Anda di halaman 1dari 78

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1.

Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS. 3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan. 4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan. 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan. 6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens. DISIPLIN ILMU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TMK BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK DUNIA SENI VISUAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MORAL BAND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DESKRIPTOR 21 29 19 28 20 25 56 16 28 12 27 84 EVIDENS 32 30 28 47 41 38 68 55 41 23 38 92 CADANGAN INSTRUMEN 32 30 28 47 41 38 68 55 41 23 38 92

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRES NAMA GURU : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVIDENS KELAS : TARIKH

****sila lihat email file rekod B.Arab ****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam D ****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

AN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 KELAS : MATAPELAJARAN : INSTRUMEN

men yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

BAND 1 B1DL1E1 B1DL1E2

BAND 1 BAND 2 B1DB1E1 BIDB1E2 B1DB1E3 B1DT1E1 B2 DL1E1 B2 DL1E2 B2 DB1E1 B2 DB1E2 B2 DT1E1 B2 DT1E2

BAND 3 B3 DL1E1 B3 DB1E1 B3 DB1E2 B3 DT1E1 B4DL1E1

B4DL1E2

BAND 4 B4DL1E3 B4DL2E1 B4DB1E1

BAND 5 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5 DT1E2 B6DL1E1

B6DL2E1

BAND 6 B6DB1E1

BAND 6 B6DT1E1 B6DT2E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

BAN B1DL1E1 B1DB2 E1

BAND 1 BAND 2 B1DB3 E1 B1DB4 E1 B1DB5 E1 B1DT6 E1 B2DL1E1 B2DB2E1 B2DB3E1 B2DT4E1 B3DL1E1

BAND 3 BAND 4 B3DL2E1 B3DB3E1 B3DB4E1 B3DB4E2 B3DB5E1 B3DT6E1 B4 DL1 E1 B4 DB2 E1 B4 DB3 E1

ND 4

BAND 5 BAND 6 B4 DT4 E1 B5 DL1 E1 B5 DB2 E1 B5 DT3 E1 B5 DT4 E1 B5 DT5 E1 B6 DL1 E1 B6 DL2 E1 B6 DB3 E1

ND 6 B6 DT4 E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

B1D1E1

B1D2E1

B1D2E2

B1D2E3

BAND 1 B1D3E1

B1D3E2

B1D4E1

B1D5E1

B1D6E1

B2D1E1

B2D2E1

BAND 2 B2D3E1

BAND 2 B2D4E1 B2D5E1 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1

BAND 3 B3D3E1

B3D3E2

B3D4E1

B3D5E1

BAND 4 B4D1E1 B4D1E2

BAND 5 B5D1E1 B5D1E2

B6D1E1

BAND 6 B6D1E2

B6D1E3

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND B1D1E1

B1D2E1

BAND 1 B1D3E1

B1D4E1

B1D5E1

B2D1E1

B2D2E1

B2D3E1

B2D4E1

BAND 2 B2D5E1

BAND 2 B2D5E2 B2D5E3 B2D5E4 B2D5E5 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1

BAND 3

BAND 3 B3D4E1

BAND 4 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1

B4D4E1

BAND 4 B4D4E2

BAND 5 B4D4E3 B4D4E4 B4D4E5 B4D5E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1

BAND 5 B5D4E1

B5D5E1

B5D6E1

B5D7E1

B6D1E1

B6D1E2

BAND 6 B6D1E3 B6D1E4

B6D1E5

B6D1E6

Rekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Arab Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1DL1E1

BAND 1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1

B1DT1E2

B2DL1E1

B2DL2E1

BAND 2 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2

BAND 2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2 B3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1

BAND 3 B3DL2E2 B3DB1E1

BAND 3 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1

BAND 4 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1

B5DL1E1

B5DL1E2

B5DL2E1

BAND 5 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1

BAND 6 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2

BAND 6 B6DL1E3

B6DB1E1 B6DT1E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

B1D1E1

B1D2E1

B1D2E2

B1D3E1

B1D3E2

B1D4E1

B1D4E2

BAND 1 B1D5E1

B1D6E1

B1D7E1

B1D8E1

B1D9E1

B1D10E1 B1D11E1 B1D11E2

B2D1E1

B2D2E1

B2D3E1

B2D4E1

B2D5E1

B2D5E2

BAND 2 B2D6E1

B2D7E1

B2D8E1

B2D9E1

B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1

B3D1E1

B3D2E1

B3D3E1

B3D4E1

B3D5E1

B3D6E1

BAND 3 B3D7E1

B3D8E1

B3D9E1

BAND 4 B3D10E1 B3D10E2 B3D10E3 B3D11E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1

BAND 4 B4D6E1

BAND 5 B4D6E2 B4D7E1 B4D7E2 B4D7E3 B4D8E1 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1

BAND 5 B5D4E1 B5D5E1

B5D6E1

B5D6E2

B5D7E1

B6D1E1

B6D2E1

B6D3E1

BAND 6 B6D4E1

BAND 6 B6D5E1

B6D6E1

B6D6E2

B6D7E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1vetri


BIL NAMA
Adriel Anthony a/l Cleman Danujhaa a/p Blachndran Devakrisshna a/l Krishnamoorthy Gaushalliyah a/p Pannirselvam Jayaakas a/l Letchumanan Jenita a/p Anthonysamy Kuhanesvaran a/l M.Tamillarasen Kumutha a/p Sunder Nishantini a/p Vijendran Peleswaran a/l Sathiyemurthy Pritheish a/l Saravanan Priyadarshini a/p Sanggara Murthi Raagavarshini a/p Ganason Raaventheran a/l Palakrisnan Shanjeevan a/l Gogilathasan Sirmahadeva a/l Krishnasamy Sretarshini a/p Vijayseman Vijithra a/p Gunaselan Vinoth a/l Pavanaswaran Yehambigai a/p Sivakumaran BAND 6 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7 B6D1E8 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6 B6D2E7 B6D3E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Rekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

