Anda di halaman 1dari 54

MINGGU:

37

HARI: JUMAAT

TARIKH: 11 OKTOBER 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


Kelas : 4 Arif Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Alas Dulang Pendidikan Seni Visual Bahan Bantu Belajar: Contoh jenis susunan batu bata, sisik ikan dan orgee. Media; Alat- pembaris Bahan - Krayon, kertas lukisan dan pensel. EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.1 Persepsi Estetik


2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

2.2 Aplikasi Seni


2.2.1 Media & Bahan 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Teknik & Proses 2.2.2.1

2.3Ekspresi Seni 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apresiasi Seni


2.4.1 2.4.2 2.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam Membuat corak teknik lukisan. 2. Menghasilkan alas dulang dengan menggunakan teknik lukisan. 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.Guru menunjuk contoh corak susunan sisik ikan. 2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan sisik ikan menggunakan teknik lukisan.(EK2) 3. Murid menghasilkan corak susunan sisik ikan menggunakan teknik lukisan.(EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

Aktiviti :

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


kelas :4 Tekun Masa :9.50 -10.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Alas Dulang Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.2.1 Media & Bahan 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Teknik & Proses 2.2.2.1

Bahan Bantu Belajar: Contoh jenis susunan batu bata, sisik ikan dan orgee. Media; Alat- pembaris Bahan - Krayon, kertas lukisan dan pensel. EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam Membuat corak teknik lukisan. 2. Menghasilkan alas dulang dengan menggunakan teknik lukisan.

Aktiviti :

1.Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan sisik ikan.(EK2) 2.Murid memulakan aktiviti dengan membuat lakaran. (EK2,EK3)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik lukisan berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


kelas :4 Tekun Masa :9.50 -10.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Alas Dulang Pendidikan Seni Visual 2.3Ekspresi Seni 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Bahan Bantu Belajar: Contoh jenis susunan batu bata, sisik ikan dan orgee. 2.4 Apresiasi Seni
2.4.1 2.4.2 2.4.3

Media; Alat- pembaris Bahan - Krayon, kertas lukisan dan pensel. EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam Membuat corak teknik lukisan. 2. Menghasilkan alas dulang dengan menggunakan teknik lukisan. 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

Aktiviti :

1. Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. Murid mewarnakan lakaran susunan sisik ikan.(EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU: 2
KELAS / MASA / MATA PELAJARAN
Kelas : 4 ARIF Masa :10.50 -11.50 Standard Pembelajaran: Subjek: Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik
1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3

HARI:

TARIKH:

KANDUNGAN
Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Aktiviti : Lukisan Tajuk : Pemandangan Sawah Padi

CATATAN
Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Contoh lukisan gambar pemandangan sawah padi EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) ........ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ......... murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.2 Aplikasi Seni


1.2.1 Media & Bahan 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.3.1

1.3Ekspersi Seni 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar lukisan teknik silang pangkah. 2. Menghasilkan lukisan yang menarik menggunakan teknik silang pangkah. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Aktiviti : 1. Guru menunjukkan contoh lukisan dan bersoal jawab tentangnya. (EK1-1.14) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar lukisan menggunakan teknik silang pangkah. (EK4-4.1) 3. Murid menghasilkan gambar lukisan menggunakan teknik silang pangkah. (EK11.4) (EK2-2.2) (EK 3-3.2) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan (EK5-5.1, 5.3) Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik garisan silang pangkah berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU:
KELAS / MASA / MATA PELAJARAN
Kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi

HARI:

TARIKH:

KANDUNGAN
Aktiviti : Lukisan Tajuk : Pemandangan Sawah Padi

CATATAN
Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Contoh lukisan, gambar pemandangan sawah padi EMK : TMK- video Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK4) dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 32 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Standard Pembelajaran: 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni


1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.1 Media & Bahan 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar lukisan teknik silang pangkah. 2. Memulakan proses menghasilkan gambar lukisan dengan menggunakan teknik silang pangkah. Aktiviti : 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang lukisan. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan menggunakan teknik silang pangkah. (EK4) 3. Murid memulakan proses menghasilkan gambar lukisan dengan menggunakan teknik silang pangkah. (EK2,EK3) Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik garisan silang pangkah berdasarkan dua Standard Kandungan.

MINGGU:

HARI: Khamis

TARIKH: 24 Oktober 2013

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN


Kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Standard Pembelajaran:

KANDUNGAN
Aktiviti : Lukisan Tajuk : Pemandangan Sawah Padi

CATATAN
Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Contoh lukisan, gambar pemandangan sawah padi EMK : TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

1.3Ekspersi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2 1.4.3

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar lukisan teknik silang pangkah. 2. Menghasilkan lukisan yang menarik menggunakan teknik silang pangkah. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti : 1. Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas (EK1) 2. Murid menghasilkan gambar lukisan menggunakan teknik silang pangkah. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5) Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik garisan silang pangkah berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU:
Kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Pendidikan Seni Visual

HARI:
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema : Alam Semula Jadi Atau Objek Buatan Manusia Standard Pembelajaran: 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.2.1 Media & Bahan 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik & Proses 4.2.2.1

TARIKH:
Aktiviti : Tembikar Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: pencungkil gigi atau batang ais krim,berus lukisan Bahan : tanah liat, cat poster dan alatan yang sesuai. EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

