Anda di halaman 1dari 70

FOKUS KARANGAN BM SPM 2013 BAHAGIAN B: KARANGAN RESPON TERBUKA PERANAN REMAJA UNTUK MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA Remaja

terdiri daripada golongan muda yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun. Remaja memainkan peranan penting dalam memajukan negara dan golongan inilah yang mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Dalam hal ini, pelbagai pihak perlu berusaha untuk memastikan remaja kini dapat memainkan peranan dalam menjayakan wawasan negara iaitu menjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020. Remaja perlu belajar bersungguh sungguh. !anya dengan pelajaran sahajalah,seseorang itu boleh mengubah nasib dirinya,keluarga,masyarakat dan juga negara. "anpa ilmu pengetahuan,remaja tidak boleh men#ipta rekaan rekaan baru dan dengan ini kita masih bergantung kepada negara luar dari segi teknologi. Remaja sepatutnya modal insan #emerlang yang boleh mereka #ipta sesuatu kerana remaja perlu menjadi penyumbang teknologi, bukannya pengguna teknologi semata mata. $elain itu, remaja perlu menjauhkan diri daripada rakan rakan yang terjebak dalam masalah sosial. %anganlah melibatkan diri dalam &andalisme,gengsterisme,peras ugut dan penyalahgunaan dadah. 'esemua gejala ini akan merosakkan diri remaja itu dan memalukan keluarga. 'erajaan pula terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. (langkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang terluang dengan akti&iti akti&iti yang ber)aedah seperti memba#a buku dan mengumpul setem. *antaran itu,remaja yang berwawasan perlu menghargai masa dengan sebaik baiknya kerana masa itu emas. Di samping itu, remaja juga perlu mematuhi segala peraturan dan undang undang negara agar negara aman dan rakyat dapat hidup dalam harmoni. (pabila remaja mengamalkan sikap yang terpuji dan tidak melanggar undang undang negara,barulah segala wawasan negara dapat dijalankan dengan sempurna.

Remaja juga perlu menjayakan segala program yang dianjurkan oleh kerajaan. Remaja sepatutnya menjadi teladan yang baik kepada adik adik mereka dengan berusaha bersungguh sungguh bagi menjayakan kempen kempen seperti 'empen (nti merokok,'empen +intailah $ungai kita dan 'empen ,alakan Memba#a. Remaja yang menjadi tonggak negara akan dapat memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara. Dalam usaha menjayakan wawasan negara, remaja boleh memberikan sumbangan tenaga dan idea yang berterusan agar aspirasi negara untuk menjadi negara maju akan terlaksana. -ntuk men#apai hasrat itu,remaja yang berwawasan perlu banyak memba#a bahan bahan berbentuk pengetahuan dan berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri dari pelbagai aspek seperti pengetahuan .+" yang membolehkan mereka memperoleh pengetahuan tanpa batasan menerusi .nternet. Mereka boleh bertukar tukar idea dengan remaja dari negara lain dan seterusnya boleh menjana idea untuk menjayakan wawasan negara. 'onklusinya,remaja memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara. Remaja yang berkualiti,merupakan pemangkin ke#emerlangan negara. /leh itu,marilah kita bersama sama berganding bahu untuk mewujudkan remaja yang benar benar berwawasan,berdedikasi dan berketerampilan dan akhirnya negara kita akan maju setanding negara maju yang lain.

CIRI-CIRI REMAJA BERWAWASAN "eruja kenari di tepi pulasan, 0egun nak dara gemersik suara1 Remaja kini tinggi wawasan, "onggak kejayaan aspirasi negara. 0antun di atas jelas menunjukkan bahawa remaja kini merupakan tunjang ke#emerlangan sesebuah negara. Mereka merupakan pelapis yang akan menduduki tampuk pemerintahan pada masa akan datang. $ayang dan malang sekali, remaja hari ini tidak sedar akan obligasi yang terbeban di bahu mereka itu. Realitinya, Malaysia

memerlukan lebih ramai remaja mendukung aspirasi negara.

berwawasan

yang

mampu

Dalam perbin#angan ini, saya akan mengutarakan tentang #iri #iri remaja berwawasan yang diperlukan di negara Malaysia. Remaja berwawasan dan mempunyai akhlak yang mulia boleh di#ontohi. $elaras dengan #ogan kata, budi bahasa budaya kita, remaja perlulah mempunyai nilai moral yang tinggi. Mereka hendaklah mengamalkan amalan bersopan santun ketika bertutur,berjalan, makan dan minum serta #ara berpakaian. Mereka juga mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada mereka dengan bertutur dengan nada yang rendah dan membongkokkan badan apabila berjalan di hadapan mereka. $elain itu, remaja yang berwawasan juga sentiasa membantu rakan rakan mereka yang berada di dalam kesusahan,bak kata peribahasa, berat sama dipikul,ringan sama dijinjing.0erintah agama juga tidak pernah dilupakan oleh remaja berwawasan kerana segala kejayaan bermula apabila kita taat kepada perintah agama. Dengan ini jelaslah bahawa, berakhlak mulia merupakan salah satu #iri remaja berwawasan. Melihat daripada perspekti) yang lain, seorang remaja yang berwawasan mestilah mempunyai pengetahuan yang tinggi. +ogan kata ,memba#a jambatan ilmu, kerana ilmu hanya didapati melalui pemba#aan bahan ilmiah. Remaja yang berwawasan sentiasa menelaah buku untuk mendapatkan ilmu. 'ita sedia maklum bahawa remaja adalah pewaris tampuk pemerintahan negara dan dengan adanya ilmu di dada, mereka pasti dapat menangani segala onak dan duri yang bakal didepani oleh negara kelak. $eterusnya, renaja berwawasan yang berilmu pengetahuan tidak akan mudah terpedaya dengan tipu helah anasir anasir ma2mumah yang sentiasa men#ari peluang untuk menjatuhkan anak bangsa ,ibarat duri dalam daging. $udah terang lagi bersuluh, dengan mempunyai ilmu pengetahuan, remaja mampu menjadi remaja berwawasan dan negara dapat melahirkan golongan inteligesia yang mampu menggalas aspirasi negara. 3ertitik tolak daripada mani)estasi tersebut, kriteria remaja berwawasan seterusnya ialah seseorang yang gigih berusaha dan berani mendepani #abaran. 0eribahasa yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang ,perlulah disemat di

dalam diri setiap remaja .Remaja yang berwawasan sentiasa berusaha untuk mendapatkan kejayaan dan tidak bersikap pesimistik."amsilnya, mereka tidak akan berputus asa apabila tidak mendapat keputusan yang #emerlang dalam peperiksaan, sebaliknya mereka menjadikan perkara tersebut sebagai permulaan sesuatu kejayaan, bak kata (delu#ia *ongbotton, satu pintu akan tertutup, pintu yang lain akan terbuka. 4amun, kadang kadang kita melihat dan menyesali pintu yang tertutup itu terlalu lama sehingga terlupa untuk melihat pintu yang telah terbuka. Remaja berwawasan juga tidak pernah mengeluh untuk melaksanakan sesuatu perkara kerana hendak seribu daya,tak hendak seribu dalih. /leh hal yang demikian jelaslah bahawa, remaja berwawasan sentiasa gigih berusaha. $emangat patriotik yang tinggi merupakan pemangkin kepada kemerdekaan negara yang sudah men#apai angka lima puluh lima tahun pada hari ini. Remaja yang berwawasan hendaklah menanam semangat patriotik di dalam diri kerana ,eorge $antayana pernah berkata, manusia yang melupai sejarah, pasti akan mengulanginya semula. $emangat sayang akan negara dapat menyelamatkan tanah tumpah darah ini daripada dijajah oleh kuasa asing semula. Remaja berwawasan tidak akan mudah terpengaruh dalam segala bentuk penjajahan sama ada dari segi mental, intelektual, hiburan dan sebagainya. Mereka juga tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya barat yang berbe2a sama sekali dengan budaya timur yang kita amalkan selama ini. %elaslah bahawa,semangat patriotik yang tinggi merupakan #iri remaja berwawasan yang diidam idamkan oleh negara. (khirulkalam ,#iri #iri remaja berwawasan ini mampu di#apai oleh setiap remaja kerana ia merupakan aspek aspek yang sememangnya sudah diterapkan di dalam diri setiap warganegara Malaysia tidak kira kanak kanak, remaja, orang dewasa mahupun warga emas. Dengan ini, diharapkan bahawa #ita #ita negara untuk men#apai status negara maju pada tahun 2020 dan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara atas angin yang moden tidak menjadi seperti angan angan Mat %enin. DISIPLIN ASAS KEJAYAAN

0ada era globalisasi ini , pen#apaian yang #emerlang dan seimbang dalam bidang akademik serta kokurikulum oleh anak anak merupakan harapan ibu bapa sebagai langkah untuk menjamin masa depan anak anak yang #erah . !al ini menyebabkan ramai anak yang mengalami tekanan kerana ingin memuaskan kehendak ibu bapa mereka ./leh itu , remaja yang terlibat dalam masalah disiplin ibarat #endawan tumbuh selepas hujan .!al ini menyebabkan remaja men#ari jalan untuk menghilangkan stress. +ontohnya, membuli , merokok dan berlumba haram. (khirnya , masalah disiplin pelajar menjadi lebih serius dan mereka terjebak ke dalam kan#ah kebinasaan ./leh itu , pelajar harus belajar untuk menjadi disiplin kerana disiplin asas kejayaan . $ebagaimana yang kita tahu, seseorang yang mempunyai disiplin diri dapat membina jati diri .Remaja sekarang mempunyai jati diri yang lemah .!al ini disebabkan oleh pengaruh media massa dan pengaruh kawan yang kuat. 'esannya , remaja tidak berminat dalam pelajaran kerana terlalu berminat dalam pelajaran dan menumpukkan perhatian dan masa kepada media massa atau kawan . $ekolah harus mengadakan kelas intensi) untuk membantu pelajar yang lemah dan membaiki kelemahan pelajar. Dengan itu , pen#apaian akademik pelajar akan meningkat . (pabila pemikiran pelajar menjadi matang , jati diri pelajar akan turut meningkat . $elain itu , sikap disiplin dalam seseorang dapat meningkatkan kesedaran remaja dalam pelbagai perkara .Remaja kini tidak menyedari kepentingan akademik dan suka hidup dalam mimpi .Mereka suka melepak ,merokok dan hidup dalam alam )antasi mereka .(khirnya , mereka lupa daratan dan hilang arah tuju./leh itu, para guru disiplin sekolah harus sentiasa tegas dalam mengatasi masalah disiplin pelajar dan menguatkuasakan peraturan sekolah sebelum nasi menjadi bubur. $ebuah sekolah yang berada dalam keadaan yang erkawal akan dapat melahirkan tempat yang kondusi) kepada pelajar pelajar . $eterusnya , disiplin yang ada pada seseorang remaja dapat menetapkan masa depan seorang remaja .Remaja ala) baharu ini mudah hilang arah tujuan kerna mereka tiada moti&asi diri .+ontohnya , mereka tidak membuat jadual belajar dan mereka malas untuk berusaha . /leh itu , guru sekolah harus mendidik murid untuk

menjadi disiplin .Dengan teknik pembelajaran yang disiplin . remaja dapat mengetahui perkara yang sedang dibuatnya dengan jelas dan tahu men#ari #ara untuk memajukan diri mereka .Dengan itu , remaja akan menghargai masa dan mereka akan sentiasa melakukan akti&iti yang ber)aedah . $ementara itu, sikap disiplin yang ada pada seseorang dapat meningkatkan imej diri .0ada masa ini , masalah remaja seperti berpakaian selekeh dan berambut panjang sudah menjadi perkara yang umum . 3udaya 0unk dan 3arat dipraktikkan dalam kehidupan mereka.+ontohnya , mereka mewarnakan rambut dan berseluar ketat . 0epatah Melayu pernah mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungya ,ibu bapa harus menunjukkan #ara berpakaian yang kemas dan menjadi suri telada kepada anak sejak ke#il kerana bagaimana a#uan begitulah kuihnya.$ebagaimana yang kita tahu , anak anak yang dididik dengan baik dari rumah sentiasa mempunyai sikap disiplin dan perkara perkara yang dilakukan oleh mereka tidak men#onteng arang di muka ibu bapa. Di samping itu , disiplin merupakan kun#i kejayaan diri . (nak muda pada masa kini antikokurikulum dan antipeperiksaan kerana mereka tidak dapat men#ari keseronokan yang mereka kira seronok . Misalnya , mereka ponteng sekolah semasa dikehendaki untuk menghadiri akti&iti kokurikulum dan hanya hadir pada hari peperiksaan sahaja. 0engetua sekolah haruslah memberikan nasihat dan teguran untuk menyedarkan remaja bahawa pentingnya kokurikulum dan akademik dalam dunia ini . 0engetua juga harus member kata kata yang dapat memoti&asikan pelajar supaya pelajar lebih yakin akan diri sendiri . 0elajar haruslah menunjukkan muhasabah disiplin diri yang tinggi dan harus memperbaik sikap yang buruk kerana buang yang keruh , ambil yang jernih . "untasnya , masalah disiplin pelajar dapat dikawal tetapi memerlukan usaha yang pragmatik dan kerjasama bagai aur dengan tebing oleh semua pihak . 0epatah Melayu sentiasa berbunyi 5pemuda harapan bangsa , pemudi tiang negara , remaja harus diasuh untuk menjadi pemimpim negara yang berketerampilan dan berwibawa .'esimpulannya ,sikap disiplin merupakan penentu kejayaan untuk memastikan masa depan negara #erah dan sejahtera . $aya yakin bahawa remaja ialah aset negara dan mereka akan menerajui dan

mendukung #ita #ita negara pada masa depan dengan sikap disiplin yang utuh dalam diri mereka . DISIPLIN TERAS KEJAYAAN Mendepani realiti baru era milenium yang pantas berubah dan berkembang ini, masyarakat dinamik, madani serta ino&ati) amat diperlukan untuk men#apai kejayaan agar dapat anak watan di negara ini mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara negara gergasi seperti %epun, (merika $yarikat dan 0eran#is. !al ini demikian, disiplin merupakan #eru#uk )undamental bagi kejayaan sesebuah bangsa. $e#ara holistik, disiplin merupakan pemangkin bagi melahirkan sebuah komuniti yang progresi), berketerampilan dan berupaya mendepani setiap kekangan untuk mengharungi arus perubahan dunia yang semakin men#abar. . Disiplin dapat melahirkan pelajar yang mempunyai keinsanan yang syumul. !al ini demikian, disiplin merupakan asas bagi sesebuah kejayaan. +ontohnya, seseorang pelajar yang ingin berjaya mestilah rajin untuk mengulang kaji pelajaran, bangun awal ke sekolah, membuat semua kerja sekolah yang diberikan dan mematuhi peraturan sekolah. "anpa disiplin, tidak mungkin seseorang pelajar dapat melakukan perkara perkara tersebut. Malahan, budaya pesimistik dalam kalangan pelajar mestilah dikikis demi menyambut gamitan menara impian. "amsilnya, 4ik 4ur Madihah yang merupakan pelajar #emerlang $ijil 0elajaran Malaysia 6$0M7 tahun 2008 mendapat 20 ( dalam peperiksaan awam. 3eliau tidak menjadikan kemiskinan yang membelenggu hidupnya sebagai batu penarung. $ebaliknya, disebabkan kerajinan, kegigihan, ketekunan dan yang paling perdana iaitu disiplin beliau yang tinggi dan minda yang positi) telah menyuntik semangat dirinya untuk menggapai kejayaan persis kata tokoh terkemuka, +e#il 3. DeMille iaitu orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepada tujuan itu tanpa menyimpang. %elaslah bahawa disiplin merupakan )ormula yang paling manjur untuk anak watan ini meraih kegemilangan dalam kehidupan. $elain itu, ibu bapa juga memerlukan disiplin yang tinggi untuk melahirkan sebuah keluarga sakinah. .bu bapa menggalas tanggungjawab yang berat dalam sesebuah institusi keluarga. .bu

bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak anak agar menjadi warganegara yang berguna kerana anak yang baru lahir ibarat kain putih dan ibu bapalah yang men#orak, mewarnai dan membentuk keperibadian #ahaya mata mereka. "idak lain tidak bukan, disiplinlah yang diterapkan dalam diri ibu bapa untuk membentuk diri anak mereka yang gemilang. 3ukan itu sahaja, ibu bapa juga mestilah berupaya menjadi rol model yang baik kerana segala perwatakan ibu bapa akan di#ontohi anak anak bak kata peribahasa, bagaimana a#uannya, begitulah kuihnya. Malahan, ibu bapa bukan sahaja perlu mendidik anak anak, mereka juga perlu menyediakan segala keperluan serta membesarkan anak anak. .2harnya, ibu bapa juga hendaklah mempunyai disiplin diri untuk mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan melahirkan anak yang membudayakan si)at si)at mahmudah dan menghindari segala unsur ma2mumah.. $ementelahan itu, pekerja pekerja sektor kerajaan mahupun swasta juga tidak terlepas daripada mempunyai disiplin dan komitmen yang tinggi terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. ,olongan pekerja berkolar putih dan biru ini mestilah menepati masa, bertanggungjawab dan amanah. +ontohnya, seorang pegawai bank mestilah menepati masa untuk datang ke tempat kerja. 3eliau juga hendaklah bertanggungjawab melakukan segala tugas yang diberikan dan berintergriti terhadap bidang tugas yang melibatkan kewangan. -sahlah kita diibaratkan seperti dalam peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi. Dalam abad ini, ketuanan dan keterbilangan sesebuah negara bersandarkan kehebatan ekonominya. kita mahukan generasi yang diibaratkan duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak bukannya pemimpin yang hanya tahu menakik darah di batu. 'ita perlu lakukan trans)ormasi ekonomi melalui generasi yang bijak meneroka dan men#uba sesuatu yang baru dan hasilnya mengagumkan seluruh planet ini "ernyata bahawa, dalam melakukan sesuatu pekerjaan disiplin diri amat penting kerana kejayaan tidak datang bergolek. $eterusnya, sebagai pengguna jalan raya, kita mestilah berdisiplin dan memandu se#ara berhemah. Disiplin yang diamalkan dalam pemanduan dapat mengurangkan kadar kemalangan yang semakin hari semakin meningkat. $eorang pemandu mestilah mematuhi peraturan jalan raya dengan memasang tali pinggang keledar,

