KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK DATO' ALI HAJI AHMAD PONTIAN, 8200 PONTIAN JOHOR JEB6014

PENGETUA / GURU BESAR TN HAJI MOHD ZIHNI BIN ABDUL FATAH GURU PENOLONG KANAN 1 CIK MAHIDAH BT KOSNAN BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar SAINS SOSIAL TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5 EN. MOHD SADEQ BIN MADI EN. ABD AZIZ BIN MOHAMED EN. ABD AZIZ BIN MOHAMED

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 5.56 1 1 2 1 (1) 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia TASAWWUR ISLAM

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK DATO' ALI HAJI AHMAD PONTIAN, 8200 PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK DATO' ALI HAJI AHMAD PONTIAN, 8200 PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Harta Amanah Allah SWT Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 Menyatakan pengertian harta dalam Islam. Mengetahui harta adalah amanah Allah SWT. Menyatakan sebab-sebab Islam menyuruh umatnya mencari harta secara halal. Menerangkan cara-cara untuk menguruskan harta seperti yang dikehendaki oleh Islam. Menerangkan sebab-sebab harta adalah amanah Allah Menghuraikan bentuk-bentuk ujian Allah S.W.T. terhadap pemilik harta. Menjelaskan kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. Menerangkan kesan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta. Aras (Level) 1 1 2 2 Standard Minimum (s) 3 2 2 3 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 3 2 2 Prestasi Standard (sw) 9 6 4 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Sumbangsaran Penerangan berkaitan harta amanah Allah. Sumbangsaran Sumbangsaran

4.1.1

2

3

0

2

6

0

Sumbangsaran

4.1.1 4.1.1 4.1.1

3 3 3

3 3 3

0 0 0

1 1 1

3 3 3

0 0 0

Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

0 40 0.00

0 0

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Memperolehi dan membelanjakan harta. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 Menyatakan tuntutan untuk mencari dan membelanjakan harta Menyatakan sumber-sumber harta yang halal dan yang haram Mengetahui cara-cara untuk memperolehi harta secara halal dan tidak halal Menerangkan cara membelanjakan harta menurut Islam. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 9 9 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Penerangan Sumbangsaran Penerangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 36 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Memperolehi dan membelanjakan harta. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan kesan-kesan memperoleh harta secara halal dan haram kepada individu , masyarakat dan negara Menerangkan langkah-langkah untuk mendapatkan harta secara halal. Menjelaskan hikmah Islam menuntut membelanjakan harta. Menerangkan kepentingan harta terhadap pembangunan masyarakat. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 2 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran

M3

4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2

2 2 2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 21 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Islam Mengiktiraf Hak Milik. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Menyatakan pengertian hak milik Menyatakan kepentingan hak milik harta kepada manusia. Menyatakan konsep kebebasan dalam pemilikan harta. Mengetahui peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dalam pemilikan harta. Menjelaskan peranan harta yang boleh membawa kebahagian di dunia dan akhirat. Menerangkan sebab-sebab manusia diberi kebebasan memiliki harta. Menjelaskan sebab-sebab Allah membataskan hak milik harta kepada manusia. Menghuraikan kesan-kesan sekiranya tiada pengiktirafan terhadap hak milik. Menjelaskan golongan yang tidak layak menguruskan harta a. anak yatim b. kanak-kanak c. terencat akal ( As Safih) d. gila/ tidak siuman Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 2 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 9 9 6 6 6 3 4 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Penerangan Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 61 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Larangan Mencerobohi Harta Orang lain. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 Menyatakan pengertian menceroboh dan merosakkan harta. Menyatakan bentuk-bentuk pencerobohan harta. Menyatakan keburukan pencerobohan harta. Menjelaskan punca-punca berlakunya pencerobohan harta. Menerangkan sebab-sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 3 4 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 2 Prestasi Standard (sw) 9 12 9 6 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Penerangan Sumbangsaran Sumbangsaran Kajian kes berdasarkan maklumat dalam media massa. Perbincangan kumpulan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 42 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Larangan Mencerobohi Harta Orang lain. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 Menerangkan sebab-sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain. Mengemukakan langkah-langkah untuk membendung pencerobohan harta. Menjelaskan bentuk-bentuk pencerobohan harta. Menerangkan implikasi larangan menceroboh harta dalam menjamin keharmonian masyarakat Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 3 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan Sumbagsaran Sumbagsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M7 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Galakan Bekerja. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 Menyatakan pengertian pekerjaan dalam Islam. Menyatakan tuntutan bekerja dalam Islam Menyatakan kebaikan bekerja Menerangkan matlamat bekerja menurut Islam. Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang digalakkan dalam Islam Menjelaskan kebaikan pekerjaan yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram. Menghuraikan kepentingan bekerja sendiri dan makan gaji kepada pembangunan negara. Menerangkan implikasi kehidupan tanpa bekerja Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 9 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Perbincangan atau soal jawab. Perbincangan atau soal jawab. Perbincangan atau soal jawab. Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran

