Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:17 Hari: Tarikh:2.5.

2013

/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

/ IMPAK /CATATAN

2B 7.30a.m8.30a.m

Kumpulan 1(2B) Tema:Persekitaran Saya Konstruk:4 Objektif :Pada akhir pelajaran.murid dapat i.Membina dan menulis 3 perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka kvkk+kv daripada 5 perkataan kvkk+kv. Kemahiran : Perkataan terbuka kvkk+kv Aktiviti: 1.Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan suku kata awalan untuk perkataan kvkk+kv. 2.Murid menulis perkataan kvkk kv berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 3.Murid menulis perkataan kvkk kv selepas guru menyebut perkataan tersebut. 4.Murid membina perkataan kvkk kv dengan memadankan kad perkataan yang disediakan. Kumpulan 2(3B) Konstruk:Unit 1 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Kemahiran:1.0Perkataan suku kata terbuka

Bahan : Laptop,powe r point ,lembar an kerja Impak: 2/5 murid dapat membina dan menulis 3 perkataan yang mengandung i gabungan suku kata tertutup dan terbuka kvkk+kv daripada 5 perkataan kvkk+kv.

Impak: 1/1 murid dapat menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.1.Menyebut ,membaca dan memahami perkataan suku terbuka Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan. 5.Murid mencerakinkan perkataan dengan warna yang berlainan. 1M,2K 9.50am10.50am
Bahan: Kumpulan 1 (1M) Laptop,ppt,k Konstruk:Unit 1 Konstruk 1,2,3 ad gambar Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menamakan dan membunyikan huruf vocal a,i, u. Kemahiran:Huruf adjab kecil dan besar a/A hingga z/Z

Standard Kandungan: 1.0 Mengenal dan membunyikan huruf vocal a, i, u Standard Pembelajaran : 1.1.Menamakan dan membunyikan huruf vocal a ,i, u Aktiviti: 1.Guru membunyikan huruf vocal a ,I, uyang terdapat pada awal perkataan dan melatih murid membunyikan huruf tersebut. 2.Murid dibiasakan dengan ketiga-tiga huruf vocal ini melalui bahan bantu mengajar seperti kad gambar. 3.Murid latih tubi menama dan membunyikan huruf vocal tadi secara latih tubi. 4.Murid menyebut apabila guru menanya murid huruf tersebut.

Kumpulan 2(2k) Konstruk:Unit 1 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Kemahiran:1.0Perkataan suku kata terbuka Standard Pembelajaran : 1.1.Menyebut ,membaca dan memahami perkataan suku terbuka Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan.

1k,1B,3M

Kumpulan 1 (1K,1B) Konstruk:Unit 1 Konstruk 1,2,3 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menamakan dan membunyikan huruf vocal a,I, u. Kemahiran:Huruf adjab kecil dan besar a/A hingga z/Z Standard Kandungan: 1.0 Mengenal dan membunyikan huruf vocal a, I, u Standard Pembelajaran : 1.1.Menamakan dan membunyikan huruf vocal a ,I, u Aktiviti: 1.Guru membunyikan huruf vocal a ,I, uyang terdapat pada awal perkataan dan melatih murid membunyikan huruf tersebut. 2.Murid dibiasakan dengan ketiga-tiga huruf vocal ini melalui bahan bantu mengajar seperti kad gambar. 3.Murid latih tubi menama dan membunyikan huruf vocal tadi secara latih tubi.

4.Murid menyebut apabila guru menanya murid huruf tersebut. Kumpulan 2(3M) Konstruk:Unit 1 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Kemahiran:1.0 Perkataan suku kata terbuka Standard Pembelajaran : 1.1.Menyebut ,membaca dan memahami perkataan suku terbuka Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan. 5.Murid mencerakinkan perkataan dengan warna yang berlainan.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:17 Hari: Tarikh:3.5.2013

/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

/ IMPAK /CATATAN

2B,3B,2K, 4M 7.30a.m8.30a.m

Kumpulan 1(2B,3B) Tema:Persekitaran Saya Konstruk:4 Objektif :Pada akhir pelajaran.murid dapat i.Membina dan menulis 3 perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka kvkk+kv daripada 5 perkataan kvkk+kv. Kemahiran : Perkataan terbuka kvkk+kv Aktiviti: 1.Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan suku kata awalan untuk perkataan kvkk+kv. 2.Murid menulis perkataan kvkk kv berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 3.Murid menulis perkataan kvkk kv selepas guru menyebut perkataan tersebut. 4.Murid membina perkataan kvkk kv dengan memadankan kad perkataan yang disediakan. Kumpulan 2(2K,4M) Konstruk:Unit 1 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Kemahiran:1.0Perkataan suku kata terbuka

Bahan : Laptop,powe r point ,lembar an kerja Impak: 2/5 murid dapat membina dan menulis 3 perkataan yang mengandung i gabungan suku kata tertutup dan terbuka kvkk+kv daripada 5 perkataan kvkk+kv.