B1D1E1

B1D1E2

B1D1E3

B1D1E4

BAND 1 B1D1E5 B1D2E1

B1D2E2

B1D2E3

B1D2E4

B1D3E1

B2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

B2D1E4

B2D1E5

B2D1E6

B2D1E7

BAND 2 B2D1E8

B2D2E1

B2D2E2

B2D2E3

B2D2E4

B2D2E5

B2D2E6

B2D3E1

B3D1E1

B3D1E2

B3D1E3

B3D1E4

B3D1E5

B3D1E6

B3D1E7

BAND 3 B3D1E8 B3D2E1

B3D2E2

B3D2E3

B3D3E1

BAND 4 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B4D1E1 B4D1E2 B4D1E3 B4D1E4 B4D2E1

BAND 4 B4D2E2

B4D3E1

B4D3E2

B4D3E3

B4D3E4

B4D4E1

B5D1E1

B5D1E2

B5D1E3

B5D1E4

B5D2E1

B5D2E2

B5D2E3

B5D2E4

BAND 5 B5D2E5

B5D2E6

B5D2E7

B5D2E8

BA B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2

B6D2E3

BAND 6 B6D3E1 B6D4E1

B6D5E1

B6D6E1

B6D7E1

B6D7E2

B6D8E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND 1 B1D1E1

BAND 1 B1D2E1

B2D1E1

B2D1E2

BAND 2 B2D1E3 B2D2E1

B2D2E2

B2D2E3

B3D1E1

BAND 3 B3D1E2

BAND 3 B3D2E1

B3D2E2

B4D1E1

B4D1E2

B4D2E1

BAND 4 B4D2E2

B4D2E3

B4D2E4

B4D2E5

BAND 5 B5D1E1 B5D2E1

B6D1E1

BAND 6 B6D1E2

B6D2E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA BAND B1D1E1

B1D2E1

BAND 1 B1D3E1

B1D4E1

B1D5E1

B2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

BAND 2 B2D2E1

B2D3E1

B2D4E1

B2D4E2

B3D1E1

B3D1E2

B3D1E3

B3D2E1

B3D2E2

BAND 3 B3D2E3

B3D3E1

B3D4E1

B3D4E2

B3D5E1

B3D6E1

B4D1E1

B4D2E1

BAND 4 B4D3E1

B4D3E2

B4D4E1

B5D1E1

B5D2E1

BAND 5 B5D2E2

B5D3E1

B5D4E1

B6D1E1

BAND 6 B6D1E2 B6D2E1

B6D2E2

Rekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

B1D1E1

B1D1E2

B1D2E1

B1D3E1

B1D4E1

B1D5E1

B1D6E1

BAND 1 B1D7E1 B1D8E1

B1D9E1

B1D9E2

B1D10E1 B1D11E1 B1D12E1 B1D13E1 B1D14E1

B2D1E1

B2D1E2

B2D2E1

B2D2E2

B2D3E1

B2D4E1

B2D5E1

B2D6E1

BAND 2 B2D7E1

B2D8E1

B2D9E1

B2D9E2

B2D10E1 B2D11E1 B2D12E1 B2D13E1 B2D14E1

B3D1E1

B3D1E2

B3D2E1

B3D3E1

B3D4E1

B3D5E1

B3D6E1

BAND 3 B3D7E1

B3D8E1

B3D9E1

B3D10E1 B3D11E1 B3D12E1

BAND 4 B3D13E1 B3D14E1 B4D1E1 B4D1E2 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1

BAND 4 B4D7E1

B4D8E1

B4D9E1

B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1

B5D1E1

B5D1E2

B5D2E1

B5D3E1

B5D4E1

B5D5E1

B5D6E1

BAND 5 B5D7E1

B5D8E1

B5D9E1

B5D10E1 B5D11E1 B5D12E1 B5D13E1 B5D14E1

B6D1E1

B6D1E2

B6D2E1

B6D3E1

B6D4E1

B6D5E1

B6D6E1

BAND 6 B6D7E1

B6D8E1

B6D9E1

B6D10E1 B6D11E1 B6D12E1

B6D13E1 B6D14E1

Rekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SIJIL LAHIR/MYKID NAMA

B B1D1E1

B1D1E2

BAND 1 B1D2E1 B1D2E2

B1D3E1

B1D3E2

BAND 2 B2D1E1

BAND 3 B3D1E1 B3D1E2 B3D2E1

B3D2E2

BAND 3 B3D3E1

B3D3E2

B3D3E3

B3D4E1

B3D4E2

B4D1E1

B4D1E2

B4D1E3

B4D2E1

B4D3E1

B4D3E2

BAND 4 B4D4E1 B4D4E2

B4D4E3

B4D4E4

B4D5E1

B4D5E2

B4D6E1

B4D6E2

B5D1E1

B5D1E2

BAND 5 B5D2E1 B5D2E2

BAND 6 B5D3E1 B5D3E2 B6D1E1

B6D2E1

BAND 6 B6D2E2

B6D3E1

B6D3E2