la oportunit#i de anga6are, la preg#tire, informaie i acti$it#i culturale' F

creterea procentului de tineri prini n programe complete de educaie sau formare4 creterea colabor#rii cu sectorul pri$at pentru formarea profesional# a omerilor' @' spri6inirea inclu%iunii sociale i a egalit#ii ntre se5e' mbun#t#irea accesului, pe principiul anselor egale, la po%iii c/eie pe piaa muncii4 creterea num#rului de persoane din cadrul minorit#ilor etnice, anga6ate n structurile administraiei locale' "' mbun#t#irea siguranei i securit#ii comunit#ii4 reducerea num#rului de cet#eni care raportea%# o boal# cronic# :1 ca%uri pe lun#=, cu scopul de a pre$eni i reduce consecinele mboln#$irilor4 reducerea num#rului de infraciuni de pe ra%a municipiului4 creterea num#rului de sisteme de supra$eg/ere de $ecin#tate' ;' asigurarea de condiii de $ia# i de condiii de locuit de bun# calitate, integrate social' creterea ponderii n cadrul bugetului local a resurselor destinate recre#rii i susinerii e$enimentelor culturale4 punerea la punct a unei politici destinate asigur#rii de locuine pentru toat# lumea' Crearea de condiii minime de locuire pentru persoanele f#r# locuin#' 10 (E LA LOCAL LA GLOBAL 1' de%$oltarea i aplicarea unei abord#ri strategice i integrate, n scopul reducerii sc/imb#rilor climatice i acionarea pentru atingerea unui ni$el durabil al emisiilor de ga%e cu efect de ser#4 limitarea emisiilor de ga%e, cu efect de ser#, ale sectoarelor furni%oare de utilit#i4 !' integrarea politicilor de protecie a climatului n strategiile noastre din domenii, precum energie, transport, ac/i%iii, deeuri, agricultur# i sil$icultur#4 @' creterea ni$elului contienti%#rii pri$ind cau%ele i impacturile probabile ale sc/imb#rilor climatice i integrarea de aciuni pre$enti$e n politica noastr# pri$ind sc/imb#rile climatice4 "' reducerea impactului nostru asupra mediului ncon6ur#tor global i promo$area principiului dreptului de mediu4 calcularea i reducerea impactului asupra mediului global al comunit#ii locale din +iatra 0eam' ;' consolidarea cooper#rii internaionale ntre orae i g#sirea unor soluii locale la problemele globale n cadrul unui parteneriat ntre autorit#ile locale, comunit#ile locale i grupurile repre%entati$e de factori interesai' creterea num#rului de parteneriate pentru de%$oltare durabil# ale municipiului4 creterea spri6inului pentru O0I-urile acti$e n domeniul cooper#rii internaionale4 solicitarea spri6inului din partea unor orae europene de%$oltate i cu e5perien# n domeniul de%$olt#rii durabile4 promo$area cooper#rii, la ni$el naional i internaional, pe toate fronturile& ntre cet#eni, mediul de afaceri i organi%aii'

E7 ! n!c!7"%': a' (emnarea Anga6amentelor Aalborg i informarea Campaniei pentru Orae Europene Durabile n ce pri$ete deci%ia noastr#' G

b' )eali%area, n termen de 1! luni de la data semn#rii, a unei e$alu#ri integrate ca punct de plecare n procesul de stabilire a intelor Aalborg' Aceast# e$aluare $a cuprinde conte5tul politicii, se $a referi la anga6amentele politice e5istente i $a descrie problemele actuale' c' Crearea cadrului pentru un proces participati$ local de stabilire a intelor, care s# cuprind# Agenda Local# !1 e5istent# i care s# ia n considerare re%ultatele e$alu#rii locale integrate' d' (tabilirea, n decurs de !" de luni de la data semn#rii, a intelor indi$iduale locale, lu8nd n considerare ca surs# de inspiraie Ane5a Anga6amentelor Aalborg, i fi5area termenelor cu pri$ire la intele care sunt potri$ite pentru a demonstra progresul n cadrul anga6amentelor'