Anda di halaman 1dari 3

Matriks Mata Pelajaran Tingkatan Topik Hasil Pembelajaran (Objektif)

: Matematik Tambahan : 5 : Matriks Pada akhir pengajaran, pelajar boleh: i. Mengetahui sejarah matriks ii. Menguasai cara penambahan dan penolakan matriks serta hasil darab matriks dengan nombor. iii. Mengetahui tentang pendaraban dua matriks. i. ii. Bekerjasama Sistematik

Penerapan Nilai

Penyerapan Ilmu Kemahiran Generik KBKK

Matematik i. ii. Mengumpul maklumat Menyusun maklumat

Alat Berfikir Kecerdasan Pelbagai Strategi Pengajaran

Soalan dan penyoalan Kecerdasan intrapersonal i. ii. iii. iv. Kecerdasan logikal Kecerdasan bahasa Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal

Rancangan Mengajar Aktiviti Hari Ke Hari

Hari Pertama

Aktiviti Pengenalan Jelaskan mengapa belajar topik ini. Di manakah dalam kehidupan harian topik ini digunakan dalam penyelesaian masalah? Siapa yang menggunakan topik ini. Jelaskan kemahiran yang hendak dicapai. Pelajar diminta membaca teks secara berkumpulan dan berbincang jika tidak memahami. Guru akan membantu kemudiannya.

Respons Dalam kegiatan harian manusia, data-data sentiasa sahaja menjadi rujukan manusia. Bagaimana data ini dipersembahkan? Pelajar memberikan maklum balas. Guru jelaskan maksud susunan data dalam bentuk baris dan lajur. Pelajar menjawab di papan hitam. Pelajar lain menjelaskannya. Pelajar menjawab latihan yang ada. Pelajar menjawab soalan untuk mengesahkan pengetahuan mereka. Pelajar mencari nilai unsur dalam matriks Pelajar jawab soalan untuk memahami konsep peringkat.

Kedua

Guru ulangi bertanya berkaitan data yang manusia uruskan setiap hari. Bagaimana ia dipersembahkan. Guru mulakan dengan konsep matriks. Perkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai bentuk matriks dan sifat-sifat unsur matriks. Jelaskan maksud dua matriks yang sama. Berkan contoh dan bukan contoh yang sesuai agar pelajar lebih memahami. Kembangkan pengetahuan pelajar mengenai peringkat matriks. Ulangi supaya konsep ini difahami dan diingati.

Ketiga

Hasil tambah/Hasil tolak matriks. Lakukan pada unsur sepadan. Dapatkan nilai anu. Jelaskan hasildarab skalar dengan matriks.

Pelajar menjawab di papan hitam. Pelajar jawab 5 soalan. Pelajar lihat contoh dan jawab

Hasil darab dua matriks. Ingatkan pelajar mengenai peringkat matriks. Jelas konsep hasil darab agar mematuhi m x n . n x p = mxp Tunjukkan hasil darab matriks ialah hasil darab baris matriks A dengan lajur matriks B. Ulangi dengan perigkat berbeza.

Gunakan pelbagai peringkat matiks yang asas agar pelajar sentiasa sedar. Pelajar mencuba darab dan tambah.