4.3 Ekspersi Kreaatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4 Apresiasi Seni


4.4.1 4.4.2 4.4.3

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan Bahasa Seni Visual yang ada pada tembikar. 2. Menghasilkan tembikar dengan teknik picitan 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan Aktiviti : 1. Guru menunjukkan contoh tembikar dan bersoal jawab tentangnya. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar dengan menggunakan teknik picitan (EK4) 3. Murid menghasilkan tembikar menggunakan teknik picitan. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat asperiasi sendiri dan rakan(EK5) Penilaian PdP Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan tembikar menggunakan teknik picitan berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU:

40

HARI: Khamis
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti : Tembikar Tema : Alam Semula Jadi Atau Objek Buatan Manusia

TARIKH: 24 Oktober 2013


Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: pencungkil gigi atau batang ias krim,berus lukisan Bahan : tanah liat, cat poster dan alatan yang sesuai EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Pendidikan Seni Visual

Standard Pembelajaran: 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni


4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.2.1 Media & Bahan 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik & Proses 4.2.2.1

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan Bahasa Seni Visual yang ada pada tembikar. 2. Memulakan proses menghasilkan tembikar dengan teknik picitan Aktiviti : 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang tembikar. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar (EK4) 3.Murid memulakan proses menghasilkan tembikar dengan menggunakan teknik picitan. (EK2,EK3)

Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilantembikar menggunakan teknik picitan berdasarkan dua Standard Kandungan.

MINGGU:

HARI: Khamis
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tema : Alam Semula Jadi Atau Objek Buatan Manusia Standard Pembelajaran: 4.3Ekspersi Seni 4.3.1 4.3.2 4.3.3

TARIKH: 2 November 2013


Aktiviti : Tembikar Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: pencungkil gigi atau batang ias krim,berus lukisan Bahan : tanah liat, cat poster dan alatan yang sesuai EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

Kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Pendidikan Seni Visual

4.4 Apresiasi Seni


4.4.1 4.4.2 4.4.3

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan Bahasa Seni Visual yang ada pada tembikar. 2. Menghasilkan tembikar dengan teknik picitan 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan Aktiviti : 1.Guru mengulangkaji pelajaran lepas 2. Murid menghasilkan tembikar menggunakan teknik picitan. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid membuat asperiasi sendiri dan rakan(EK5) Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan tembikar menggunakan teknik picitan berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK: 35
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

Selasa

DATE: 1-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; kertas lukisan dan cat air atau cat poster, peta pemikiran(bulatan) Contoh gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1,2,3,5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan di tepi pantai Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3Ekspersi 1.4 Apresiasi Seni 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media & Bahan 1.4.1 Kreatif 1.1.1.1 1.2.1.1 1.4.2 1.3.1 1.1.1.2 1.2.1.2 1.4.3 1.3.2 1.1.1.3 1.2.2 Teknik & Proses 1.3.3
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.2.1

Objektif:

Aktiviti :

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan. 2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. 4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Penilaian P&P:

1. Guru menunjukkan contoh catan dan bersoal jawab tentangnya. (EK1-1.14) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar catan dengan teknik basah atas kering.(EK2-2.3) 3. Murid menghasilkan catan. (EK3-3.2) (EK5-5.3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5-5.5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan catan menggunakan teknik basah atas kering berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK: 36
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

Selasa

DATE: 8-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster, peta pemikiran(bulatan) Contoh gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1,2,3,5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan di tepi pantai Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni
1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.1 Media & Bahan 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan. 2. Memulakan proses menghasilkan catan teknik basah atas kering.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh catan dan bersoal jawab tentangnya. (EK1-1.14) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar catan dengan teknik basah atas kering.(EK2-2.3) 3. Murid memulakan proses menghasilkan catan teknik basah atas kering. (EK3-3.2) (EK5-5.3)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan catan menggunakan teknik basah atas kering berdasarkan dua Standard Kandungan.

WEEK: 37
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

DAY:

Selasa

DATE: 15-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster, peta pemikiran(bulatan) Contoh gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1,3,5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti : Catan Tajuk : Pemandangan di tepi pantai 1.3Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni
1.4.1 1.4.2 1.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Aktiviti :

1. Guru bersoal jawab tentang pelajaran lalu. (EK1-1.14) 2. Murid menghasilkan catan teknik basah atas kering. (EK3-3.2) (EK5-5.3) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5-5.5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan catan menggunakan teknik basah atas kering berdasarkan empat Standard Kandungan.

Penilaian P&P:

WEEK: 37
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

Khamis

DATE: 12-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; sabun dan pembaris besi, pencungkil gigi. Contoh gambar & bahan maujud ukiran EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1,2,3,5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Kraf Tradisional Aktiviti : Ukiran Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pewangi kereta Pendidikan Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni 4.3Ekspersi 4.4 Apresiasi Seni 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 Media & Bahan 4.4.1 Kreatif 4.1.1.1 4.2.1.1 4.4.2 4.3.1 4.1.1.2 4.2.1.2 4.4.3 4.3.2 4.1.1.3 4.2.2 Teknik & Proses 4.3.3
4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2 4.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran. 2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran. 3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif. 4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang ukiran. (EK1-1.14) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan ukiran timbul dan meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ukiran.(EK2-2.3) 3. Murid menghasilkan ukiran. (EK1-1.9) (EK2-2.3) (EK3-3.2) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5-5.5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul berdasarkan empat Standard Kandungan.

Penilaian P&P:

WEEK: 37
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

Khamis

DATE: 12-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; sabun dan pembaris besi, pencungkil gigi. Contoh gambar & bahan maujud ukiran EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1,2,3) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Kraf Tradisional Aktiviti : Ukiran Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pewangi kereta Pendidikan Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni
4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2 4.2.1 Media & Bahan 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik & Proses 4.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran. 2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang ukiran. (EK1-1.14) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan ukiran timbul dan meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ukiran.(EK2-2.3) 3. Murid melakarkan corak ukiran atas sabun. (EK1-1.9) (EK2-2.3) (EK3-3.2)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul berdasarkan dua Standard Kandungan.

