Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Tahun Masa Tema Tajuk Bil murid : 1 Ogos 2011 : Lima Anggerik : 8.45 pagi - 9.45 pagi : Keselamatan Jalan Raya : Sehari Bersama Program `Street Smart : 30 orang

(i)

Fokus Utama: 7.1. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Fokus Sampingan: Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Objektif: Pada akhir pelajaran murid dapat:

6.1.

(i)

1. 2. 3.

Mentafsir sekurang-kurangnya enam gambar atau papan tanda untuk menyatakan maksud sebenar. Membaca dan menulis sekurang-kurangnya lima maksud gambar atau papan tanda yang ditunjukkan. Mengembangkan sekurang-kurangnya satu idea perenggan dengan menggunakan kata dan ayat yang betul. 4. Menulis maklumat yang didengar kepada genre naratif.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran menulis Kemahiran membaca Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur.

Sistem Bahasa: Tatabahasa : Ayat tunggal Kosa kata : isyarat, jejantas, selekoh, lencongan, had laju, lintasan, kanan dan kiri Pengisian Kurikulum: Ilmu - Pendidikan Kesihatan, Pend. Sivik dan Kewarganegaraan Nilai Murni - berhati-hati, sabar Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir membanding dan membeza, mentafsir Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran Konstruktivisme Bahan Bantu Mengajar: Rujukan URL: (slaid/ power point), LCD, komputer, lembaran kerja, petikan Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui dan pernah melihat papan tanda peraturan di jalan raya. Murid pernah melihat sendiri atau menonton pada kaca televisyen serta membaca berita tentang insiden kemalangan jalan raya.

1. 2. 3. 4.

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

- Penayangan video kemalangan jalan Verbal Linguistik raya Rujukan URL: - Guru bersoal jawab dengan murid http:\\www.sparkvideos. tentang com/badaccident.shtml tayangan tersebut

Langkah 1 (10 minit)

- Guru mempamerkan gambar-gambar tanda keselamatan jalan raya. - Murid menyatakan maksud tanda keselamatan jalan raya yang diketahui.

ICT Konstruktivisme Intrapersonal Verbal Linguistik

- Guru menerangkan maksud tanda-tanda Rujukan URL: keselamatan jalan raya yang betul. http:\\www.boondoggles. com/product.asp Langkah 2 (15 minit) - Murid membaca teks berkaitan aspek keselamatan jalan raya. - Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan maklumat yang terdapat dalam teks sama ada yang tersurat atau tersirat - Murid menerangkan dapatan mereka dan menyatakan akibat kecuaian yang dilakukan Petikan tentang keselamatan jalan raya dan sikap berhemah ketika berada di jalan raya. Rujukan URL: http:\\www.members. tripod.com./azmizam/ gambar02.html

Langkah 3 (15 minit)

Permainan Isyarat Jalan Raya ICT - Guru meminta murid menjalankan Interpersonal aktiviti Verbal Linguistik menggunakan program Powerpoint - Murid menjawab soalan yang terdapat dalam perisian program yang disediakan. Kumpulan A Kumpulan B Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Isi Pelajaran

Langkah 4 (10 minit)

Latihan bergambar - Murid menulis pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar situasi di jalan raya. - Guru meminta 3 orang murid melakonkan aksi melintas jalan dan cara pemanduan yang tidak berhemah. -Guru menjalankan aktiviti pengukuhan menggunakan simulasi video. - Murid diminta meminta membina ayatayat berdasarkan simulasi video tersebut dan wakil kumpulan membentangkan dapatan di

Lembaran Kerja Rujukan URL : http:\\www.learnerdrivers.net/ information/tjunctions .htm

Kertas sebak

hadapan kelas.

Penutup (5 minit)

- Guru menegaskan kepentingan memahami Verbal Linguistik tanda-tanda keselamatan jalan raya bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya.

Anda mungkin juga menyukai