Anda di halaman 1dari 5

TULISKAN 5 TANGGUNGJAWAB ANDA DI

PERPUSTAKAAN
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
TULISKAN 4 TANGGUNGJAWAB
ANDA DI DEWAN MAKAN

TULISKAN 3 TANGGUNGJAWAB
ANDA DI MAKMAL KOMPUTER

1.

2.

3.

Hai,nama saya.........................................

1.

Saya bersekolah di...................................


Saya seorang bertanggungjawab kerana

2.

3.

4.

Saya berasa .............................................


Kerana dapat melaksanakan tanggungjawab saya di
sekolah
dengan.............................................

Saya selalu berpesan kepada kawan-kawan saya supaya menjadi


seorang yang bertanggungjawab dengan cara
1.

2.

3.

4.

Anda mungkin juga menyukai