WEEK: 38
kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Kraf Tradisional Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual

DAY:

Khamis
Aktiviti : Ukiran Tajuk : Pewangi kereta 4.3Ekspersi Seni 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi Seni
4.4.1 4.4.2 4.4.3

DATE: 19-10-2013
Bahan Bantu Belajar: Media; sabun dan pembaris besi, pencungkil gigi. Contoh gambar & bahan maujud ukiran EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1,2,3,5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif. 2. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Aktiviti :

1. Guru bersoal jawab tentang pelajaran lalu. (EK1-1.14) 2. Murid menghasilkan ukiran. (EK1-1.9) (EK2-2.3) (EK3-3.2) 3. Murid mempamer dan menceritakan ukiran yang dihasilkan (EK5-5.5)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK:
Kelas : 4 ARIF Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

DAY:
Aktiviti : Gosokan Tajuk : Buah-buahan

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buahbuahan. EMK : Kreativiti, Keusahawanan dan inovasi Impak: (Refleksi) ........ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan .......... murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.1 Persepsi Estetik


1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.3.2

1.2 Aplikasi Seni 1.2.1Media & Bahan


1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

1.3Ekspersi Seni 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2 1.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya gosokan. 2. Menghasilkan karya gosokan secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh gosokan dan bersoal jawab tentangnya. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan karya gosokan menggunakan teknik gosokan. (EK4) 3. Murid menghasilkan karya gosokan. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti gosokan menggunakan teknik gosokan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Penilaian P&P:

WEEK:
kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buahbuahan. EMK : Kreativiti, Keusahawanan dan inovasi Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Aktiviti : Gosokan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah-buahan Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3Ekspresi Seni 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1Media & Bahan
1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.3.2 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

1.4 Apresiasi Seni

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya gosokan. 2 Memulakan proses menghasilkan karya gosokan.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang gambar teknik gosokan. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan karya gosokan menggunakan teknik gosokan. (EK4) 3. Murid memulakan proses menghasilkan karya gosokan. (EK2,EK3)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti gosokan menggunakan teknik gosokan berdasarkan dua Standard Kandungan.

WEEK:
kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

DAY:
Aktiviti : Gosokan Tajuk : Buah-buahan 1.3Ekspresi Seni 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni
1.4.1 1.4.2 1.4.3

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buahbuahan. EMK : Kreativiti, Keusahawanan dan inovasi Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Aktiviti :

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada karya gosokan. 2. Menghasilkan karya gosokan secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Penilaian P&P:

1. Guru mengulangkaji pelajaran yang lepas. (EK1) 2. Murid menghasilkan karya gosokan. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti gosokan menggunakan teknik gosokan berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK:
kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Mengenal Kraf Tradisinal Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1Media & Bahan
4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2

DAY:
Aktiviti : Batik Tajuk : Bunga 4.3Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1
4.4.2 4.4.3

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: berus lukisan dan palet Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air. EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik & Proses 4.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 2. Menghasilkan corak batik secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh batik dan bersoal jawab tentangnya. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan batik. (EK4) 3. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya batik menggunakan media berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK:
Kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Mengenal Kraf Tradisinal Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1Media & Bahan
4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2

DAY:
Aktiviti : Batik Tajuk : Bunga

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: berus lukisan dan palet Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air. EMK : Kreativiti, Keusahawanan dan inovasi Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Teknik & Proses 4.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 2. Murid memulakan proses menghasilkan batik.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh batik dan bersoaljawab tentangnya. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan batik. (EK4) 3. Murid memulakan proses menghasilkan batik.

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya batik menggunakan media berdasarkan dua Standard Kandungan.

kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Mengenal Kraf Tradisinal Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

Aktiviti : Batik Tajuk : Bunga 4.3Ekspersi Seni 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1
4.4.2 4.4.3

Bahan Bantu Belajar: Media: Alat: berus lukisan dan palet Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air. EMK : Kreativiti, Keusahawanan dan inovasi

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 2. Menghasilkan corak batik secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1. Guru mengulangkaji pelajaran yang lepas. (EK1) 2. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya batik menggunakan media berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU : 3
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 ARIF Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

HARI: RABU
KANDUNGAN Aktiviti : Capan Tajuk : Ayam

TARIKH : 15 JANUARI 2014


CATATAN Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh capan Media ; Alat : berus lukisan, palet, daun, jari, bendi, bawang, Bahan : kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera

1.1 Persepsi Estetik


1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

1.2 Aplikasi Seni


1.2.1 Media 1.2.1.1 Alat 1.2.1.2 Bahan 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2 1.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan 2. Menghasilkan gambar yang menarik menggunakan teknik capan 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang karya capan. (EK1) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya dengan mengaplikasikan teknik capan. (EK4) 3. Murid menghasilkan karya menggunakan teknik capan. (EK1) (EK2) (EK3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan karya menggunakan teknik capan berdasarkan empat Standard Kandungan.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) Nilai murni

Aktiviti :

Impak: (Refleksi) ________ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian PdP:

MINGGU: 35
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 GEMILANG Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik
1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

HARI: JUMAAT
KANDUNGAN Aktiviti : Capan Tajuk : Ayam

TARIKH: 11 OKTOBER 2013


CATATAN

1.2 Aplikasi Seni


1.2.1 Media 1.2.1.1 Alat 1.2.1.2 Bahan 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh capan Media ; Alat : berus lukisan, palet, daun, jari, bendi, bawang, Bahan : kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh gambar menggunakan teknik capan 2. Memulakan proses menghasilkan gambar ayam menggunakan teknik capan.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang karya capan. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan karya dengan mengaplikasikan teknik capan. (EK4) 3. Murid memulakan proses menghasilkan gambar ayam menggunakan teknik capan.. (EK1) (EK2) (EK 3)

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan.

