Anda di halaman 1dari 1

Nama lengkap: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Nama Ayah: Abdullah bin Abdul

Muttalib bin Hashim Nama Ibu: Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf Nama Datuk: Syaibah bin Hsyim dikenal dengan nama Abdul Muttalib

1.

Nama: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim 2. Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang kota Mekah) 3. Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah 4. Nama bapa: Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim 5. Nama ibu: Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf 6. Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) 7. Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab) 8. Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sadiah (lebih dikenali Halimah As-Sadiah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maadd bin Adnan. (Bani Hashim) Nama bapa : Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maadd bin Adnan. Nama ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maadd bin Adnan. Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah. Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (dikenali sebagai Tahun Gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah).

Tarikh wafat : Hari Isnin, 12 Rabiulawal, tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun, tahun 632 Masihi.

Tempat wafat : Madinah Al-Munawwarah.

Usia ketika wafat : 63 tahun.