Anda di halaman 1dari 4

OPPM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR

Ketua: AHMAD SHAMIL BIN OTHMAN

Nama Projek:

AKTIVITI UNIT B&K

Tarikh: 2/1/2014

Objektif Program: MENINGKATKAN KUALITI MURID DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEK DAN SOSIAL
Objektif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa Meningkatkan kesedaran kendiri murid Mengenal pasti potensi diri Membina jati diri murid Tugasan Utama Sesi kaunseling (Individu/Kelompok) Program Sekolah Penyayang Mentor-mentee PRS Program 3K Program PPDa Program Peningkatan Prestasi Akademik Program Sahsiah Terpuji (ProSaT) Ujian Aptitud /Kerjaya Konferensi Waris/Keibubapaan Kepimpinan Pengawas Program Dasar Warga Emas Negara (DWEN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Status/Pencapaian Projek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanggungjawab 0 0 0 0 0 a a a a b b b a 0 0 a a b a b a b a a MANIMALAR VASANTHA DEVI ROSNANI ZARINAS a

September

Tugas Utama Tarikh Sasaran

Objektif
PIBG KWKK
SUWA

Kos

0 0 0 0 0 0
Ringgit Belanjaan Ringgit Anggaran

Ringkasan & Ramalan

Semua program utama yang tersenarai dijangka dapat dilaksanakan 100% bagi tahun 2014.

Simbol Belum Siap Siap

November

Disember

Januari

Februari

Oktober

SHAMIL

Mach

Jun

Ogos

Julai

April

Mei

OPPM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR

Ketua: AHMAD SHAMIL BIN OTHMAN

Nama Projek:

GURU PENYAYANG

Tarikh: 8/12/2013

Objektif Program: MENINGKATKAN KUALITI MURID DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEK DAN SOSIAL
Objektif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Menilai persepsi murid terhadap Amalan Guru Penyayang Meningkatkan kesedaran kendiri murid Mengenal pasti potensi diri Membina jati diri murid Tugasan Utama Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang Taklimat Pelaksanaan Program Guru Penyayang Mengalu-alukan kehadiran/kepulangan murid Penghargaan dan pengiktirafan Promosi Program Guru Penyayang Mentor-mentee (Sahsiah) Soal Selidik Indeks Persepsi Murid(IPM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Status/Pencapaian Projek A A C A A A A Tanggungjawab

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

B B B B

A B

Tugas Utama

Tarikh Sasaran

Objektif
PIBG

GURU BERTUGAS GURU KELAS

September

PENTADBIR

November

Disember

Januari

Februari

Oktober

SHAMIL

Mach

Jun

Ogos

Julai

April

Mei

Ringgit

Kos Ringkasan & Ramalan

KWKK SUWA

0 0 0 0 0 0

Anggaran Belanjaan
SUWA KWKK PIBG

0 0 0

0 0 0

Ringgit Belanjaan

Ringgit Anggaran

Semua program utama yang tersenarai dijangka dapat dilaksanakan 100% bagi tahun 2014.

Simbol Belum Siap Siap

OPPM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR

Ketua: AHMAD SHAMIL BIN OTHMAN

Nama Projek:

MENTOR-MENTEE

Tarikh: 8/12/2013

Objektif Program: MENINGKATKAN KUALITI MURID DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEK DAN SOSIAL
Objektif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mewujudkan kemesraan antara guru-murid Memberi pendedahan kepada guru Merekod dan menyimpan laporan Tugasan Utama Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Mentor-Mentee Taklimat Pelaksanaan Program Mentor-Mentee Penyediaan Modul/Fail Perjumpaan Mentor Mentee Laporan aktiviti mentor-mentee Dokumentasi 0 0 0 Status/Pencapaian Projek A A A A A A Tanggungjawab B B B B B B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

September

Disember

Mach

Jun

November

SHAMIL

Januari

Februari

Ogos

Julai

April

Mei

Oktober

Tugas Utama

Tarikh Sasaran

Objektif
PIBG

MENTOR

Ringgit

Kos Ringkasan & Ramalan

KWKK SUWA

0 0 0 0 0 0

Anggaran Belanjaan
SUWA KWKK PIBG

0 0 0

0 0 0

Ringgit Belanjaan

Ringgit Anggaran

Semua program utama yang tersenarai dijangka dapat dilaksanakan 100% bagi tahun 2014.

Simbol Belum Siap Siap

OPPM UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR

Ketua: AHMAD SHAMIL BIN OTHMAN

Nama Projek: PEMBANGUNAN&PENGEMBANGAN SAHSIAH Tarikh:8/12/2013

Objektif Program: MENINGKATKAN KUALITI MURID DARI JATI DIRI DAN KEPIMPINAN
Objektif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatkan kesedaran kendiri murid Membina jati diri murid Menghargai sifat teruji murid Tugasan Utama Kaunseling individu/Kelompok Program Jati Diri /Bina Insan Kursus Kepimpinan Mentor-mentee Anugerah Sahsiah Terpuji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Status/Pencapaian Projek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A A B C A Tanggungjawab A B A B B A B A B B

Tugas Utama Tarikh Sasaran

Objektif
PIBG KWKK
SUWA 0 0 0 0 0 0 Ringgit Belanjaan Ringgit Anggaran
SUWA KWKK PIBG

September

SHAMIL GURU PENGAWAS MENTOR

Mach

Mei

November

Oktober

Jun

Disember

April

Julai

Februari

Januari

Ogos

Ringgit Anggaran Belanjaan 0 0 0 0 0 0

Kos Ringkasan & Ramalan

Semua program utama yang tersenarai dijangka dapat dilaksanakan 100% bagi tahun 2014.

Simbol Belum Siap Siap