MINGGU: 35
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 GEMILANG Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

HARI: JUMAAT
KANDUNGAN Aktiviti : Capan Tajuk : Ayam

TARIKH: 11 OKTOBER 2013


CATATAN

1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2 1.4.3

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh capan Media ; Alat : berus lukisan, palet, daun, jari, bendi, bawang, Bahan : kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gambar mengunakan teknik capan 2. Menghasilkan gambar yang menarik menggunakan teknik capan 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Guru mengulangkaji pelajaran yang lepas. 2. Murid menghasilkan gambar ayam menggunakan teknik capan. (EK1) (EK2) (EK3) 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan Nilai murni

Aktiviti :

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan.

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

MINGGU: 35
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 GEMILANG Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: JUMAAT
KANDUNGAN Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Objek buatan manusia Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2

TARIKH: 11 OKTOBER 2013


CATATAN Aktiviti : Boneka Tajuk : Orang-orangan Bahan Bantu Belajar: Media; Alat : gunting Bahan : kain perca, gam, botol mineral, benang bulu kambing dan lain-lain yang bersesuaian

3.2 Aplikasi Seni


3.2.1 Media 3.2.1.1 Alat 3.2.1.2 Bahan 3.2.2 Teknik & Proses

3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4 Apresiasi Seni


3.4.1 3.4.2 3.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh boneka 2. Menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang boneka. (EK1) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan boneka . (EK4) 3. Murid menghasilkan boneka secara kreatif. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni

Aktiviti :

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU: 35
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 GEMILANG Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: JUMAAT
KANDUNGAN

TARIKH: 11 OKTOBER 2013


CATATAN

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2

Aktiviti : Boneka Tajuk : Orang-orangan

3.2 Aplikasi Seni


3.2.1 Media 3.2.1.1 Alat 3.2.1.2 Bahan 3.2.2 Teknik & Proses

Bahan Bantu Belajar: Media; Alat : gunting Bahan : kain perca, gam, botol mineral, benang bulu kambing dan lain-lain yang bersesuaian

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh boneka 2. Memulakan proses menghasilkan boneka.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang boneka. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan boneka . (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti menghasilkan boneka secara kreatif. (EK1) (EK2) (EK3)

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

MINGGU: 35
KELAS / MASA / MATAPELAJARAN Kelas : 4 GEMILANG Masa : 10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: JUMAAT
KANDUNGAN

TARIKH: 11 OKTOBER 2013


CATATAN

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula Jadi Pendidikan Seni Visual

Aktiviti : Boneka Tajuk : Orang-orangan

3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4 Apresiasi Seni


3.4.1 3.4.2 3.4.3

Bahan Bantu Belajar: Media; Alat : gunting Bahan : kain perca, gam, botol mineral, benang bulu kambing dan lain-lain yang bersesuaian

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh boneka 2. Menghasilkan boneka dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. 2. Murid menghasilkan boneka secara kreatif. (EK1) (EK2) (EK 3) 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni

Aktiviti :

Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian PdP:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat:Gunting atau pembaris Bahan:kertas lukisan, Kertas warna dan gam EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Aktiviti : Mozek Tema : Alam Semula Jadi atau objek Buatan Manusia Tajuk : Sekuntum Bunga Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3Ekspersi Seni 1.4 Apresiasi Seni 1.1 .1 Unsur Seni 1.2.2 Media 1.4.1 1.3.1 1.1.1.1, 1.1.1.2 1.2.2.1 1.4.2 1.3.2 1.1.1.3 1.2.2.2 1.4.3 1.3.3
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.1.2, 1.1.2.2 1.2.2 Teknik & Proses 1.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar mozek. 2. Menghasilkan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik mozek. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan teknik mozek (EK2) 3.Murid menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK3) (EK4) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan empat Standard Kandungan.

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:
Aktiviti : Mozek Tajuk : Sekuntum Bunga

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat:Gunting atau pembaris Bahan:kertas lukisan, Kertas warna dan gam EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Tema : Alam Semula Jadi atau objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni
1.1 .1 Unsur Seni 1.1.1.1, 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.1.2, 1.1.2.2 1.2.2 Media 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2 Teknik 1.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar mozek. 2. Menghasilkan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik mozek.

Aktiviti :

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan teknik mozek(EK2) 3.Murid memulakan proses menghasilkan gambar menggunakan teknik mozek (EK3) (EK4) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan empat Standard Kandungan. (subjek lain)

Penilaian P&P:

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

DAY:

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat:Gunting atau pembaris Bahan:kertas lukisan, Kertas warna dan gam EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Bidang : Menggambar Aktiviti : Mozek Tema : Alam Semula Jadi atau objek Buatan Manusia Tajuk : Sekuntum Bunga Pendidikan Seni Visual 1.3Ekspersi Seni 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.3.1 1.4.2 1.3.2 1.4.3 1.3.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar mozek. 2. Menghasilkan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik mozek. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas(EK1) 2.Murid menghasilkan gambar dengan teknik mozek (EK2) 3.Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan(EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik
2.1 .1 Unsur Seni 2.1.1.1, 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.1.2, 2.1.2.2

DAY:
Aktiviti : Resis Tajuk : Hiasan Dinding

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat: Berus Lukisan, palet, span dan alatan lain yang sesuai. Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan yang sesuai EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.2 Aplikasi Seni


2.2.2 Media & Bahan 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2 Teknik & Proses 2.2.2.1

2.3Ekspersi Seni 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apresiasi Seni


2.4.1 2.4.2 2.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak Teknik rasis 2. Menghasilkan corak yang menarik dengan menggunakan teknik resis. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik resis (EK2) 3.Murid menghasilkan corak dengan teknik resis (EK3) (EK4) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak resis berdasarkan empat Standard Kandungan.

