KAJIAN TINDAKAN

NAMA PENGKAJI

PN. ROHAYA BINTI ABU
GURU CEMERLANG, SMK SERI PENGKALAN

PN. AZALLAH BINTI MOHD SALLEH
PENGETUA, SMK SERI PENGKALAN

LOGO

TAJUK KAJIAN
IMPAK INOVASI BEKALAN KOTAK KAPUR GURU TERHADAP DISIPLIN PELAJAR SMK SERI PENGKALAN

www.themegallery.com

Company Logo

REFLEKSI
Kapur dan pemadam papan hitam ibarat pengayuh dan perahu dalam kerjaya seorang guru, tidak terkecuali guru-guru SMK Seri Pengkalan. Pada kebiasaannya, Ketua Tingkatan setiap kelas akan mengambil kapur di pejabat untuk bekalan kelas masing-masing pada waktu pagi atau pada bila-bila masa yang diperlukan. Manakala pemadam papan hitam pula sentiasa terletak di papan hitam kelas, kedapatan juga kelas yang kehilangan pemadam papan hitamnya sehingga menimbulkan kesukaran kepada guru-guru apabila mahu menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

www.themegallery.com

Company Logo

REFLEKSI
Senario tersebut selama ini sebenarnya banyak menimbulkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar seperti kes ponteng kelas, pelajar suka merayau-rayau (alasan mengambil kapur di pejabat), penipuan menggunakan nama guru, punca pergaduhan, malahan proses p&p juga terganggu akibat kehabisan kapur, disamping kebersihan kelas juga turut terjejas dengan reja-reja kapur dan habuk kapur yang menyakitkan pandangan.

www.themegallery.com

Company Logo

REFLEKSI
Sejak dikuatkuasakan inovasi bekalan kotak kapur guru oleh pihak pentadbir pada Januari 2008 yang lalu, kami mendapati banyak masalah disiplin pelajar dapat diatasi tanpa disedari oleh kebanyakkan guru malahan pihak pentadbir sendiri. Hal demikian ini telah membuka minda kami untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan inovasi ini kepada beberapa kes disiplin pelajar sebenarnya.

www.themegallery.com

Company Logo

FOKUS KAJIAN Impak penggunaaan kotak kapur guru terhadap beberapa kes disiplin pelajar seperti: suka keluar masuk kelas / kekerapan ke pejabat  Wujud kes ponteng kelas  Kes penipuan – pelajar menggunakan nama guru  Punca pergaduhan  Terganggunya proses P&P  Kebersihan kelas terjejas  Vandalisma (conteng dinding/koridor/ tandas)

www.themegallery.com

Company Logo

OBJEKTIF UMUM

Membantu pihak sekolah mengenalpasti keberkesanan inovasi kotak kapur guru bagi tujuan penambahbaikan pengurusan disamping mendorong kepada penerokaan idea-idea baru yang praktikal dilaksanakan oleh guru-guru yang sekaligus dapat meminimumkan kes disiplin pelajar SMKSP ini.

www.themegallery.com

Company Logo

OBJEKTIF KHUSUS
i. Menyedarkan guru-guru bahawa inovavatif yang diperkenalkan mampu membantu badan disiplin menangani beberapa masalah disiplin pelajar. ii. Menanamkan rasa tanggungjawab/ amanah dalam kalangan guru terhadap perlaksanaan sesuatu inovatif yang diperkenalkan oleh pihak pentadbir bagi mendapatkan impak positif yang menyeluruh dan berkesan. iii. Mengenalpasti sejauhmana sesuatu inovatif yang diperkenalkan dapat meminimumkan kes disiplin pelajar dan kewangan sekolah.
www.themegallery.com Company Logo

SASARAN

Kajian ini melibatkan semua warga SMKSP: •Pihak pentadbir •Guru-guru •Staf sokongan •Para pelajar

www.themegallery.com

Company Logo

PERLAKSANAAN KAJIAN

PEMERHATIAN PEMERHATIAN PEMERHATIAN •Masih ada pelajar yang meneruskan kebiasaan ke pejabat sekolah dengan alasan untuk mengambil kapur walaupun tidak ramai jumlahnya tanpa disuruh oleh guru
www.themegallery.com

•Ada guru yang tidak peka dengan falsafah disebalik inovasi ini diperkenalkanmenyuruh pelajar ke pejabat untuk mengambil kapur

