Anda di halaman 1dari 16

SC ..

SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 1 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

CUPRINS Ca!i"#$%$ & &.& Pagina de garda &.1 Elaborare, verificare i aprobare procedur &.2 Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor &.3 Li !a de con!rol a %odificrilor &.4 Li !a de difi#are/re!ragere a procedur Ca!i"#$%$ 1 ( Scop Ca!i"#$%$ 2 ( )o%eniul de aplicare Ca!i"#$%$ 3 ( )ocu%en!e de referin!a Ca!i"#$%$ 4 ( )efini!ii i pre cur!ri 4.1 )efini"ii 4.2 Pre cur!ri Ca!i"#$%$ 5 ( Ele%en!e ale abordrii ba#a!e pe rpoce Ca!i"#$%$ 6 ( ,c"inuni i %e!ode 6.1 Planificare proce 6.2 Efec!uare proce 6.3 .erificare proce 6.4 /%bun!"ire con!inu perfor%an"e proce Ca!i"#$%$ ' ( Re pon abili!"i. Propeie!ar proce '.1 Propeie!ar proce '.2 Re pon abili!a!ea proprie!arului de proce '.3 Re pon abili!"i generale 6.4 Re pon abili!"i pecifice Ca!i"#$%$ ( ( Re ur e Ca!i"#$%$ ) : )ocu%en!e a ocia!e Ca!i"#$%$ 1& ( /nregi !rri. ,ne0e. )a!e de ieire

pag. 1/16

2/16 $/16 &/16 '/16 6/16 6/16 6/16 6/16 6/16 */16 +/16 -/16 -/16 -/16 1&/16 1&/16 1&/16 1&/16 1&/16 1&/16 1'/16 1'/16 16/16 16/16

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 2 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

&.1 E A2ORARE3 4ERI5ICARE 6I APRO2ARE PROCEDUR Edi"ia $ 4 dece%brie 233+5 Revi#ia 3 2 dece%brie 233+ &.1.1 E A2ORAT: R+7!.MI 6u%e ( )a!a ( dece%brie 233+ Se%n!ura ( 7777777777777777 &.1.2 4ERI5ICAT : RM 6u%e ( )a!a ( dece%brie 233+ Se%n!ura ( 7777777777777777 &.1.3 APRO2AT : DIRECTOR GENERA 6u%e ( )a!a ( 1' dece%brie 233+ Se%n!ura ( 777777777777777 &.1.4 A4I8E 6I APRO2RI E9TERNE : 6u%e ( 7777777777777777777 )a!a ( 777777777777777777 Se%n!ura ( 777777777777777 LS

&.1.5 DATA INTRRII :N 4IGOARE : A EDI;IEI 3 < RE4I8IE & : 15 d+,+-./i+ 2&&(

Cod for%ular( 12&.2.$/&.&.'236

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 3 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

&.2 ISTA DE CONTRO A EDI;II OR 6I RE4I8II OR N/. +di*i+ 1 2 Da"a +di*i+i 31.3-.233' 1'.31.233+ N/. /+0i1i+ 3 3 Da"a /+0i1ii$#/ 31.3-.233+ 1'.31.233+

D+7,/i+/+a +di*i+i / R+0i1i+i Edi!a! for%a ini"ial R++di"a/+ !+n"/% !%n+/+a d+ a,#/d ,% ,+/in*+$+ 7i7"+-%$%i d+ -anag+-+n" in"+g/a" R++di"a/+ !+n"/% !%n+/+a d+ a,#/d ,% ,+/in*+$+ 7i7"+-%$%i d+ -anag+-+n" in"+g/a" =i !/a,"i,i$+ ,%/+n"+ din #/gani1a*i+
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'232

1'.12.233+

1'.12.233+

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 4 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

&.3 ISTA DE CONTRO A MODI5ICRI OR


)a!a %odificrii 6r. %odificrii 6r. capi!ol 6r. paragraf 6r. pagin

)e crierea %odificrii

1'.31.233+

!oa!e

!oa!e

!oa!e

1'.12.233+

!oa!e

!oa!e

!oa!e

2 S2au aduga! cerin"ele !andardului SR E6 8S9 1&331(233' i SR 9:S,S 1+331(233+ pen!ru docu%en!area i i%ple%en!are unui S;8 2S2a %odifica! codul pen!ru includere in S;8. 2 S2au ac!uali#a! cerin"ele !andardului SR E6 8S9 -331(233+
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23$

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 5 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

&.4 ISTA DE DI5U8ARE/RETRAGERE A PROCEDURII 6r. e0. 6u%e, Prenu%e 1unc"ia, Co%par!i%en! )ifu#are
)a!a Se%n!ura

Re!ragere
)a!a Se%n!ura

Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'231

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5 1 SCOP

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 6 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

