Anda di halaman 1dari 1

Nama :_______________________________

Tarikh :____________________

Bina ayat yang lengkap berdasarkan kata sendi nama yang diberikan :

1.

ke

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.

daripada

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

oleh

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

di

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.

dari

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________