Anda di halaman 1dari 2

Berdasarkan jadual di bawah ini, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengelakkan obesiti

dalam kalangan remaja. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Langkah-langkah
Peranan keluarga
Diri sendiri
Sekolah
Peranan media massa

Peratus
80%
60%
50%
70%

_____________________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________________
__________
Terdapat beberapa langkah bagi mengelakkan obesity dalam kalangan remaja.

Ibu bapa
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________.
Sebagai contoh,
__________________________________________________________________________________

Selain itu, remaja itu sendiri


_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________________
__________.
_____________________________________________________________________________________
__________.

Di samping itu pihak sekolah


_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________.
Seterusnya, pihak media
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________

Kesimpulannya, semua pihak


________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________________
__________

( ___

patah perkataan)