Penilaian P&P:

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik
2.1 .1 Unsur Seni 2.1.1.1, 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.1.2, 2.1.2.2

DAY:
Aktiviti : Resis Tajuk : Hiasan Dinding

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat: Berus Lukisan, palet, span dan alatan lain yang sesuai. Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan yang sesuai EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.2 Aplikasi Seni


2.2.2 Media 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2 Teknik 2.2.2.1

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis 2. Menghasilkan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik resis. 1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik resis (EK2) 3.Murid memulakan proses menghasilkan corak menggunakan teknik resis (EK3) (EK4) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik resis berdasarkan empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

WEEK:
kelas :4 Cerdas Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual

DAY:
Aktiviti : Resis Tajuk : Hiasan Dinding

DATE:
Bahan Bantu Belajar: Media; Alat: Berus Lukisan, palet, span dan alatan lain yang sesuai. Bahan: kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan yang sesuai EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi (EK1-EK5) Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.3Ekspersi Seni 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apresiasi Seni


1.4.1 1.4.2 1.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. 2. Menghasilkan corak yang menarik dengan menggunakan teknik resis. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas(EK1) 2.Murid menghasilkan corak dengan teknik resis (EK2) 3.Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan(EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik resis berdasarkan empat StandardKa ndungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

MINGGU:

20

HARI: ISNIN

TARIKH: 13 JUN 2013

Kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Menggambar Aktiviti : Poster Tema : Gaya Hidup Sihat Tajuk : Hidup Sihat Tanpa Dadah Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi 1.3Ekpresi 1.4 Apresiasi Estetik Seni Kreatif Seni 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media & 1.3.1 1.4.1 Seni Bahan 1.3.2 1.4.2 1.1.1.1 1.2.1.1 1.3.3 1.4.3 1.1.1.2 1.2.1.2 1.1.2 Prinsip 1.2.2 Teknik & Rekaan Proses 1.1.2.1 1.2.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: Objektif: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. 2. Menghasilkan poster yang menarik. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.Guru menunjukkan contoh poster dan bersoal jawab tentangnya. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan poster. (EK4) Aktiviti : 3. Murid menghasilkan poster. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)

Bahan Bantu Belajar: Media; Bahan: kertas lukisan, kertas warna, gam, majalah dan cat poster atau oil pastel Alat: berus, palet, gunting dan pembaris Contoh lukisan EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian PdP: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan poster berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU:

21

HARI: ISNIN

TARIKH: 20 JUN 2013

Kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Menggambar Aktiviti : Poster Tema : Gaya Hidup Sihat Tajuk : Hidup Sihat Tanpa Dadah Pendidikan Seni Visual 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi Estetik Seni 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media & Seni Bahan 1.1.1.1 1.2.1.1 1.1.1.2 1.2.1.2 1.1.2 Prinsip 1.2.2 Teknik & Rekaan Proses 1.1.2.1 1.2.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: Objektif: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan poster. 2. Menghasilkan poster dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.

Bahan Bantu Belajar: Media; Bahan: kertas lukisan dan cat air dan oil pastel Alatan: berus dan palet Contoh lukisan EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Aktiviti : poster . (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan poster menggunakan cat air dan memilih muka taip yang sesuai. (EK4) 3. Murid mula melakar poster. (EK1) (EK2) (EK 3)

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan poster Penilaian P&P: menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua Standard Kandungan.

MINGGU:

22

HARI: ISNIN

DATE: 27 JUN 2013

Kelas :4 GEMILANG Masa :10.50 11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Menggambar Tema : Gaya Hidup Sihat Tanpa Dadah Pendidikan Seni Visual

Aktiviti : Poster Tajuk : Hidup Sihat

1.3Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni Seni 1.3.1 1.4.1 1.3.2 1.4.2 1.3.3 1.4.3 Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan poster. 2. Menghasilkan poster dengan mengaplikasikan media serta Objektif: proses dan teknik secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya. Aktiviti : 1. Guru mengulangkaji pelajaran yang lepas bersama murid. [EK 1] 2. Murid memulakan proses penghasilan poster. [EK 1], [EK2], [EK3] 3. Murid mempamer dan meceritakan karya seni yang dihasilkan. [EK 5]

Bahan Bantu Belajar: Media; Bahan: kertas lukisan dan cat air dan oil pastel Alatan: berus dan palet Contoh lukisan EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 45 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

Penilaian P&P: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan poster menggunakan teknik catan, resis dan lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

MINGGU:3

HARI: JUMAAT

TARIKH: 11/10/2013

kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Aktiviti : Asemblaj Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Lori Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspersi 3.4 Apresiasi Seni 3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 Media & Bahan 3.4.1 Kreatif 3.1.1.1 3.2.1.1 3.4.2 3.3.1 3.1.1.2 3.2.1.2 3.4.3 3.3.2 3.1.1.3 3.2.2 Teknik & Proses 3.3.3
3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2.2.1

Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: kotak, botol minuman, penyedut minuman, pita pelekat, gam. alat: gunting. EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yag ada pada arca teknik asemblaj. 2. Menghasilkan lori menggunakan teknik asemblaj. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang asemblaj. (EK1) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan lori dengan teknik asemblaj. (EK1) (EK4) 3. Murid menghasilkan lori dengan teknik asemblaj. (EK1) (EK2) (EK3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya seni sendidi dan rakan. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan lukisan menggunakan teknik asemblaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian Pdp:

MINGGU:3
kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: JUMAAT
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2.1 Media & Bahan 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Teknik & Proses 3.2.2.1

TARIKH: 11/10/2013
Aktiviti : Asemblaj Tajuk : Model Lori Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai alat: gunting. EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK4) dan nilai murni Impak: (Refleksi) 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yag ada pada arca teknik asemblaj. 2. Memulakan proses membuat model lori menggunakan teknik asemblaj. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang asemblaj. (EK1) 2. Guru menunjukkan cara menghasilkan model lori dengan teknik asemblaj. (EK1) (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti membuat model lori dengan teknik asemblaj. (EK1) (EK2) (EK 3) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan model lori menggunakan teknik asemblaj berdasarkan dua Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian Pdp:

MINGGU:3
kelas : 4 GEMILANG Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: JUMAAT
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual Aktiviti : Asemblaj Tajuk : Model Lori 3.3 Ekspersi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni
3.4.1 3.4.2 3.4.3

TARIKH: 11/10/2013
Bahan Bantu Belajar: Media: Bahan: Gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai alat: gunting. EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yag ada pada arca teknik asemblaj. 2. Menghasilkan model lori menggunakan teknik asemblaj. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1. mengulangkaji pelajaran yang lepas. (EK1) 2. Murid menghasilkan model lori dengan teknik asemblaj. (EK1) (EK2) (EK3) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan model lori menggunakan teknik asemblaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian Pdp:

MINGGU: 37

HARI: JUMAAT

TARIKH: 11 OKTOBER 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


kelas :4 GIGIH Masa :9.50 -10.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Ikatan Dan Celupan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Sapu Tangan Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.3Ekspresi Seni 2.4 Apresiasi Seni 2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Media & Bahan 2.4.1 2.3.1 2.1.1.1 2.2.1.1 2.4.2 2.3.2 2.1.1.2 2.2.1.2 2.4.3 2.3.3
2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2.2 Teknik & Proses 2.2.2.1

Bahan Bantu Belajar: Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet) Media; Alat-palet, berus dan bekas air Bahan-kertas tisu dan warna poster EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2) 2.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan (EK2,EK3) 3. Murid menghasilkan teknik ikatan dan celupan. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


kelas :4 GIGIH Masa :9.50 -10.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Ikatan Dan Celupan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Sapu Tangan Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2.1 Media & Bahan 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Teknik & Proses 2.2.2.1

Bahan Bantu Belajar: Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet) Media; Alat-palet, berus, gelang getah, penutup botol dan bekas air Bahan-kertas tisu dan cat poster EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2.Memulakan proses menghasilkan ikatan dan celupan untuk menghasilkan Sapu Tangan

Aktiviti :

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan (EK4) 3.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan untuk menghasilkan saputangan Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat teknik ikatan dan celupan berdasarkan dua Standard Kandungan.

Penilaian P&P:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4


kelas :4 GIGIH Masa :9.50 -10.50 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti : Ikatan Dan Celupan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Sapu Tangan Pendidikan Seni Visual 2.3Ekspresi Seni 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.3.1 2.4.2 2.3.2 2.4.3 2.3.3 Bahan Bantu Belajar: Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet) Media; Alat-palet, berus, gelang getah, penutup botol dan bekas air Bahan-kertas tisu dan cat poster EMK : Kreativiti & inovasi, Keusahawana(EK1-EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2. Menghasilkan sapu tangan daripada teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.Murid menghasilkan sapu tangan mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK1) (EK2) (EK 3) 3.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

Aktiviti :

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu:

Hari:

Tarikh:

Kelas : 4 Cerdik Masa : 9.00-10-00 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Bil : 35 orang Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media 2.1.1.1 2.2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.2 2.1.2 Prinsip rekaan 2.2.2 Proses dan 2.1.2.1 teknik 2.1.2.2 2.2.2.1

Aktiviti : Cetakan Tajuk : Baju Bercorak

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apreasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Bahan Bantu Belajar: Media : Alat pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet dan alatan lain yang sesuai. Bahan kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada cetakan blok. 2. Menghasilkan rekaan corak menggunakan teknik cetakan blok. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 1. 2. 3. 4. Guru menunjukkan contoh rekaan corak teknik cetakan blok.(EK1) Guru menunjuk cara menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok. (EK2) Murid menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok.(EK3) Murid Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK4 dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

Aktiviti : Impak: (Refleksi) 30 orang murid dapat

Penilaian P&P: Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat baju bercorak dengan teknik cetakan berdasarkan Empat Standard Kandungan

RPH UTK 2 MINGGU WEEK: DAY: DATE:

Kelas : 4 Nilam Masa : 10.00-11.00 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media 2.1.1.1 2.2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.2 2.1.2 Prinsip rekaan 2.2.2 Proses dan 2.1.2.1 teknik 2.1.2.2 2.2.2.1

Aktiviti : Cetakan Tajuk : Baju Bercorak

Bahan Bantu Belajar: Media : Alat pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet dan alatan lain yang sesuai. Bahan kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada rekaan corak teknik cetakan blok. 2. Memulakan proses membuat rekaan corak menggunakan teknik cetakan blok.