mematuhi had laju dan peka terhadap papan tanda di tepi jalan. $e#ara tidak langsung, kadar kamalangan yang sudah men#apai tahap men#emaskan ini lebih lebih lagi semasa musim perayaan dapat dikurangkan. 0erdana Menteri, Datuk $eri (bdullah (hmad 3adawi berkata, kerajaan tiada mahu langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai menganggapnya mustahil. Menurutnya,keadaan 8nahas si)ar8 ini boleh di#apai kerana kajian menunjukkan kebanyakan kemalangan jalan raya disebabkan oleh )aktor manusia dan bukannya )aktor kenderaan atau jalan tidak elok. Memang /ps $ikap itu membantu kerana tanpa /ps $ikap, kita tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi yang akan mati di atas jalan raya. 0ersoalannya takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan /ps $ikap sepanjang tahun, tetapi pemandu itu sendiri tidak mahu mengubah sikap mereka sendiri. $logan 8(nda Mampu Mengubahnya8 memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna jalan raya. %elaslah bahawa, pemandu yang berdisiplin dan berhemah dapat membantu mengurangkan kehilangan nyawa yang lebih banyak dan ini bertepatan dengan slogan, pandu #ermat, jiwa selamat. Di samping itu, sebagai pengguna mestilah bijak mengutamakan disiplin ketika berbelanja. Dalam dunia yang serba #anggih dan wujudnya .nternet, masyarakat dapat membeli dan berbelanja dengan hanya mengakses maklumat hanya di hujung jari sahaja. Masyarakat yang na9) dengan mata kebendaan yang melalaikan akan memboros dan berbelanja berpaksikan hawa na)su dan bukannya keperluan. /leh sebab itu, golongan ini mestilah mempunyai disiplin diri agar dapat berjimat #ermat dan bijak meran#ang keperluan mereka. $e#ara tidak langsung, golongan ini dapat mengelakkan diri daripada berhutang dengan bank atau lintah darat yang sentiasa mengintai peluang untuk mengaut keuntungan . Mukhtasarnya, indi&idu yang dapat mengawal diri daripada terlalu mengikut hawa na)su dan berlatih untuk mendisiplinkan diri agar berbelanja se#ara berhemat pasti dapat menge#api kehidupan yang sempurna dan mempunyai sumber kewangan yang stabil bak kata peribahasa beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. (khirulkalam, disiplin merupakan #eru#uk utama pembangunan negara kerana dengan disiplin kita mampu untuk mengadun satu kombinasi usaha yang #ukup padu agar nama Malaysia gah di

seluruh pojok dunia. $iapa menyangka bahawa tangan yang menghayun buaian itu boleh menggon#ang dunia. 0erkara perkara ini menunjukkan bahawa orang yang berdidiplin dan memiliki minda yang positi) ialah orang yang tidak gentar akan perubahan dan menyesuaikan dirinya dengan perubahan tersebut. Dengan itu, si)at itu dengan sendirinya mampu membina sebuah masyarakat yang kreati) dasawarsa ini. /leh itu, marilah kita bergabung sinergi dan meren#anakan langkah sederap untuk mengotakan ilti2am serta aspirasi negara iaitu :awasan 2020 yang bakal tiba. (nda ingin menulis ren#ana yang bertajuk ;$ekolah 3ebas Dadah< bersempena dengan kempen antidadah peringkat sekolah. "ulis ren#ana tersebut dengan lengkap. SEKOLAH BEBAS DADAH Dadah merupakan masalah sosial paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara. Dadah merupakan satu istilah khas kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Maka, pihak kerajaan telah ber#adang untuk memulakan pen#egahan dari awal lagi. *angkah ini dimulakan dengan menjadikan pelajar sebagai sasarannya. /leh itu, usaha menjadikan sekolah supaya bebas daripada dadah merupakan langkah yang baik kerana jika kita hendak mendidik biarlah bermula dari awal bak kata pepatah ;melentur buluh biarlah dari rebungnya<. $alah satu langkah yang perlu diambil ialah mengadakan program antidadah pada peringkat sekolah. 3anyak akti&iti yang dapat dilakukan untuk menanamkan si)at ben#i akan dadah seperti #eramah, taklimat, pameran tentang jenis dadah yang berbahaya dan pertandingan melukis poster. 0rogram seperti ini sudah tentu akan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar tentang bahayanya dadah .$ebagai #ontoh, sebelum memulakan pelajaran, setiap guru akan men#eritakan kesan kesan buruk yang diakibatkan oleh dadah. "egasnya, program seperti ini akan meningkatkan kesedaran dan kos bagi menyediakan kemudahan kemudahan rawatan dan pemulihan dadah dapat dikurangkan.

$elain itu, kelab 0embimbing Rakan $ebaya 60R$7 antidadah di sekolah juga harus ditubuhkan. Mereka yang menjadi ahli dalam kelab ini haruslah memainkan peranan mereka dengan memberikan nasihat dan moti&asi kepada pelajar yang terlibat dalam kegiatan merokok. !al ini dikatakan demikian kerana ketagihan rokok dan perasaan ingin men#uba sesuatu akan mendorong mereka mengambil dadah 3erdasarkan kajian oleh ahli psikologi, para remaja lebih mudah menerima nasihat dan pandangan daripada rakan sebaya mereka.. Dengan adanya pasukan seperti ini, kita dapat melakukan sesuatu dalam usaha untuk menyekat masyarakat terutamanya golongan pelajar terlibat dalam gejala penagihan dadah.. 3ukan itu sahaja, program ujian urin perlu diwujudkan di sekolah sekolah. Melalui #ara ini, pihak polis dapat membantu pihak sekolah mengesan kes kes berisiko dadah di sekolah dan membantu pelajar yang terlibat bebas daripada dadah. (pabila seseorang itu dikenal pasti terlibat dalam penagihan dadah, pelajar tersebut hendaklah dimasukkan terus ke pusat pemulihan untuk pen#egahan awal. $ebagai #ontoh, mana mana pelajar yang disyaki menagih dadah atau ketagihan rokok yang melampau hendaklah dipanggil untuk ujian urin. 0rogram seperti ini sudah tentu akan meningkatkan kesedaran pelajar supaya menjauhi amalan merokok dan juga gejala penagihan dadah. $eterusnya, pihak sekolah hendaklah mengadakan 'empen "ak 4ak sepanjang tahun. 'empen ini penting kerana remaja perlu diingatkan dari semasa ke semasa tentang gejala penagihan dadah bermula dengan akti&iti merokok. 'empen ini hendaklah dijalankan dengan menampal poster di tempat yang menjadi tumpuan remaja di sekolah, papan pan iklan, dan sebagainya. $ebagai #ontoh, setiap sekolah mestilah mempunyai sekurang kurangnya dua papan iklan yang tertulis ;"ak 4ak Merokok< di kawasan sekolah. Melalui #ara ini, remaja akan sentiasa ingat bahawa akti&iti merokok merupakan jalan atau laluan utama mereka untuk melibatkan diri dalam gejala penagihan dadah. 'esimpulannya, semua pelajar memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah sosial ini. 'erjasama daripada semua pihak amat diperlukan untuk membasmi gejala penagihan dadah

dalam kalangan remaja. 'ata kata hikmat ;#egah sebelum parah< harus ada pada setiap warga sekolah bagi merealisasikan sekolah bebas daripada dadah "egasnya, pendidikan pen#egahan dadah merupakan strategi utama dalam program pen#egahan dadah pada peringkat awal. /leh hal yang demikian, tidak mustahil matlamat kita, iaitu sekolah bebas daripada dadah pada tahun 2012 akan terlaksana. USAHA-USAHA UNTUK MENINGKATKAN SEMANGAT PATRIOTIK DALAM KALANGAN MASYARAKAT DI NEGARA KITA $emangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. !al ini berlaku demikian kerana masing masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. 0ada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk men#ari kekayaan dan hendak men#ari wang untuk menambahkan pendapatan semata mata. /leh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, #ontohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. %adi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. $ebenarnya terdapat banyak #ara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. $atu daripada #aranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. 0erkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu, ;melentur buluh, biarlah dari rebungnya<. $ekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak ke#il, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. "ambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa #inta akan negara dan tidak melakukan perkara perkara yang akan memburukkan nama negara. +ara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek

semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. $ekiranya perkara ini dilakukan, murid murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari se#ara )ormal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. /leh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. 0ihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen se#ara besar besaran melalui media massa. 'empen kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita /leh itu, 'ementerian 0enerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti tele&isyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan perkataan lain, tele&isyen dan radio hendaklah menyiarkan ran#angan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan ren#ana tentang pejuang pejuang kemerdekaan negara. $elain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan )ilem seperti ;3ukit 'epong<, ;0aloh<, dan drama drama yang berkaitan dengan semangat #inta akan negara. (gensi agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan akti&iti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. (kti&iti tersebut boleh dijalankan di kampung kampung dan juga di kawasan perumahan. /leh itu, akti&iti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di samping itu, %abatan 0enyiaran atau stesen tele&isyen juga perlu mengadakan )orum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. (kti&iti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.

$emangat patriotik juga dapat dipupuk melalui #ontoh dan teladan daripada pemimpin pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan )ahaman politik. Dengan #ara itu, anggota masyarakat akan men#ontohi pemimpin pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. 0ara pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah di#apai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. !al ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila bila. $ekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang. /leh hal yang demikian, usaha usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. !al ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang #inta akan negaranya dan pasti akan menjadi indi&idu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. .ndi&idu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar men#apai kemajuan dan pembangunan dengan #epat, setanding dengan negara negara maju yang lain. $kiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan #inta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. /leh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. PERANAN IBU BAPA DALAM MENERAPKAN SEMANGAT PATRIOTIK DALAM JIWA ANAK-ANAK $etiap negara mempunyai sejarah yang tersendiri. Di Malaysia, sejarah yang ada telah membentuk identiti negara kita. 4egara kita terdiri daripada rakyat yanhg berbilang kaum iaitu Melayu, +ina, .ndia, 'ada2an, Dusun dan sebagainya. 0erpaduan kaum yang terbentuk pada masa dahulu sehingga kini merupakan satu pen#apaian negara yang amat membanggakan. Rakyat yang

berbilang kaum ini dapat hidup bersama se#ara aman damai kerana mereka mempunyai semangat patriotik yang kukuh dan kental dalam diri mereka. :alau bagaimanapun, masyarakat pada 2aman moden ini, asyik dengan perkembangan dunia sehingga mengabaikan kepentingan semangat patriotik dalam diri mereka. (mat jelas dapat dilihat bahawa masyarakat kini kurang berpengetahuan tentang sejarah pembentukan negara hasil perjuangan oleh tokoh pejuang bangsa seperti Dato= Maharajalela, Dato= 3ahaman, "ok %anggut dan sebagainya. Masyarakat kini kurang bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran yang terdapat di negara kita. /leh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak bagi menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa masyarakat. 0ersoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak> $esungguhnya tidak dapat dina)ikan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang utama dalam menerapkan dan menyuburkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak. .bu bapa seharusnya sentiasa membawa anak anak melawat ke tempat tempat yang bersejarah. +ontohnya, ibu bapa hendaklah membawa anak anak ke 3andar 3ersejarah, Melaka. Di situ, terdapat pelbagai barang dan bangunan tinggalan sejarah. (malan ini dapat menimbulkan dan melahirkan minat anak anak untuk mengetahui latar belakang dan asal usul pembentukan negara dan seterusnya akan wujud semangat patriotik dalam jiwa anak anak. "empat tempat bersejarah seperti *embah 3ujang, $eri Menanti, 'ota 3elanda di 0erak dan sebagainya boleh dijadikan sebagai destinasi lawatan. (kti&iti lawatan ke tempat yang bersejarah merupakan langkah bagai serampang dua mata kerana anak anak bukan sahaja dapat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat mengekalkan hubungan silaturahim yang erat antara keluarga. %elasnya, lawatan ke tempat yang bersejarah boleh dijadikan amalan setiap kali #uti persekolahan oleh ibu bapa sebagai #ara menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak. $elain itu, ibu bapa juga hendaklah membeli buku buku yang berkaitan dengan sejarah atau buku buku no&el bertemakan semangat patriotik dan semangat #inta akan negara kepada anak anak. !al ini demikian kerana melalui proses pemba#aan, anak anak dapat mengetahui lebih banyak perkara berkaitan dengan sejarah.

3uku buku sejarah dan no&el dapat membantu menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak kerana buku buku tersebut mempunyai isi kandungan yang berunsur patriotisme. !al ini amat jelas menunjukkan bahawa usaha ibu bapa dalam memilih buku buku yang sesuai untuk anak anak adalah amat penting. /leh itu, ibu bapa haruslah memilih buku buku yang tinggi nilai ilmunya dan bukannya buku buku komik yang tidak berman)aat. Dengan memba#a buku buku berunsurkan patriotisme, pasti semangat patriotik dapat diterapkan dalam jiwa anak anak. (malan memba#a buku buku tersebut hendaklah dipupuk sejak dari ke#il lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. (pabila anak anak membesar nanti, mereka akan sentiasa bersemangat patriotik dan suka memba#a kerana kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora dan di#ampak ke bumi menjadi penawar. Di samping itu, ibu bapa juga haruslah menjadi 5role model= atau suri teladan kepada anak anak. .bu bapa perlu sedar bahawa segala perbuatan, perlakuan, amalan, pertuturan dan pemikiran mereka akan diikuti oleh anak anak. /leh hal yang demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa menunjukkan sikap yang positi) kepada anak anak. $ebagai #ontohnya, ibu bapa boleh mengibarkan bendera di rumah atau melakukan akti&iti yang boleh menunjukkan sokongan terhadap negara. .bu bapa janganlah menyertai apa apa protes terhadap negara kerana perbuatan sedemikian hanya akan menjadi seperti ketam mengajar anak berjalan betul, tetapi diri sendiri tidak betul.. /leh itu, ibu bapa harus sentiasa menunjukkan #ontoh yang tebaik kepada anak anak kerana ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. .bu bapa boleh membawa anak anak menyertai program larian 1 Malaysia, #eramah tentang $ejarah 4egara, atau lawatan ke Mu2ium 4egara. .bu bapa haruslah melakukan usaha dengan sepenuh hati agar anak anak yang dibesarkan dapat menjadi insan yang #inta akan negara dan bersemangat patriotik. "egasnya, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak anak bagi melahirkan generasi muda yang berwawasan. $eterusnya, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk ber#erita mengenai peristiwa peristiwa atau kisah yang berkaitan dengan sejarah kepada anak anak bagi melahirkan generasi muda yang bersemangat patriotik. 3ak kata pepatah, ;pemuda harapan bangsa,

pemudi tiang negara<. $ebagai #ontohnya, sebelum anak anak masuk tidur, ibu bapa boleh memba#akan #erita mengenai pejuang pejuang bangsa kepada anak anak seperti kisah perjuangan Datuk 3ahaman, Datuk Maharajalela, Mat 'ilau, 'apten !asan dan lain lain ketika menentang .nggeris. .bu bapa bolehl juga men#eritakan sendiri pengalaman nenek moyang terdahulu,betapa mereka menderita di2alimi dan didera semasa 2aman penjajahan di negara kita. (nak anak yang bijak sudah pastinya dapat membandingkan kehidupan mereka sekarang berbanding dahulu. !al ini boleh menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak. .bu bapa juga boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat maklumat yang diperlukan untuk ber#erita kepada anak anak. Dengan mempunyai maklumat yang tepat, anak anak akan mendapat in)ormasi yang betul dan setelah itu, anak anak akan sentiasa teringat ingat tentang kisah sejarah. Mereka akan belajar sesuatu melalui sejarah lalu timbullah semangat patriotik dalam jiwa mereka. /leh itu, ibu bapa perlulah sentiasa men#ari peluang atau kesempatan untuk men#eritakan pengalaman diri atau berbin#ang dengan anak anak mengenai topik topik berunsurkan negara bagi menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak. (malan amalan ini haruslah dilaksanakan dengan berterusan kerana alah bisa tegal dek biasa. (nak anak akan #uba mengingati setiap #erita yang pernah didengarnya terutama tentang sejarah negara. "egasnya, ibu bapa perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baik bagi membentuk jiwa anak anak yang bersemangat patriotik. (khir sekali, ibu bapa juga haruslah membawa anak anak menyertai sambutan sambutan negara seperti !ari 'ebangsaan pada 31 /gos, !ari Malaysia pada 1? $eptember dan sebagainya. kita Dengan menyertai sambutan hari kemerdekaan ini, semangat patriotik dapat disemai dalam diri mereka. $ebagai #ontohnya, apabila anak anak dapat bersama sama mengibarkan jalur gemilang, mendengar deklamasi sajak serta mendengar #erita #erita tentang kesengsaraan para pejuang tanah air untuk memerdekakan negara. (nak anak dapat melihat sendiri kemeriahan sambutan kemerdekaan sekali gus memahami objekti) sebab sebab sambutan sebegini diadakan. 'isah disebalik kemewahan dan kedamaian negara akan dapat dirungkai dan seharusnya dapat menghadirkan keinsa)an dalam diri mereka bahawa banyak harta benda dan nyawa yang harus dikorbankan demi melihat Malaysia gagah seperti sekarang.

Dengan menyertai akti&iti sambutan ini juga, kita akan mendapat peluang untuk melihat persembahan daripada kaum lain dan berkenal kenalan antara satu sama lain. $e#ara tidak langsung, perpaduan antara kaum akan ter#apai dan wujudlah masyarakat yang harmoni yang bersemangat patriotik. %elaslah bahawa, jika ibu bapa dapat membawa anak anak menyambut hari 'emerdekaan setiap tahun sejak mereka ke#il lagi sudah pasti semangat patriotik dapat dipupuk dengan mudah kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. 3erdasarkan perbin#angan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menerapkan semangat patriotik dalam jiwa anak anak. !adis Riwayat (t "armi2i ada menyatakan bahawa 5 tiada anugerah yang dapat diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya selain tunjuk ajar dan budi pekerti yang mulia=. !al ini amat jelas membuktikan betapa besarnya tanggungjawab seorang ibu atau bapa kepada pembinaan personaliti anak anak. /leh itu, ibu bapa haruslah melaksanakan tanggungjawab dan peranan bagi melahirkan indi&idu yang bersemangat patriotik, #inta akan negara dan berwawasan. SETIAP MURID MEMPUNYAI CITA-CITA TERSENDIRI UNTUK BERJAYA DALAM HIDUP TERMASUK MENCAPAI KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN/CITA-CITA. / USAHA UNTUK MENCAPAI CITA-CITA $etiap murid pasti mempunyai keinginan untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan. 'e#emerlangan ini hanya akan dapat di#apai sekiranya murid murid berusaha bersungguh sungguh untuk men#apainya. 'e#emerlangan dalam peperiksaan bukanlah sesuatu yang susah untuk di#apai sekiranya murid itu sendiri mempunyai a2am yang tinggi untuk men#apainya. Murid murid tidak sepatutnya menganggap perkara ini sesuatu yang remeh atau mudah kerana keputusan peperiksaanlah yang akan menjamin masa hadapan seseorang pelajar. /leh itu, murid murid janganlah menyesal pada masa hadapan disebabkan tidak dapat memperoleh keputusan yang #emerlang dalam peperiksaan bak kata orang tua tua ;sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna<. /leh sebab itu, saya sebagai salah seorang murid, saya harus berusaha men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan. 0ersoalannya, apakah

