Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK HEM UNIT DISIPLIN

Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif K usus KPI T O " S# $Ma%& S


Pelajar lewat hadir ke sekolah Meningkatkan kehadiran awal ke sekolah Pada akhir % pelajar hadir 55% semester 1 setiap awal meningkat tahun % kehadiran pelajar datang awal berjaya ditingkatkan 58%

Sasara! Prestasi S' $Mei & S


??

S( $Se)& S
??

S* $N+,& S
??

PS

PS

PS

PS

PELAN STRATEGIK HEM UNIT DISIPLIN

PELAN STRATEGIK HEM UNIT DISIPLIN


Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif K usus KPI T O " S# $Ma%& S
Minat belajar Pelajar kerap ponteng sekolah pelajar ahap ! kurang Meningkatkan jumlah minat belajar Pada akhir tahun % minat kehadiran belajar 65% 60% semester minat belajar 1 setiap pelajar tahun % pelajar berjaya kehadiran meningkat pelajar berjaya ditingkatkan. ditingkatkan. 65% "0%

Sasara! Prestasi S' $Mei & S


??

S( $Se)& S
??

S* $N+,& S
??

PS

PS

PS

PS

PELAN STRATEGIK HEM UNIT DISIPLIN

PELAN STRATEGIK HEM UNIT DISIPLIN


Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif K usus KPI T O " S# $Ma%& S
%ebersihan #alah tata$ara kelas penggunaan dan persekitaran tandas tidak memuaskan Meningkatkan tahap kesedaran amalan penggunaan kebersihan di tandas sekolah Pada akhir tahun % kesedaran kesedaran % pelajar yang pelajar pelajar terhadap mengamalkan meningkat. penggunaan kebersihan tandas dapat meningkat. ditingkatkan. 56% 65%

Sasara! Prestasi S' $Mei & S


??

S( $Se)& S
??

S* $N+,& S
??

PS

PS

PS

PS

Anda mungkin juga menyukai