Impak: 1/1 murid dapat menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.1.Menyebut ,membaca dan memahami perkataan suku terbuka Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan. 5.Murid mencerakinkan perkataan dengan warna yang berlainan. 1K 9.50am10.50am
Bahan: Konstruk:Unit 1 Konstruk 1,2,3 Laptop,ppt,k Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat ad gambar i.menamakan dan membunyikan huruf vocal a,i, u. Kemahiran:Huruf adjab kecil dan besar a/A hingga z/Z

Standard Kandungan: 1.0 Mengenal dan membunyikan huruf vocal a, i, u Standard Pembelajaran : 1.1.Menamakan dan membunyikan huruf vocal a ,i, u Aktiviti: 1.Guru membunyikan huruf vocal a ,I, uyang terdapat pada awal perkataan dan melatih murid membunyikan huruf tersebut. 2.Murid dibiasakan dengan ketiga-tiga huruf vocal ini melalui bahan bantu mengajar seperti kad gambar. 3.Murid latih tubi menama dan membunyikan huruf vocal tadi secara latih tubi. 4.Murid menyebut apabila guru menanya murid huruf tersebut.

11.20a.m12.20a.m 1B,3M

Kumpulan 1 (1B) Konstruk:Unit 1 Konstruk 1,2,3 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menamakan dan membunyikan huruf vocal a,I, u. Kemahiran:Huruf adjab kecil dan besar a/A hingga z/Z Standard Kandungan: 1.0 Mengenal dan membunyikan huruf vocal a, I, u Standard Pembelajaran : 1.1.Menamakan dan membunyikan huruf vocal a ,I, u Aktiviti: 1.Guru membunyikan huruf vocal a ,I, uyang terdapat pada awal perkataan dan melatih murid membunyikan huruf tersebut. 2.Murid dibiasakan dengan ketiga-tiga huruf vocal ini melalui bahan bantu mengajar seperti kad gambar. 3.Murid latih tubi menama dan membunyikan huruf vocal tadi secara latih tubi. 4.Murid menyebut apabila guru menanya murid huruf tersebut. Kumpulan 2(3M) Konstruk:Unit 1 Objektif :Pada akhir pelajaran,murid dapat i.menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Kemahiran:1.0 Perkataan suku kata terbuka Standard Pembelajaran : 1.1.Menyebut ,membaca dan memahami perkataan suku terbuka Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan.

8/8 murid dapat

menamaka n dan membunyik an huruf vocal a,I, u.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Minggui:39

Hari:

Tarikh:9.9.2013

/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

/ IMPAK /CATATAN

1M,1K,1B 9.50a.m10.50a.m

Kumpulan 1 (1B) Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: v.membaca perkataan kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 4.0 membaca perkataan Standard Pembelajaran : 4.6 membaca perkataan yang mengandungi suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid ditunjukkan suku kata kvk dan menyebut perkataan kvk. 4.Murid mencari kad kvk semasa guru menyebut suku kata kvk. Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya : ii. membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Kemahiran:menulis ayat mudah Standard Kandungan: 6.0 membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran: 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang

Bahan: Laptop,kad, gambar

3M 10.50am11.20am

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

11.50a.m12.50a.m 3B

ditunjukkan. Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya : ii. membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Kemahiran:menulis ayat mudah Standard Kandungan: 6.0 membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran: 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan.

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:18


/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

Hari:
KANDUNGAN

Tarikh:10.9.2013
/ IMPAK /CATATAN

1M,1K,2K,4 M 9.50a.m10.50a.m

Kumpulan 1 (1M,1K) Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: v.membaca perkataan kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 4.0 membaca perkataan Standard Pembelajaran : 4.6 membaca perkataan yang mengandungi suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid ditunjukkan suku kata kvk dan menyebut perkataan kvk. 4.Murid mencari kad kvk semasa guru menyebut suku kata kvk. Kumpulan 2(2K,4M) Unit 2:Sekolah Saya Konstruk:5 Objektif:Pada akhir Unit 2,murid berupaya : i.mengeja,membaca dan memahami dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvk. Kemahiran:31 Standard Kandungan :1.0 Membaca dan memahami perkataan Standard Pembelajaran:1.9 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvk. Aktiviti: 1. Murid ditunjukkan gambar perkataan vk+kvk dan perkataan tersebut. 2. Murid membaca dan mengeja perkataan vk+kvk tersebut. 3. Murid mencerakinkan perkataan vk+kvk tersebut. 4. Murid memadankan gambar perkataan vk+kvk dengan kad perkataan yang dicari.