langkah langkah yang sepatutnya saya lakukan untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan nanti> *angkah yang pertama yang akan saya lakukan untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan ialah saya akan sentiasa memberikan perhatian ketika guru sedang mengajar di bilik darjah. (pabila saya memberi perhatian ketika seseorang guru sedang mengajar sudah tentulah sesuatu pembelajaran tersebut akan #epat diserap masuk ke dalam minda saya. 3ahkan seorang pakar psikologi pernah mengatakan bahawa ; lima puluh peratus kejayaan pelajar pelajar adalah disebabkan kerana mereka memberikan sepenuh perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. $aya juga akan terlibat se#ara akti) ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan agar dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang #eria supaya saya tidak akan berasa bosan dan se#ara tidak langsung saya akan dapat mengingati apa apa yang disoal atau ditanya oleh guru serta apa apa yang saya sebut atau yang saya ulangi. $aya juga akan menyiapkan segala kerja rumah yang diberikan oleh guru guru supaya saya akan lebih memahami sesuatu topik dan tidak ketinggalan. $aya juga akan bertanya kepada guru guru sekiranya terdapat sesuatu topik atau tajuk yang saya kurang )ahami kerana berdasarkan satu kajian yang telah dijalankan dan telah mendapati bahawa kebanyakan ke#emerlangan pelajar pelajar dalam peperiksaan adalah disebabkan oleh pelajar pelajar yang sentiasa mengemukakan soalan soalan sekiranya terdapat sesuatu topik atau tajuk yang kurang di)ahami oleh mereka. "egasnya, memberi tumpuan ketika guru guru sedang mengajar dan dengan menyiapkan segala kerja rumah yang diberikan oleh guru guru merupakan salah satu langkah dalam men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan. $elain itu, saya akan menguruskan masa dengan bijak dan baik. $aya akan menyediakan jadual waktu belajar dan saya akan mengikutinya dengan tegas sekiranya saya ingin men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan. !al ini demikian kerana berdasarkan satu kajian, jadual waktu belajar dapat membantu para pelajar menguruskan masa se#ara berkesan supaya mereka akan mempunyai masa yang men#ukupi untuk mengulang kaji pelajaran dengan lebih menyeluruh dan bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan. Malah, jika saya mengikut jadual waktu belajar yang

telah saya tetapkan dengan apabila peperiksaan sudah hampir kerana peribahasa menyatakan bahawa sediakan payung sebelum hujan. "ambahan pula, kebanyakan pelajar yang berjaya biasanya terdiri daripada pelajar pelajar yang telah membuat persiapan awal. Manakala, pelajar pelajar yang tidak membuat persiapan awal kerana mereka terlalu leka membuang masa dan tidak berpegang kepada pepatah ;masa itu emas< dan ;masa yang lalu tidak akan kembali< maka mereka tidak dapat menghabiskan semua tajuk tajuk sebelum tiba peperiksaan. %elasnya, pengurusan masa yang #ekap akan memberi saya masa yang #ukup untuk membuat persediaan awal supaya saya dapat men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan yang akan saya duduki nanti. 0ada waktu yang sama, untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan, saya akan membuat lebih banyak latihan dan saya juga akan mengulang kaji pelajaran se#ara berterusan. -ngkapan yang dipetik daripada 3ahasa .nggeris iaitu, ;pra#ti#e makes per)e#t<. 'alau ungkapan ini ditukarkan ke dalam 3ahasa Melayu, maka ungkapannya akan menjadi, ;praktis asas ke#emerlangan<. 'edua dua ungkapan ini membawa maksud yang sama iaitu jikalau seorang itu membuat latihan yang banyak maka dia akan men#apai ke#emerlangan dalam hidup.saya akan membuat latihan bagi setiap mata pelajaran setelah selesai mengulang kaji sesuatu topik. !al ini kerana saya akan lebih menguasai sesuatu topik dan se#ara tidak langsung saya akan biasa dengan jenis jenis soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan. $aya juga akan membuat ulang kaji se#ara berterusan bak kata pepatah ; sehari selembar benang, lama lama menjadi kain< dan ; sedikit sedikit , lama lama jadi bukit<. $aya akan belajar bersungguh sungguh dan saya akan membuat ulang kaji se#ara berterusan untuk memastikan saya tidak akan ketinggalan dalam pelajaran dan terutamanya dalam mata pelajaran sains. "egasnya, saya membuat lebih banyak latihan dan jika saya mengulang kaji pelajaran se#ara berterusan, pasti saya akan men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan nanti. $eterusnya, saya akan mengikuti kelas tuisyen. %ika saya segan bertanya guru guru di sekolah, bolehlah saya bertanya kepada guru guru yang mengajar di kelas tuisyen tetapi saya juga perlulah menghapuskan perasaan segan bertanya kepada guru guru di sekolah kerana bak kata pepatah ;malas berkayuh perahu hanyut<,

;segan bertanya sesat jalan<. Malahan, jika saya tidak memahami sesuatu topik yang diajar oleh guru guru di pusat tuisyen, maka bolehlah saya bertanya kepada guru guru yang mengajar di kelas tuisyen. "ambahan pula, jika terdapat sesuatu topik itu diajar dua kali, maka saya akan mudah ingat dan saya juga akan menguasai sesuatu topik itu. +ontohnya, di sekolah yang diajar topik yang sama yang telah diajar di pusat tuisyen terlebih dahulu, maka saya akan lebih )aham. Di samping itu, saya juga boleh mengikuti program di sekolah kerana ini juga membantu saya untuk men#apai ke#emrlangan dalam peperiksaan. $aya akan menyertai segala program program yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah seperti Minggu 3ahasa Melayu dan 3ahasa .nggeris, "eknik Menjawab $oalan soalan dan lain lain lagi. $ekiranya saya menyertai dalam program program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, saya akan didedahkan dengan jenis jenis soalan dan latihan yang kerap kali akan ditanya dalam peperiksaan. %elasnya, penyertaan saya dalam program program sekolah dan mengikuti kelas kelas tuisyen merupakan salah satu langkah bagi saya untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan. *angkah yang berikutnya ialah saya akan bersikap sabar, tabah dan tidak mudah putus asa. $aya tidak akan dapat #epat mengalah apabila saya gagal dalam sesuatu buat kali pertama dan kedua, malah saya akan berusaha bersungguh sungguh untuk lulus dalam sesuatu perkara kerana saya berpegang pada prinsip, ;gagal sekali tidak bermakna gagal selama lamanya<. $aya juga akan tabah apabila terdapat apa apa masalah atau #abaran yang saya hadapi. $eseorang yang ternama pernah menyatakan bahawa jika seseorang itu berjaya dalam hidupnya, tentu dia telah memenuhi kegagalan beberapa kali kerana untuk men#apai sesuatu tentu ada kekangan yang akan kita tempuhi. +ontohnya, jika saya gagal mendapat penyelesaian untuk sesuatu soalan, saya tidak akan putus asa, malah saya akan men#uba beberapa kali sehingga saya mendapat penyelesaiannya. "egasnya, saya perlu bersikap sabar, tabah dalam menghadapi halangan dalam men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan dan sayatidak akan mudah putus asa untuk memperoleh ke#emerlangan dalam peperiksaan. (khir sekali, saya juga akan mematuhi segala nasihat daripada kedua dua ibu bapa saya dan saya juga akan sentiasa berdoa

kepada "uhan. 'ata orang tua tua, ;"uhan hanya akan menolong dan memberkati hidup anak yang taat kepada ibu bapa<, 'enyataan ini pasti benar kerana orang orang tua mempunyai lebih banyak pengalaman. $aya akan sentiasa patuh pada nasihat dan asuhan ibu bapa kerana saya sedar bahawa syurga terletak di telapak kaki ibu. Misalnya, ibu bapa saya akan selalu menasihati saya untuk belajar bersungguh sungguh. /leh itu, saya akan berusaha se#ara gigih untuk memperoleh kejayaan yang #emerlang. $egala doa dan dorongan ibu bapa, saya tahu walaupun betapa tabah atau bijak mana saya sekali pun, saya tidak mungkin dapat memperoleh kejayaan yang #emerlang yang saya ingini tanpa doa, restu dan dorongan daripada kedua dua ibu bapa saya. Malah, saya juga akan sentiasa berdoa kepada "uhan supaya saya tidak akan jatuh sakit pada hari peperiksaan kerana manusia hanya mampu meran#ang, "uhan yang menentukan segala galanya. %elasnya, untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mematuhi segala nasihat kedua dua ibu bapa saya dan saya juga akan sentiasa berdoa dan bersyukur kepada "uhan atas segala pemberian4ya. 3erdasarkan perbin#angan di atas, dapatlah saya simpulkan bahawa untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan, saya perlulah mengikuti langkah langkah yang telah saya tulis dalam perenggan di atas. $aya perlu men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan agar masa depan saya tidak gelap tetapi terang dengan #ahaya iaitu kejayaan. 'ejayaan dalam peperiksaan adalah diibaratkan pelita yang menjadi penyuluh kepada kita pada malam malam yang gelap gelita. "anpa ke#emerlangan dalam peperiksaan kerana ini akan menentukan masa depan kita, kita akan hidup teraba raba dalam kegelapan. /leh itu, saya akan belajar berungguh sungguh untuk men#apai ke#emerlangan dalam peperiksaan ibarat genggam bara api biar sampai jadi arang. KESAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DALAM KALANGAN PELAJAR Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, penggunaan tele)on bimbit telah menjadi satu keperluan kepada kebanyakan umat manusia. Dahulu, hanya golongan kaya yang menggunakan tele)on bimbit, tetapi kini, dalam kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik mar#apada ini, kebanyakan

golongan dewasa, remaja dan pelajar serta murid sekolah rendah juga berupaya menggunakan tele)on bimbit. Remaja dan murid sekolah rendah turut mengikut jejak orang dewasa menggunakan tele)on bimbit. 0ernahkah terlintas dalam benak kita tentang implikasi penggunaan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar> /leh hal yang demikian, implikasi baik dan buruk yang mewarnai )okus perbin#angan akan dihuraikan dengan terperin#i demi kebaikan bersama. "ak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Realitinya, memang tidak dapat dina)ikan bahawa penggunaan tele)on bimbit dapat mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. 0elajar dapat berinteraksi dengan orang lain di segenap empat penjuru dunia pada bila bila masa kerana segalanya di hujung jari. $elain itu, pelajar juga boleh menghantar mesej melalui 'hidmat 0esanan Ringkas 6$M$7 atau 'hidmat 0esanan Multimedia 6MM$7. $ebagai #ontoh, seorang mahasiswa yang melanjutkan pelajaran di Rusia dapat menghubungi keluarganya yang berada di Malaysia dengan menggunakan tele)on bimbit. $ekiranya mahasiswa tersebut tidak mempunyai tele)on bimbit, dia terpaksa menggunakan tele)on awam di luar negara untuk menele)on ahli keluarganya. .ntihanya, kita perlu mengapresiasikan penggunana tele)on bimbit kerana a)dal untuk mengukuhkan hubungan. 4amun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah penggunaan tele)on bimbit juga menimbulkan impak negati). $eyogianya pelajar perlu mengurangkan penggunakan tele)on bimbit kerana penggunaan tele)on bimbit merupakan pemba2iran. !al ini dikatakan demikian kerana golongan remaja seperti saya yang umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang juga ingin mempunyai model tele)on bimbit terbaru apabila melihat kawan lain juga memilikinya. 3ukan itu sahaja, terdapat juga pelajar terpaksa menanggung bil tele)on yang mahal kerana kerap menele)on dan berbual bual dengan kawan walaupun mengetahui kadar bayarannya. $ebenarnya, mereka sepatutnya mengukur baju di badan sendiri dan jangan nanti sudah terhantuk baru tengadah. 3ak kata pepatah melayu,<ingat sebelum kena, jimat sebelum habis<. /leh itu, pelajar harus mengurangkan penggunaan tele)on bimbit supaya dapat mengelakkan pemba2iran

0enggunaan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya menjejaskan pelajaran mereka. !al ini berlaku kerana pelajar menggunakan tele)on bimbit tanpa kawalan. Mereka sering menghantar mesej kepada kawan untuk perbualan kosong. $elain itu, kita a#apkali tersentak dengan masalah ;pasangan< yang berlaku di bangku sekolah. 0enggunanan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar akan menimbulkan lagi masalah tersebut. "ambahan pula, sekiranya pelajar membawa tele)on bimbit ke sekolah, mereka tidak akan menumpukan perhatian untuk belajar tetapi leka dengan permainan &ideo. Mereka juga terpaksa menanggung risiko kehilangan tele)on bimbit. 'onklusinya, pelajar tidak mementingkan pelajaran seandainya mereka mempunyai tele)on bimbit. *anjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, penggunaan tele)on bimbit juga akan menjejaskan kesihatan pelajar. 'ebanyakan perkhidamatan tele)on bimbit seperti perkhidmatan tele)on, ,0R$6,eneral 0a#ket Radio $er&i#e7, khidmat pesanan ringkas 6$hort Message $er&i#e, $M$7, khidmat pesanan multimedia 6Multimedia Message $er&i#e, MM$7, dikenakan bayaran. !al ini menyebabkan sesetengah pelajar sanggup mengikat perut dan berlapar untuk membayar bil tele)on bimbit. Mereka telah menyalahgunakan wang saku yang diberi oleh ibu bapa mereka. $elain itu, tele)on bimbit akan mengeluarkan gelombang semasa kita menjawab tele)on dan akan mengganggu )ungsi sara) otak sehingga menyebabkan barah atau kanser. "untasnya, pelajar sepatutnya tidak menggunakan tele)on bimbit. 3ak kata pepatah, ;sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya<. 'esimpulannya, penggunaan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar mendatangkan lebih banyak kesan buruk daripada kesan baik. 0elajar seyogianya meman)aatkan kebaikan dan mengelakkan keburukan penggunaan tele)on bimbit kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. 3ak kata pepatah, genggam bara api biarlah sampai jadi arang, justeru itu, langkah langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik perlu dilaksanakan oleh semua pihak se#ara berterusan dan jangan sekadar hangat hangat tahi ayam sahaja untuk membasmi masalah yang timbul ekoran daripada penggunaan tele)on bimbit serta melahirkan remaja yang berwawasan kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.

KEWAJARAN LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI SEKOLAH "eknologi yang #anggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Ringkasnya, peralatan teknologi yang #anggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakukan oleh manusia. $ehubungan itu, pelbagai alat teknologi seperti komputer, tele)on bimbit, satelit dan sebagainya telah di#ipta dari semasa ke semasa untuk kemudahan kita. (ntara alat #anggih yang telah di#ipta oleh manusia, tele)on bimbitlah yang paling biasa digunakan. Dengan adanya tele)on bimbit, kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. $elain itu, pengendali tele)on bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. /leh itu, kita dapat menghantar berita dengan tele)on bimbit, bukan lagi menggunakan perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. 0erkhidmatan ini lebih menjimatkan masa dan wang. /leh itu, banyak orang menggunakan tele)on untuk perkhidmatan ini. $elain itu, kamera serta pemain mu2ik juga telah dipasangkan pada tele)on bimbit. "ele)on bimbit juga semakin #anggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3,. 'ebanyakan ibu bapa membeli tele)on bimbit untuk anak anak mereka kerana mudah dihubungi. /leh itu, kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai tele)on bimbit termasuklah murid murid sekolah rendah. $etelah mempunyai tele)on bimbit, mereka dapat membuat apa apa sahaja serta dapat pergi ke mana mana sahaja kerana dengan kemudahan tele)on bimbit, mudah sahaja hendak menghubungi mereka. $ebagai akibatnya, banyak murid akan membawa tele)on bimbit ke sekolah walaupun tidak dibenarkan. *angkah kerajaan melarang penggunaan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah memang tepat. (pabila pelajar membawa tele)on bimbit ke sekolah, mereka akan mengakibatkan banyak masalah disiplin. Mereka akan menunjuk nunjukkan tele)on yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Maka, sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. 0elajar yang tidak

mempunyai tele)on bimbit juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain yang mempunyai tele)on bimbit. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan akhirnya mereka mungkin men#uri tele)on bimbit orang lain. 'esannya, pihak sekolah pula terpaksa menguruskan kes ke#urian sehingga menyebabkan proses pembelajaran terganggu. $oalnya, adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu, iaitu menjadi pegawai penyiasat ke#urian tele)on bimbit> $elain itu, pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan tele)on bimbit. $eterusnya, apabila terdapat deringan tele)on bimbit, proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangguan. $emasa ujian, pelajar juga boleh menggunakan tele)on bimbit untuk menghantar mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. 0erkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. Dengan tele)on bimbit yang #anggih, mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. ,ejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. $elain itu, dengan menggunakan tele)on bimbit, pelajar pelajar dapat memuat turun gambar gambar atau klip klip &ideo yang tidak senonoh. Mereka akan berkongsi gambar atau klip &ideo tersebut dengan rakan. Maka, pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. Mengikut kajian, tele)on bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang akan menjejaskan kesihatan. "ambahan pula, kini para pelajar masih dalam proses tumbesaran. "ele)on bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid murid yang berusia muda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. !akikat ini haruslah diberikan perhatian oleh setiap pihak. Men#egah itu lebih daripada merawat. %anganlah apabila kesihatan sudah terjejas, pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali kali tentang kesan gelombang tele)on itu. "untasnya, langkah kerajaan melarang penggunaan tele)on bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Melalui perbin#angan saya di atas, kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang #anggih ini terhadap para pelajar. 3agi mengelakkan perkara perkara tersebut

berlaku, adalah lebih baik para pelajar menggunakan tele)on bimbit apabila dewasa nanti kerana tele)on bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi.