,cea ! procedur de crie %odul <n care SC ......SRL reali#ea# %anage%en!ul proce ului de con!rol al docu%en!elor i a igur a!ingerea obiec!ivelor 4 indica!orilor de perfor%an" !abili"i. 2 DOMENIU DE AP ICARE ,cea ! procedur e aplic !u!uror docu%en!elor confor% Li !ei docu%en!elor S;C i S;; <n vigoare, indiferen! de na!ura upor!ului 4 =>r!ie, upor! infor%a!ic 4 i de provenien" , precu% i !u!uror per oanelor care le u!ili#ea#. 3 DOCUMENTE DE RE5ERIN; 3.1 SR E6 8S9 -331 ( 233+ 2 Si !e%e de %anage%en! al cali!"ii . Cerin"e . 3.2 SR E6 8S9 -333 ( 23362 Si !e%e de %anage%en! al cali!"ii . Principii funda%en!ale i vocabular . 3.3 SR E6 8S9 1&331 ( 233' 2 Si !e%e de %anage%en! de %ediu . Cerin"e cu g=id de u!ili#are. 3.4 SR E6 8S9 1&33& ( 233' 2 Si !e%e de %anage%en! de %ediu. Linii direc!oare referi!oare principiile, i !e%ele i !e=nicile de aplicare. 3.5 SR 8S9 1&3'3 ( 1--- 2 ;anage%en! de %ediu. .ocabular. 3.6 SR 9:S,S 1+331 ( 233+ 2 Si !e%e de %anage%en! al n!"ii i ecuri!"ii ocupa"ionale. Cerin"e. 3.' 9:S,S 1+332 ( 233& 2 Si !e%e de %anage%en! al n!"ii i ecuri!"ii ocupa"ionale. Linii direc!oare pen!r i%ple%en!area 9:S,S 1+331 3.( ;anual de %anage%en! in!egra!, cod ( ;;8231. 3.) Procedur de i !e% in!egra!?Con!rolul <nregi !rrilor@cod ( PS8 4 &.2.&/&.'.&. 4 DE5INI;II 6I PRESCURTRI 4.1 D+>ini*ii 2 Pen!ru copurile pre#en!ei proceduri e aplic defini"iile din SR E6 8S9 -333 ( 23362 Si !e%e de %anage%en! al cali!"ii . Principii funda%en!ale i vocabular i din SR 8S9 1&3'3 ( 1--- 2 ;anage%en! de %ediu. .ocabular. SR 9:S,S 1+331 ( 233+ 2 Si !e%e de %anage%en! al n!"ii i ecuri!"ii ocupa"ionale. Cerin"e. 4.1.1 M#di>i,a/+ 4 orice corec!are, c=i%bare, adugare au eli%inare opera! <n docu%en!ele originale, dup aprobarea lor, <n principal <n vederea( 2 corec!rii unor erori au neconcordan"e, 2 in!roducerii unor ele%en!e care au fo ! o%i e au care 2au dovedi! a fi nece are, 2 eli%inrii unor ele%en!e care nu ianuarie un! nece are au valabile, 2 c=i%brii unor da!e, <n copul punerii de acord cu regle%en!rile <n vigoare. 4.1.2 R+0i1%i/+ 4 ac"iune de %odificare a docu%en!elor ca ur%are a( 2 %odificrilor / c=i%brilor <n !ruc!ura organi#a!oric i a prac!icilor curen!e din cadrul organi#a"iei, 2 %odificrilor / revi#iilor cerin"elor de regle%en!are A !andarde, nor%eB i a cerin"elor legale Alegi,=o!r>ri, nor%a!iveB aplicabile, <n copul punerii de acord a ace !ora cu cerin"ele <n vigoare.

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. ' din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

pro%p!i!udinea reg irii unui docu%en! reflec! eficaci!a!ea organi#rii . /n ace ! cop ( e "in opera!iv pe biroul de lucru nu%ai docu%en!e !ric! nece are ac!ivi!"ii curen!e5 - nu e depo#i!ea# docu%en!e dec>! <n in!eriorul dulapurilor 5 2 dup e0pirarea perioadei de u!ili#are curen! , docu%en!ele e ar=ivea#. 4.2 P/+7,%/"?/i SMI 2 Si !e%ul de %anage%en! in!egra! SMC 2 Si !e%ul de %anage%en! cali!a!e SMM 2 Si !e%ul de %anage%en! de %ediu SMSSO2 Si !e% de %anage%en! n!a!e i ecuri!a!e ocupa"ional RM 2 Repre#en!an!ul %anage%en!ului P-D-C-A 2 Planific2Efec!uea#2.erific2,c"ionea#. Acorec!iv, preven!iv, pen!ru <%bun!"ireB PSI 4 Procedur de i !e% in!egra! PC 4 Procedur cali!a!e PM 4 Procedur de %ediu PSSO2 Procedur o MMI 2 ;anual de %anage%en! in!egra! SPP 2 Serviciu de prevenire i pro!ec"ie SSO 2 Sn!a!e i ecuri!a!e ocupa"ional R+7!.MI 2 Re pon abil %anage%en! in!egra! 5 E EMENTE A E A2ORDRII 2A8ATE PE PROCES