4.3.1 4.3.1

3 3

3 3

1 1

3 3

0 0

Sumbangsaran Membuat ulasan dari segi konsep pekerjaan terhadap gejala tidak bekerja di kalangan remaja

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 48 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M8 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bekerja Kerana Allah S.W.T. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 Menyatakan pengertian bekerja kerana Allah. Menyatakan bekerja sebagai perlaksanaan amanah Allah Mengetahui syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah. Menerangkan etika orang yang bekerja kerana Allah Menerangkan langkah-langkah untuk mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam. Menghuraikan kelebihan bekerja kerana Allah terhadap diri , hasil kerja(produk) dan pelanggan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Penerangan Penerangan Perbincangan/soal-jawab tentang syarat-syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadah Sumbangsaran Sumbangsaran

4.3.2

3

3

1

3

0

Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 36 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian Muamalah menurut Islam. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 Menyatakan pengertian muamalah Mengetahui matlamat muamalah Menyatakan ciri-ciri muamalah Islam. Menyatakan syarat-syarat sah muamalah secara am menurut Islam. Menghuraikan syarat sah muamalah secara am Menghuraikan ciri-ciri muamalah dalam Islam Menjelaskan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. Menghuraikan konsep at-taawun ( berkerjasama ) dalam muamalah. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 12 9 6 6 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Main peranan/simulasi:Akad jual beli. Kajian perpustakaan Kajian perpustakaan Kajian perpustakaan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 57 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kepentingan Muamalah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 Mengetahui kepentingan dan tujuan muamalah Islam. Menyatakan konteks keperluan muamalah dalam kehidupan. Menjelaskan sebab kepentingan muamalah. Menerangkan tujuan muamalah dalam kehidupan. Menjelaskan akibat tidak mengamalkan muamalah Islam terhadap individu masyarakat dan negara. Membanding beza antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvesional. Menghuraikan kesan muamalah dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 6 6 3 2 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Perbincangan Perbincangan Kajian perpustakaan Kajian perpustakaan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 35 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Jenis-jenis muamalah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.4.3 4.4.3 Menyatakan jenis-jenis muamalah Islam Menyatakan pengertian i. al-Wadiah ii. al-Mudharabah. iii. Al- Murabahah. iv. Al-Musyarakah. v. Al-Rahn. vi. Al-Ijarah. vii. Al-Bait bil-thamanin ajil (jualan tertangguh) viii. Takaful. Menjelaskan tujuan kepelbagaian jenis muamalah Menerangkan sebab keperluan kepada kepelbagaian jenis muamalah Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 4 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 Prestasi Standard (sw) 12 9 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Ceramah daripada pegawai bank Islam Ceramah daripada pegawai bank Islam

