Anda di halaman 1dari 2

REKOD PENGAJARAN/PEMBELAJARAN/HARIAN MATA PELAJARAN TINGKATAN MASA TAJUK OBJEKTIF : : : : : BAHASA MELAYU 1 FATAN 8.50-9.

30 TARIKH HARI : : 2 NOVEMBER 2013 SELASA

Ringkasan Pemahaman
Pada akhir pelajaran pelajar-pelajar akan dapat: 1. 2. menyenaraikan 7 maklumat penting menghasilkan ringkasan karangan

FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN AKTIVITI

: : :

12.0 (Menghasilkan Penulisan) 12.2 (Merangka Penulisan) 8.4 (Mengolah) 1. Pelajar menyenaraikan tujuh 2. Pelajar merangka karangan. 3. Pelajar menulis karangan yang lengkap dan menarik. a) Tatabahasa : Kata Ganti Nama b) Kosa Kata : Pemansuhan c) Peribahasa : Usaha tangga kejayaan a) Ilmu : Isu semasa b) Nilai : Jujur c) KBT : Belajar cara belajar

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

REFLEKSI

REKOD PENGAJARAN/PEMBELAJARAN/HARIAN MATA PELAJARAN TINGKATAN MASA TAJUK OBJEKTIF : : : : : BAHASA MELAYU 1 DARAS 9.30 10.10 TARIKH HARI : : 2 NOVEMBER 2013 SELASA

Ringkasan Pemahaman
Pada akhir pelajaran pelajar-pelajar akan dapat: 1. 2. menyenaraikan 7 maklumat penting menghasilkan ringkasan karangan

FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN AKTIVITI

: : :

12.0 (Menghasilkan Penulisan) 12.2 (Merangka Penulisan) 8.4 (Mengolah) 1. Pelajar menyenaraikan tujuh 2. Pelajar merangka karangan. 3. Pelajar menulis karangan yang lengkap dan menarik. a) Tatabahasa : Kata Ganti Nama b) Kosa Kata : Pemansuhan c) Peribahasa : Usaha tangga kejayaan a) Ilmu : Isu semasa b) Nilai : Jujur c) KBT : Belajar cara belajar

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

REFLEKSI