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5 E$+-+n"
proce e din a%on!e

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. ( din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR D+>ini/+


8den!ificarea proce elor R; :r"ile proce elor Coa!e proce ele S;C i S;; Proprie!arii de proce e Li !a docu%en!elor S;C i S;; <n vigoare Li !a docu%en!elor de provenien" e0!ern Aregle%en!ri,legiB Li ! de difu#are/re!ragere docu%en! Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor Li !a de con!rol a %odificrilor 1or%a! pagin de gard 1or%a! de pagin 1or%a!elor ( Elaborare, verificare i aprobare docu%en! a@ Cendin"a de cre c!oare al docu%e%!elor i <nregi !rrilor g i!e Acu oca#ia audi!urilorB neconfor%e cu regulile docu%en!a!e <n proceduri.

Da"+ d+ in"/a/+: furni#or in!ern


docu%en!e proce e din aval clien! in!ern

Da"+ d+ i+=/+ :
<nregi !rri

Indi,a"#/i d+ !+/>#/-an*? R+7!#n7a.i$ / !/#!/i+"a/ !/#,+7

R;

M#d%$ d+ -?7%/a/+ a indi,a"#/%$%i d+ !+/>#/-an*? 8ndica!or ;od de calcul Re pon abil a

nu%r

R;

Sur e da!e de in!rare Rapor! de neconfor%i!a!e ac"iuni corec!ive / preven!ive

Periodici!a!e anual

Se de!er%in ponderea APB a neconfor%i!"ilor referi!oare la "inerea ub con!rol al docu%en!elor i <nregi !rrilor din !o!alul neconfor%i!"ilor depi !a!e <n perioada anali#a! referi!oare la proce ele i !e%ului de %anage%en! in!egra!. P D nr.total neconformitati referitoare la SMI 0 133 E 6 AC;IUNI 6I METODE Pen!ru a!ingerea copului acea !ei proceduri docu%en!a!e e de foar ac!ivi!"ile de cri e <n con!inuare . ,ce !e ac!ivi!"i un! !ruc!ura!e confor% %e!odologiei P 4 ) 4 C 4 , , Planific 4 Efec!uea# 4 .erific 4 ,c"ionea# APlan 4 )o 4 C=ecF 4 ,c!B .
8n!rri 1urni#or )ocu%en!e / da!e Ade la cineB AceB ,c!ivi!"i
Re pon abili

nr. nec. documente, nregistrri

Clien! AcuiB

8eiri /nregi !rri AceB

6.1 P$ani>i,a/+ !/#,+7

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. ) din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR
1B S!abilirea (

obiec!ivelor, indica!orilor de reali#a!,


)irec!or general

Poli!ica / obiec!ive Principii

!ra!egiei A%e!ode pen!ru a!ingerea obiec!ivelorB, indica!ori de % ura! re pon abili!"ilor i re ur elor.

R;

Re p. ac!ivi!"i

8ndica!ori de perfor%an" Pai

R;

8ndica!ori de perfor%an" Pai Procedura Con!rolul docu%en!elor :ar!a proce elor S;8 Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare )ocu%en!ele S;8

2B Elaborare procedur.

R;
Re pon abili ac!ivi!"i

Re p ac!ivi!"i Re p. ac!ivi!"i Re p. ac!ivi!"i G!ili#a!ori

Procedura Con!rolul docu%en!elor P. in !ruire


Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor Li ! de difu#are

R;

$B 8n !ruire per onal

6.2 E>+,"%a/+ !/#,+7


R; R;
1B S!abilire nece ar docu%en!e S;8 2B Elaborare, docu%en!are, codificare, anali# AreBaprobare, revi#uire docu%en!e $B , igurare, di ponibili!a!e docu%en!e / fiiere infor%a!ice &B G!ili#are docu%en!e Aco%ple!are for%ulareB

R;
Re pon abili ac!ivi!"i Re pon abili ac!ivi!"i G!ili#a!ori docu%en!e

R; R;

G!ili#a!ori

P. in !ruire per onal Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare

R;

Li ! de con!rol a
Re p. ac!ivi!"i

Propuneri %odificare

'B ;odificare docu%en!e 4 iden!ificare !adiului revi#iei

R;

Re p. ac!ivi!"i

%odificrilor Li ! de con!rol a edi"iilor i revi#iilor P. in !ruire


Li !a regle%en!rilor legale i referin"elor aplicabile <n vigoare

,u!ori!"i

Legi, regle%en!ri Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare

6B )ifu#are con!rola! docu%en!e e0!erne *B Prevenire u!ili#are nein!en"iona! a docu%en!elor peri%a!e

R;
Re pon abili ac!ivi!"i

Re p. ac!ivi!"i G!ili#a!ori

R;

;arca! cu ?peri%a!@

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 1& din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

