Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 (KUMPULAN 1) Mata pelajaran Tema / Tajuk Kelas Masa Tarikh Standard Kandungan Standard

Pembelajaran Sejarah Zaman Prasejarah 4 Bestari 8.00-9.00 pagi 20-9-2014 3.1 Kehidupan manusia prasejarah. 3.1.1. Menyatakan maksud prasejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah Nilai : Rajin berusaha, bekerjasama dalam kumpulan KPS : Konsep masa Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian sejarah TMK : belajar melalui TMK Di akhir pembelajaran , murid dapat:1. Menyatakan maksud prasejarah. 2. Menyatakan 4 lokasi kehidupan prasejarah 3. Menyenaraikan 4 kegiatan masyarakat prasejarah. Video , gambar , puzzle Set Induksi (5 minit) 1. menunjukkan suasana atau situasi zaman prasejarah. Contoh : gua, orang purba, dinosaur( bersoal jawab dengan murid) 2. Guru menerangkan maksud prasejarah masukan dari segi pakaian Langkah 1 (15minit) 1. Penempatan kehidupan zaman prasejarah (mencungkil pengetahuan sedia ada murid) Contoh : Sungai , gua , atas pokok

EMK

Objektif

Bahan Bantuan Mengajar Aktiviti

Video puzzle

Video gambar

Langkah 2 ( 15 minit) Mengapakah tempat tinggal itu menjadi tumpuan ? (Huraikan ) - Keselamatan- atas pokok - Sumber makanan senang diperolehi - Sumber air minuman - Pengangkutan

Langkah 3( 20 minit) 1. Aktiviti mencantum gambar lokasi dan mengaitkan aktiviti manusia pra sejarah. 2. Bahagikan murid dalam 4 kumpulan. Kumpulan 1- Gua Kumpulan 2 Sungai Kumpulan 3 kawasan lapang Kumpulan 4 pinggir hutan 3. Pembentangan kumpulan. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kumpulan . Penutup ( 5 minit) 1. Aktiviti kuiz secara lisan / spontan. Contoh: Berikan maksud prasejarah Berikan 2 lokasi prasejarah Berikan 4 kegiatan prasejarah.

Anda mungkin juga menyukai