Anda di halaman 1dari 5

Ejaan Nama

Ejaan nama ini merujuk kepada kata nama khas atau ejaan nama diri. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain, maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Contohnya :
Mao Tze Tung Mendeleev Keops

Ejaan Nama

Cannizzaro

Baekelund

Anton Chekhov

Penyesuaian Ejaan
Bahasa Melayu banyak menyerap istilah daripada pelbagai bahasa. Contohnya :

sanskrit

Arab

Portugis

Inggeris Belanda

Istilah dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada 2 golongan besar : Kata asing yang sepenuhnya terserap :
-ejaannya diubah. -Cth : Stationstesyen Classkelas Pensionpencen

Kata asing yang belum sepenuhnya terserap


-ejaannya dikekalkan. -Cth : Proteinprotein Fasakhfasakh Dieseldiesel

Pengejaan istilah ini dilakukan dengan cara mengubah unsur yang perlu sahaja supaya bentuk ejaan asal masih terlihat.

Pertama

Kedua

Penyesuaian ejaan istilah baharu itu dilakukan menurut kaedah berikut : 1. Maknanya tepat 2. Ejaan singkat 3. Tiada konotasi buruk

Pengenalan

Imbuhan Asing
IMBUHAN DRP YUNANI, LATIN, INGGERIS

Dalam BM imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi. Manakala imbuhan asing hanya terbahagi kepada 2 iaitu imbuhan 1 awalan dan akhiran sahaja. 2 3

mahatatapraswa-

-wan

bi-

-wi
-i

pro-

-isme
-ik -al -is
Akhiran

IMBUHAN DRP ARAB-PARSI

IMBUHAN DRP SANSKRIT

-man -wati -nita


Akhiran

Awalan

antipoliauto-

-iah -in

tunaekadwitri-

-at
-ah
Akhiran

subsupraAwalan

pancapascaAwalan

Imbuhan Asing
Contoh-contoh perkataan :
1 IMBUHAN DRP SANSKRIT
IMBUHAN DRP YUNANI, LATIN, INGGERIS
mahasiswa tatatertib prasejarah swatantra tunaangota ekamatra dwibahasa tribulan pancaindera pascamerdeka
Akhiran

hartawan budiman seniwati biduanita

2 IMBUHAN DRP ARAB-PARSI

bilazim
Awalan

manusiawi azali lahiriah hadirin munafikat qariah


Akhiran

proaktif antibiotik polisemi autograf subgolongan suprasegmen


Awalan

nasionalisme fonetik kritikal praktis


Akhiran

Awalan