6.2.1 E$a.#/a/+a d#,%-+n"+$#/ SMI 6.2.1.1 Ad-ini7"/a/+a d#,%-+n"+$#/ d+ 7i7"+- in"+ga/" 4 R; e !e re pon abil pen!ru ad%ini !rara docu%en!gel.or de i !e% in!egra! i pen!ru( a@ P/#,+7%$ d+ +$a.#/a/+-/+da,"a/+ care include ur%!orii pai( 2 deci#ia )irec!orului general privind docu%en!area i i%ple%en!area S;8, 2 alocarea re pon abili!"ii pen!ru a igurarea elaborrii docu%en!elor de i !e% in!egar!, 2 iden!ificarea poli!icilor, obiec!ivelor, procedurilor i prac!icilor e0i !en!e aplicabile S;8, 2 !abilirea e0cluderilor fa" de !andardul de referin", a !ruc!urii i for%ei de redac!are a docu%en!elor S;8, 2 avi#area proiec!ului de docu%en!elor S;8. Redac!area docu%en!elor S;8 e !e a igura! pe foi de =>r!ie for%a! ,&5 con"inu!ul e !e !ruc!ura! pe capi!ole, ubcapi!ole, paragrafe i ur%re!e core ponden"a cu !ruc!ura !andardelor de referin"5 redac!area !e0!ului re pec! regulile !andard <n do%eniu i e !e pu de acord cu %odul de punere <n pagin a !andardului de referin". .@ P/#,+7%$ d+ a!/#.a/+3 +-i"+/+3 ,#n"/#$ care e de foar <n ac!ivi!"ile de cri e %ai Ho ( 2 anc=e! la u!ili#a!orii prev#u"i 2 Re pon abilii de ac!ivi!"i 2 culegerea i valorificarea co%en!ariilor ace !ora, 2 anali#a i aprobarea ini"ial i la c=i%barea edi"iei de c!re )irec!orul general privind clari!a!ea, e0ac!i!a!ea, co%ple!i!ivi!a!ea i fideli!a!ea de crierii, 2 difu#area con!rola! pe ba# de li ! de difu#are, e a igur acce ul !u!uror u!ili#a!orilor prev#u"i, e difu#ea# copii "inu!e ub con!rol, upu e procedurii de ac!uali#are i copii pre infor%are, valabile nu%ai la da!a difu#rii, na!ura copiei e !e indica! pe pagina de !i!lu, 2 %odificarea docu%en!elor S;8 poa!e fi de!er%ina! de c=i%bri e%nifica!ive <n !ruc!ura organi#a!oric, poli!ic, procedee de lucru, de re#ul!a!ele ale audi!urilor, de %odificri ale !andardelor de referin" au de propuneri ale u!ili#a!orilor5 aplicarea unei %odificri ur%ea# aceiai pai ca i pen!ru docu%en!ul originar, con"inu!ul %odifica! e indic prin!r2o linie ver!ical <n par!ea dreap! a !e0!ului <n cau#, 2 con!rolul edi"iei i al %odificrilor e reali#ea# prin li !a de eviden" a revi#iilor / edi"iilor. ,@ D+>ini/+a /+7!#n7a.i$i"?*i$#/ Co"i angaHa"ii organi#a"iei au obliga"ia de a cunoa!e i aplica prevederile docu%en!elor S;8 G!ili#a!orii au obliga"ia de a e a igura c folo e c edi"iile i revi#iile <n vigoare ale docu%en!elor S;8 d@ ;in+/+a 7%. ,#n"/#$ a ,#!ii$#/ ,#n"/#$a"+ =i n+,#n"/#$a"+ Coa!e docu%ene!ele S;8 difu#a!e pen!ru u!ili#are i pen!ru care e !e prev#u! con!rolul %odificrilor un! copii con!rola!e . Coa!e docu%ene!ele S;8 difu#a!e pen!ru infor%are valabile nu%ai la da!a difu#rii i pen!ru care nu e !e prev#u! con!rolul %odificrilor un! copii necon!rola!e . 6.2.1.2 P/#,+d%/i Procedurile de i !e% in!egra! APS8B, procedurile cali!a!e APCB i proceduri de %ediu AP;B cuprind u#ual ( 2 Pagina de gard, cod ( 12&.2.$/&.&.'23& 2 Pagina cu e%n!uri pen!ru elaborare, verificare i aprobare procedur, cod ( 12&.2.$/&.&.'236 2 Pagina de for%a! procedur, cod ( 12&.2.$/&.&.'23' Edi*ia R+0i1ia & & 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Da"a : Da"a : d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 11 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

