Anda di halaman 1dari 2

Undangan

Jumat, 5 April 2013 Yang Menunaikan Ibadah Umrah


Gomong, April 2013

Assalamualaikum Wr. Wb.

TASIAH
Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr/i :

Dengan memohon ridho dan rakhmat Allah SWT. ami bermaksud men!elenggarakan A"ara Tas!akuran sehubungan dengan ren"ana keberangkatan #stri Sa!a untuk $enunaikan #badah %mrah ke Tanah Su"i $akkah Al&$ukarramah Tahun 1'33 ( ) 2013 $, !ang #ns!a Allah akan dilaksanakan pada * (ari)Tgl. +umat, , April 2013 Waktu * -ukul 13.00 Wita ./ada Sholat +umat0 Tempat * $ushalla Al&$u1ahidin 2T. 003 Gomong 4ama & $ataram $erupakan suatu kehormatan 5 kebahagiaan bagi kami sekeluarga apabila /apak)Sdr berkenan hadir untuk memberikan doa restu Atas kehadiran /apak)Sdr kami u"apkan terima kasih

___________________________

diTempat
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Penulisan nama / gelar

Ibadah umrah termasuk ibadah yang paling agung dan upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdhal yang dengannya Allah SWT mengangkat derajat hambahamba-Nya dan dengannya pula Allah menghapus kesalahan-kesalahan dari mereka.

Wassalamualaikum Wr. Wb. (ormat ami, SALIMAN

(ormat ami, FARIJAN Turut $engundang * 1. (. $oh. 9ursin 3. D a h r i 2. (. Abdul (anan '. Saptono

Gomong, September 2012

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memohon ridho dan rakhmat Allah SWT. ami bermaksud men!elenggarakan A"ara Tas!akuran sehubungan dengan ren"ana keberangkatan #bunda kami untuk $enunaikan #badah (a1i ke Tanah Su"i $akkah Al&$ukarramah Tahun 1'33 ( ) 2012 $ 6ang dirangkaikan dengan a"ara Tas!akuran telah dikhitann!a anak saudara kami, !ang #ns!a Allah akan dilaksanakan pada * (ari)Tgl. $inggu, 7 September 2012 Waktu * -ukul 10.00 s)d 1'.00 Wita Tempat * +l. Sakura #8 9o. , Gomong Sakura & $ataram $erupakan suatu kehormatan 5 kebahagiaan bagi kami sekeluarga apabila /apak)#bu)Sdr)i berkenan hadir untuk memberikan doa restu semoga mendapat (a1i !ang $abrur, Amien 6a 2abbal Alamien. Atas kehadiran /apak)#bu)Sdr)i kami u"apkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb.