Anda di halaman 1dari 1

Moliwe preferencje: 9 (ekstremalnie preferowane), 7 (bardzo silnie preferowane), 5 (silnie preferowane), 3 (sabo preferowane), 1 (rwnowane).

1. Zbierz od uytkownika informacje na temat jego preferencji oraz zapisz je do macierzy preferencji. Macierz M0 (macierz porwna kryteriw) okrela preferencje dotyczce kryteriw oceny, natomiast kolejne macierze dotycz preferencji decyzji na podstawie danego kryterium (jedna macierz dla kadego kryterium).
1 | 1

(0) =

1
1

1 1 |, (1) = | 1 1

1
1

|,

2. Sprawdzenie spjnoci macierzy (tego nie jestem pewien, musz kogo o to zapyta i dol nie mog w notatkach doczyta si wzoru). Krok ten nie jest wymagany, eby przej dalej. 3. Znormalizuj macierze: dla kadej kolumny policz sum wartoci w tej kolumnie, a nastpnie kad warto w macierzy podziel przez sum dla danej kolumny. 1
(0)

= 1 + + , 2

(0)

= + 1 + ,

(0)

= + + 1, 1 |1 1/ 1 | 1/ 1
(0)

3 | 3 1 | 3
(0) (0) (0)

(0) =

2 1

(0)

(0)

2 1/ 2

(0)

(0)

(0)

4. Utwrz dla kadego kryterium wektor preferencji poprzez obliczenie dla kadego wiersza redni jego wartoci. Suma wszystkich preferencji w wektorze powinna wynosi 1. 1
(0)

= 3(

(0) 1

(0) 2

(0) 3

), 2

(0)

= 3(

1 1/
(0) 1

1
(0) 2

3
(0)

), ...

5. Z wektorw preferencji dla wszystkich kryteriw utwrz macierz ST, a nastpnie przemn j przez wektor S0(porwna kryteriw). 1
(1)

(2)

(3)

(1) = |2

(1)

(2) 2 (2) 3

(3) 2 |, (3) 3

1 (0) = |2 | = |2 | 3 (0) 3

(0)

6. Wartoci z otrzymanego wektora r posortuj rosnco w ten sposb otrzymasz ranking sugerowanych decyzji. = (2 , 1 , 3 )