Procedura cuprinde ur%!oarele capi!ole ( CGPR86S Cap.3 86CR9)GCERE ( 3.3 Pagina de gard 3.1 Elaborare, verificare i aprobare procedur 3.2 Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor 3.$ Li !a de con!rol a %odificrilor 3.& Li !a de difu#are / re!rage a procedurii Cap.1 SC9P Cap 2 )9;E68G )E ,PL8C,RE Cap $ )9CG;E6CE )E RE1ER86IJ Cap.& )E1868I88 K8 PRESCGRCJR8 Cap.' ELE;E6CE ,LE ,L9R)JR88 L,M,CE PE PR9CES Cap.6 ,CI8G68 K8 ;EC9)E Cap.* RESP96S,L8L8CJI8. PR9PR8EC,R PR9CES Cap.+ RESGRSE Cap.- )9CG;E6CE ,S9C8,CE Cap. 13 /6REN8SCRJR8. ,6EOE. ),CE )E 8EK8RE N#"? : Procedurile cali!a!e, %ediu po! fi i ub for%a diag/a-+$#/ d+ !/#,+7. 6.2.1.3 C#di>i,a/+a d#,%-+n"+$#/ SMI a@ Id+n"i>i,a/+a !/#,+d%/i$#/ e face prin "i"$% =i ,#d. Ci!lul re#ul! din cerin"a !andardului de referin" ( SR E6 8S9 -331(233+, SR E6 8S9 1&331(233' au SR 9:S,S 1+331( 233+ Codul alfanu%eric cuprinde ( un grup de li!ere a !fel ( 2 PS8 4 procedur de i !e% in!egra!Aproceduri co%une ceru!e de !andardele de referin"B 2 PC 4 procedur cali!a!e Aprocedurile care docu%en!ea# proce ele / ac!ivi!"ile ce e de foar <n cadrul organi#a"ieiB 2 P;4 procedur de %ediu Aprocedurile care docu%en!ea# ac!ivi!"ile pecifice %ediului ce e de foar <n cadrul organi#a"ieiB 2 PSS94 procedur de o Aprocedurile care docu%en!ea# ac!ivi!"ile pecifice o ce e de foar <n cadrul organi#a"ieiB un grup de cifre care a igur !ra abili!a!ea cu cerin"a !andardelor de referin" la care e refer procedura. EA+-!$%: PS82&.2.$/&.&.' cod aferen! procedurii de i !e% in!egra! Con!rolul docu%en!elor &.2.$/ &.&.' Cerin"a din !andardul de referin" ( SR E6 8S9 1&331(233' Cerin"a din !andardul de referin" ( SR E6 8S9 -331(233+ PC2+.2.$ cod aferen! proceduri cali!a!e, ;oni!ori#area i % urarea proce elor, cerin"a +.2.$ din !andardul de referin" ( SR E6 8S9 -331(233+. P;2&.$.1 cod aferen! procedurii de %ediu, , pec!e de %ediu, cerin"a &.$.1 din !andardul de referin"( SR E6 8S9 1&331(233'. Edi*ia & 1 2 3 4 5 Da"a : d+,+-./i+ 2&&( R+0i1ia & 1 2 3 4 5 Da"a : d+,+-./i+ 2&&(
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 12 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

PSS92&.$.1 cod aferen! procedurii de o, 8den!ificare pericol, evaluare ri c i !abilire con!roale, cerin"a &.$.1 din !andardul de referin"( SR 9:S,S 1+331( 233+. .@ Id+n"i>i,a/+a >#/-%$a/+$#/ e face prin d+n%-i/+ =i ,#d. Codul alfanu%eric cuprinde( unul din ur%!oarele grupuri de li!ere ( - 1 4 for%ular a ocia! unei proceduri de S;8 - 1C 4 for%ular a ocia! unei proceduri / cerin"e ale i !e%ului de %anage%en! al cali!"ii AS;CB 4 SR E6 8S9 -331 ( 233+ - 1; 4 for%ular a ocia! unei proceduri de / cerin"e ale i !e%ului de %anage%en! de %ediu AS;;B 4 SR E6 8S9 1&331 (233' - 1SS9 4 for%ular a ocia! unei proceduri de / cerin"e ale i !e%ului de %anage%en! de o AS;SS9B 4 SR 9:S,S 1+331( 233+ un grup de cifre for%a! din ( 2 codul nu%eric al procedurii la care e !e a ocia! i 2 nu%rul de ordine Afor%a! din dou cifreB al for%ularului <n cadrul procedurii / cerin"ei din !andardul de referin". EA+-!$%: 12&.2.$/&.&.'231 6u%r de ordine al for%ularului <n cadrul procedurii Codul nu%eric al procedurii Acerin"a &.2.$/&.&.' din !adnadrul de referin"B 1or%ular a ocia! procedurii de i !e% in!egra! PS82&.2.$/&.&.' 6.2.2 Id+n"i>i,a/+a d#,%-+n"+$#/ SMI Coa!e docu%en!ele e%i e de organi#a"ie un! iden!ifica!e prin ( 2 denu%ire docu%en!, 2 cod de iden!ificare, 2 edi"ia i revi#ia, 2 da!a e%i!erii, 2 e%n!ura e%i!en!ului. 6.2.3 M#di>i,a/+a3 /+0i1%i/+a =i /++di"a/+a d#,%-+n"+$#/ SMI 6.2.3.1 D+"+/-ina/+a n+,+7i"?*i$#/ -#di>i,?/i$#/ / /+0i1ii$#/ =i/7a% +$a.#/?/ii d+ n#i d#,%-+n"+ SMI a@ 6ece i!a!ea %odificrilor / revi#iilor i/ au elaborrii de noi docu%en!e S;8 poa!e apar <n ur%a( 2 revi#uirii poli!icii i obiec!ivelor declara!e / !abili!e de )irec!orul general, 2 cerin"elor / olici!rilor clien!ului e0!ern, 2 cerin"elor / olici!rilor angaHa"ilor, 2 c=i%brilor / %odificrilor / adop!!ii de noi cerin"e legale i de regle%en!are aplicabile, 2 %odificrilor <n !ruc!ura organi#a!oric, 2 audi!urilor in!erne 5 2 anali#elor efec!ua!e de %anage%en! 5 2 anali#ei cau#elor neconfor%i!"ilor referi!oare la produ , proce i la S;8, 2 ac"iunilor corec!ive i preven!ive. .@ Coa!e propunerile i ac"iunile di pu e <n docu%en!ele / <nregi !rrile pecifice ur elor pre#en!a!e la pc!.aB referi!oare la nece i!a!ea %odificrilor / revi#iilor i/ au elaborrii de noi docu%en!e S;8 un! colec!a!e de R; i upu e anali#ei. Edi*ia & 1 2 3 4 5 Da"a : d+,+-./i+ 2&&( R+0i1ia & 1 2 3 4 5 Da"a : d+,+-./i+ 2&&(
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 13 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

