Anda di halaman 1dari 3

Nama kelompok : Fitri Wulan Sari Dana Kinanti Ps Rizani Eka Ariska 113234012 / KA 2011 113234013 / KA 2011 113234209

/ KB 2011

Ikatan Kovalen
Pendekatan

Key konsep

Hirarki I

Teori VSEPR

Teori Orbital Molekul

Teori Ikatan Valensi

tumpang tindih orbital 1s dua atom hidrogen mengarah pada pembentukan 2 orbitaldua orbital molekul

Hirarki II

Orbital molekul Ikatan

Orbital molekul AntiIkatan

Hirarki III

Elektron
sifat

Hirarki IV

Partikel

Gelombang
Memiliki

Hirarki VI

Amplitudo positif

Amplitudo Negatif

Hirarki VII

Hirarki

Sefase

Keluar Fase

VIII

Bonding
Terdiri dari

Anti bonding

Hirarki IX

Sigma ()
Bentuk tumpang tindih

Phi ()

Sigma bintang (*)

Phi bintang (*)

Hirarki X

Simetrik silindrik

Nodal plane
Disebabkan

Hirarki XI

Disebabkan

Tumpang tindih pada orbital s-s, s-p, p-p Ikatan sigma

oleh

oleh Tumpang tindih


antar orbital p dengan keadaan sejajar

Hirarki XII

Ikatan phi

Hirarki XIII

Beri Nilai