( / )murid dapat

membaca perkataan kvk

Impak: ( / ) murid

dapat mengeja,me mbaca dan memahami dan mencerakin perkataan yang mengandun gi suku kata tertutup vk+kvk.

3M 10.50am11.20am

Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya : ii. membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Kemahiran:menulis ayat mudah Standard Kandungan: 6.0 membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran: 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan. Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya : ii. membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Kemahiran:menulis ayat mudah Standard Kandungan: 6.0 membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran: 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup. Aktiviti: 1.Guru menayangkan gambar perkataan kepada murid melalui laptop. 2.Murid menamakan benda tersebut. 3.Murid membaca dan mengeja perkataan tersebut. 4.Murid menyebut perkataan selepas melihat gambar yang ditunjukkan.

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

Impak: ( / ) murid

dapat membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandun gi suku kata tertutup.

11.20a.m12.20a.m 2B,3M

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

Impak: ( / ) murid

dapat membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandun gi suku kata tertutup.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:39 Hari: Tarikh:11.9.2013

/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

/ IMPAK /CATATAN

2B,3M 8.30a.m9.30a.m

Konstruk:Unit 3 Objektif :Pada akhir Unit 3,murid berupaya i.membaca dan memahami ayat yang mengandungi e taling , e pepet dan o dengan betul. Kemahiran:31 Standard Kandungan: 5.0 Membaca ayat Standard Pembelajaran : 5.3 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. Aktiviti: 1.Guru menunjukkan ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 2.Murid membaca dan memahami ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 3.Murid membaca dan mengeja setiap perkataan. 4.Guru membimbing murid membaca perkataan tang mengandungi e taling, e pepet dan o.

BAHAN: Laptop lembaran kerja,kad perkataan ( / ) murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandun gi e taling , e pepet dan o dengan betul. Bahan: Laptop,pow erpoint,lemba ran kerja 1/1 murid dapat menyebut dan membaca 3 perkataan suku kata vk+kvk.

2K 9.50am10.50am

Kumpulan 2(2K,4M) Unit 2:Sekolah Saya Konstruk:5 Objektif:Pada akhir Unit 2,murid berupaya : ii.membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup vk+kvk. Kemahiran:31 Standard Kandungan :2.0 Membina dan menulis perkataan Standard Pembelajaran:2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vk+kvk. Aktiviti: 1. Murid ditunjukkan gambar perkataan vk+kvk dan perkataan tersebut. 2. Murid membina dan menulis perkataan vk+kvk tersebut. 3. Murid memadankan gambar dengan perkataan vk+kvk

tersebut. 4. Murid diberi ejaan perkataan vk+kvk. 10.50a.m11.50a.m 1M Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk. 4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk. 4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Bahan: Laptop,pow erpoint,lemba ran kerja ( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

11.50a.m12.50am 1B,3B

Bahan: Laptop,pow erpoint,lemba ran kerja ( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:39 Hari: Tarikh:12.9.2013

/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

/ IMPAK /CATATAN

2B,3B 7.30a.m8.30a.m

Konstruk:Unit 3 Objektif :Pada akhir Unit 3,murid berupaya ii.membina dan menulis ayat yang mengandungi e taling , e pepet dan o dengan betul. Kemahiran:31 Standard Kandungan: 6.0 Membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran : 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup Aktiviti: 1.Guru menunjukkan ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 2.Murid membina dan menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 3.Murid menulis frasa mengikut gambar yang ditunjukkan. 4.Murid diberi kata kunci perkataan dan membina ayat yang tunggal. 5.Murid diarah untuk membaca semula perkataan yang dibina dan ditulis dengan bimbingan guru. Kumpulan 1 (1M) Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk.

BAHAN: Laptop lembaran kerja,kad perkataan

( / ) murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandun gi e taling , e pepet dan o dengan betul.

1M,2K 9.50am10.50am

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Kumpulan 2(2K) Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya i.mengeja,membaca dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup kvkk+kvk. Kemahiran:22 Standard Kandungan: 1.0 Membaca dan memahami perkataan Standard Pembelajaran : 1.10 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup kvkk+kvk. Aktiviti: 1.Guru menunjukkan perkataan kvkk+kvk. 2.Murid membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup kvkk+kvk. 3.Murid mencerakinkan perkataan kvkk dan kvk. 4.Murid mencari kad suku kata kvkk dan kvk dan mencantumkan menjadi perkataan yang lengkap berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 10.50a.m11.50a.m 1K,1B,3M Kumpulan 1(1K,1B) Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk. 4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Kumpulan 2(3M) Konstruk:Unit 1 Konstruk 7 Objektif :Pada akhir unit 5,murid berupaya: iv.membaca dan memahami perkataan yang diftong dengan betul. Kemahiran:29

( / ) murid dapat mengeja,me mbaca dan mencerakin perkataan yang mengandun gi suku kata tertutup kvkk+kvk.

