Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Kemahiran Dengar Tutur Tahun 3 : Pendekatan Komunikatif)

Tarikh /Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk

: 01 Oktober 2013/ Selasa : 3 Cemerlang : 30 orang : 9.10 10.10 pagi : Bahasa Malaysia : Kebudayaan : Suasana Hari Raya STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. Menceritakan suasana hari raya berdasarkan gambar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menceritakan suasana hari raya berdasarkan lirik lagu yang dibaca dengan menggunakan sekurang-kurangnya lima ayat tunggal dan tiga ayat majmuk.

ii.

Sistem Bahasa Tatabahasa : Sintaksis ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata : syawal, syukur, suasana, puasa, ketupat, rendang, wajik, dodol, rantauan

Pengisian Kurikulum Ilmu : Muzik, Keusahawanan, Pendidikan Islam Nilai Murni : Kesyukuran, Ketuhanan, Taat Pendidikan Alam Sekitar : kecintaan akan keindahan desa Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta ucapan hari raya Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea

Kepelbagain Kaedah dan teknik KB: Menghubung kait KP: Verbal linguistik, Intrapersonal, muzik dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan kebudayaan

Bahan bantu mengajar Jenis Komputer riba LCD Lirik lagu : Suasana Hari Raya Gambar tunggal Borang rekod penilaian i. Pemerhatian menggunakan borang penilaiam Bilangan 1 1 18 1 1

1 2 3 4 5

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengalaman berpuasa dan menyambut Hari Raya. Langkah /masa Induksi Set (5 minit) Isi pelajaran Soalan 1. Namakan benda-benda yang ditunjukkan oleh guru. 2. Apakah peristiwa yang boleh dikaitkan dengan benda-benda tersebut? Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan BBM Bahan maujud Guru menunjukkan bahan-bahan maujud yang berkaitan dengan sambutan Hari Raya seperti kad raya, ketupat, pelita dll. Guru bersoal jawab dengan murid. KB Menghubung kaiit BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkait kan dengan pengalaman dalam kehidupan Jangkaan jawapan o o o o o Ketupat Pelita Kad raya Dll Hari Raya Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

2. Isi pelajaran Suasana Hari Raya Langkah 1 (10 minit) Lirik lagu Suasana Hari Raya
Berlalulah sudah ramadan sebulan berpuasa

Aktiviti 1 Murid diperdengarkan rakaman lagu Suasana Hari Raya. Murid menyanyi mengikut rakaman yang diperdengarkan.

BBM Teks lagu Suasana Hari Raya Rakaman lagu KB Menghubung kait

Tiba syawal kita rayakan dengan rasa gembira Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira E: Bertukar senyuman dan salam ziarahmenziarahi Tutur dan kata yang sopan saling memaafi Suasana hari raya walau di mana pun jua Memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa ( korus 1 ) A: Kuih dan muih beranika macam Makanlah jangan hanya di pandang

Aktiviti 2 Guru mempamerkan lirik lagu. Murid membaca lirik lagu dengan tepat, sebutan yang betul dan intonasi yang betul.

KP Verbal linguistik Muzik Nilai Murni Hormat-menghormati Kasih sayang Pembelajaarn kontekstual Menghubungkaitkan pengalaman menyambut perayaan

E: Ketupat rendang sila nikmati kawan Penat memasak malam ke pagi ( korus 2 ) A: Wajik dan dodol jangan lupakan Peninggalan nenek zaman berzaman

E: Asyik bersembang pakcik dan makcik Hai duit raya lupa nak di beri

A & E: Berlalulah sudah ramadan sebulan berpuasa Tiba syawal kita rayakan dengan rasa gembira Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira ( ulang korus 1 & 2 )

Langkah 2 ( 15 minit)

Contoh: Kosa kata yang berkaitan dengan Gambar / Lirik Lagu: Ketupat Duit raya Rendang Pelita Bersyuku r Ziarah Kerianga n Dll

Aktiviti 1 Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Guru menunjukkkan gambar-gambar yang berhubung kait dengan lirik lagu. Aktiviti 2 Guru meminta setiap kumpulan menyenaraikan kosa kata dalam lirik lagu yang berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan. Murid dikehendaki membina sekurangkurangnya lima ayat tunggal dan tiga ayat majmuk dengan menggunakan kosa kata dan perkataan-perkataan lain yang terdapat dalam lirik lagu.

BBM Kad gambar Contoh:

Pendekatan Induktif Teknik Perbincangan KP Intrapersonal Verbal linguistik Nilai Murni Kesyukuran Hormat-menghormati Penilaian objektif Kosa kata yang disenaraikan. Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang dibina oleh murid.

Langkah 3 ( 25 minit)

Aktiviti 1 1. Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk bercerita berdasarkan gambar, lirik lagu yang telah dibaca dan ayat-ayat yang telah dibina. 2. Kumpulan lain diminta menilai persembahan cerita dengan menggunakan borang penilaian markah. 3. Guru mengulas persembahan kumpulan. Aktiviti 2 Senarai ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan oleh murid dalam cerita yang disampaikan. 1. Guru meminta murid-murid yang lain mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang digunakan dalam cerita yang disampaikan oleh setiap wakil kumpulan.

BBM Gambar kanak-kanak Lirik lagu Kad gambar KP Verbal Linguistik Intrapersonal Penilaian Objektif: Guru memastikan murid bercerita dengan tepat, sebutan yang betul dan intonasi yang betul. Senarai semak Rujuk Jadual berikut. kategori
Cemerlang (5 bintang)

Cerita yang disampaikan oleh wakil setiap kumpulan.

Kriteria
sebutan yang sangat jelas dan intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi yang betul sebutan yang kurang jelas dan intonasi yang betul

Pengayaan 1. Murid diminta menceritakan pengalaman menyambut perayaan kaum masingmasing dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul.
Baik (3 bintang)

Cerita yang disampaikan oleh murid berdasarkan pengalaman masing-masing. Kad ucapan yang dibuat oleh murid Penutup 5 minit Kognitif Rumusan isi pelajaran Sambutan hari perayaan dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum.

Lemah (1 bintang)

Pemulihan 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis kuih-muih tradisional semasa hari raya

Guru meminta murid merumuskan isi pelajaran dengan mengaitkan gambargambar dengan suasana Hari Raya. Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu Suasana Hari Raya dengan iringan muzik.

BBM LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kebersihan Kesyukuran KP: Verbal linguistik Intrapersonal

Sosial : Menyanyi sambil mengaksikan lagu Suasana Hari Raya secara beramai-ramai.

Disediakan oleh:

Kumpulan 5
Bengkel Kerja Penulisan RPH Bahasa Melayu Di bawah Dasar MBMMBI, Bayu Beach Resort , Port Dickson Negeri Sembilan (30 Sept - 02 oktober 2013)

Anda mungkin juga menyukai