4.4.3 4.4.3

2 2

3 3

2 2

Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 21 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Jenis-jenis muamalah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 Menjelaskan keburukan bermuamalah tidak mengikut cara Islam Menerangkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan setiap jenis muamalah Menerangkan langkah-langkah untuk menggalakkan bermuamalah secara Islam. Menghuraikan kesan kepelbagaian jenis muamalah terhadap individu masyarakat dan negara. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 3 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Perbinncangan Perbinncangan Perbinncangan Perbinncangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian perundangan Islam dan Falsafah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 Menyatakan pengertian perundangan Islam. Menyatakan keunggulan Perundangan Islam. Mengetahui keperluan kepada Perundangan Islam. Menyatakan sumber Perundangan Islam. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 9 9 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 36 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M14 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian perundangan Islam dan Falsafah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.1.1 5.1.1 5.1.1 5.1.1 Menyatakan sebab al-Quran dan al-hadis menjadi sumber rujukan utama perundangan Islam. Menghuraikan keistimewaan perundangan Islam. Membezakan antara sistem perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia. Menghuraikan faedah mengamalkan Perundangan Islam. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Kajian Perpustakaan Kajian Perpustakaan Kajian Perpustakaan Kajian Perpustakaan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian Qadha, Fekah, Ijtihad dan Fatwa. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.1.2 5.1.2 5.1.2 Mengetahui pengertian qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. Menyatakan keperluan qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. Menerangkan pengertian qadha, fekah, ijitihad dan fatwa berserta contohnya. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 12 4 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 Prestasi Standard (sw) 36 12 8 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Penerangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 56 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M16 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian Qadha, Fekah, Ijtihad dan Fatwa. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.1.2 5.1.2 5.1.2 Menghuraikan matlamat qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. Membezakan antara fatwa dan ijtihad. Menghuraikan kebaikan qadha, fekah, ijtihad dan fatwa. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 3 3 4 3 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 8 3 4 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Matlamat Perundangan Islam Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan matlamat Perundangan Islam (memelihara agama, nyawa,akal, keturunan, harta benda, kehormatan dan keharmonian negara). Menyatakan kepentingan matlamat Perundangan Islam Menjelaskan cara mencapai matlamat Perundangan Islam. Menyatakan kesan pencapaian matlamat perundangan Islam Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Lawatan ke Mahkamah Syariah Lawatan ke Mahkamah Syariah Lawatan ke Mahkamah Syariah Lawatan ke Mahkamah Syariah

M17

5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3

3 3 2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan pengertian hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Menerangkan contoh-contoh amalan wajib, haram makruh, sunat dan harus. Menerangkan hikmah penetapan hukum wajib, haram , sunat, makruh dan harus Membezakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Menghuraikan implikasi pelanggaran hukum wajib, haram dan makruh. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Kuiz kuiz Sumbangsaran Kuiz Sumbangsaran

Pengertian Hukum wajib, haram, sunat, 5.1.4 makruh dan harus. 5.1.4 Hikmah kefardhuan sesuatu hukum 5.1.5 5.1.5 5.1.5