•Tiada lagi suasana pelajar keluar berdua-dua (ketua dan rakan) ke pejabat untuk mengambil kapur pada waktu pertama/ selepas rehat

Company Logo

PERLAKSANAAN KAJIAN

PEMERHATIAN PEMERHATIAN PEMERHATIAN •Kes ponteng kelas dan penipuan menggunakan nama guru sebagai alasan untuk mengambil kapur tidak berlaku lagi •Keadaan kelas terutama pada bahagian hadapan kelihatan lebih bersih, tiada lagi reja-reja kapur berselerak di dalam dan di luar kelas seperti sebelum ini. •Suasana pelajar (terutama pelajar kelas hujung) bermain / membaling kapur hampir tidak berlaku lagi

www.themegallery.com

Company Logo

TEMUBUAL
Bil Soalan guru Respon pelajar Ya 1 Sebagai ketua tingkatan adakah anda sedar bahawa terdapat inovasi KKG di sekolah ini ? Adakah anda sedar inovasi ini dapat mengatasi masalah disiplin pelajar sepeti merayau, ponteng kelas dan penipuan guna nama guru ? Pernahkah berlaku, guru terlupa membawa kotak kapurnya ke kelas? Pada pendapat anda adakah inovasi KKG ini dapat mewujudkan kebersihan kelas ? Adakah anda suka jika inovasi ini diteruskan sebagai amalan guru di sekolah ini ? 10 Tidak 5

2

12

3

3. 4. 5

3 12

12 3

15

0

TEMUBUAL GURU
EN SHAFIE OMAR- penggunaan kotak kapur membuatkan guru lebih bersedia untuk p&p, disiplin pelajar lebih terkawal.

PN LEE GUEK SIANG- sebagai guru tingkatan, saya rasa penggunaan kotak kapur dapat mengurangkan tugas pengurusan kelas.

PN HJH DALILAH MANSUR- penggunaan kotak kapur dapat mengatasi masalah pelajar keluar kelas untuk mengambil kapur EN S. ARULDASS- sebagai guru disiplin dan guru tingkatan, salahlaku (pergaduhan) berpunca dari kapur telah dapat diatasi.

www.themegallery.com

Company Logo

TEMUBUAL STAF

PN NYACHIK- Keadaan pengambilan kapur oleh pelajar paling sibuk terutama di waktu pagi, tetapi sekarang ini tiada.

PN NORA- Urusan pelajar ke pejabat untuk mengambil kapur adalah amat berkurangan

PN RAHIMA BTE MAT SAH (KETUA PEMBANTU TADBIRPerbelanjaan beli kapur 2007 ialah RM 1500 telah berkurang kepada RM 500 dan bagi tahun 2008 penjimatan sebanyak RM 1000.00

www.themegallery.com

Company Logo

REFLEKSI KAJIAN
 Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan kami mendapati bahawa inovasi KKG yang diperkenalkan oleh pihak pentadbir sekolah pada Januari 2008 yang lalu sehingga kini ( 1 tahun 5 bulan) banyak memberi impak positif dalam menangani masalah disiplin pelajar disamping dapat menjimatkan kos.  Inovasi KKG ternyata berjaya membantu pihak Disiplin membendung banyak masalah disiplin pelajar seperti yang dinyatakan dalam kajian ini.  Pengkaji mengalu-alukan sebarang inovasi yang memberi manfaat kepada guru sekali gus dapat membendung masalah disiplin.

www.themegallery.com

Company Logo

JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktiviti Mengenalpasti masalah/dapatan awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan Melaksanakan tindakan Perbincangan dapatan masalah Mengadakan pemerhatian Menjalankan temubual Refleksi kajian Menulis kajian Pembentangan kajian Tarikh Pelaksanaan 6 Januari 2008 1 – 20 Mac 2008 1 April 2008 2 April 2008 – 28 Feb 2009 31 Mei 2008 – 15 Nov 2008 2 April 2008 – 28 Feb 2009 1 – 28 Feb 2009 1 Mac 2009 20 Mac 2009 25 Mac 2009

www.themegallery.com

Company Logo

KATA-KATA HIKMAT KATA-KATA HIKMAT

SEPAKAT MEMBAWA BERKAT

BERAT SAMA DIPIKUL RINGAN SAMA DIJINJING

AGI IDUP AGI NGALABAN

www.themegallery.com

Company Logo

LOGO