Anda di halaman 1dari 10

PEMBINAAN HUJAH BAGI ITEM PAT (HOTS)

MODEL STEPHEN TOULMIN


DAKWAAN / HUJAH: SEBAB: BUKTI : WARAN : QUALIFIER:

MEMBANGKANG:

CONTOH HUJAH 1
DAKWAAN / HUJAH: Kesimpulan yang dipertahankan atau dihujahkan SEBAB: Diberi untuk menyokong dakwaan / hujah BUKTI : Fakta, contoh, statistik, kenyataan pakar, testimoni ,dll untuk menyokong SEBAB-SEBAB WARAN : ANDAIAN Inferens atau andaian yang dikemukakan. Waran menghubungkait DAKWAAN dan BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI dapat menyokong DAKWAAN betul QUALIFIER (BERSYARAT) Menggunakan perkataan seperti sebilangan besar, kebanyakan, umumnya, amnya, kadangkala, yang akan menentukan kekuatan atau kepastian atau syarat yang diberi kepada DAKWAAN/ HUJAH REBUTTAL (BANGKANGAN / PERSOALAN): Situasi di mana hujah boleh dicabar/ dipersoalkan SAYA ADALAH WARGANEGARA MALAYSIA KERANA SAYA DILAHIR DI KANGAR PERLIS SESIAPA YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA DIIKTIRAF SEBAGAI WARGANEGARA MALAYSIA MENGIKUT PERKARA 3(1) DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA, SESIAPA YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA SELEPAS NEGARA MENCAPAI KEMERDEKAAN DIIKTIRAF SEBAGAI WARGANEGARA MALAYSIA UMUMNYA SEMUA ORANG YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA SELEPAS NEGARA MENCAPAI KEMERDEKAAN DIIKTIRAF SEBAGAI WARGANEGARA

SESEORANG AKAN MENJADI WARGANEGARA MALAYSIA KERANA DILAHIRKAN DI NEGARA INI SELEPAS NEGARA MENCAPAI KEMERDEKAAN KECUALI DIA TELAH MENDERHAKA KEPADA NEGARA ATAU MENOLAK KERAKYATANNYA

DAKWAAN / HUJAH: Kesimpulan yang dipertahankan atau dihujahkan SEBAB: Diberi untuk menyokong dakwaan / hujah BUKTI : Fakta, contoh, statistik, kenyataan pakar, testimoni ,dll untuk menyokong SEBAB-SEBAB WARAN : ANDAIAN
Inferens atau andaian yang dikemukakan. Waran meghubungkait DAKWAAN dan BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI dapat menyokong DAKWAAN betul

Semua orang patut memiliki sebuah komputer untuk kegunaan sendiri

KERANA jika tidak mereka akan ketinggalan dalam era revolusi teknologi Terdapat bukti bahawa jurang antara yang celik teknologi dengan yang buta teknologi semakin besar Kebanyakan pekerjaan sekarang memerlukan seseorang pekerja mahir teknologi ADALAH perlu bagi seseorang memiliki komputer utk berkompetensi teknologi. Akses teknologi di sekolah tidak mencukupi Ketinggalan teknologi adalah tidak berfaedah bagi semua orang Dengan syarat latihan boleh didapati di luar rumah Dengan syarat semua orang mampu membeli komputer

QUALIFIER (BERSYARAT)
Menggunakan perkataan seperti sebilangan besar, kebanyakan, umumnya, amnya, kadangkala, yang akan menentukan kekuatan atau kepastian atau syarat yang diberi kepada DAKWAAN/ HUJAH

REBUTTAL (BANGKANGAN / PERSOALAN): Situasi di mana hujah boleh dicabar/ dipersoalkan

Pihak sekolah mampu memberi akses komputer kepada semua murid serta memberi latihan kemahiran teknologi Tambahan pula, memiliki komputer tidak menjamin seseorang itu akan kompeten Golongan miskin tidak mampu membeli komputer berteknologi terkini sedangkan teknologi komputer berubah dengan pesat.