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 33 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian Ibadah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Menyatakan pengertian ibadah. Mengetahui bahawa manusia dijadikan untuk beribadah (al-Dzariyat : 56) Menyatakan pembahagian ibadah Mengetahui perkaitan ibadah dengan perundangan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 3 2 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 6 9 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 33 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pengertian Ibadah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Menghuraikan maksud ibadah khusus dan umum serta contoh. Menerangkan bagaimana perundangan menjelaskan cara beribadah Menjelaskan sebab-sebab ibadah yang rosak. Menghubungkait kepentingan ibadah khusus dengan ibadah umum. Menghuraikan cara-cara meningkatkan kualiti ibadah kepada Allah. Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 6 2 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 23 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M21 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Konsep Dan Falsafah Ibadah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 Menyatakan ciri-ciri kesempurnaan ibadah. Mengetahui tujuan ibadah. Menghuraikan ciri-ciri kesempurnaan ibadah. Menjelaskan tujuan ibadah. Menjelaskan kesan melaksanakan ibadah tanpa syariat Menjelaskan kesan melaksanakan syariat tanpa ibadah Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 2 1 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 6 6 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Penerangan Sumbangsaran Penerangan Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 36 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Munakahat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 Menyatakan pengertian perkahwinan Menyatakan falsafah munakahat. Menerangkan tuntutan berkahwin berdasarkan dalil Surah Al –Rum :21 Menerangkan konsep institusi kekeluargaan Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 3 2 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 6 9 6 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 30 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Munakahat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 5.2.3.1 Menjelaskan kepentingan perkahwinan kepada individu dan masyarakat. Menerangkan keistimewaan institusi kekeluargaan Menerangkan punca-punca keutuhan dan keruntuhan institusi perkahwinan. Menjelaskan cara-cara mengekalkan kerukunan rumahtangga. Menjelaskan cara penyelesaian masalah dalam perkahwinan Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 1 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 21 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Falsafah Jinayah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 Menyatakan pengertian jinayat menurut Islam. Menyatakan falsafah jenayah menurut Islam Menyatakan konsep pembalasan terhadap pelaku kesalahan berdasarkan Surah al – Nahl : 126. Menyatakan contoh-contoh perlakuan jinayat. Mengetahui jenis-jenis hukum jinayah menurut Islam. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 3 3 Prestasi Standard (sw) 9 9 9 9 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 45 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Falsafah Jinayah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 5.3.3.2 Menerangkan pengertian qisas, hudud, takzir, dan diat. Menjelaskan kepentingan setiap hukum jinayat. Mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan dan bentuk hukuman. Menjelaskan keistimewaan hukum jinayah menurut Islam Membandingkan hukum jinayat mengikut Islam dengan bukan Islam. Menjelaskan kepentingan taubat dalam Islam Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 2 2 1 1 1 1 Prestasi Standard (sw) 6 6 3 3 3 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Lawatan ke mahkamah syariah Lawatan ke mahkamah syariah Lawatan ke mahkamah syariah Mengumpul maklumat Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 24 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 9 9 6 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

M26

Asas dan pertimbangan Penyelesaian 6.1 Masalah Menurut Islam. 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Menyatakan pengertian penyelesaian masalah. Menjelaskan matlamat/ tujuan penyelesaian masalah dalam Islam Mengetahui sebab perlu penyelesaian masalah berdasarkan Islam Menghuraikan sebab-sebab perlunya penyelesaian masalah berasaskan Islam Menjelaskan sumber-sumber penyelesaian masalah menurut Islam Menjelaskan bukti-bukti Islam mampu menyelesaikan masalah

3 3 3 2 2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 42 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M27 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Cara penyelesaian Masalah. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 6.2 6.2 6.2 Menyatakan langkah-langakah penyelesaian masalah menurut Islam. Menerangkan perlakuan ke arah penyelesaian masalah. Menjelaskan amalan-amalan yang perlu disertakan dalam tindakan penyelesaian masalah Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M28 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Isu dan Masalah serta cara penyelesaian menurut Islam. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 6.3 Menyatakan pengertian i. Perpaduan ummah ii. Kecemerlangan pendidikan iii. Kekuatan ekonomi iv. Jati diri ummah v. Jaminan keselamatan vi. Kesaksamaan sosial Menyatakan bidang/konteks isu di atas. Menyatakan langkah-langkah mewujudkan isu Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 Prestasi Standard (sw) 9 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Sumbangsaran Sumbangsaran

6.3 6.3

1 1

3 3

3 3

9 9

0 0

Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 27 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M29 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Isu dan Masalah serta cara penyelesaian menurut Islam. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 6.3 6.3 6.3 Mengenalpasti asas Akidah, Syariah dan Akhlak dalam langkah-langkah mewujudkan isu. Menghuraikan cara melaksanakan setiap langkah penyelesaian masalah berdasarkan ajaran Islam. Menjelaskan kesan-kesan penyelesaian isu. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5

Item Minggu M30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kelebihan menyelesaikan maslah menurut Islam Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 6.4 6.4 6.4 6.4 Menyatakan kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam. Menyatakan contoh-contoh penyelesaian masalah secara Islam. Menyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah menurut Islam. Membezakan penyelesaian masalah secara Islam dan konvensional Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 3 3 3 3 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 2 1 Prestasi Standard (sw) 9 9 6 3 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 27 31.11

12 12

33

#DIV/0!