6.2.3.2 Ana$i1a =i a!/#.a/+a !/#!%n+/i$#/ /+>+/i"#a/+ $a -#di>i,a/+a / /+0i1%i/+a =i/7a% +$a.#/a/+a d+ n#i d#,%-+n"+ SMI a@ La efec!uarea / operarea %odificrilor / revi#iilor e aplic acelai proce de anali# i aprobare u!ili#a! la elaborarea docu%en!elor ini"iale. .@ 9por!uni!a!ea %odificrii / revi#iei i/ au elaborrii de noi docu%en!e S;8 e !e anali#a! la !er%enele !abili!e <n docu%en!ele / <nregi !rrile pecifica!e la pc!.6.2.$.1 aB i e !e a igura! de R;. ,@ Con"inu!ul %odificrilor / revi#iilor e !e upu aprobrii func"iei care a aproba! docu%en!ul ini"ial. d@ Re pon abili!"ile, !er%enele i re ur ele nece are pen!ru efec!uarea %odificrilor / revi#iilor i elaborarea de noi docu%en!e S;8 un! cuprin e, de R;, <n ?Progra%ul privind planificarea S;8@, cod( 12 '.&.2231, progra% aproba! de )irec!orul general. 6.2.3.3 In"/#d%,+/+a -#di>i,?/i$#/ a@ ;odificrile aproba!e un! opera!e/ in!rodu e <n !e0!ul docu%en!ului S;8, de c!re R; i eviden"ia!e/ iden!ifica!e <n ?Li !a de con!rol a %odificrilor@, cod ( 12&.2.$/&.&.'23$. .@ ;odificarea <n cuprin ul docu%en!ului orginal e !e iden!ifica! prin bararea cuv>n!ului / !e0!ului <nlocui! i crierea dea upra lui a cuv>n!ului care <l <nlocuie!e, iar <n drep!ul r>ndului / !e0!ului unde 2a fcu! %odificarea e crie ?%1@2 %odificarea nr.1, .a.%.d.,ce ! %od de operare a %odificrilor a igur !ra abili!a!ea la docu%en!ul ini"ial. ,@ Pen!ru docu%en!ele <n copie / de lucru, %odificrile <n cuprin ul docu%en!ului un! a igurare prin redac!area unei noi pagini a docu%en!ului care con"ine %odificrile aproba!e i <nlocuirea / re!ragerea celui %odifica! <n ba#a ?Li ! de difu#are / re!ragere docu%en!e@, cod ( 12&.2.$/&.&.'231. 6.2.3.4 E>+,"%a/+a /+0i1ii$#/ =i /++di"a/+a d#,%-+n"+$#/ a@ Efec!uarea revi#iilor / reedi!area docu%en!elor S;8 e !e a igura! de R; i un! eviden"ia!e/ iden!ifica!e <n ?Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor@, cod ( 12&.2.$/&.&.'232. .@ Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor docu%en!ului cuprinde ( 2 nu%rul edi"iei, 2 da!a edi"iei, 2 nu%rul revi#iei, 2 da!a revi#iei, 2 de crierea edi"iei / revi#iei. ,@ La revi#uirea / reedi!area docu%en!elor S;8 e !e aplica! acelai proce de anali# i aprobare u!ili#a! la elaborarea docu%en!elor ini"iale. 6.2.4 C#n"/#$%$ +di*i$#/3 /+0i1ii$#/ =i a -#di>i,?/i$#/ a@ R; are re pon abili!a!ea pen!ru con!rolul edi"ilor, revi#iilor i al %odificrilor docu%en!elor S;8 <n copul de a e a igura c e !e aproba! con"inu!ul docu%en!elor de c!re per onal au!ori#a! i c aprobarea e !e uor de iden!ifica!. .@ R; a igur ac!uali#area per%anen! a Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare, cod(14 &.2.1/&.&.&231 pe care o ac!uali#ea# per%anen! cu docu%en!ele noi elabora!e, reedi!a!e i revi#ui!e. ,@ R; a igur difu#area la locurile de u!ili#are a edi"iilor i revi#iilor docu%en!elor S;8 <n vigoare. d@ Coa!e docu%en!ele S;8 difu#a!e pen!ru u!ili#are i pen!ru care e !e prev#u! con!rolul %odificrilor i revi#iilor un! ,#!ii ,#n"/#$a"+. +@ Coa!e docu%en!ele S;8 difu#a!e pen!ru infor%are valabile nu%ai la da!a difu#rii i pen!ru care nu e !e prev#u! con!rolul %odificrilor i revi#iilor un! ,#!ii n+,#n"/#$a"+. Edi*ia R+0i1ia & & 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Da"a : Da"a : d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(
Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 14 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

