Anda di halaman 1dari 19

BAB 3 PENERAPAN BUDAYA KORPORAT DALAM SEKTOR AWAM DI MALAYSIA

KANDUNGAN
PENGENALAN DEFINISI BUDAYA KORPORAT DEFINISI BUDAYA ORGANISASI PELAKSANAAN BUDAYA KORPORAT DALAM SEKTOR AWAM PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN KUALITI BUDAYA KERJA KORPORAT DALAM ORGANISASI TUJUAN BUDAYA KORPORAT DALAM ORGANISASI KESIMPULAN

PENGENALAN
Sistem pentadbiran dan perkhidmatan awam di Malaysia adalah yang terbaik di kalangan negara-negara sedang membangun Aspek kemanusiaan iaitu tingkah laku dan budaya kerja yang diamalkan dan ditunjukkan oleh setiap anggota dalam sektor awam perlu ditekankan Penerapan budaya korporat dilihat sebagai nilai tambah (value added) kepada niai-nilai yang sedia ada

DEFINISI BUDAYA KORPORAT


Budaya korporat sebagai satu konsep yang pelbagai segi yang mempunyai ciri-ciri pendekatan, pandangan dan definisi yang berbeza (INTAN) Budaya korporat - satu pemahaman atau tanggapan yang dikongsi bersama oleh semua anggota organisasi tentang bagaimana sesuatu perkara itu dilaksanakan atau dijalankan di dalam organisasi tersebut Cara baru khususnya dalam sektor awam tentang bagaimana kakitangan menjalankan kerja mereka dalam mana-mana organisasi atau agensi yang hanya melibatkan satu kumpulan norma selain daripada kepercayaan, sikap, nilai-nilai utama dan bentuk tingkah laku yang dikongsi bersama oleh anggota-anggota organisasi

DEFINISI BUDAYA ORGANISASI


Merujuk kepada suatu sistem yang mempunyai makna yang sama yang dipegang oleh setiap ahli yang membezakan sebuah organisasi daripada organisasi yang lain. Robbins telah mencadangkan tujuh sifat yang menjadi tunjang dalam budaya organisasi;
1- Inovasi dan pengambilan risiko 2- Perhatian terperinci 3- Berorientasikan keputusan 4- Berorientasikan orang 5- Berorientasikan kumpulan 6- Keagresifan 7- Kestabilan

DEFINISI BUDAYA KORPORAT


Budaya organisasi boleh dijadikan sebagai satu tanggungjawab. -Sathe Budaya organisasi adalah berkaitan dengan bagaimana pekerja menilai sifat budaya organisasi dan bukannya berkaitan sama ada mereka suka atau tidak. Budaya organisasi mewakili suatu persepsi umum yang diamalkan oleh ahli organisasi.

DEFINISI BUDAYA ORGANISASI


Budaya organisasi menurut Robbins mempunyai fungsi yang pelbagai,
1- Mempunyai persamaan yang mendefinisikan sempadan iaitu membezakan satu organisasi dengan organisasi yang lain 2- Menerangkan identiti ahli organisasi 3- Budaya bukan hanya membentuk tanggungjawab untuk kepentingan individu tetapi lebih daripada itu 4- Meningkatkan kestabilan sistem sosial; 5- Budaya penting untuk mempertahankan organisasi dengan memperuntukkan piawaian yang sesuai untuk pekerja 6- Budaya bertindak sebagai mekanisme pembuatan logik dan kawalan yang mendorong untuk tingkah laku dan gelagat pekerja

PELAKSANAAN BUDAYA KORPORAT DALAM SEKTOR AWAM


Penerapan budaya korporat - kaedah ke arah pencapaian misi sesebuah organisasi, di mana ia bergantung kepada tingkah laku semua anggotanya yang masing-masing telah dipertanggungjawabkan dengan fungsi dan tugas tertentu. Untuk memastikan setiap organisasi atau kakitangan mempunyai komitmen, motivasi atau dorongan untuk bekerja dan kaedah bertindak yang sehaluan, sesebuah organisasi perlu mempunyai satu budaya korporat yang sesuai. Pelaksanaan budaya korporat di dalam Perkhidmatan Awam menekankan peripentingnya kualiti di dalam organisasi Usaha membudayakan kualiti perlu dimulakan di peringkat organisasi.

PELAKSANAAN BUDAYA KORPORAT DALAM SEKTOR AWAM


Kualiti pengurusan melibatkan proses, sistem, prosedur dan kaedah dalam Budaya Kerja Cemerlang.

Berikut merupakan contoh-contoh budaya korporat yang diamalkan oleh syarikat-syarikat di Malaysia;
(i) CATERPILLAR - 24 hours part service anywhere in the world.

(ii) SEARS, ROEBUCK - Quality at a good price.


(iii) MATSUSHITA - We make people (people quality) before product. (iv) RANK XEROX - Leadership trough quality.

PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Gerakan Budaya Kerja Cemerlang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan peningkatan kualiti bertujuan untuk mewujudkan satu budaya kerja yang berteraskan kualiti di kalangan anggota Perkhidmatan Awam. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk meningkatkan kualiti:
1- Anugerah Kualiti Perdana Menteri;
2- Panduan pengurusan dan peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam 3- Bengkel-bengkel latihan 4- Ceramah dan perbincangan 5- Pita video kualiti 6- Pengumuman melalui TV

7- Siri panduan pengurusan kualiti

PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Dalam melaksanakan usaha-usaha peningkatan kualiti, beberapa tindakan susulan di agensi-agensi yang perlu dibuat oleh ketua-ketua agensi masing-masing seperti:

1)
2)

Membuat lawatan mengejut ke jabatan-jabatan agensi masingmasing bagi memastikan sama ada usaha-usaha peningkatan kualiti dilaksanakan
Memilih satu atau lebih jabatan/bahagian untuk melaksanakan usaha-usaha pengurusan dan peningkatan kualiti

3)

Memilih penyelaras kualiti dan produktiviti dan ahli-ahli Pasukan Petugasnya untuk diberi latihan sebagai persediaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pengurusan dan peningkatan kualiti di jabatan-jabatan/bahagian-bahagian yang dipilih
Menggubal Dasar Kualiti agensi untuk disebarkan kepada semua pegawai dan staf yang bertujuan memberi kefahaman kepada anggota organisasi tentang tahap kualiti keluaran atau perkhidmatan yang perlu diberikan Mewujudkan struktur yang sesuai untuk mengurus dan menguasai pelaksanaan perkhidmatan berkualiti

4)

5)

PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Dalam meningkatkan pengurusan kualiti dalam perkhidmatan awam, terdapat panduan tentang strategi-strategi peningkatan kualiti. Panduan tersebut telah menggariskan tujuh program peningkatan kualiti seperti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Program 1 Sistem Cadangan Q Program 2 Sistem Cadangan Q Program 3 Sistem Pemeriksaan Q Program 4 Slogan Q Program 5 Hari Q Program 6 Sistem Maklum Balas Q Program 7 Sistem Maklumat Q

PENINGKATAN KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Dalam meningkatkan pengurusan kualiti dalam perkhidmatan awam, terdapat panduan tentang strategi-strategi peningkatan kualiti. Panduan tersebut telah menggariskan tujuh program peningkatan kualiti seperti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Program 1 Sistem Cadangan Q Program 2 Sistem Cadangan Q Program 3 Sistem Pemeriksaan Q Program 4 Slogan Q Program 5 Hari Q Program 6 Sistem Maklum Balas Q Program 7 Sistem Maklumat Q

PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN KUALITI


Anugerah Kualiti Perdana Menteri (AKPM) Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) MS ISO 9000

Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam (AKPA)

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) Piagam pelanggan

Inovasi

BUDAYA KERJA KORPORAT DALAM ORGANISASI


Pembentukan budaya kerja (budaya organisasi) mempunyai hubungan yang erat tentang bagaimana hendak membentuk atau menghasilkan mutu kerja dan produktiviti yang tinggi. Dengan penerapan budaya kerja korporat dalam organisasi seperti dalam sektor awam, ia adalah untuk:

1) Pihak pengurusan menghasilkan budaya kerja yang cemerlang


1) Membentuk suatu budaya kerja baru sebagai nilai tambah kepada budaya yang telah sedia ada 1) Menjadi satu kuasa penggerak bagi mewujudkan budaya kerja yang baik dalam organisasi.

BUDAYA KERJA KORPORAT DALAM ORGANISASI


5 aspek utama yang perlu dilaksanakan bagi membentuk budaya kerja terutama ke arah budaya kerja korporat.

Menentukan matlamat

Merancang

Menyelenggara sumber yang sedia ada dengan berkesan

Mengawal proses pelaksanaan untuk mencapai matlamat organisasi

Meletakkan standard tertentu untuk mengawal mutu kerja

BUDAYA KERJA KORPORAT DALAM ORGANISASI


Budaya kerja yang mendorong ke arah kejayaan organisasi dikenali sebagai budaya korporat. Budaya korporat dilihat sebagai satu manifestasi ke arah satu pembentukan amalan, perlakuan dan tindakan yang bertujuan untuk menerbitkan sesuatu perasaan dan sentiment tertentu dalam organisasi. Organisasi perlu digerakkan dengan budaya kerja yang sihat dan positif. Justeru budaya kerja cemerlang akan dapat dibentuk dan meningkatkan perkhidmatan dan kualiti.

TUJUAN BUDAYA KORPORAT DALAM ORGANISASI

KESIMPULAN
Dalam perkhidmatan awam, untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti setanding dengan syarikat korporat atau swasta, ia sebenarnya menjadikan inovasi dan kreativiti sebagai satu budaya di dalam organisasi. Jika budaya inovasi dan kualiti ini tidak ditekankan, barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan akan ketinggalan dan tidak memenuhi cita rasa. Untuk membentuk satu budaya kerja yang boleh diterima pakai dan dikongsi bersama khususnya dalam sebuah organisasi adalah bukan perkara mudah.

Anda mungkin juga menyukai