Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PENGESAHAN

LIVE MONITORING MENGGUNAKAN FPV WIRELESS YANG TERINTEGRASI PADA HEXACOPTER

PROPOSAL TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Melengka i Sala! Satu S"a#at Me$ e#%le! Gela# Sa#jana K%$ ute#

OLEH & MUHAMMAD I'BAL ()*(*((*(++

In,e#ala"a- .anua#i /(*+ Pe$0i$0ing I Pe$0i$0ing II

I# BAMBANG TUTUKO - MT NIP1 *)2((**/*)3)(4*((/

Hu,a U0a"a- M1T1 NIP1 *)3*(2*2/(*/*/*((4

Mengeta!uiKetua .u#u5an Si5te$ K%$ ute#

Fi#,au5- M1K%$ NIP1 *)63(*/*/((3*/*((4 ii