Anda di halaman 1dari 8

Mari eja dan baca

da
da hi

dada
dahi

gu

dagu

Ini Ini
Ini

dada dahi
dagu

Mari eja dan baca

ta
ma sa

mata
masa

ma

mama

Ini mama Ini mama saya Mama saya lawa Ini mata Ini mata mama Mata mama dua

Mari eja dan baca

ca

kaca
kayu

ka

yu

ki

kaki

kaki saya luka. Kaki kena kaca Kaki saya luka kena kaca

Kayu itu besar Kayu itu berat Kayu itu besar dan berat