Anda di halaman 1dari 2

KELAS/

MASA/
MATA PELAJARAN
K6
8.30-9.00 pagi
Pendidikan Jasmani

K13
9.00-10.00 pagi
Pendidkan Jasmani

KANDUNGAN
Tajuk : Asas Pergerakan
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Fizikal dan Estetika
Standard Kandungan: 1.3 Melakukan manipulasi
Tunjang lain yang disepadukan: Komunikasi, keterampilan diri dan literasi sains.
Objektif:
Pada akhir pembelajaran, murid boleh: Melambung dan menangkap pundi kacang dengan
keupayaan diri sendiri.
Nilai:
Bekerjasama, Toleransi, Bertanggungjawab& Keberanian.
Langkah:
Memanaskan badan dan regangan.
Tunjukcara oleh guru.
Amali oleh murid.
Permainan kecil.
Menyejukkan badan dan refleksi
BBB : Pundi kacang,tali skipping.
Impak:
K4 : ___________________________________________
___________________________________________
K6 : ___________________________________________
___________________________________________
K15 : ___________________________________________
____________________________________________

K2
11.00-12.00 t/h
TMK

Tema/Topik : Dunia Komputer


Masa : 60 minit
Standard Kandungan:
1.1 Menyatakan maksud computer
1.2 Mengenal dan menyenarai jenis komputer
Objektif pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, murid boleh:
Menyatakan jens dan bahagian computer
Aktiviti:
Guru menerangkan maksud computer.
Guru menerangkan jenis dan bahagian computer.
EMK: Kreativiti & inovasi
BBB: Komputer ,tetikus,papan kekunci.
Impak: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________