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

mengandungi

( / ) murid dapat membaca dan memahami perkataan

Standard Kandungan: 1.0 Membaca dan memahami perkataan Standard Pembelajaran : 1.14 Membaca dan memahami perkataan diftong Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan perkataan diftong. 2.Guru membaca suku kata diftong,murid mengikut membaca suku kata diftong. 3.Murid ditunjukkan gambar perkataan diftong dan menghubungkaitkan perkataan diftong dengan gambar. 4.Murid mengeja dan membaca perkataan di bawah bimbingan guru.

yang mengandun gi diftong dengan betul.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Minggui:18


/ KELAS / MASA / MATA PELAJARAN

Hari:
KANDUNGAN

Tarikh:13.9.2013
/ IMPAK /CATATAN

2B,3B,2k, 4M 7.30a.m8.30a.m

Kumpulan 1(2B,3B) Konstruk:Unit 3 Objektif :Pada akhir Unit 3,murid berupaya ii.membina dan menulis ayat yang mengandungi e taling , e pepet dan o dengan betul. Kemahiran:31 Standard Kandungan: 6.0 Membina dan menulis ayat Standard Pembelajaran : 6.2 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup Aktiviti: 1.Guru menunjukkan ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 2.Murid membina dan menulis ayat yang ada perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o. 3.Murid menulis frasa mengikut gambar yang ditunjukkan. 4.Murid diberi kata kunci perkataan dan membina ayat yang tunggal. 5.Murid diarah untuk membaca semula perkataan yang dibina dan ditulis dengan bimbingan guru. Kumpulan 2(2k,4M) Konstruk:Unit 2 Objektif :Pada akhir Unit 2,murid berupaya i.mengeja,membaca dan mencerakin perkataan yang mengandungi suku kata tertutup kvkk+kvk. Kemahiran:22 Standard Kandungan: 1.0 Membaca dan memahami perkataan Standard Pembelajaran : 1.10 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup kvkk+kvk. Aktiviti:

BAHAN: Laptop lembaran kerja,kad perkataan

( / ) murid dapat membaca dan memahami ayat yang mengandun gi e taling , e pepet dan o dengan betul.

( / ) murid dapat mengeja,me mbaca dan mencerakin perkataan yang mengandun gi suku kata tertutup kvkk+kvk.

1.Guru menunjukkan perkataan kvkk+kvk. 2.Murid membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup kvkk+kvk. 3.Murid mencerakinkan perkataan kvkk dan kvk. 4.Murid mencari kad suku kata kvkk dan kvk dan mencantumkan menjadi perkataan yang lengkap berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 1K 9.50am10.50am Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk. 4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Kumpulan 1(1B) Konstruk:Unit 1 Konstruk 4 Objektif :Pada akhir unit 3,murid berupaya: iv.membina dan menulis suku kata kvk Kemahiran:suku kata kvk Standard Kandungan: 3.0 Membina dan menulis suku kata Standard Pembelajaran : 3.2Membina dan menulis suku kata kvk Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan suku kata kvk. 2.Guru membaca suku kata kvk,murid mengikut membaca suku kata kvk. 3.Murid membina dan menulis suku kata kvk. 4.Muid menulis mengikut sebutan suku kata kvk yang disebut oleh guru. Kumpulan 2(3M) Konstruk:Unit 1 Konstruk 7 Objektif :Pada akhir unit 5,murid berupaya: iv.membaca dan memahami perkataan yang diftong dengan betul.
Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

11.20a.m12.20a.m 1B,3M

Bahan: Laptop,powerpoint,lembaran kerja

( / ) murid dapat membina dan menulis suku kata kvk

mengandungi

( / ) murid dapat membaca dan memahami

Kemahiran:29 Standard Kandungan: 1.0 Membaca dan memahami perkataan Standard Pembelajaran : 1.14 Membaca dan memahami perkataan diftong Aktiviti: 1.Murid ditunjukkan perkataan diftong. 2.Guru membaca suku kata diftong,murid mengikut membaca suku kata diftong. 3.Murid ditunjukkan gambar perkataan diftong dan menghubungkaitkan perkataan diftong dengan gambar. 4.Murid mengeja dan membaca perkataan di bawah bimbingan guru.

perkataan yang mengandun gi diftong dengan betul.