>@ Carac!erul de copie con!rola! au necon!rola! a docu%en!ului S;8 difu#a! e !e pecifica! prin <n crierea <n pagina de gard ?difu#are con!rola! / necon!rola! ?, nr.e0e%plarului, precu% i <n li !a de difu#are a docu%en!ului. 6.2.5 C#n"/#$%$ d#,%-+n"+$#/ Bn >#/-a" +$+,"/#ni, Sun! lua!e % uri an!iviru , de alvare periodic pe C), de acce au!ori#a! A Pread onlQ@ , paroleB, e!c. /n principiu , e lucrea# ucce iv <n direc!oarele de !adiu proiec!a!, ac!ual, peri%a! 2 prin %u!area fiecarui !ip de docu%en!, pe ciclul de via" . Con!rolul progra%elor / of!Rare e efec!uea# de fir%ele furni#oare. 6.2.6 C#n"/#$%$ d#,%-+n"+$#/ d+ !/#0+ni+n*? +A"+/n? 8den!ificarea docu%en!elor de provenien" e0!ern e !e reali#a! prin p !rarea iden!ificrii ini"iale. )ifu#are docu%en!elor de provenien" e0!ern e face ca la docu%en!ele in!erne i e !e a igura! de re pon abilul cu "inerea ub con!rol a docu%en!elor de provenien" e0!ern Adepar!a%en!ul !e=nic au Huri !ul fir%eiB. )epar!a%en!ul !e=nic a igur "inerea ub con!rol Aiden!ificarea, difu#area, u!ili#area docu%en!elor <n vigoare i re!ragerea celor peri%a!e i/ au neli#ibile au la !er%inarea lucrrilor din locurile de difu#areB a docu%en!elor de provenien" e0!ern referi!oare la nor%a!ive !e=nice, !andarde, docu%en!a"ie !e=nic i aferen! lici!a"iilorB5 folo ind <n ace ! cop ( 2 progra% cu legi la"ia <n vigoare, 2 ca!alogul !andardelor ro%>ne <n vigoare, 2 bule!ul con !ruc"iilor, 2 nor%a!ive pecifice <n vigoare R; /Huri !ul fir%ei a igur "inerea ub con!rol a cerin"elor legale Alegi, =o!r>ri de guvern, ordonan"e, ordine ale %ini!rilorB. 6.2.' An%$a/+a d#,%-+n"+$#/ i+=i"+ din %1 )ocu%en!ele peri%a!e e re!rag pro%! de c!re di !ribui!or de la u!ili#a!ori. Copiile e di !rug iar e0e%plarul nece ar pen!ru ar=ivare e %arc=ea# pen!ru a e preveni u!ili#area ul!erioar Ae0. )9CG;E6C PE6CRG 8619R;,REB . 6.3 4+/i>i,a/+ !/#,+7
8n!rri 1urni#or )ocu%en!e / da!e Ade la cineB AceB 8eiri /nregi !rri AceB 1i de %oni!ori#are proce 1i de %oni!ori#are proce

,c!ivi!"i 1B ;oni!ori#area i % urarea proce ului fa" de poli!ica referi!oare la cali!a!e/ %edeiu i indica!orul de perfor%an" 2B 8n!erpre!area re#ul!a!elor i rapor!area lor

Re pon abili

Clien! AcuiB

R;

Rapor! audi!