'(R(4,(4 3(!(,.(4 ( USAHA-USAHA MENGGALAKKAN SEKTOR PELANCONGAN DI MALAYSIA .ndustri pelan#ongan memang merupakan suatu sektor yang penting bagi sesebuah negara.!al ini demikian kerana industri ini menyumbangkan hasil dan pulangan yang lumayan kepada sesebuah negara dalam aspek pendapatan negara. Daripada perangkaan yang dikeluarkan oleh 'ementerian 0elan#ongan, jumlah pelan#ong ke Malaysia dari %anuari hingga Disenber 2010 ialah 2@.? juta orang. 0elan#ong (sia 3arat menunjukkan peningkatan pada tahun 200? berbanding tahun 200A. %umlah pelan#ong yang melawat ke Malaysia bagi tempoh enam bulan pertama tahun tersebut meningkat @@ peratus kepada B.23 juta berbanding A.02 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya meskipun keadaan ekonomi serantau yang kurang memuaskan kini. 0ada pendapat saya, pelbagai usaha dan akti&iti perlu dijalankan untuk menggalakkan pelan#ongan di Malaysia. $ebagai kesinambungan idea saya, pihak kerajaan dan pihak swasta perlu melakukan pelbagai usaha untuk memperkenalkan Malaysia ke mata dunia. 'erajaan hendaklah menggiatkan promosi untuk meran#akkan akti&iti pelan#ongan yang diadakan di negara kita. 0romosi tentang destinasi pelan#ongan yang menarik, kebudayaan dan karni&al jualan boleh dilaksanakan dengan komitmen yang padu bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga ataupun hangat hangat tahi ayam. $ebagai #ontohnya,

kementerian 0elan#ongan telah mengadakan promosi kebudayaan bagi menarik pelan#ong dari (sia 3arat seperti di Dubai dan di (rab $audi. -saha memperkenalkan negara ini juga boleh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat seperti internet bagi menyebarluaskan maklumat tentang pelan#ongan di negara ini. 0enggunaan internet dapat memastikan semua pelan#ong memperoleh maklumat yang tepat mengenai destinasi pelan#ongan menarik dan akti&iti pelan#ongan di Malaysia. %elasnya, promosi yang giat dapat memastikan semua maklumat pelan#ongan disebarkan se#ara berkesan bagi menarik kunjungan pelan#ong. !al ini demikian juga mampu menjadi daya tarikan pelan#ong untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelan#ongan yang diminati. 4atijahnya, industri pelan#ongan negara kita dapat bersinar dan terserlah ke seluruh dunia dan dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara negara lain. $elain itu, pihak swasta haruslah berganding bahu dengan pihak kerajaan membuka pusat pusat per#utian yang bertara) dunia agar industri pelan#ongan negara kita dapat bersaing dengan negara negara lain di dunia. !al ini serupa dengan bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mua)akat. .nisiati) ini boleh dilaksanakan dengan memperbanyak pembinaan hotel lima bintang yang mengenakan kadar bayaran berpatutan diiringi dengan bilik yang selesa untuk menarik minat pelan#ong . $ebagai analoginya, tindakan yang dijalankan oleh !otel $eri Malaysia memperkenalkan pakej penginapan murah berserta makanan tradisional tempatan telah berjaya meningkatkan jumlah pelan#ong menginap di hotel tersebut. 3agi membuktikan perkara ini, perangkaan yang boleh diketengahkan ialah pertambahan ketibaan pelan#ong antarabangsa dan pertumbuhan pelan#ongan domestik yang kukuh telah menyumbang kepada peningkatan kadar penginapan hotel purata daripada AC.2 peratus pada tahun 2000 kepada ?3.A peratus pada tahun 200A. 0endek kata, sekiranya langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik dijalankan se#ara berterusan sudah tentu kedatangan pelan#ong ke Malaysia bagaikan di mana ada gula di situ ada semut. $elain itu, seharusnya kita tidak mengetepikan peranan sekolah dan peranan ibu bapa dalam menggalakkan sektor pelan#ongan di Malaysia. Memang diakui bahawa peranan sekolah dan ibu bapa amat penting dalam pendidikan anak. .bu bapa yang menjadi guru di

rumah haruslah mengasuh anak dengan sikap melentur buluh biarlah dari rebungnya tidak harus kita ketepikan kerana api tatkala ke#il menjadi kawan apabila besar menjadi lawan. !al ini supaya anak mereka tidak terlibat dalam gejala sosial seperti &andalisme yang menjatuhkan imej negara kita semasa pelan#ong dari luar negara datang ke negara kita. 3ertitik tolak daripada itu, pihak sekolah berperanan dalam menggalakkan sektor pelan#ongan di Malaysia. /leh itu, subjek yang memperkenalkan Malaysia seperti ,eogra)i dan $ejarah harus banyak diperkenalkan oleh guru $ejarah. 'elab 0elan#ongan boleh ditubuhkan bagi memupuk minat pelajar untuk melan#ong. $eterusnya, pihak sekolah juga bolah manganjurkan akti&iti seperti lawatan sambil belajar dan pertandingan membuat )olio tentang tempat pelan#ongan untuk mendalami ilmu pengetahuan pelajar tentang tempat pelan#ongan tersebut. $elain itu, pihak sekolah juga boleh menampilkan )ilem tentang adat resam dan keistimewaan berkaitan tempat pelan#ongan seperti di $abah dan di $arawak. Dalam konteks ini, ibu bapa boleh meluangkan masa untuk membawa anak mereka melan#ong supaya mereka tidak menjadi katak di bawah tempurung. !al ini bukan sahaja dapat merapatkan hubungan antara keluarga tetapi juga dapat merehatkan minda sekeluarga. /leh itu, peranan ibu bapa dan sekolah penting dalam menggalakkan pelan#ongan di Malaysia. 'etika negara dan rakyat sedang rakus dan ghairah memburu kemajuan, kita sebagai masyarakat terlupa menjimatkan pengaliran keluar wang negara. (pabila melan#ong di negara kita, wang perbelanjaan untuk pelan#ongan diperolah semula oleh kerajaan melalui #ukai yang dikenakan. $ekiranya melan#ong ke luar negara, segala perbelanjaan diperoleh oleh rakyat dan kerajaan negara asing. 0erkara ini akan merugikan diri sendiri serta negara. Di samping itu, melan#ong dalam negara dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Dengan mengunjungi tempat tempat yang belum pernah dilawati, kita dapat menambahkan pengetahuan dan mengenali se#ara lebih mendalam dan lebih dekat dengan kha2anah warisan bangsa di tanah air kita. "ambahan pula, kita dapat mengetahui keunikan budaya dan tradisi masyarakat serta panorama di negeri negeri lain di Malaysia. Dengan akti&iti melan#ong di dalam negara, kita akan mengetahui apa apa yang ada, yang kurang, yang perlu ada di tempat berkenan berbanding dengan tempat sendiri, kemudian menyalurkan idea idea bernas

untuk pembangunan negara. 'ita harus melan#ong di negara sendiri demi menghayati warisan kha2anah bertara) dunia yang masih belum dilawati. Deduksinya, pelbagai usaha dan kempen perlu diteruskan dan dipergiat untuk menarik lebih banyak pelan#ong agar melan#ong ke negara kita. Rentetan itu, sinergi daripada semua pihak sangat penting bagi memajukan industri pelan#ongan di negara kita. 0ihak kerajaan, pihak swasta, agensi pelan#ongan dan rakyat negara kita perlu berganding bahu bagi meningkatkan martabat industri pelan#ongan. !al ini bersesuaian dengan pepatah Melayu iaitu hati gajah sama dilapah, hati kuman sama di#e#ah. $ekiranya rakyat dan pelbagai pihak tidak bekerjasama, sudah tentulah matlamat untuk memajukan ekonomi negara kita tidak akan ter#apai. /leh itu, kejayaan dalam sektor pela#ongan di negara kita dapat direalisasikan sekiranya semua pihak berusaha memajukan industri pelan#ongan kerana peribahasa ada mengatakan, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana mua)akat.

USAHA-USAHA MEMUPUK SEMANGAT KERJASAMA DALAM KALANGAN MASYARAKAT 4usa ter#inta kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai anak watan berbilang kaum dan hidup se#ara bersama sehati sejiwa ibarat peribahasa seikat bak sirih, serumpun bak serai. $ehubungan dengan itu, kebanyakan anggota masyarakat hidup berjiran di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar dan mereka saling berhubung, bertemu dan berurusan antara satu sama lain. 4amun terdapat lakaran suram yang menyelubungi kita bahawa ada pandangan yang menyatakan semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa ini dikatakan semakin terhakis ibarat hidup segan mati tak mahu. 3anyak kempen dan usaha telah dijalankan oleh pelbagai pihak untuk merapatkan kembali hubungan masyarakat melalui pelbagai akti&iti kerana semangat bekerjasama begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. $ebenarnya semangat kerjasama dalam masyarakat dapat dipupuk melalui peranan ibu bapa. 'erjasama ini boleh dipupuk melalui

penglibatan ibu bapa bersama sama ahli keluarga yang terdiri daripada anak anak dalam pelbagai akti&iti yang diadakan di kawasan tempat tinggal mereka. .bu bapa sewajarnya membawa anak anak mereka menyertai akti&iti kemasyarakatan seperti gotong royong, majlis sambutan perayaan atau perjumpaan bulanan komuniti. Man)aatnya setiap keluarga akan dapat dipertemukan dengan semua jiran, saling berkenalan dan merapatkan hubungan . Mereka akan lebih mesra, saling membantu bagai aur dengan tebing tanpa membe2akan warna kulit, bangsa atau keper#ayaan. !al ini menunjukkan bahawa semangat bekerjasama dalam kalangan anggota masyarakat dapat membentuk ukhuwah yang kukuh dan ampuh. $elain itu semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk melalui kempen kempen kesedaran oleh pihak kerajaan. 0ihak kerajaan seharusnya mengadakan kempen memupuk semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat dari semasa ke semasa agar terus subur dalam sanubari mereka. "untasnya, semangat bekerjasama dalam kalangan masyarakat membolehkan semua anggota masyarakat memahami antara satu sama lain. Masyarakat yang berbilang kaum ini boleh mempelajari perbe2aan budaya dan sistem sosial masyarakat lain seterusnya memahami sensiti&iti mereka agar dapat bertoleransi, bekerjasama dan saling menghormati. "egasnya semangat bekerjasama penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu dan seterusnya dapat mema#u pembangunan negara ke arah kegemilangan. Di samping itu, semangat kerjasama juga dapat dibentuk dalam kalangan masyarakat melalui peranan jawatankuasa penduduk setempat. Dalam hal ini, pihak jawatankuasa penduduk setempat boleh meran#ang pelbagai akti&iti kemasyarakatan dengan lan#ar tanpa sebarang kekangan. %ika masyarakat dapat hidup bersama sama dalam suasana yang aman dan harmoni ibarat peribahasa ke bukit sama di daki, ke lurah sama dituruni maka segala akti&iti yang dijalankan akan dapat dinikmati dengan penuh bermakna. $ebagai #ontohnya, pihak jawatankuasa penduduk setempat boleh mengadakan akti&iti seperti gotong royong membersihkan atau men#eriakan kawasan setempat, seperti dewan orang ramai, balai raya, taman permainan kanak kanak mahupun pusat komuniti.

%elaslah semangat kerjasama penting bagi merapatkan hubungan anggota masyarakat dalam suatu kawasan penduduk setempat . $emangat kerjasama merupakan salah satu elemen penting dan &ital yang membantu melahirkan anggota masyarakat yang harmoni, mempunyai jati diri dan semangat #inta akan negara . Dengan itu, peranan sekolah amat penting dalam memupuk semangat kerjasama kepada murid murid di sekolah. Melalui pengajaran dan pembelajaran para guru boleh membimbing murid murid tentang kepentingan semangat bekerjasama. 0elbagai akti&iti berbentuk kerjasama dalam kalangan murid murid seperti gotong royong membersihkan kawasan sekolah, mengemas dan men#eriakan bilik darjah, menghias sekolah dengan jalur gemilang sempena sambutan 3ulan 'emerdekaan dan sebagainya dapat diimplimentasikan. !al ini jelas menunjukkan keharmonian kehidupan rakyat Malaysia melalui semangat bekerjasama yang diterapkan di peringkat sekolah ibarat melentur buluh biarlah dari rebungnya membolehkan keharmonian masyarakat terbentuk. .ntihanya, semangat kerjasama merupakan sebahagian daripada amalan dan menjadi budaya masyarakat di Malaysia yang menjadikan negara kita unik pada pandangan masyarakat di luar sana malah dikenali di seluruh dunia. "untasnya, semangat bekerjasama bukan sahaja penting dalam mengekalkan suasana harmoni dalam kalangan rakyat di negara kita malah sumbangannya #ukup besar terutamanya bagi memastikan Malaysia terus #emerlang dan mampu berdaya saing pada masa akan datang kerana rakyatnya yang bersahsiah terpuji bagi melahirkan modal insan berminda kelas pertama yang dapat mema#u negara ter#inta ke arah kegemilangan di pun#ak jagat.

KARANGAN SPM 2013 S !"#"$ % &"'" ()%"$*"+ , %- .$""+-, %- .$""+ /"+# , %0) "+." 0"*)*"+ )+1)* & % "0$-"-$*"+ 2"!"%"+ /"+# !"*"0 "+." (".",$. P +."()0)"+ : "okoh pendidik dan moti&asi terulung negara, (minudin 3aki pernah menyatakan, 3A/"& .$ * ,)* &"1$ * 0","%"+4 $1$* .$ "$% &"1$ * (")-"+5. 'ata kata tersebut benar benar menyuntik kesedaran agar kita insa) dan bangkit segera daripada lamunan. $ebagai anak nusa yang mempunyai jati diri, kita dibebani amanah untuk menggalas tanggungjawab kepada negara. 0emuda dan pemudi hendaklah segera bangkit dengan persediaan mental dan )i2ikal supaya dapat menjadi aset yang paling bernilai kepada tanah air ter#inta. $esungguhnya, di atas batu jemala kitalah terletak tanggungjawab besar sejajar dengan slogan, ; P &)." ("%","+ !"+#-"4 , &).$ 1$"+# + #"%"5. $esungguhnya, sebagai anak muda, inilah tanggungjawab yang perlu saya pikul demi men#apai matlamat murni negara itu. I-$ 1 :

AJ 6 M +/ ."%$ "&"+"( ! -"% /"+# - ."+# & +"+1$4 -"/" , %0) & &, %0 +#*", .$%$ - !"#"$ 7%"+# &)." /"+# ! %$&"+ ."+ ! %1"*8" * ,"." A00"(. !1 D !al yang demikian itu amatlah penting kerana si)at takwa akan EEEEEE !2 D $aya hendaklah melaksanakan segala tuntutan EEEEEEEEEE !3 D $aya yakin benar bahawa insan yang bertakwa ialah EEEEEE !@ D "anpa iman, diri akan hilang pedomanEEEE 60eribahasa 1 layang layang terputus talinya7 0: D %usteru, si)at takwa juga bakalEEE 60eribahasa (rab 1 ;'asih akan watan,,7 I-$ 2 : AJ 6 M +. ,"+$ 2"!"%"+ .)+$" 1"+," - &,"."+4 -"/" ( +."*0"( ! %- .$" & &, %0 +#*", .$%$ . +#"+ ,"* ' 9$:$*"04 & +1"04 &7-$ ."+ -"(-$"( /"+# - &,)%+". !1 D $emua pakej asas tersebut amatlah penting dalam hal EEEEEEEEEE !2 D "anpa ketahanan dan jati diriEEEEEE.., 6darah baru setampuk pinang7 !3 D Demi menyahut seruan negara, saya akan berusaha mengikuti teladan EEE !@ D 4egara pasti berbangga apabila dapat melahirkan tokoh tokoh EEEE 0: D 3iarlah hidup dan mati saya mempunyai nilaiE.. 60eribahasa 1 ,ajah mati E..7 I-$ 3 : A/"1 0"0)"+ 6 M & 1$* *"1"-*"1" &"+1"+ P% -$. + I+.7+ -$" ;S)*"%+7<4 3A*) &"&,) #7+2"+#*"+ .)+$" ==... (% D Menyedari hakikat tersebut, sewaktu usia masih muda saya perlu meman)aatkannya EEEEE !3 D !al ini amatlah logik kerana dalam era pas#aperang kini, pertarungan di medan tempur sudah bertukar kepada persaingan dalam medan keintelektualan dan kepintaran teknologi. !@ D $yaratnya, saya mestilah EEEEEEEEEEEEEEE

!A D /leh hal yang demikian, saya perlu menguasai bidang bidang ilmu baharu 6#ontohEEEEE7 !? D $ebenarnya semua strategi ini penting untuk negara dapat bersaing denganEE 0: D $esungguhnya, inilah janji saya EEEEEEE. 6;0emuda harapan bangsa, pemudi tiang negara<.7 I-$ > : AJ 6 S - 7%"+# /"+# ,"0$+# ! %'"/" $"0"( $+-"+ /"+# &"&,) & +# +"0$ ,71 +-$ .$%$ === !1 D 0otensi inilah yang perlu saya man)aatkan demi EEEEEEEEEEEEE !2 D 'etika negara berada diambang negara maju EEEEEEEEEEEEEE !3 D 3idang bidang tersebut seperti EEEEEEEEEEEEEEEEEEE !@ D (kibat kealpaan kita memenuhi tuntutan negara akhirnya empat juta warga asing EEEEEE !A D .nsa) dengan situasi begini saya dan EEEEEEEEEEEEEEEE 0: D $aya perlu menyedari akan tempelak peribahasa, EEEEEEEEEEE

Karangan SPM - Kepentingan Menguasai Ilmu

Unit 2. Pendidikan Alaf Ini (Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan ! m.s. 2"# S$alan %$nt$h Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan seseorang itu. Huraikan kepentingan menguasaai ilmu dalam pelbagai bidang pada masa ini. &angka Karangan Pendahuluan - penguasaan ilmu penting tuntutan zaman banyak manfaat Isi-Isi Penting i. mencipta inovasi - kemudahan manusia ii. menguasai bidang perniagaan k-ekonomi iii. memajukan negara pemimpin berilmu iv. melahirkan masyarakat yang proaktif Penutup - orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia Karangan %$nt$h

Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang memang penting dan perlu diberikan perhatian utama. Hal ini demikian kerana, tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang itu jika digunakan dengan bijaksana. Oleh itu, semua orang hendaklah berusaha untuk mencari seberapa banyak ilmu yang mungkin untuk kesejahteraan hidup seperti kata-kata hikmat, Ilmu pelita hidup!. "adi, semua orang khususnya para remaja hendaklah menggunakan masa ketika muda ini untuk mencari ilmu sebanyak mana yang mungkin. Dengan adanya ilmu, sudah tentu seseorang itu akan mendapat manfaat yang banyak terutamanya dalam era globalisasi ini. Dengan adanya ilmu, seseorang itu boleh mencipta inovasi baru dalam pelbagai bidang kehidupan manusia hari ini. #iptaan baharu yang berupa inovasi itu akan memberikan kemudahan kepada kehidupan seharian manusia. $ebagai buktinya, banyak inovasi baharu yang dicipta pada masa ini, contohnya telefon bimbit, komputer riba dan pelbagai alat canggih yang lain. Hal ini sudah tentu memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam teknologi. "adi, pada masa akan datang sudah pasti budaya yang mementingkan ilmu dalam pelbagai bidang akan menguasai budaya masyarakat. %lmu yang dimiliki juga membolehkan kita menguasai bidang perniagaan yang semakin kompleks dan bercorak global. &erkara ini demikian kerana, dalam era globallisasi, k-ekonomi merupakan trend baru dalam perniagaan. "adi, ekonomi yang berasaskan pengetahuan sudah menguasai dunia perniagaan pada masa ini. Oleh itu, jika seseorang tidak dapat mengikut arus k-ekonomi ini, sudah pasti orang itu akan ketinggalan zaman iaitu, seperti katak di bawah tempurung dan pastinya akan gagal untuk memajukan diri dalam bidang perniagaan pada masa ini. "ika seseorang itu menguasai ilmu sudah pastilah dia akan dapat memajukan diri dan negaranya sendiri. Hal ini demikian kerana, negara kita memerlukan pemimpin yang berilmu pengetahuan tinggi selaras dengan era globalisasi pada masa ini. $eseorang pemimpin yang berilmu akan memba'a perubahan yang positif untuk kemajuan rakyat dan negara. "ika pemimpin tidak dapat menguasai

ilmu, sudah pastilah negara kita akan tertinggal di belakang negaranegara maju yang lain. "adi, seperti kata pepatah, Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih!, para pemimpin juga perlu menguasai pelbagai ilmu terutamanya ilmu teknologi maklumat dan komunikasi. $ekiranya rakyat negara ini dapat menguasai ilmu, sudah pasti hal ini akan melahirkan masyarakat yang proaktif. &erkara ini demikian kerana, masyarakat yang berilmu sentiasa berfikir secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula berputus asa. $ebagai contohnya, seseorang yang berfikir secara positif sudah tentu akan menjadikan masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objekifnya. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan budaya yang sentiasa dahaga akan ilmu dan menjadikan budaya pembelajaran sepanjang hayat atau life long learning! sebagai amalan dalam kehidupan. Oleh hal yang demikian, ungkapan orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia perlulah diberikan perhatian oleh semua orang. Dengan berdasarkan ungkapan itu, janganlah kita suka membuang masa kerana masa itu emas dan masa tidak akan menunggu kita. $ekiranya kita lalai dan tidak menggunakan masa dengan bijaksana, sudah tentu kita akan termasuk dalam golongan yang berada dalam kerugian. "adi, gunakanlah masa yang ada untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang teknologi maklumat yang sentiasa berubah hampir setiap hari.