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK2 dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

Aktiviti :

1. 2. 3.

Guru menunjukkan contoh rekaan corak teknik cetakan blok. (EK1) Guru menunjuk cara menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok. (EK2) Murid memulakan proses membuat rekaan corak menggunakan teknik cetakan blok. (EK5)

Penilaian P&P:

Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat baju bercorak dengan teknik cetakan berdasarkan Dua Standard Kandungan

Impak: (Refleksi) 30 murid dapat menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok dan 5 orang murid lagi memerlukan bimbingan dalam PdP yang akan datang

Kelas : 4 Cerdik Masa : 9.00-10-00 Subjek: Standard Pembelajaran:

Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual

Aktiviti : Cetakan Tajuk : Baju Bercorak 2.3 Ekpresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Apreasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Bahan Bantu Belajar: Media : Alat pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet dan alatan lain yang sesuai. Bahan kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera dan bahan lain yang sesuai.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik cetakan blok. 2. Menghasilkan baju bercorak dengan menggunakan teknik cetakan. 3. Membuat apresiasi berpandukan terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 1. 2. 3. Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. (EK1) Murid menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok.(EK3) Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK3 dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

Aktiviti :

Penilaian P&P:

Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat baju bercorak dengan teknik cetakan berdasarkan Empat Standard Kandungan

Impak: (Refleksi) 35 murid dapat menghasilkan rekaan corak teknik cetakan blok.

RPH 1 MINGGU
Kelas : 4 Cerdik Masa : 9.00-10-00 Subjek: Standard Pembelajaran: Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Bil: 35 orang Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media 2.1.1.1 2.2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.2 2.1.1.3 2.2.2 Proses dan 2.1.2 Prinsip rekaan teknik 2.1.2.1 2.2.2.1 2.1.2.2 Aktiviti : Pualaman Tajuk : Topi Hari Jadi Bahan Bantu Belajar: Media : Alat besen, lidi, air, plastik hitam, alatan lain yang sesuai Bahan kertas lukisan, cat minyak dan turpentin

2.3 Ekpresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apreasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. Menghasilkan corak menggunakan teknik pualaman. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. Aktiviti : 1. 2. 3. 4. Penilaian P&P: Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat Topi Hari Jadi dengan teknik Pualaman berdasarkan Empat Standard Kandungan Guru menunjukkan contoh corak teknik pualaman.(EK1) Guru menunjuk cara menghasilkan corak teknik pualaman. (EK2) Murid menghasilkan corak teknik pualaman.(EK3) Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK2, EK3 dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

Impak: (Refleksi) 30 murid dapat menghasilkan corak dengan teknik pualaman dan 5 orang murid perlu diberi bimbingan dalam pemilihan warna yang sesuai dalam penghasilan pualaman.

Minggu:
Kelas : 4 Nilam Masa : 10.00-11.00 Subjek: Standard Pembelajaran:

Hari:
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Bil: 35 orang Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media 2.1.1.1 2.2.1.1 2.1.1.2 2.2.1.2 2.1.1.3 2.2.2 Proses dan 2.1.2 Prinsip rekaan teknik 2.1.2.1 2.2.2.1 2.1.2.2 Aktiviti : Pualaman Tajuk : Topi Hari Jadi

Tarikh:
Bahan Bantu Belajar: Media : Alat besen, lidi, air, plastik hitam, alatan lain yang sesuai Bahan kertas lukisan, cat minyak dan turpentin

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. Memulakan proses membuat rekaan corak menggunakan teknik pualaman. Aktiviti :

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK2, dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

1. 2. 3.

Guru menunjukkan contoh rekaan corak teknik pualaman. (EK1) Guru menunjuk cara menghasilkan rekaan corak teknik pualaman. (EK2) Murid memulakan proses membuat rekaan corak menggunakan teknik pualaman. (EK5)

Penilaian P&P:

Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat Topi Hari Jadi dengan teknik Pualaman berdasarkan Dua Standard Kandungan

Impak: (Refleksi) 30 murid dapat menghasilkan corak pualaman dengan teknik pualaman dan 5 orang murid perlu diberi bimbingan dalam pemilihan warna yang sesuai dalam penghasilan pualaman.

Minggu:
Kelas : 4 Cerdik Masa : 9.00-10-00 Subjek: Standard Pembelajaran:

Hari:
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Bil: 35 orang Pendidikan Seni Visual Aktiviti : Pualaman Tajuk : Topi Hari Jadi

Tarikh:
Bahan Bantu Belajar: Media : Alat besen, lidi, air, plastik hitam, alatan lain yang sesuai Bahan kertas lukisan, cat minyak dan turpentin

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apreasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2. Menghasilkan rekaan corak menggunakan teknik pualaman. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari. 1. 2. 3. Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. (EK1) Murid menghasilkan rekaan corak teknik pualaman.(EK3) Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. (EK5)

EMK : 1. Keusahawanan (EK1, EK3, dan EK5) 2. Kreativiti dan inovasi

Aktiviti :

Impak: (Refleksi)

Penilaian P&P:

Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti membuat Topi Hari Jadi dengan teknik Pualaman berdasarkan Empat Standard Kandungan

MINGGU:30
Kelas : 4 Mutiara Masa : 9.45 10.45 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membuat Corak & Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.2.1 Jenis Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Media dan Teknik 2.2.2.1