R;

R;

R;

1i de %oni!ori#are proce

R;

)irec!or general

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 15 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

6.4 :-.%n?"?*i/+ ,#n"in%? !+/>#/-an*+ !/#,+7


8n!rri 1urni#or )ocu%en!e / da!e Ade la cineB AceB 1i de R; %oni!ori#are proce ,c!ivi!"i 1B /%bun!"ire eficaci!a!e proce 8eiri /nregi !rri AceB Progra% <%bun!"ire S;8

Re pon abili

Clien! AcuiB
Re pon abili ac!ivi!"i

R;

' RESPONSA2I IT;I. PROPRIETAR DE PROCES '.1 Proprie!arul proce ului de "inere ub con!rol a docu%en!elor a fo ! nu%i! prin deci#ie R;. '.2 P/#!/i+"a/%$ !/#,+7%$%i e !e re pon abil pen!ru ( 2 con"inu!ul ace !ei proceduri docu%en!a!e5 - a e a igura c acea !a e !e re pec!a! i a igur a!ingerea indica!orilor de perfor%an" !abili"i 5 2 iden!ificarea i %anage%en!ul in!erfe"elor, re ur elor5 2 %oni!ori#area , % urarea i anali#a proce ului i a re#ul!a!elor ace !uia fa" de poli!ic, indica!ori de perfor%an"5 2 rapor!area re#ul!a!elor anali#ei 5 2 <nreprinderea de ac"iuni vi#>nd <%bun!"irea con!inu a perfor%an"ei proce ului. '.3 R+7!#n7a.i$i"?*i g+n+/a$+ 2 re pon abilii de ac!ivi!"i <ndepline c a!ribu"iile proprie!arului de proce pen!ru do%eniul coordona!5 2 fiecare re pon abil ac!ivi!a!e r punde pen!ru re pec!area prevederilor din docu%en!ele S;8 aplicabile po !ului . ,ce !e re pon abili!"i, con !i!uie arcini de erviciu obliga!orii i un! docu%en!a!e <n fiele de po !. '.4 R+7!#n7a.i$i"?*i 7!+,i>i,+ ace !ui proce un! de!alia!e <n capi!olul 6 ?,c"iuni i %e!ode@.

1unc"ie )irec!or )ocu%en! general )eclara"ia de poli!ic i obiec!ivele referi!oare la ,prob cali!a!e / %ediu ;anual cali!a!e / %ediu ,prob Proceduri / in !ruc"iuni ,prob ( RESURSE - un! iden!ifica!e de proprie!arul proce ului - aproba!e de )irec!orulul general Edi*ia & 1 2 3 4 R+0i1ia & 1 2 3 4

Ta.+$ 1 COMPETEN;E Proprie!ari de proce e / R; Re pon abili ac!ivi!"i Elaborea# ,vi#ea# .erific , igur i%ple%en!area , igur i%ple%en!area Elaborea#

G!ili#a!ori ,plic ,plic ,plic

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'

SC .. SRL
4.2.3/4.4.5

PROCEDUR DE SISTEM INTEGRAT

COD : PSI - 4.2.3/4.4.5 Pag. 16 din 16

CONTRO U DOCUMENTE OR

2 e refer la !i%p, co%pe!en"e i re ur e financiare aloca!e derulrii procedurii i i%ple%en!rii ac"iunilor !abili!e. ) DOCUMENTE ASOCIATE 1& :NREGISTRRI . ANE9E . DATE DE IE6IRE Re#ul!a!ele aplicrii ace !ei proceduri un! docu%en!a!e <n for%ularele pen!ru <nregi !rri pecifice de cri e <n !abelul ur%!or. 6r. ane0
1 2 $ & ' 6 *

1or%ular )enu%ire
Li ! de difu#are/re!ragere docu%en! Li !a de con!rol a edi"iilor i revi#iilor Li !a de con!rol a %odificrilor Elaborare, verificare i aprobare docu%en! Li !a docu%en!elor S;8 <n vigoare Li !a regle%en!rilor legale i referin"elor nor%a!ive aplicabile <n vigoare Li !a cerin"elor legale i al!e cerin"e referi!oare la a pec!ele de %ediu pecifice organia"iei

Cod
12&.2.$/&.&.'231 12&.2.$/&.&.'232 12&.2.$/&.&.'23$ 12&.2.$/&.&.'236 12&.2.1/&.&.&231 1C2&.2.1232 1;2&.$.2231

Colec!a! la
R; G!ili#a!or R; G!ili#a!or R; G!ili#a!or R; G!ili#a!or R; R; R;

)ura!a de p !rare AaniB


pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor pe perioada de valabili!a!e a docu%en!ului pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor pe perioada de valabili!a!e a docu%en!elor

Edi*ia R+0i1ia

& &

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Da"a : Da"a :

d+,+-./i+ 2&&( d+,+-./i+ 2&&(


Cod for%ular ( 12&.2.$/&.&.'23'