Pendidikan sebagai pemangkin pembangunan kecermelangan insan dan negara Document Transcript 1. 1.0 PENGENALAN Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertamadi mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 0 0. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya! diinjakkan nilaiinteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya. Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti" yangdapat menghasilkan indi#idu yang mempunyai jati diri yang kukuh! berketerampilan!berkeperibadian mulia! berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluannegara maju. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu ber$ikiran kritis dankreati$! berkemahiran menyelesaikan masalah! berkeupayaan mencipta peluang baru!mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yangsering berubah. %leh itu isu& isu yang berkaitan seperti pendidikan bertara$ dunia! minda kelas pertama!pendidikan sepanjang hayat dan pelan induk pembangunan pendidikan harus di ambil perhatianlebih untuk menghasilkan kecemerlangan insan dan negara bagi mencapai 'a'asan 0 0 .0 (%N)EP *AN PENGE+,-AN .1 (%N)EP (emajuan sesuatu bangsa terletak kepada unsur&unsur kecemerlangan yang ada didalam diri rakyat atau sumber manusianya. )umber manusia ini bertindak sebagai penggerakkepada pembangunan dengan mengusahakan pelbagai kegiatan kehidupan yang terdapat didalam sesebuah negara. (alau kita perhatikan bangsa& bangsa yang maju .dahulu dan sekarang/mahupun syarikat&syarikat yang berjaya! kita akan dapati kejayaan yang diraih oleh bangsaatau syarikat tadi sememangnya berpaksikan kepada sumber manusia yang

cemerlang ini. *an seiring dengan perkembangan semasa! kemasyhuran penggunaan istilah sumbermanusia ini mula berkurangan. )ekarang kita lebih selesa dengan istilah modal insan untukmerujuk kepada sumber manusia. -stilah modal insan dilihat lebih mesra kerana sumbermanusia tadi dianggap seperti modal .yakni bukan suatu beban atau tanggungan/ yang perludijaga bagi memastikan kelangsungannya sebagai pemangkin kepada usaha pembangunan.Maka tidak hairanlah dalam pembangunan modal insan! perkara&perkara yang berkaitandengan pendidikan dan pembelajaran! baik yang bersi$at ilmiah! pro$esional mahupun#okasional diberi perhatian yang serius.

1 . .1 PENGE+,-ANPengertian Modal -nsan -stilah modal insan .human capital/ sering dikaitkan dengan kebolehan dan kemahiranmanusia. Modal insan juga pernah dirujuk sebagai buruh .labour/ atau sumber manusia iaitusalah satu daripada $aktor&$aktor pengeluaran yang terdiri daripada manusia .buruh/! mesin danmodal. (onsep modal adalah luas dan ia meliputi 0aset ketara1 .tangible asset/ milik indi#iduseperti akaun bank! saham syarikat dan kilang dianggap sebagai aset kerana berupayamenghasilkan pendapatan dan keluaran pada jangka masa panjang. Modal juga bolehberbentuk 0aset tidak ketara1 .intangible asset/. 2ontohnya pendidikan $ormal! kursus& kursuskemahiran! perbelanjaan penjagaan kesihatan atau ceramah kepentingan masa juga dianggapsebagai modal kerana berkemampuan menjana pendapatan! meningkatkan kesihatan danmemperbaiki kelakuan3tabiat seseorang. (onsep modal insan juga melibatkan pelaburan terhadap sumber manusia. *alamhubungan ini! aspek pendidikan dan latihan merupakan satu bentuk pelaburan yang amatpenting serta dianggap sebagai elemen dalam modal insan kerana $itrah manusia tidak bolehdipisahkan daripada pengetahuan! kemahiran!kesihatan dan nilai&nilai yang mereka miliki. Menurut 4ecker.'''.econlib.org3library3Enc35uman2apital.html/! yang dikatakanmodal insan itu pada hakikatnya ialah ilmu! kemahiran! kesihatan dan etika yang dimiliki olehseseorang. 5al ini demikian kerana manusia tidak dapat dipisahkan daripada ilmu! kemahiran!kesihatan atau nilai yang dimiliki mereka seperti terpisahnya aset nampak atau intangibleassets yang dimiliki oleh mereka seperti 'ang atau aset $i6ikal seperti kilang! bangunan!jentera! atau peralatan pejabat. 7Modal insan yang berkualiti adalah satu

kemestian! bukan lagi satu keme'ahan ...kerajaan dan rakyat harus bersama&sama mempunyai tanggungja'ab yang perludilaksanakan dengan penuh komitmen ... Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yangberterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal rele#an dengan kehendak industridan pasaran semasa serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persainganantarabangsa yang kian meningkat.8 9A4 *ato1)eri Abdullah Ahmad 4ada'i

:. .Perutusan 5ari Pekerja! 1 Mei 00;/ 4erdasarkan petikan ini! dapatlah dirumuskan baha'a pendidikan amatlah penting bagime'ujudkan modal insan dalam masyarakat kita bagi meningkatkan pembangunan insan danseterusnya akan dapat menyumbang di dalam pembangunan di negara ini.Pengertian pendidikan Pendidikan dapat diertikan dalam bentuk yang pelbagai bergantung kepada sudut manaia dilihat. Ada yang melihat pendidikan dari sudut cirinya! dari sudut $ungsinya! dari sudutproses pendidikan! hasil dari proses pendidikan serta lain&lain lagi. Pendidikan dalam bahasa inggeris ialah education. Perkataan ini berasal daripadaperkataan Latin educare yang mempunyai makna memelihara! membimbing atau mengasuhkanak&kanak. Namun dalam penggunaannya sebagai istilah! pendidikan adalah lebih luasdaripada itu dan tidak terhad hanya kepada asuhan kanak&kanak sahaja. *alam bahasa Arabpula! pendidikan diistilahkan sebagai 0ta1lim1 atau 0tarbiah1 atau 0ta1dib1 iaitu mengajar!memelihara atau memberi ilmu. Pendidikan adalah bertujuan memberi ilmu pengetahuandalam bentuk teori dan praktis bagi membentuk peribadi indi#idu. +amai tokoh& tokoh 4arat memberi pandangan masing&masing tentang maksudpendidikan. Pendapat dari tokoh klasik seperti Phytagoras mengatakan baha'a pendidikanialah memberi latihan budi pekerti yang baik yang mana ia adalah lebih penting daripada ilmupengetahuan. <ohn )tuart Mill berpendapat baha'a pendidikan ialah akti#iti memahamipotensi yang terdapat pada seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaantabi1i. Al&Gha6ali pula iaitu salah seorang daripada tokoh& tokoh islam menjelaskan baha'aproses pendidikan adalah berterusan bermula sejak lahir hinggalah ke liang lahad. Pendidikanmerangkumi pemupukan budi pekerti yang mulia! si$at berani! sabar serta menghormati oranglain selain daripada untuk kecergasan jasmani. -ni dapat dirumuskan

baha'a! pendidikanbukan sahaja untuk melahirkan insan yang berilmu! namun ia juga berperanan untukmembentuk manusia yang mempunyai akhlak yang mulia.:.0 -)=&-)= 4E+(A-,AN:.1 PEN*-*-(AN 4E+,A+A> *=N-A :

?. )ektor industri pendidikan di negara sedang berubah secara dinamis dan dikira akanmengalami banyak perubahan dan pembaharuan menjelang abad ke& 1. Matlamat menjadikanMalaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan .center $or academic e@cellence/ di rantauasia dan juga di peringkat antarabangsa pada masa hadapan nanti memerlukan negara inimeningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti pendidikannya ke tara$ dunia atau memperolehistatus ABorld 2lass EducationA. Pendidkan bertara$ dunia atau 7'orld class8 akan menentukankejayaan perubahan insan. .Mohd Najib!1CCD/. -ni adalah kata&kata tera'al pemimpinmengenai pendidikan bertara$ dunia. *alam )idang (emuncak Pendidikan 00? bekas PerdanaMenteri *atuk )eri Abdullah Ahmad 5aji 4ada'i menyatakan 7Membangunkan )istemPendidikan 4ertara$ *unia merupakan agenda kerajaan saya8. (ata&kata ini menunjukkanhasrat dan cita&cita kerajaan untuk merealisasikan pendidikan bertara$ dunia. MengikutMerian&Bebster %nline 7 'orld class is de$ined as being o$ the highest caliber in the 'orld8. Masyarakat kerap memperkatakan baha'a pendidikan perlu dianggap sebagaipenyelamat bangsa.*ikatakan juga ianya menjadi penentu yang paling kritikal dalammemastikan kejayaan pembangunan sesuatu bangsa dan negara. <usteru untuk memastikanaspirasi negaradapat direalisasikan menjelang tahun 0 0! sistem pendidikan di Malaysia harusbergerak sederap seiring dengan semangat 0 0 untuk mencapai negara maju sepenuhnyamengikut acuan sendiri. *engan bertonggakkan >alsa$ah Pendidikan Negara dan sembilancabaran strategik untuk menurut 'a'asan tersebut! tuju hala sistem pendidikan masa kini danmasa hadapan telah diilhamkan dalam bentuk pernyataan misi (ementerian Pelajaran. Misi initelah dimantapkan pada tahun 1CCE dalam +ang undang&undangF Gmembangunkan sistem pendidikan bertara$ dunia dari segi kualiti bagimemperkembangkan potensi indi#idu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negaraG (onsep pendidikan bertara$ dunia

pernah juga diperjelas dan diperdebatkan oleh bekasMenteri Pendidikan pada ketika itu! *ato )eri Mohamed Najib 4in ,un +a6ak ! dalam sidangParlimen se'aktu membentangkan +ang =ndang&=ndang Pendidikan 1CCE tersebut beliaumenegaskan baha'a pendidikan bertara$ dunia bermaksudFGusaha&usaha strategik untuk menglobalisasikan pendidikan .Malaysia/ mencari ilmupengetahuan tidak kira di mana dan membuka minda untuk menghadapi cabaran& cabaranpada masa hadapanG*iperjelaskan olehnya lagiF ?

E. Gia juga bermaksud berusaha mengetahui apa yang belum kita pelajari! menyedarihakikat baha'a masih banyak perkara yang belum kita ketahui! dan mereka cipta dan bukansetakat buat ino#asi sahaja. ,etapi yang paling penting! sistem pendidikan bertara$ duniaharus mampu melahirkan manusia yang berperibadi! dengan nilai moral yang teguh! seorangmanusia yang sempurna! bukan sahaja daripada aspek akademik! tetapi dengan kemampuanintelektual untuk menangani cabaran masa mukaG.. Pendidikan bertara$ dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat sertadinamis pendidikan negara! khususnya dari segi kualiti! kuantiti! standard! kecemerlangan dankredentialiti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. *ilihat dariperspekti$ yang luas! 0Pendidikan 4ertara$ *unia1 bermaksud kemampuan dan pencapaiancemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk mempelopori perubahandan kemajuan dinamis! iaitu F a/ Pembangunan tenaga manusia b/ (epesatan pertumbuhan ekonomi c/ Pembaikan tara$ dan kualiti kebajikan sosial d/ Pemodenan dan re$ormasi sosial masyarakat e/ (ecemerlangan budaya $ikir dan intelektual $/ Pembangunan teknologi dan sains g/ (ejayaan meningkatkan kadar celik huru$ yang tinggi di kalangan masyarakat. 0Pendidikan 4ertara$ *unia1 merupakan satu komitmen dan usaha (ementerianPendidikan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan kepadasatu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain. )ebagai sebuah negarayang berkembang pesat dalam berbagai aspek pembangunan! sektor pendidikan perluberkembang dan mengalami perubahan anjakan paradigma yang dapat merintiskan ala$ barudalam segala aspek. -anya juga merupakan satu langkah penting bagi mengangkat martabat danstatus Malaysia dalam dunia pendidikan di peringkat

antarabangsa.:. M-N*A (ELA) PE+,AMA Modal insan kelas pertama merupakan teras pembangunan negara untuk mencapaiBa'asan 0 0. ,umpuan diberi kepada pembangunan pengetahuan! kemahiran dan nilai serta E

;. etika yang positi$. Menurut (amus *e'an .edisi ketiga hal.HC?/ F modal bermaksud 'ang atauharta benda yang digunakan sebagai pangkal atau pokok untuk berniaga. Modal jugabermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendapat dan mencapai sesuatu yang lain. %leh itumodal boleh diertikan sebagai sumber. *alam (amus *e'an . edisi ketiga hal ?C:/ ini jugamengatakan insan itu sebagai manusia. Apabila digabungkan modal insan merupakan sumbermanusia. Modal insan merupakan aset penting dalam sesebuah negara. <atuh bangunnyasesebuah negara bergantung kepada modal insan itu! jika modal insan tidak berpendidikanmaka sesebuah negara mudah mengalami kejatuhan dan sumber yang ada tidak dapat diperbangunkan. %leh itu! pembangunan sumber manusia yang dikenali juga sebagai modalinsan adalah agenda yang di beri penekanan oleh bekas perdana menteri iaitu ,un *ato1Abdulah Ahmad 4ada'i dalam +ancangan Malaysia (esembilan .+M(&C/. 4ekas PerdanaMenteri telah mensasarkan pembangunan modal insan sebagai teras utama pembangunannegara dalam mencapai Ba'asan 0 0. -ni terbukti dalam ucapan beliau semasa membentangkan +ancangan Malaysia(esembilan .+M(&C/ pada :1 Mac 00;F Malaysia tidak lagi boleh dilihat sebagai sebuah negara yang memiliki in$rastrukturkelas pertama! tetapi mempuyai mentaliti kelas ketiga. (ita perlu menerapkan pendekatanyang menyeluruh terhadap pembangunan modal insan! yang bukan hanya menekankan ilmupengetahuan! perlu menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap pembangunan modalinsan yang bukan sahaja menekankan ilmu pengetahuan!kemahiran! tetapi juga nilai etika!minda yang progresi$ dan kesedaran budaya yang tinggi. *i sini menunjukkan baha'a bekas Perdana Menteri bukan hanya menghendaki modalinsan sebagai teras utama dalam pembangunan negara tetapi mementingkan modal insane yangberkualiti dalam semua aspek kehidupan mereka sama ada dari segi pendidikan! tingkahlaku!cara ber$ikir dan bertindak! pekerjaan! masyarakat! agama dan lain& lain secara menyeluruh.2iri&ciri ini akan melahirkan modal insan kelas

pertama seperti yang dinyatakan oleh beliausemperna 5ari Pekerja 00;. )ekiranya kita ingin melangkah ke era ekonomi berpaksikan pengetahuaan serta inginmenjadi bukan sahaja sekadar mana&mana negara maju tetapi negara maju yang mempunyaiidentitinya sendiri serta mampu untuk terus kekal pada tahap ini! pembangunan modal insankelas pertama harus diberi keutamaan. ;

D. *ari segi intelek! menurut Malcom ). >orbes .1C1C&1CC0/! tujuan pendidikan ialahmenggantikan minda yang kosong dengan minda terbuka. ,un Abdullah Ahmad 4ada'i pulameletakkan minda kelas pertama sebagai matlamat dalam konteks Malaysia. 5al ini perludijadikan satu 0outcome1 utama proses pendidikan kita. )elain itu! kita juga masih belumberjaya menyemarakkan budaya ilmu.:.: PEM4ELA<A+AN )EPAN<ANG 5A9A, (onsep pembelajaran sepanjang hayat .P)5/ atau li$elong learning bukanlahmerupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan negara. Namun begitu! ekoran dariperubahan persekitaran baru di mana ekonomi berasaskan pengetahuan atau k I Ekonomimenjadi keutamaan! konsep pembelajaran sepanjang hayat telah diberikan penekanan dalampembangunan negara. +encana ini akan memberikan penjelasan mengenai konsep danpendekatan untuk merealisasikannya dalam pengurusan sumber manusia sektor a'am. Pembelajaran sepanjang hayat dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begituluas. (onsep ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumiprogram meningkatkan pengetahuan! kemahiran dan kompetensi sama ada secara $ormal disekolah! pusat latihan #okasional atau secara tidak $ormal berdasarkan pengalaman dan latihandi tempat kerja. Pembelajaran sepanjang hayat ialah proses pembelajaran seseorang secaraberterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya dalamsesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang mahupun pada masa hadapan dan ia jugabermaksud proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akanberakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolahan! ianya adalah proses sepanjanghayat. Menjelang abad ke I 1! masyarakat antarabangsa lebih prihatin berbanding pada abadsebelumnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan melalui konsep P)5. Mengikut kajian=NE)2%! kemajuan dan kemakmuran yang dicapai oleh Negara&negara

membangun .Amerika=tara! Eropah dan <epun/ adalah hasil perancangan strategik pembangunan sumber manusia dimana seluruh anggota masyarakatnya mendapatkan peluang pendidikan terbuka danpembelajaran sepanjang hayat. Pertubuhan 4angsa&4angsa 4ersatu .P44/ melalui =NE)2% mulai pertengahan tahun1CC0an telah melancarkan program bagi meningkatkan kesedaran pentingnya P)5 dikalangannegara&negara yang sedang membangun. Pandangan P44 ini adalah berdasarkan kepada kertasyang disediakan oleh 7)uruhanjaya Antarabangsa Mengenai Pendidikan 4agi Abad (e I 18 D

H. bertajuk 7LearningF ,he ,reasure Bithin8. -ntisari kepada laporan tersebut mencerminkanbaha'a Pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci kepada pembangunan sumber manusiadalam abad (e I 1. (onsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting! malahantelah menukar cara ber$ikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusatpengajian tinggi. *i <epun misalnya! persepsi mengenai pentingnya P)5 telah me'ujudkansatu $enomena baru yang dikenali sebagai 7employability $e#er8. Golongan mudanya bersikapagresi$ untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjaminmereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati. Manakala di beberapanegara! konsep pembelajaran sepanjang hayat dilaksanakan dengan jayanya melalui beberapapendekatan. Laporan Paul Lengrand dari Pertubuhan Pendidikan! )ainti$ik dan (ebudayaanPertubuhan 4angsa&4angsa 4ersatu .=NE)2%/ dianggap sebagai perintis kepada konseppembelajaran sepanjang hayat. ,etapi pembelajaran bentuk ini sebenarnya sangat tidak asing disisi agama -slam. (e'ujudan proses pembelajaran selagi hayat masih ada berlaku seiringdengan kelahiran agama -slam itu sendiri. Agama -slam tidak bermula dengan perintah penyembahan atau ketundukan kepadaAllah sebagai pencipta manusia dan sekalian makhluk di atas muka bumi ini. ,etapi sebaliknyadimulakan dengan perintah yang berkaitan dengan pendidikan iaitu suruhan membaca sebagaisalah satu 'ahana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. *alam proses pembelajaran sepanjang hayat laporan *elors et.al mengemukakan empattunjang iaitu pembelajaran untuk mengetahui! pembelajaran untuk melakukan! pembelajaranuntuk menjadi apa3siapa dan

pembelajaran untuk tinggal bersama. Empat tunjang inimembentuk proses pembelajaran yang sempurna.*an menurut ,ough! proses pembelajaranberlaku pada setiap masa kehidupan yang dipengaruhi oleh suasana di mana kita berada samaada secara terancang mahupun tidak terancang. )elanjutnya banyak proses pembelajaran untukgolongan de'asa berlaku secara tidak $ormal dan ini memang suatu realiti dalam kehidupanmanusia. ,inggal lagi dapatan ilmu tersebut bernilai tinggi dan penting ataupun berada dikedudukan yang lebih rendah. *atuk *r. Mohd 9ahya menyatakan baha'a pada kebiasaannya konsep pembelajaransepanjang hayat yang diamalkan di negara&negara maju adalah berlandaskan kepada beberapaobjekti$ utama iaitu pencapaian3 pembangunan peribadi .personal $ul$illment3de#elopment/! H