TARIKH: 27.6.2014
Aktiviti : Kaligrafi Tajuk : Penanda Buku Bahan Bantu Belajar: Media : Alat : Berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan yang bersesuai. Bahan : Kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lain yang sesuai. EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

2.3 Ekspersi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.4 Apresiasi Seni


2.4.1 2.4.2 2.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. 2.Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 3.Menghasilkan corak teknik kaligrafi secara kreatif. 4.Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang kaligrafi. (EK1) 2. Guru menunjukkan media dan proses membuat corak kaligrafi. (EK4) 3. Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing-masing. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.(EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan kaligrafi menggunakan teknik garisan tebal dan nipis berdasarkan Empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

MINGGU:31
Kelas : 4 Mutiara Masa : 9.45 10.45 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni
2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.2.1 Jenis Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Media dan Teknik 2.2.2.1

TARIKH: 28.6.2014
Aktiviti : Kaligrafi Tajuk : Penanda Buku Bahan Bantu Belajar: Media : Alat : Berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan yang bersesuai. Bahan : Kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lain yang sesuai. EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat corak teknik kaligrafi. 2. Memulakan proses menghasilkan penanda buku dengan menggunakan teknik kaligrafi. 1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni Visual pada corak kaligrafi. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik kaligrafi .(EK2) 3 .Murid memulakan proses menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing-masing. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan kaligrafi berdasarkan Dua Standard Kandungan.

Aktiviti :

Penilaian P&P:

MINGGU:32
Kelas : 4 Mutiara Masa : 9.45 10.45 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Pendidikan Seni Visual 2.3 Ekspersi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Apresiasi Seni
2.4.1 2.4.2 2.4.3

TARIKH: 29.6.2014
Aktiviti : Kaligrafi Tajuk : Penanda Buku Bahan Bantu Belajar: Media : Alat : Berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan yang bersesuai. Bahan : Kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lain yang sesuai. EMK : Kreativiti, Keusahawanan (EK1EK5) TMK dan Nilai murni

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1.Mengenal ,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. 2. menghasilkan corak menggunakan teknik kaligrafi. 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. 1.Guru mengulangkaji pelajaran yang telah dipelajari.(EK1) 2. Murid menghasilkan penanda buku menggunakan teknik kaligrafi (EK3) (EK4) 3.Murid membuat apresiasi berpandukan hasil karya sendiri. (EK5) Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan kaligrafi berdasarkan Empat Standard Kandungan.

Aktiviti :

Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P:

MINGGU: 28
Kelas : 4 Gigih Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam semulajadi Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2.1 Media & Bahan 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & Teknik 3.2.2.1 Teknikgabungan pelbagai teknik

TARIKH: 25.6.2014
Aktiviti : Diorama Tajuk : Aquarium Bahan Bantu Belajar: Contoh diorama Media : Alat : Gunting, Pisau, Pembaris Bahan : Kotak, gam, gambar dari majalah, krayon, kertas lukisan, polisterin dan bahan lain yang sesuai. EMK : Kreativitian inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5), TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

3.3 Ekspersi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4 Apresiasi Seni


3.4.1 3.4.2 3.4.3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 2. Menghasilkan diorama dengan pelbagai teknik gabungan . 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang diorama. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan diorama menggunakan gabungan pelbagai teknik seperti montaj, kolaj dan lain-lain. (EK4) 3. Murid menghasilkan diorama menggunakan kepelbagaian teknik yang telah dipelajari. (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan (EK5)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan empat Standard Kandungan.

RPH ( 2 MINGGU) MINGGU 1 MINGGU: 28


Kelas : 4 Gigih Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semulajadi Pendidikan Seni Visual 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni
3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2.1 Media & Bahan 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & Teknik 3.2.2.1 Teknikgabungan pelbagai teknik

TARIKH: 25.6.2014
Aktiviti : Diorama Tajuk : Aquarium Bahan Bantu Belajar: Contoh Diorama. Media : Alat : Gunting, Pisau, Pembaris Bahan : Kotak, gam, gambar dari majalah, krayon, kertas lukisan, polisterin dan bahan lain yang sesuai.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 2. Memulakan proses menghasilkan diorama menggunakan pelbagai teknik.

EMK : Kreativiti in dan inovasi, Keusahawanan,TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 30 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti :

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang diorama. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan diorama menggunakan gabungan pelbagai teknik seperti montaj, kolaj dan lain-lain. (EK4) 3. Murid memulakan proses menghasilkan diorama. (EK2,EK3 )

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan dua Standard Kandungan.

RPH ( 2 MINGGU) MINGGU 2 MINGGU: 29


Kelas : 4 Gigih Masa :10.50 -11.50 Subjek: Standard Pembelajaran:

HARI: ISNIN
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semulajadi Pendidikan Seni Visual 3.3 Ekspersi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni
3.4.1 3.4.2 3.4.3

TARIKH: 2.7.2014
Aktiviti : Diorama Tajuk : Aquarium Bahan Bantu Belajar: Contoh Diorama. Media : Alat : Gunting, Pisau, Pembaris Bahan : Kotak, gam, gambar dari majalah, krayon, kertas lukisan, polisterin dan bahan lain yang sesuai.

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 2. Menghasilkan diorama dengan pelbagai teknik gabungan . 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan,TMK dan Nilai murni Impak: (Refleksi) 33 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti :

1. Guru mengulangkaji pelajaran minggu lepas. (EK1 2. Murid menghasilkan diorama. (EK2) 3. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang telah dihasilkan oleh mereka sendiri. (EK5)

Penilaian P&P:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat diorama berdasarkan empat Standard Kandungan.