Anda di halaman 1dari 1

1.

Definisi Agama Islam (menurut Himpunan Majelis Tarjih) Agama yakni agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah yang diturunkan di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih; berupa perintahperintah, dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan di Akhirat. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat. 2. Pengertian Ibadah (menurut Himpunan Majelis Tarjih) Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahNya, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus: a. Yang umum ialah segalaamal yang diizinkan Allah b. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.