CONTOH HUJAH 3
DAKWAAN / HUJAH: Kesimpulan yang dipertahankan atau dihujahkan SEBAB: Diberi untuk menyokong dakwaan / hujah BUKTI : Fakta, contoh, statistik, kenyataan pakar, testimoni ,dll untuk menyokong SEBAB-SEBAB Penggunaan alat bantu mengajar visual boleh membantu mengatasi masalah ingatan jangka pendek Dalam pengajaran mata pelajaran tertentu, jika seseorang guru hanya menggunakan penerangan lisan, murid perlu membayangkan (visualize) apa yang disebut oleh guru dalam pemikiran mereka. Contohnya, jika seseorang guru matematik mengajar muridnya konsep pendaraban tanpa menggunakan pembilang atau gambar, murid perlu membayangkan pembilang atau gambar tersebut. Oleh itu, sumber mental yang tinggal untuk memahami konsep pendaraban mungkin tidak mencukupi menyebabkan murid tidak dapat memahami konsep pendaraban dengan sepenuhnya. Contoh yang lain, dalam mata pelajaran geografi, penggunaan peta dapat membantu murid memahami bagaimana pesekitaran fizikal dan iklim boleh mempengaruhi jenis tumbuhan atau pekerjaan di sesuatu tempat. Tanpa peta, murid terpaksa membentuk imej dalam pemikiran mereka. Pembentukan imej ini akan menggunakan sumber mental ingatan jangka pendek. Hal ini akan sangat mengehadkan sumber mental yang diperlukan untuk memproses hubungan yang wujud antara persekitaran fizikal dan jenis tumbuhan atau pekerjaan sesuatu tempat itu. Studies by educational researchers suggest that approximately 83% of human learning occurs visually, and the remaining 17% through the other senses - 11% through hearing, 3.5% through smell, 1% through taste, and 1.5% through touch.

The studies suggest that three days after an event, people retain 10% of what they heard from an oral presentation, 35% from a visual presentation, and 65% from a visual and oral presentation.

The use of visual aids, then, is essential to all presentations. Without them, the impact of your presentation may leave the audience shortly after the audience leaves you. By preparing a presentation with visual aids that reinforce your main ideas, you will reach your audience far more effectively, and, perhaps, continue to "touch" them long after the presentation ends.

CONTOH HUJAH 3 (samb.)


WARAN : ANDAIAN Inferens atau andaian yang dikemukakan. Waran meghubungkait DAKWAAN dan BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI dapat menyokong DAKWAAN betul Pembayangan ini akan menggunakan sumber mental ingatan jangka pendek. Oleh itu, sumber mental yang masih tinggal akan sangat berkurangan untuk memproses aspek-aspek yang penting dalam pelajaran. KEBANYAKAN ORANG

QUALIFIER: Menggunakan perkataan seperti sebilangan besar, kebanyakan, umumnya, amnya, kadangkala, yang akan menentukan kekuatan atau kepastian atau syarat yang diberi kepada DAKWAAN/ HUJAH MEMBANGKANG: KECUALI jika alat bantu mengajar visual Situasi di mana hujah boleh dicabar/ terlalu kecil dan tidak menarik atau telah dipersoalkan dibantu dengan teknik-teknik ingatan spt mnemonik

SOALAN
Pembelajaran dikatakan berlaku apabila murid memerhati dan meniru tingkah laku orang lain. a. Terangkan secara ringkas Teori Pembelajaran Kognitif Sosial Bandura. b. Bincangkan sejauh mana tingkah laku baru dapat dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan.

JAWAPAN a.
Teori Kognitif Sosial menerangkan bahawa tingkah laku manusia merupakan satu interaksi berterusan antara faktor kognitif, tingkah laku dan persekitaran. Mengikut pandangan ini, murid dapat memainkan peranan yang aktif dalam menentukan tingkah laku mereka walau pun terbatas oleh faktor persekitaran. Pembelajaran secara pemerhatian atau modeling merupakan pemerolehan pengetahuan dan/atau tingkah laku melalui pemerhatian orang lain atau sesuatu peristiwa. Orang yang belajar itu tidak terlibat secara langsung dengan tingkah laku yang dipelajari dan tidak mengalami sebarang akibat (konsekuen) yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.
8

(HUJAH)

Bincangkan sejauh mana tingkah laku baru dapat dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan.

Modeling boleh menghasilkan tingkah laku yang baru jika seseorang itu tidak berasa terbatas untuk mencuba tingkah laku baru selepas melihat seseorang yang lain melakukannya atau menerima ganjaran disebabkannya. Orang yang menjadi model biasanya merupakan seseorang yang mempunyai kuasa, dihormati atau dipuja. Contohnya, seseorang yang memuja Britney Spears mungkin akan belajar cara Britney Spears menyanyi, menari dan menghias diri.

HUJAH
Namun demikian, modeling tidak akan membawa kepada penghasilan tingkah laku baru secara automatik atas beberapa sebab. Salah satu sebab ialah kawalan kendiri. Contohnya, dalam kes di atas, sekiranya pemuja tersebut mendapati bahawa cara pemakaian Britney Spears keterlaluan dan melanggar pegangan agamanya, dia tidak akan meniru cara pemakaian Britney Spears. Satu sebab lain ialah efikasi kendiri, iaitu penilaian keupayaan kendiri untuk melakukan sesuatu tingkah laku. Contohnya, jika pemuja tersebut sedar bahawa dia tidak dapat membezakan ton muzik (tone deaf), dia tidak akan cuba menyanyi seperti Britney Spears.
10