C. memenuhi keperluan gunatenaga .employability/! me'ujudkan 'arganegara yang akti$ .acti#eciti6enship/ dan penyertaan sosial social inclusion/.:.? PELAN -N*=( PEM4ANG=NAN PEN*-*-(AN *alam perbincangan isu seterusnya ialah Pelan -nduk Pembangunan Manusia 00;& 010 .P-PP/. Pelan ini telah disempurnakan pelancarannya oleh 9.A.4. *atuk )eri Abdullah4in 5j. Ahmad 4ada'i pada 1; <anuari 00D bersamaan ; Julhijah 1? D di Putrajaya-nternational 2on#ention 2entre .P-22/!Putrajaya. 4idang pendidikan berhadapan denganmasa depan mencabar yang memerlukan perancangan rapi! sistematik dan holistik. <usteru ituperanan setiap lapisan masyarakat agar mendukung cita&cita dan hasrat untuk menjadikansistem pendidikan kita sebagai yang terbaik dan dapat dikecapi oleh semua 'arga Malaysia.Pelan -nduk Pembangunan Pendidikan .P-PP/ ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaanprogram&program pendidikan serta memantapkan lagi proses pembinaan modal insan secaramenyeluruh dan berterusan supaya 7output8 yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendaktempatan dan antarabangsa! di samping mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia dalam arenaglobal. Maka! amatlah 'ajar usaha kolaborati$ di kalangan 'arga pendidik serta semua pihakyang berkepentingan dapat digembleng demi menjayakan matlamat yang terkandung dalamPelan -nduk Pembangunan Pendidikan ini. )esungguhnya! sistem pendidikan yang ber'iba'aakan menghasilkan modal insan berminda kelas pertama 'alaupun ia mengambil masa

yanglama. Pendidikan merupakan tunjang dan 'adah terpenting kepada pembinaan negara bangsadan pembangunan modal insan. Pendidikan merupakan 'ahana untuk menyemai danmemupuk benih perpaduan dalam kalangan 'arga Malaysia! khususnya generasi muda.Pendidikan juga merupakan pemangkin utama yang mampu mendidik anak bangsa Malaysiadaripada pelbagai kaum dan agama ber$ikir mele'ati sempadan kaum masing&masing.Pendidikan yang sentiasa dinamik perlu terus maju ke hadapan Pelan ini juga dilancarkan bermatlamat agar semua rakyat memperoleh pendidikanyang berkualiti. Pada era globalisasi hari ini pelbagai cabaran terpaksa dihadapi. 5al iniberikutan daripada kesan globalisasi! liberalisasi! pengantarabangsaan dan perkembangan,eknologi Matlumat dan (omunikasi .-2,/. %leh itu! (ementerian Pelajaran Malaysia .(PM/menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan 'arganegara yangberilmu pengetahuan! celik -2,! berkemahiran dan berakhlak mulia. *alam menyediakanprogram pembangunan pendidikan ini kadang&kadang berlaku keciciran di mana pelajar&pelajarluar bandar! miskin! kurang upaya tidak memperoleh keuntungan dalam hal ini. Pelajar&pelajar C

10. ini akan merasakan ketidakadilan berlaku dimana mereka telah disisihkan daripadamemperoleh kemudahan atau keistime'aan ini. %leh kerana itu pihak kerajaan telahmelancarkan Pelan -nduk Pembangunan Pendidikan. 5al ini dapat membantu dan memastikansemua pelajar memperoleh peluang yang sama rata dan tidak ada pilih kasih dalam hal ini. )elain itu! semua penduduk Malaysia akan memperoleh pendidikan yang berkualiti.Menuntut ilmu juga merupakan tuntutan agama -slam kepada penganutnya. 5al ini dapatdibuktikan dengan pepatah arab iaitu 7 tuntutlah ilmu dari buaian sehingga ke liang lahad1. Pepatah ini menunjukkan baha'a kita dikehendaki untuk menuntut ilmu dari kecilsehingga kita meninggal dunia. Melalui peluang pendidikan yang berkualiti ini menuntut ilmujuga akan menjadi lebih berkualiti. 5asilnya dapat dilihat apabila mereka yang menuntut ilmudapat menggunakan ilmu ini untuk diri! keluarga! masyarakat dan negara. Pendidikan sepertiinilah yang kita kehendaki kerana ia menggunakan ilmu ini dan menyebarkan kepada oranglain bukan sekadar untuk disimpan dan dija'ab ketika

peperiksaan sahaja. %leh itu! Pelan -nduk Pembangunan Pendidikan dilancarkan agar semua pendudukMalaysia akan memperoleh pendidikan yang berkualiti dan sama rata. 5al ini juga dapatmerapatkan jurang yang terbentuk.?.0 2A4A+AN?.1 Peperiksaan Mengikut (eupayaan (onsep baru peperiksaan yang akan diperkenalkan oleh (ementerian Pendidikan yangmemberi peluang kepada pelajar&pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan! dikiraakan memberi kesan yang luas kepada sistem penilaian dan sistem pelajaran di sekolah. (onsep yang dicadangkan oleh bekas Menteri Pendidikan! *ato )eri Najib ,un Abdul+a6ak sudah tentu mempunyai implikasi sosial dan moral yang luas kepada perkembanganpelajar. Murid&murid sememangnya berbe6a dari segi kebolehan dan kecerdasan mereka. -nimenyebabkan sebilangan murid didapati lebih mudah dan cepat menguasai sesuatu pelajarandan kemahiran berbanding dengan segolongan lagi murid yang lemah dan lembab. 4anyak $aktor yang menyebabkan mengapa perbe6aan ini 'ujud dan memberi kesanpada pencapaian indi#idu murid. *ari kajian&kajian yang telah dilakukan menunjukkan $aktor 10 11. sosioekonomi khususnya latar belakang keluarga seperti pekerjaan! pendapatan dan pendidikanibu bapa mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian murid&murid. (onseppeperiksaan yang memberi peluang pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan yangdicadangkan ini adalah bertujuan menggalakkan pelajar yang pintar dan cerdik atau murid&murid yang telah pun bersedia boleh mengambil peperiksaan lebih a'al bagi tahap& tahaptertentu. -su kritikal di sebalik perlaksanaan sistem peperiksaan ini ialah ia bolehmenggoncangkan sistem persekolahan kerana ia boleh menjadi alat untuk mengukuhkankedudukan dan pengaruh golongan elit dan golongan berada mendapat pengiktira$an memihakkepada kepentingan mereka berbanding anak&anak golongan kurang berada dan golonganmiskin. Liberalisme konsep peperiksaan mengikut keupayaan bagaimanapun dikira akanmemberi peluang kepada pelajar lemah menangguhkan peperiksaan yang sepatutnya merekaduduki mengikut sistem peperiksaan berjadual sehingga mereka benar&benar yakin danbersedia. Peratusan dan sebilangan besar pelajar lemah di sekolah didapati tidak mempunyaikeyakinan dan harapan yang mereka akan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. )istempeperiksaan yang di'ujudkan juga lebih cenderung untuk mengukur kebolehan dan kecerdasanyang mirip kepada pelajar berkebolehan tinggi di samping ia mengiktira$

kegagalan pelajarlemah dan kurang kebolehan dari segi akademik. )istem peperiksaan yang dikira liberal ini juga tidak menjadikan sesuatu perubahankepada yang berkebolehan rendah. Meliberalisasikan konsep peperiksaan tanpa mengubahrancangan dan program pendidikan untuk memperbaiki kelemahan akademik golonganberkebolehan rendah sudah tentu tidak memberi apa&apa makna ke arah merintis masa depanyang cerah kepada golongan yang berkebolehan rendah. 2adangan dikemukakan bagi menjadikan sistem peperiksaan dan persekolahan danpengajian tinggi di negara kita lebih $leksible dengan cara membenarkan pelajar merujuk bukudan bahan& bahan yang dikirakan penting semasa di bilik peperiksaan. 4agaimanapun iadianggap tidak praktikal dari segi keboleh percayaan dan kesahihan sesuatu peperiksaan. -deaini juga dikira mempunyai kecenderungan mengalakkan pelajar meniru dalam peperiksaanyang sukar dikesan. 11 1 . )alah satu amalan negati$ peperiksaan mengikut keupayaan ialah mengkelaskan pelajarmengikut kelas dan kriteria baik! sederhana baik! lemah dan sebagainya. Amalan ini jugadikenali sebagai AstreamingA atau pengaliran. Pengaliran biasanya dibuat oleh pihak sekolahmengikut pencapaian keseluruhan pelajar! dan kedudukannya yang bersiri di kalangan pelajardi tahap yang sama. (onsep peperiksaan seperti ini mengalakkan lebih banyak pertumbuhan pusat& pusattuisyen yang memberi keuntungan yang lumayan di samping mengekspoitasi murid dan ibubapa demi mendapatkan kelulusan yang baik di dalam peperiksaan yang diadakan.Pertumbuhan pusat&pusat tuisyen adalah satu $enomena yang tidak sihat dan ia mencerminkankegagalan sistem pendidikan dan sistem persekolahan di negara ini yang kurang cekapmenjamin kejayaan yang baik di dalam peperiksaan. )elain itu peperiksaan akanmempengaruhi ibu bapa sehingga boleh memberi tekanan mental dan psikologi kepada anak&anak mereka semata&mata didorong oleh desakan untuk mencapai kejayaan yanga cemerlang. (ejayaan di dalam peperiksaan dikira merupakan satu tiket untuk mendapatkan peluangpekerjaan yang lebih baik di samping untuk mendapatkan tempat memasuki -nstitusi Pengajian,inggi yang begitu berpegang teguh kepada merit dan prinsip kecemerlangan pencapaianakademik seseorang pelajar. *ilihat dari perspekti$ sosiologi! radikal! konsep peperiksaan yang dicadangkan ini akanmendorongkan kepada satu corak Aclass struggleA yang lebih ketara yang mencerminkan realitikeadaan persaingan dan pergelutan masyarakat di luar sekolah. (eseluruhan

$alsa$ah! prinsip!dan proses pendidikan akan terjejas sekiranya sistem peperiksaan yang mendasari 'a'asanpendidikan itu menyimpang dari matlamat&matlamat unggul pendidikan untuk membentuk danmelahirkan insan yangg seimbang dan sempurna yang perlu dilaksanakan melalui sistem danproses persekolahan yang progresi$ dan dinamis.?. (eberkesanan kurikulum dalam pendidikan (urikulum ialah teras kepada sesuatu sistem pendidikan. (urikulum menentukan jenisdan mutu tenaga rakyat yang pada akhirnya boleh menentukan jenis sumbangan yang bolehdiberikan dalam penghasilan tenaga rakyat untuk pembangunan negara. (urikulum jugamenentukan kejayaan pembangunan kemanusiaan. .Laporan <a'atankuasa (abinet/ 1

1:. Pelbagai masalah yang terpaksa dihadapi oleh pelbagai pihak terutamanya melibatkanpihak sekolah yang menyebabkan ia terpaksa ber$ungsi di ba'ah beberapa batasan!menyukarkan lagi perlaksanan kurikulum di sekolah. =ntuk menguasai mata pelajaran pada peringkat tertentu! pelajar perlu mempunyaipengetahuan peringkat sebelumnya. <ika tidak! pelajar akan mengalami kesukaran untuk mahirdalam mata pelajaran tersebut. -ni adalah satu $aktor utama yang biasa ditimbulkan oleh gurumahupun pensyarah di uni#ersiti apabila disoal tentang kelemahan pelajaran dalam matapelajaran sains. Ahli psikologi seperti Gagne .1C;E/! Ausubel .1C;H/ dan 4loom .1CDD/menegaskan kepentingan pengetahuan asas dalam menguasai mata pelajaran. 5akikat ini telahditerima umum tetapi amat sukar di$ahami mengapa sedikit sangat tumpuan diberi kepadanya.Lilian Mc*ermott .1CC /! ketua (umpulan Pendidikan >i6ik dari =ni#ersiti Bashington dalamkertas kerjanya yang bertajuk 7+esearch as a Guide $or 2urriculum *e#elopment8 menyatakanpembentukan kurikulum harus berpandukan pengetahuan tentang apa yang pelajar tahu danboleh buat dan bukan membuat andaian tentang apa yang mereka patut tahu dan harus bolehbuat. =mumnya! kurikulum di Malaysia beranggapan baha'a setiap tahap persekolahanmerupakan persediaan ke tahap yang berikutnya. Ausubel .1C;H! 1:?/ merumuskan kebenarantentang andaian tersebut! 7)emakin banyak pengetahuan latar belakang seseorang indi#idudalam sesuatu disiplin tertentu dan semakin stabil pengetahuan itu! makin lebih berjaya diadalam pembelajaran bahan yang berkaitan.8 Persoalan yang sering

dibangkitkan adalah! adakah pelajar yang mengikuti kurikulumyang sama dan diajar oleh guru yang mempunyai kelayakan yang sama akan memperolehipencapaian latar belakang pengetahuan yang samaK Alat ukur =jian Pengetahuan Asas telah dibentuk untuk menentukan kesediaan pelajardalam latar belakang asas $i6ik.)emua pelajar tersebut telah diminta mengambil ujianpengetahuan asas pada a'al semester pertama. Asas yang dikenal pasti adalah keperluankursus yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk mengikut kursus di uni#ersiti. *alam ujiantersebut terdapat beberapa konsep yang sepatutnya telah dipelajari di tingkatan empat! lima danenam. =jian ini adalah adaptasi daripada ujian Physics -nter$ace Project1s ,ests o$ Prior(no'ledge. =jian itu dipilih kerana didapati sesuai digunakan bagi mengukur pengetahuanlatar belakang asas pelajar&pelajar. 5asil kajian menunjukkanF 1:

1?. 1. (eseluruhannya pelajar&pelajar kurang bersedia dalam pengetahuan dan $ahaman konsep asas yang diharapkan! iaitu terdapat jurang dalam pengetahuan latar belakang apa yang diharapkan .prakeperluan kursus/ oleh pensyarah dengan pengetahuan yang dimiliki pelajar ketika mengikuti kursus di uni#ersiti . ,erdapat perbe6aan yang ketara antara pelajar&pelajar baru dalam penyediaan pengetahuan asas. Ada yang mempunyai kesediaan yang baik dan ada yang terlalu lemah. :. (esediaan pelajar&pelajar bergantung kepada jenis kursus.kesan kurikulum yang berbe6a seperti matrikulasi atau tingkatan enam biasa/ yang diikuti semasa di sekolah. (eadaan ni akan menghalang negara untuk melahirkan ramai rakyat Malaysia yangmempunyai modal insan kelas pertama. %leh itu! segala masalah ini harus ditanggani segerasupaya dapat melahirkan rakyat kelas pertama menjelang Ba'asan 0 0 setaras dengannegara maju yang lain.?.: 4udaya hedonisme dikalangan masyarakat +ancangan Malaysia (esembilan .+M(&C/ yang digagaskan oleh 9ang Amat4erhormat *atuk )eri Abdullah bin 5aji Ahmad 4ada'i baru& baru ini telah menggariskanmodul pembangunan insan sebagai teras utama. 5al ini jelas membuktikan peri pentingnyagolongan muda sebagai tangan yang turut sama membangunkan negara. 4ak kata pepatah!pemuda harapan bangsa! pemudi tiang negara. (enyataan ini haruslah disedari setiap belia dinegara kita. -roninya! generasi muda masa kini bukan sahaja bersikap 0acuh tak acuh1! malahanterjangkit

dengan budaya hedonisme yang kian merebak dengan meningkatnya pengaruh pihakmedia. Menurut (amus *e'an edisi ketiga! budaya dide$inisikan sebagai cara ber$ikir danberkelakuan manakala hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkankeseronokan atau kesenangan hidup. )ecara kontekstualnya pula! budaya hedonisme memba'amaksud gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata&mata. 4udaya yang berasal darinegara barat ini sebenarnya merupakan barah yang makin mengancam ji'a remaja masa kini!dan seterusnya merapuhkan adat berbudi bahasa yang merupakan pegangan hidup masyarakatMalaysia pada suatu masa dahulu. 1?

