Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU KSSR PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 2 STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.1 Mengamalkan peraturan di sekolah 1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah 1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah 1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah 1.2 Mematuhi arahan lisan di sekolah 1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di sekolah 1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di sekolah 1.3 Mematuhi arahan bukan lisan di sekolah

MINGGU TEMA / UNIT 1. Disiplin Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mematuhi peraturan di bilik masakan 1.1.2 Mematuhi peraturan di ruang rekreasi 1.1.2 Mematuhi peraturan di ruang rekreasi 1.1.3 Mematuhi peraturan di bilik pengurusan diri 1.1.3 Mematuhi peraturan di bilik pengurusan diri 1.1.4 Mematuhi peraturan di padang sekolah 1.1.4 Mematuhi peraturan di padang sekolah 1.2.1 Mematuhi arahan lisan di bilik masakan 1.2.2 Mematuhi arahan lisan di ruang rekreasi 1.2.3 Mematuhi arahan lisan di bilik pengurusan diri 1.2.4 Mematuhi arahan lisan di padang sekolah 1.3.1 Mematuhi arahan bukan lisan di bilik air/ tandas 1.3.2 Mematuhi arahan bukan lisan di bilik masakan 1.3.3 Mematuhi arahan bukan lisan di ruang rekreasi

CATATAN

15 16 17

1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri 1. Disiplin Diri

18

1. Disiplin Diri

19

1. Disiplin Diri

20

1. Disiplin Diri

21

1. Disiplin Diri

1.3 Mematuhi arahan bukan lisan 1.3.4 Mematuhi arahan bukan lisan di sekolah di bilik pengurusan diri 1.3 Mematuhi arahan bukan lisan 1.3.5 Mematuhi arahan bukan lisan di sekolah di padang sekolah 1.4 Penampilan diri dan 1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti pembelajaran dan pengajaran 1.4 Penampilan diri dan 1.4.1 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti pembelajaran dan pengajaran 1.4 Penampilan diri dan 1.4.2 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti kokurikulum 1.4 Penampilan diri dan 1.4.2 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah kesesuaian berpakaian semasa melakukan aktiviti kokurikulum 1.4 Penampilan diri dan 1.4.3 Penampilan diri dan kesesuaian berpakaian di sekolah kesesuaian berpakaian berdasarkan situasi

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 22


2. Kemahiran Sosial 2.1 Melakukan interaksi sosial 2.1.1 Mengenal ahli keluarga asas i. ibu ii. bapa iii. abang iv. adik 2.2.1 Mengenal batasan antara ahli keluarga asas i. jantina

23

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal batasan hubungan

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal batasan hubungan

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal batasan hubungan

3. Keselamatan Diri

3.1 Menyatakan perlakuan mencederakan 3.2 Menyatakan perlakuan tidak mencederakan 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila dalam keluarga 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila dalam keluarga 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila dalam keluarga 4.2 Mengamalkan adab sopan semasa berinteraksi 4.2 Mengamalkan adab sopan semasa berinteraksi 4.3 Mengamalkan bertatasusila 4.3 Mengamalkan bertatasusila tingkah

3. Keselamatan Diri

4. Adab / Tatasusila

4. Adab / Tatasusila

2.2.1 Mengenal batasan antara ahli keluarga asas ii. berpakaian 2.2.1 Mengenal batasan antara ahli keluarga asas iii. pergaulan 3.1.1 Menghindari perlakuan yang boleh mencederakan ahli keluarga 3.2.1 Mengamalkan perlakuan yang tidak mencederakan ahli keluarga 4.1.1 Menyebut gelaran mengikut panggilan yang sesuai dalam keluarga 4.1.2 Menyebut panggilan atau pangkat dalam keluarga 4.1.3 Menyebut ucapan bertatasusila semasa berinteraksi dalam keluarga 4.2.1 Mendengar dan memahami arahan daripada ahli keluarga 4.2.2 Bertindak dan melakukan arahan daripada ahli keluarga

4. Adab / Tatasusila

4. Adab / Tatasusila

4. Adab / Tatasusila

4. Adab / Tatasusila 4. Adab / Tatasusila

5. Pengurusan Emosi

laku 4.3.1 Memberi ucapan penghargaan secara lisan tingkah laku 4.3.2 Memberi ucapan penghargaan secara bukan lisan 5.1 Mengenal emosi asas ahli 5.1.1 Mengenal emosi gembira ahli keluarga keluarga 5.1.2 Mengenal emosi sedih ahli

keluarga

36 37

5. Pengurusan Emosi

5.1 Mengenal emosi asas ahli keluarga 5.2 Mengesan emosi asas punca

5.1.3 Mengenal emosi marah ahli keluarga

5. Pengurusan Emosi

38 39

5. Pengurusan Emosi

kepada 5.2.1 Menunjukkan tindak balas emosi berdasarkan situasi keluarga i. kematian ii. sambutan hari lahir 5.3 Menyatakan pengalaman 5.3.1 Menunjukkan tindak balas situasi dan emosi asas emosi berdasarkan sambutan dan upacara keluarga

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 40 41 42


5. Pengurusan Emosi 5.4 Pengurusan dan pengawalan emosi asas 5.4 Pengurusan dan pengawalan emosi asas 5.4 Pengurusan dan pengawalan emosi asas 5.4.1 Mengekalkan emosi positif

5. Pengurusan Emosi

5.4.2 Mengamalkan tingkah laku yang positif 5.4.3 Mengamalkan komunikasi yang baik

5. Pengurusan Emosi

Telah disediakan oleh; ------------------------------(SITI JAMILAH AMINUDDIN) PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SK BANDAR BARU KUALA SELANGOR