Anda di halaman 1dari 1

Hal : Lamaran Pekerjaan Kagem, Manajer Sumber Daya Manusia PT. Maju Mundur Jl.

Buntu Jakarta Kinanthi salam pakurmatan, Kados ingkang sampun kaserat wonten ing Kompas surya kaping 26 januari 2013 babagan lowongan Marketing wonten ing perusahaan panjenengan. Kula kumawantun nganturaken pribadi kula kangge nyawiji kalian Tim Marketing wonten ing PT. Maju Mundur. Punika data pribadi kawula: Nami : Bejo Panggenan & tgl. Lahir : Klaten, 13 Oktober 1980 Pendidikan pungkasan : Sarjana Managemen Pidalem : Jl,. Gendulak-gendulik Telepon, HP, e-mail : 000998989, bejo@hmail.dot Kawula saged matur basa Inggris kanthi sae, kesehatan boten nguciwani,kula sampun kulinten nyambut damel ngagem komputer utaminipun aplikasi paket MS Office, seperti Excel, Word, Acces, PowerPoint, Outlook, ugi internet lan serat-seratan ngagem basa Inggris. Kawula remen sinau lan saget makarya sesarengan saged ugi piyambak kanthi sae. Kagem tetimbangan, punika kula aturaken ugi: Daftar Riwayat Hidup. Foto copy ijazah S-1 kaliyan transkrip nilai. Foto copy sertifikat kursus/pelatihan. Pas foto paling enggal. Kula saestu ngajengaken Bapak/Ibu kersa maringi wedal dhumaten kawula kagem wawancara, saengga kawula saged ngaturaken pribadi kula kanthi trewaca Cekap menika serat kawula. Kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindan Yogya, 28 Januari 2013 Hormat kawula, Bejo