1E. 04udi bahasa budaya kita1. +angkaian kata yang merupakan slogan (empen 4erbudi4ahasa yang dianjurkan oleh (ementerian (ebudayaan! (esenian dan Barisan . (E((BA/ini sebenarnya mendukung seribu satu makna. 4udaya hedonisme telah dikenal pasti sebagaiagen penghakis amalan berbudi bahasa dalam kalangan anak muda. Melalui media hiburanyang diba'a dari barat! anak&anak muda telah didedahkan dengan adat pertuturan yang kasar!gaya pemakaian yang mencolok mata dan cara pergaulan yang bebas. Pada masa kini! kitaboleh melihat album&album lagu barat yang berlambak di pasaran tempatan. Perhatikan gayapemakaian golongan penyanyi ini. *engarkanlah jenis bahasa yang digunakan. Adakah budayaini sesuai dengan norma hidup masyarakat ,imurK 4ukankah budaya sebegini akan meracunipemikiran anak muda yang belum lagi ber$ikiran matangK Minda para pemuda! sekiranyadibiarkan untuk diracuni bisa budaya barat! nescaya akan mengubah adat hidup dan budi bicaramereka kelak. 4udaya hedonisme telah melahirkan generasi muda yang tidak mementingkan masadepan. Apa tidaknya! golongan remaja ini hanyalah hendak bersuka ria tanpa matlamat hidupyang tinggi. Pada pendapat mereka! mereka hanyalah hidup untuk bersuka ria dan ber$oya&$oya. Mereka tidak merancang untuk masa depan yang lebih cerah! sebaliknya semakin mundurapabila masa ditelan 6aman. %rang lain semakin jauh ke depan! manakala anak muda kitamasih lagi terkial&kial di belakang. =saha tokoh pejuang tanah air memperjuangkankemerdekaan akhirnya tersia apabila negara kita tidak dapat dibangunkan oleh 'arganegaraMalaysia! sebaliknya hanya bergantung harap kepada negara lain. 5endakkah kita balik

kecengkaman kuku besi penjajahK )anggupkah kita hidup di ba'ah telunjuk orang lainK)e'ajarnya! golongan pemuda yang merupakan generasi pelapis pemimpin masa kini haruslahsedar daripada dibuai mimpi&mimpi kosong dan seterusnya! memegang tanggungja'ab merekadengan berusaha ke arah yang lebih baik. Namun demikian! harapan ini tampaknya susah untuk direalisasikan memandangkanbudaya hedonisme telah menerbitkan satu lagi budaya dalam kalangan remaja! iaitu budayamalas. 4udaya hedonisme telah melekakan pemikiran remaja! justeru mereka tidak lagi sukaberusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mereka hanyalah bersikap sambil le'a untukmemperoleh sesuatu! biarpun mereka betul&betul berkeinginan untuk mendapatkannya.)iapakah yang tidak menginginkan kejayaanK Malangnya! para remaja telah biasa mendapatapa&apa sahaja yang mereka hendak! termasuklah keseronokan melalui budaya suka bermain&main. Mereka percaya baha'a usaha yang dilakukan untuk memperoleh kejayaan hanya sia&siasemata&mata. Antara sedar atau tidak! mereka mula menyemaikan budaya 0tak apa1 dalam 1E

1;. pemikiran mereka. %leh yang demikian! mereka mulalah bersikap 7bagai melepaskan batuk ditangga8 apabila bekerja. 4ukan itu sahaja! gejala sosial turut dilahirkan melalui budaya hedonisme ini. 5al inidapat dilihat apabila para remaja berkumpul di tempat&tempat yang tidak senonoh seperti dipub! kelab malam dan sebagainya untuk bersuka ria. *i sinilah pelbagai penyakit sosialtersebar! misalnya minum arak! menari&nari dan sebagainya. (ita boleh lihat banyak anakmuda yang datang ke tempat&tempat sebegini terkinja&kinja di ba'ah pengaruh dadah sambilbergelak ta'a dengan kuatnya! biar perempuan sekalipun. Mereka mendengar lagu&lagu rancaksambil menggoyang&goyangkan kepala mereka tanpa mengendahkan masyarakat yangmemandang. (e manakah hilangnya adab bersopan& santun iniK 4ahkan! tabiat bergelumangdengan alkohol lambat&laun akan menarik golongan remaja untuk berkecimpung dalam duniadadah pula. Maka! lahirlah makin banyak sampah masyarakat yang menggugat keamanannegara. -ni akan menyebabkan terbantutnya harapan kerajaan untuk membangunkan negaradengan me'ujudkan masyarakat yang mempunyai modal insan.?.? ,erdapat jurang pendidikan 2abaran yang seterusnya dapat dilihat dalam isu pendidikan berkualiti pada Pelan-nduk Pembangunan Pendidikan

.P-PP/ ialah terdapatnya jurang pendidikan. <urangpendidikan yang 'ujud antara jenis sekolah! kaum! jantina! tara$ sosioekonomi! lokasi belajardan tahap keupayaan pelajar. <urang ini menyebabkan perbe6aan prestasi dan pencapaianpelajar! penyediaan kemudahan $i6ikal dan bukan $i6ikal serta keciciran pelajar. -mpak jurangpendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada segisosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. =saha menangani jurang ini terusmendapat perhatian (erajaan sejak +ancangan Malaysia (etiga .+M(e&:/F 7G merapatkan jurang perbe6aan dalam peluang&peluang pendidikan antara yangkaya dengan yang miskin serta antara 'ilayah dan antara kaum melalui pembahagiansumber&sumber dan kemudahan& kemudahan negara dengan lebih saksama G8 .+M(e&:! 1CD;&1CH0/ *asar (ementerian Pelajaran Malaysia .(PM/ adalah untuk merapatkan jurangpendidikan antara lokasi! tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Matlamat(ementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajarmempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang termasuklah daripada )( dan 1;

1D. )<(. (ementerian Pelajaran Malaysia telah mengenal pasti jurang pendidikan yang perludirapatkan supaya akses! ekuiti dan kualiti dapat ditingkatkan! iaitu jurang bandar dan luarbandar! jurang digital! jurang antara tahap pencapaian pelajar! jurang antara pelajar normal danpelajar berkeperluan khas serta jurang sosioekonomi. <urang antara bandar dan luar bandar merujuk kepada ketidaksamarataan daripada segipenyediaan in$rastruktur dan penempatan guru terutama di )ekolah (urang Murid .)(M/!sekolah %rang Asli dan sekolah di pedalaman. Pada tahun 00E! terdapat E!0DD buah sekolahrendah dan DC buah sekolah menengah di luar bandar. )ekolah rendah dan menengahkhususnya di luar bandar masih kekurangan in$rastruktur serta kemudahan pendidikan,erdapat E!CE1 sekolah rendah dan HD0 sekolah menengah berusia melebihi :0 tahun danmemerlukan penyelenggaraan tinggi. (PM akan terus memastikan sekolah khususnya di luarbandar dilengkapkan in$rastruktur mengikut standard minimum dan diselenggarakan! sekolahusang dan dai$ dinaiktara$ dan dibaik pulih supaya lebih selamat dan kondusi$ serta disediakankemudahan asas. <urang digital pula ialah merupakan

perbe6aan daripada segi akses kepada kemudahan-2, antara lokasi dan penguasaan kemahiran -2, di kalangan pelajar dan guru. ,erdapatbeberapa sekolah masih belum mempunyai bekalan elektrik ? jam. )elain itu jana kuasa yangdibekalkan berkuasa rendah dan tidak mencukupi bagi menampung penggunaan -2,. )ekolahini turut menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan diesel terutamanya sekolah&sekolah yangdi pedalaman. 4agi jurang yang seterusnya ialah jurang antara tahap pencapaian pelajar. <urangini merujuk kepada kesulitan menguasai :M iaitu membaca! mengira dan menulis. (egagalanini akan menyebabkan mencapai standard minimum serta pelajar berisiko tinggi untuk tercicirdaripada sistem pendidikan. <urang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbe6aanpenyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses pembelajaran Lpengajaran pelajar berkeperluan khas termasuklah yang kurang upaya! pintar cerdas danberbakat. %leh itu (PM telah me'ujudkan beberapa sekolah untuk pelajar&pelajar ini.)ehingga 00E! terdapat H )ekolah (ebangsaan Pendidikan (has .)(P(/! dua )ekolahMenengah Pendidikan (has .)MP(/! dua )ekolah Menengah Pendidikan (has Mokasional.)MP(M/ dan CD: Program Pendidikan (has -ntegrasi. <urang sosioekonomi pula merujukkepada perbe6aan daripada segi tahap kesihatan! disiplin! kebajikan pelajar dan kemiskinantermasuklah kemiskinan dalam bandar. Golongan berpendapatan rendah di bandar biasanya 1D

1H. berada di luar tahap kelayakan untuk diberi bantuan tambahan daripada (PM. Balaubagaimanapun! kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan anak&anak daripadakalangan keluarga ini juga memerlukan bantuan sama seperti anak&anak daripada kalangankeluarga miskin di luar bandar. <urang yang 'ujud ini telah menyebabkan semua penduduk Malaysia tidak mendapatpeluang pendidikan yang sama rata. 5al ini cuba dibendung dengan merealisasikan ketetapanyang telah dikeluarkan dalam Pelan -nduk Pembangunan Pendidikan.P-PP/. )elain itu jurangyang 'ujud ini perlu dirapatkan seperti yang diperutuskan oleh 94 *ato1 )ri 5ishammuddin,un 5ussein dalam perutusan ,ahun 4aru pada tahun 00; yang lalu! ialah 7... merapatkan jurang pendidikan! yang merangkumi jurang di antara bandar denganluar bandar! jurang di antara yang miskin dengan yang kaya! jurang digital dan jurang

antaramereka yang berkeperluan khas agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari aruspembangunan negara.8E.0 PEN*E(A,ANE.1 Memperbaiki (ualiti )istem Peperiksaan Adalah penting langkah dan strategi pembaharuan dilakukan oleh (ementerianPendidikan bagi memperbaiki dan meningkatkan kualiti sistem peperiksaan. )istempeperiksaan yang dibentuk bukan sahaja perlu menguji kebolehan akademik semata&mata tetapikeseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi indi#idu sejajar dengan $alsa$ahpendidikan negara. Peperiksaan yang menekankan kepada kecemerlangan akademik semata&mata tidakmemberi gambaran menyeluruh terhadap perkembangan pelajar. )elain itu! langkah& langkahperlu dibuat bagi memperbaiki kualiti dengan menekankan aspek&aspek kogniti$ denganmenguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis! rasionaliti! logik! pertimbangan dan nilai!ketepatan $akta! penyelesaian masalah! aplikasi! membuat penilaian dan sebagainya. 1H

1C. (onsep peperiksaan berterusan dalam konteks sekolah perlu di ambil kira sebagaikriteria keseluruhan mengukur perkembangan masyarakat yang sihat! berdaya maju dancemerlang di samping memberi peluang kepada kepada setiap orang untuk mencapai rasakejayaan dan penghargaan diri. Perubahan asas dalam sistem pendidikan perlu dibuat. Perubahan ini bukan bersi$atkosmetik tetapi perubahan substanti$ supaya kurang berorientasikan peperiksaan. Antaranyacadangan supaya tiga peperiksaan sekolah menengah dikurangkan kepada dua. -ni akanmengurangkan tekanan. Antara perubahan tersebut ialah membolehkan kegiatan ko&kurikulum diambil kirauntuk memasuki uni#ersiti. (etika ini sepuluh peratus daripada nilai markah kemasukanuni#ersiti datangnya daripada akti#iti ko&kurikulum. Apabila kita berubah kepada sekolahbestari nanti! penekanan akan diberikan kepada soal penguasaan ilmu dan kemampuan pelajarmengikut kemampuan sendiri iaitu konsep kendiri. *alam menuju ke arah pendidik dan pendidikan bertara$ dunia setiap lapisanmasyarakat mahupun indi#idu haruslah memainkan peranan masing&masing. (ita perlubekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan dan merealisasikan 'a'asan negarademi untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan! bertanggungja'ab! ino#ati$! kreati$!progresi$ dan berakhlak mulia selaras dengan $alsa$ah

pendidikan negara. )ebagai golonganbukan pendidik! kita janganlah meletakkan seluruh tanggungja'ab ini hanya kepada golonganpendidik sahaja! tetapi haruslah memberikan komitmen yang menyeluruh dan bersepadu.E. (ekerapan penilaian dan menyeluruh )istem peperiksaan perlu di laksanakan di sekolah untuk menilai keupayaan seseorangpelajar. Balau bagaimanapun penilaian itu hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh dansepanjang masa meliputi akti#iti kurikulum dan kokurikulum. (eadaan ini akan memberipenilaian kursus kepada pelajar itu. Peperiksaan ini bukan hanya diadakan pada hujung tahunsahaja tetapi diadakan tiga bulan sekali atau sebaliknya. 5al ini akan menyebabkan pelajartidak hanya belajar dengan tekun pada akhir tahun. Balaupun begitu! tugas seorang guru akan bertambah kerana penilaian ini dilakukansecara menyeluruh supaya lebih berkesan untuk memastikan perkembangan pelajar ituseimbang dari segi -N dan EN. =ntuk mengatasi unsur nasib yang dialami oleh pelajar dalam 1C

0. peperiksaan. +onald ,urner dalam kertas kerjanya 7,NM in the college classroom8!mencadangkan baha'aF 1/ Pelajar dibenarkan mengambil semula peperiksaan jika mereka beranggapan baha'a soalan peperiksaan berada di ba'ah pengetahuan sedia ada mereka. (eputusannya ialah terdapat EO pelajar yang mengulangi peperiksaan semula. / (ekerapan peperiksaan di adakan sebanyak 10&1 kali di dalam satu semester. =nsur nasib tidak sejelas dahulu iaitu dapat mempengaruhi pencapaian seseorang. Apabila keboleharapan dan kesahan peperiksaan di perolehi! diiringi dengan penilaiandalam kokurikulum! penilaian terhadap pelajar menjadi lebih lengkap dan berkesan. )ecaratidak langsung dengan melaksanakan keadah yang mampu untuk menanam minat pelajar untukbelajar dalam sesuatu pelajaran serta bersi$at gigih dan bertanggungja'ab dalam pembelajaran.(eadaan ini akan menampung segala kekurangan dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.Persaingan ini akan menunjukkan satu keadaan yang sihat di kalangan pelajar. )elain itu! sekolah hendaklah melatih pelajar supaya pandai menggunakan perkara yangdipelajari untuk digunakan dalam menganalisis! mengaplikasi dan ber$ikiran kritis serta kreati$dalam melakukan sesuatu perkara. (ejayaan atau memperolehi keputusan yang baik dalampeperiksaan dan hidup tidak hanya bergantung dengan daya ingatan yang kuat

sahaja. %leh itubelajar harus dilatih untuk memahami sesuatu mata pelajaran itu supaya mereka dapatmenggunakannya sehingga masa hadapan. <usteru itu! ia dpt melahirkan ramai pelajar yangmempunyai minda kelas pertama melalui pendidikan yang sedia ada. (ebanyakan pelajar membenci kaedah ha$alan semasa pembelajaran kerana kaedah inimembuatkan mereka mudah lupa dan tercicir di dalam kelas. %leh itu! guru memainkanperanan penting dalam pengajaran di dalam kelas atau luar kelas. Pengajaran yang menarik danberkesan akan membuatkan pelajar cepat ingat dan mengingati apa yang telah diajar seterusnyamenggunakan ilmu itu untuk peperiksaan dan masa hadapan mereka. )eterusnya membuatkanpelajar itu boleh ber$ikir secara kreati$ dan ino#ati$ dalam pembangunan negara. Penilaian akan membantu guru&guru untuk mengenal pasti masalah pelajar danmembantu pelajar dalam masalah pembelajaran dan masalah lain. *engan tiadanya masalahyang dihadapi pelajar maka memudahkan matlamat untuk mencapai Ba'asan 0 0 yang akankita temui 10 tahun lagi. 5al ini juga akan melahirkan modal insan yang pertama yang bolehmembangunkan negara setanding dengan negara maju seperti <epun. 0

1. E.: Pembelajaran secara $ormal! in$ormal dan non&$ormal Pendidikan merupakan asas kepada kemajuan sesuatu bangsa. Pendidikan telah menjadihak kepada setiap indi#idu tanpa mengira 'arna kulit! bangsa atau agama. Pembelajaransepanjang hayat dapat dilaksanakan melalui pembelajaran secara $ormal atau pun secara non& $ormal Pembelajaran $ormal adalah pembelajaran yang disediakan oleh institusi&institusipembelajaran atau latihan yang berstruktur untuk tujuan pensijilan manakala pembelajaransecara in$ormal adalah pembelajaran yang terhasil daripada akti#iti seharian yang berkaitandengan tempat kerja! keluarga atau masa lapang. Pembelajaran ini adalah tidak berstruktur danbukan untuk tujuan pensijilan. Pembelajaran non&$ormal pula tidak dikendalikan oleh institusipembelajaran atau latihan serta bukan untuk tujuan pensijilan. Balaubagaimanapun!pembelajaran secara non&$ormal ini masih berstruktur kerana ianya mengikut jadualperancangan pelajar itu sendiri. Pendidikan 4ukan >ormal .P4>/ adalah pelengkap kepada pendidikan $ormal dan tidak$ormal. <usteru itu! ia amat penting dan bermakna kepada pembangunan manusia secaramenyeluruh selain

membantu dalam proses pembangunan sesebuah negara. Pendidikan 4ukan>ormal amat penting kepada sesebuah negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia.%leh yang demikian! pendidikan seumpama ini secara langsung atau tidak langsung mampumembangunkan literasi masyarakat dalam pelbagai disiplin ilmu seperti teknologi maklumat!pengurusan! kemanusiaan dan kemasyarakatan! keusaha'anan! kenegaraan dan sebagainya.Pengayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan amat penting dalam membina masyarakat yangberilmu dan bertamadun. ,entu sekali! dalam konteks Malaysia ia dapat dicapai menerusiminat dan ketekunan masyarakat dan galakan yang diberikan oleh pelbagai pihak termasukkerajaan untuk belajar terus menerus sepanjang hayat. <usteru itu! kertas kerja ini akanmemerihalkan bagaimana Pendidikan 4ukan >ormal boleh menjadi katalis kepada Pendidikan)epanjang 5ayat di Malaysia. Pihak =NE)2% dalam membincangkan keperluan perubahan dalam bidang pendidikandalam era globalisasi ini mencadangkan supaya digerakkan pemikiran ke arah melakukanrombakan dalam cara&cara membangunkan potensi sumber manusia melalui tatacarapendidikan secara $ormal dan tidak $ormal. Pendekatan ini mencadangkan supayadiperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi orang de'asa yang sudah mempunyai 1

. kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagimembolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan jugaperkembangan diri indi#idu itu sendiri .5ussein Ahmad! 001/. -dea tersebut dialas secaratidak langsung mendorong kepada berkembangnya trend pendidikan secara berterusanterutama dalam kalangan orang de'asa. *a#id .1CHH/ telah menyenaraikan beberapa alasanmengapa trend tersebut 'ujud! diantaranya ialah memberi peluang orang de'asa yangkekurangan pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk memperoleh kemahiran yangdiperlukan supaya dapat ber$ungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat dan pekerjaan!memperoleh kemahiran pekerjaan peringkat tinggi! memperoleh kemahiran yang diperlukanbagi menjadi seorang ahli masyarakat yang ber$ungsi lebih e$isien dan dapat menjadi seorangpengguna yang lebih pintar dan pelbagai lagi.Pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan Menyedari P)5 menjadi penting bagi memastikan kekayaan dan kemakmuran sesebuahnegara! kerajaan

Malaysia telah mengambil tindakan proakti$ dengan mengubal dasar di manaP)5 menjadi teras utama dalam perancangan pembangunan negara. +angka +ancangan <angkaPanjang (etiga .++<P:/ bagi tempoh 001 I 010 dan *asar Ba'asan Negara .*BN/ adalahmerupakan rangka pembangunan negara jangka panjang bagi menghadapi cabaran globalisasi!liberalisasi ekonomi dan persekitaran ekonomi berasaskan pengetahuan. 9.A.4. Perdana Menteri dalam ucapan di Parlimen pada : April 001 telahmemberikan penekanan di mana dalam +M( I H akan dapat menyediakan asas pembangunansumber manusia untuk menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan sertamempertingkatkan produkti#iti dan daya saing. *asar melaksanakan konsep P)5 adalah bagimencapai matlamat berikutF& 1/ Menjadikan teras dalam membangunkan sumber manusia dalam tempoh pelan perancangan pembangunan lima tahun negara. / Menyediakan asas bagi melahirkan masyarakat yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai satu budaya serta merealisasikan 'a'asan negara untuk menjadi sebuah negara maju. :/ Memberikan galakan P)5 dengan menyediakan kemudahan menguasai ilmu pengetahuan dan meningkatkan asas kemahiran 'alaupun selepas tamat pendidikan dan latihan $ormal.

:. *i samping itu! +ancangan <angka Panjang (etiga bagi tempoh 001& 010 dan *asarBa'asan Negara telah memberikan penekanan kepada usaha untuk membangunkan tenagamanusia yang berpengetahuan tinggi menerusi dasar Pendidikan )epanjang 5ayat yang antaralain bertujuan menyediakan dan memberi galakan latihan dalam teknologi tinggi denganmemberi penekanan kepada kepelbagaian kemahiran! membangunkan program latihan yangberino#asi bagi memenuhi keperluan pengetahuan dalam industri! me'ujudkan program e&Latihan !me'ujudkan persekitaran yang mesra kepada pembelajaran di semua agensi dalamperkhidmatan a'am! menggalakkan penyelidikan dan pembangunan .+L*/ dalam pendidikande'asa dan Pendidikan 4erterusan! menggubal polisi bagi menggalakkan penggunaan sekolah!kolej komuniti! masjid! de'an orang ramai serta bangunan a'am dan persendiran bagiprogram Pendidikan )epanjang 5ayat! melancarkan (empen (ebangsaan mengenaikepentingan pendidikan sepanjang hayat dan lain&lain

lagi.E.? Menyamaratakan peluang pendidikan. Pendekatan yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan semua pelajarmendapat peluang pendidikan yang berkualiti ialah dengan menyamaratakan peluangpendidikan. 5al ini dengan memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dansaksama tanpa mengira lokasi! kaum! kelompok kurang upaya! orang asli dan suku minoritilain. (PM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi $okus kepada membangunkanin$rastruktur dan kemudahan pendidikan di ka'asan luar bandar terutamanya di )abah dan)ara'ak. (PM juga cuba meningkatkan kadar penyertaan pelajar dan mengurangkan risikokeciciran. (PM turut meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di ka'asanpedalaman menambahbaik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin! berkeperluankhas dan kumpulan minoriti serta membaikpulih dan meningkatkan in$rastruktur )ekolah(urang Murid termasuk )( dan )<( yang terpilih. 4agi kelompok yang kurang upaya pula ialah (PM menyediakan lebih banyakin$rastruktur! kemudahan dan program pendidikan khas yang rele#an. (PM akan memperluasdan mempertingkatkan pengisian Program (has -ntegrasi 4ermasalah Pembelajaran!menyediakan guru pendidikan khas terlatih dan pembantu pengurusan murid yang mencukupi!menyediakan pentaksiran alternati$! menyediakan kemudahan -2, yang sesuai! menjalinperkongsian pintar dengan badan sukarela dank kementerian lain yang juga menyediakanperkhidmatan untuk pelajar kurang upaya. (anak&kanak pintar cerdas dan berbakat .gi$ted andtalented/ pula memerlukan program yang khusus bagi memenuhi keperluan mereka. 2abaran :

?. (PM adalah untuk menyediakan kurikulum yang sesuai bagi kanak&kanak pintar cerdas danmenyediakan )ekolah )eni bagi mereka yang berbakat dan cenderung kepada bidang kesenian. Perluasan ke semua jenis sekolah dan lokasi akan ditingkatkan untuk memastikansemua pelajar mendapat akses -2, khususnya capaian kepada internet. (ementerian dan agensikerajaan yang lain! badan korporat! pihak s'asta dan pihak media! Pertubuhan 4ukan(erajaan! parti politik! P-4G dan Alumni banyak memberi sokongan dan bantuan kepadapelajar. Program sokongan dan bantuan yang disediakan adalah seperti bantuan kepada pelajarmiskin! program&

program akademik! kokurikulum! sumbangan perkakasan -2,! bantuan bagimelaksanakan acara&acara di sekolah dan program sekolah angkat. (ementerian PelajaranMalaysia mengatasi masalah jurang digital dengan menyediakan makmal komputer!menyediakan Pusat Akses! menambah bilangan computer! merangkaikan semua sekolahdengan )choolNet berjalur lebar! pembestarian sekolah luar bandar! menambah baik ,MPendidikan! merintis penggunaan #ideo telecon$erence. ,okoh pendidik ,an )ri Bira *r. Abdul+ahman Arshad menegaskan ! katanya ini adalah usaha bagi memastikan semua pelajar dika'asan pedalaman mendapat kemudahan pendidikan sebagaimana pelajar di ka'asan bandar. PP)aya yakin kerajaan telah berusaha sedaya upaya untuk merapatkan jurangpendidikan antara bandar dan luar bandar namun usaha&usaha $i6ikal lain juga perluditekankan! )elain itu (ementerian Pelajaran Malaysia .(PM/ cuba memastikan semua pelajarmenguasai kemahiran membaca! menulis dan mengira .:M/ dan tidak ada pelajar yang tercicirdaripada sistem pendidikan akibat kemiskinan! berada di ka'asan luar bandar dan pedalaman.(egagalan menguasai :M dikenal pasti menyebabkan de$isit akademik kumulati$ danperbe6aan tahap pencapaian di kalangan pelajar. Balaupun murid ,ahap - yang mengalamide$isit akademik telah berkurangan daripada C.1 peratus pada tahun 00: kepada D.D peratuspada tahun 00?! ia masih berada di atas paras normal iaitu E peratus bagi sesuatu sistempendidikan. 4agi mengatasi masalah ini! (PM telah melaksanakan program rintis (elas4ermasalah Pembelajaran +ingan (4)+ di D1 buah sekolah pada tahun 00?. Pada tahun 00;! program ini diganti dengan (elas -nter#ensi A'al Membaca dan Menulis .(-A M/ bagimurid ,ahun 1. Murid yang tidak melepasi standard yang ditetapkan akan mengikuti (elasPemulihan (has. 2abaran (PM adalah untuk meminimumkan de$isit akademik terutama dinegeri dan lokasi yang masih tinggi kadarnya. Penguasaan :M akan terus dipertingkatkanmelalui peluasan dan peningkatan Program Pemulihan dengan menyediakan Guru Pemulihan ?

E. (has ,erlatih! 4ilik Pemulihan (has dan peruntukan yang mencukupi. )elain itu guru perlumendidik setiap pelajar dengan penuh dedikasi kerana peranan guru adalah mendidik bukansekadar mengajar. ,okoh pendidik ,an )ri Bira *r. Abdul +ahman Arshad

turut menegaskanbaha'a guru adalah aset yang paling penting dalam menjayakan pendidikan di luar bandar. PP,etapi guru sekarang juga perlu berubah bukan mengajar sahaja tetapi perlumembimbing pelajar kerana di luar bandar persekitaran dan mentaliti pelajar amat berbe6aberbanding di ka'asan bandar! katanya.;.0 PEN=,=P Perkembangan dunia pada hari ini dilihat dalam pelbagai aspek terutamanya aspekekonomi! sosial! politik dan teknologi. 4idang pendidikan adalah tidak terkecuali dalammengejar perkembangan ini. (egagalan sistem pendidikan dalam membangunkan tenagamanusia secara strategik bukan sahaja merugikan negara malahan akan menggugat kedaulatannegara kerana tanpa nilai&nilai kesemuanya tidak akan terjamin. (ebanyakan negara&negaramaju adalah hasil daripada kejayaannya mengatur langkah membangunkan sumber manusiayang ada di negaranya secara strategik dan $uturistik. )elaras dengan itu! salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkansatu sistem pendidikan bertara$ dunia. %leh itu (ementerian Pelajaran mempunyaitanggungja'ab yang amat besar dalam membangunkan modal insan yang bersi$at menyeluruh!progresi$! bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan modal insan berpengetahuandan berkemahiran. )elain itu! Malaysia telah menyarankan kepada setiap penduduknya agarmembudayakan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan yang ingin Malaysia capai adalahpendidikan yang bertara$ dunia. Pendidikan seperti inilah yang ingin dikejar oleh semuanegara. Malaysia juga cuba melahirkan penduduknya yang mempunyai minda kelas pertama.)eseorang yang mempunyai minda kelas pertama akan dipandang tinggi oleh masyrakatsekitarnya. 5al ini akan dapat diperoleh sekiranya seseorang itu mendapat pendidikan yangberkualiti. Pendidikan yang berkualiti inilah yang cuba dilancarkan oleh kerajaan melalui Pelan-nduk Pembangunan Pendidikan .P-PP/. *apat disimpulkan baha'a pendidikan yangberkualiti serta berterusan dapat menjadikan masyarakat yang mempunyai minda kelas pertamadan bertara$ dunia. E

;. D.0 4-4L-%G+A>-Abu 4akar Nordin dan -khsan %thman! . 00:/! >alsa$ah Pendidikan *an (urikulum! ,anjong MalimF Nuantum 4ooks.Merapatkan <urang Pendidikan . 00C/. *iperoleh pada <anuari H! 010 daripada httpF33'''.tutor.com.myPenerbit =ni#ersiti

(ebangsaan Malaysia 4angi.1CCC/. *iterbitkan di Malaysia oleh Published in Malaysia.(amus *e'an Edisi (etiga . 00 /. (uala Lumpur F *e'an 4ahasa dan Pustaka.Minda (elas Pertama . 00;/. *iperolehi pada <anuari C! 010 daripada httpF33'''.utusan.com(urikulum (ebangsaan dan Perlaksanaannya di Malaysia . 00;/. *iperolehi pada <anuari :1! 010 daripada httpF33ajHEEE:.multiply.com3journal3item31E3(ehendak& kehendakPendidikan 4ertara$ *unia . 00D/. *iperolehi pada <anuari :1! 010 daripada httpF33'''.scribd.com3doc3H0D1DEH3Pendidikan& 4ertara$&*unia4udaya 5edonisme . 00H/. *iperolehi pada <anuari :1! 010 daripada httpF33thoughts$orli$e.blogminister.net+encana . 00;/. *iperolehi pada <anuari E! 010 daripada httpF33'''.ppdbesut.net3<emaah -slam (ampus dan 2abaran . 00C/. *iperolehi pada <anuari :1! 010 daripada httpF33rausyan$ikir.com3 00C30E3 ;

ANALISA SOALAN KERTAS 1 BAHAGIAN B (RESPON TERBUKA) SUMBER BMSPMNET 2012 SELAIN ITU, LATIHAN YANG TELAH DIBERI BERDASARKAN SOALAN PERCUBAAN NEGERI 2013 JUGA TIDAK KURANG PENTINGNYA. GABUNGAN SOALAN-SOALAN BERKENAAN AKAN MEMANTAPKAN PERSEDIAAN ANDA UNTUK MENGHADAPI SPM 2013
BIL NEGERI/DAERAH/ ?ON/SEKOLAH PILIHAN DLL. $30 TEMA TEMA TEMA SOALAN 3 SOALAN > SOALAN A ;MASYARAKAT/ ;ANTARABANGSA< ;KOMSAS< NEGARA< +iri #iri pusat -saha usaha ibu -saha usaha untuk 'ebaikan yang "ulis #erpen pengajian tinggi bapa bagi memajukan diperoleh daripada bertemakan yang menjadi memastikan pelan#ongan kerjasama yang erat pepaduan kaum. idaman anda amalan memba#a negara. antara negara yang menjadi budaya berjiran. dalam kalangan keluarga mereka. $ekolah $i)at si)at *angkah langkah 0un#a pun#a $atu karya sastera penyayang kepemimpinan memulihara kemerosotan bekalan yang anda ba#a #ara #ara anda yang pernah peninggalan makanan dunia. amalan amalan baik menghagai kasih diasuh oleh ibu sejarah negara. yang sesuai sayang guru. bapa kepada anak dipraktikkan oleh lelaki mereka masyarakat kini. sebagai pemimpin keluarga. -saha usaha (pakah peranan 0ada 2aman Malaysia perlu !uraikan , %-7"0"+yang perlu yang perlu sekarang ini, mengekalkan , %-7"0"+ dalam dilakukan untuk dimainkan oleh amalan bergotong hubungan yang baik salah sebuah no&el meningkatkan ibu bapa bagi royong dalam dengan negara jiran. '/M$($ yang boleh semangat menggalakkan kalangan penduduk 0ada pendapat anda, dijadikan pedoman patriotik dalam anak anak setempat semakin apakah kepentingan dalam kehidupan kalangan remaja. men#eburi bidang kurang diamalkan. hubungan yang baik ini seharian. sukan. 0ada pendapat perlu dikekalkan. anda, mengapakah hal yang demikian berlaku> 3agaimanakah 0eranan ahli 0rogram moti&asi keluarga dalam telah merealisasikan Ren#ana 8Faedah 'sepakatan dan )aedah perpaduan dalam 0elaksanaan Dasar kalangan pemimpin '/M$($ menerapkan nilai nilai murni yang TEMA SOALAN 1 ;INDI@IDU< TEMA SOALAN 2 ;KELUARGA<

'edah

$abah 6$M'47

"erengganu

BIL

NEGERI/DAERAH/ ?ON/SEKOLAH PILIHAN DLL.

$ekolah sekolah Gayasan .slam 'elantan 6G.'7

4egeri $embilan

%ohor 6$ebuah sekolah7

TEMA TEMA SOALAN 3 SOALAN > ;MASYARAKAT/ ;ANTARABANGSA< NEGARA< menimbulkan institusi keluarga 1Murid 1$ukan di dan rakyat kesedaran dalam bahagia. $ekolah8. antarabangsa mampu diri anda untuk mewujudkan terus berjaya. keamanan dan kemakmuran masyarakat dunia . *angkah langkah 0eranan ibu bapa $emangat 'esan buruk krisis sekolah mendidik anak kejiranan semakin politik meningkatkan anak agar terhakis. ke#emerlangan sentiasa akademik, mementingkan kokurikulum, kebersihan dalam sahsiah dan kehidupan persekitaran seharian. )i2ikal. *angkah langkah 'eprihatinan dan Faedah )aedah 'esan yang diperoleh yang wajar kasih sayang ibu sektor pelan#ongan sesebuah negara dilakukan untuk bapa penting kepada negara kita. daripada hubungan meningkatkan dalam diplomatik. semangat menentukan patriotisme dalam kejayaan hidup diri anda. anak anak Ren#ana. Faedah )aedah 0endapat tentang Ren#ana 'ebaikan dan lawatan sambil keluarga yang "anggungjawab keburukan belajar di belajar ke suatu diimpikan. masyarakat untuk luar negara. tempat menarik. membanteras jenayah. 0endapat tentang *angkah langkah %elaskan kebaikan sikap sesetengah yang boleh kebaikan industri ibu bapa yang diambil bagi pelan#ongan terlalu memastikan kepada negara. memanjakan amalan hidup anak anak sering berjiran terus membawa terpelihara dalam pelbagai kesan kalangan terhadap tingkah masyarakat laku anak anak moden pada hari pada masa ini. ini. 'eluarga, rakan Ren#ana 'esan kesan sebaya, 80eranan keluarga penggunaan masyarakat dan dalam membantu tele)on bimbit pendidikan anak anak kepada agama dan moral mengatasi masyarakat. memainkan masalah8. peranan penting dalam kehidupan seseorang remaja.

TEMA SOALAN 1 ;INDI@IDU<

TEMA SOALAN 2 ;KELUARGA<

TEMA SOALAN A ;KOMSAS< dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan generasi muda pada hari ini pendapat

'esan kesan buruk apabila wujudnya masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

0un#a pun#a yang menyebabkan minat masyarakat terhadap karya sastera tradisional semakin berkurangan.

0erihalkan pengalaman anda semasa menyertai kursus penulisan anjuran D30.

:0*abuan

0idato 50eranan -lasan sebuah no&el 0emimpin pemimpin yang sarat dengan 'uasa kuasa 3esar pengajaran. Dunia dalam Menjamin 'eamanan $ejagat=.

$elangor DH

'erjasama Malaysia dan negara negara dunia dalam meningkatkan mutu pendidikan negara.

-lasan sebuah no&el yang bertemakan kegigihan sempena pelan#aran program 4.*(M.

BIL

NEGERI/DAERAH/ ?ON/SEKOLAH PILIHAN DLL.

TEMA SOALAN 1 ;INDI@IDU< 0endapat. -saha usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan dalam kalangan remaja.

TEMA SOALAN 2 ;KELUARGA<

TEMA SOALAN 3 ;MASYARAKAT/ NEGARA<

TEMA SOALAN > ;ANTARABANGSA<

TEMA SOALAN A ;KOMSAS<

10

'elantan

0eranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini.

Ren#ana tentang Faedah )aedah peranan yang perlu penganjuran sukan dimainkan oleh bertara) dunia. pelbagai pihak untuk memajukan industri pelan#ongan.

Man)aat semangat hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian 3ukit sama didaki, luruh sama dituruni.

11.

0ulau 0inang

Faedah )aedah yang anda peroleh dengan menyertai akti&iti sukan di sekolah.

12.

0ahang

13.

MR$M

*angkah langkah Ren#ana berkaitan 'erjasama antara yang boleh peranan pelbagai negara di dunia untuk dilakukan oleh ibu pihak untuk meningkatkan bapa untuk memajukan industri pembangunan menggalakkan pelan#ongan. pendidikan. anak anak menjaga keindahan alam sekitar. 'epentingan Remaja +eramah 8-saha %elaskan tindakan penguasaan bersahsiah mulia usaha 'erajaan tindakan berkesan bahasa asing mampu dalam Melahirkan bagi membendung dalam kalangan membangunkan Masyarakat kegiatan pelajar. sesebuah negara. 3erjimat +ermat8. pemerdagangan /leh sebab itu, manusia daripada ibu bapa berleluasa. memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak anak mereka. $ebagai pelajar -lasan. 'ejayaan Ren#ana I'esan -saha usaha yang yang prihatin, anak anak berkait kesan buruk dilaksanakan untuk kemukakan rapat dengan pengambilan menjayakan misi langkah langkah keprihatinan ibu makanan segera keamanan dunia. yang perlu anda bapa. se#ara berlebihanI lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih.

-saha usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan remaja melibatkan diri dalam penulisan kreati).

3erdasarkan petikan sajak 5!arga Remaja=, terangkan kepentingan menjaga maruah diri sendiri.

'epentingan menuntut ilmu dan menyebarkannya.

1@.

0erak

-saha usaha

0eranan pelbagai !uraikan kebaikan Ren#ana I-saha

0erwatakan watak

BIL

NEGERI/DAERAH/ ?ON/SEKOLAH PILIHAN DLL.

1A.

$arawak Jon 3 6'u#hing7

TEMA TEMA SOALAN 3 SOALAN > ;MASYARAKAT/ ;ANTARABANGSA< NEGARA< yang wajar anda pihak untuk kebaikan usaha menarik minat lakukan untuk memupuk minat menggunakan pelan#ong asing memastikan bersukan dalam barangan buatan datang ke MalaysiaI. harapan ibu bapa kalangan remaja. tempatan. 6anak anak berjaya dalam kehidupan7 ter#apai. 0eranan anda 0eranan keluarga 0endapat Ren#ana 8'esan sebagai remaja dalam usaha Malaysia terkenal kesan 'emasukan untuk memupuk nilai dengan keunikan 3uruh (sing 'epada menjayakan murni dalam diri masyarakat 4egara 'ita.8 wawasan negara anak anak berbilang kaum pada tahun 2020. yang hidup dalam keadaan aman dan sentosa. $ikap toleransi, saling menghormati, dan bekerjasama merupakan amalan hidup rakyat Malaysia yang telah mewujudkan perpaduan antara kaum.

TEMA SOALAN 1 ;INDI@IDU<

TEMA SOALAN 2 ;KELUARGA<

TEMA SOALAN A ;KOMSAS< utama dalam sebuah no&el. 'eistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan.

-lasan tentang keistimewaan sebuah no&el

1?.

Melaka

-saha usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua dua ibu bapa.

1B.

0erlis

-saha usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu penderaan ke atas kanak kanak wawan#ara. $ebagai remaja, !uraikan jelaskan #ara tanggungjawab #ara yang dapat sesebuah anda lakukan keluarga untuk untuk memupuk amalan mengharumkan memba#a. nama sekolah.

-saha usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat.

'epentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi masyarakat dunia.

-saha usaha dalam memartabatkan 3ahasa 'ebangsaan kita.

Ren#ana tentang peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan amalan berjimat #ermat.

'erjasama Malaysia "ulis #erpen yang dengan negara negara bertemakan maksud jiran jenayah perumpamaan 8bagai pemerdagangan menatang minyak manusia. yang penuh8.