Anda di halaman 1dari 5

NAMA : _____________________________________________ TINGKATAN :_________________________________________

B1DJ1 : Mengetahui tentang konsep kebolehbalikan dan perbezaan individu dalam prinsip latihan. B1DJ1E1 : Menyatakan maksud prinsip kebolehbalikan dan prinsip perbezaan individu. Nyatakan maksud prinsip-prinsip latihan berikut dengan mengisi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. fisiologi merosot Aspek keindividuan

Kebolehbalikan

Tahap kecergasan yang di peroleh setelah menjalani latihan boleh merosot ke paras pralatihan untuk suatu tempoh spesifik.

Perbezaan individu

Suatu program latihan yang perlu mengambil kira aspek keindividuan setelah disesuaikan dengan keperluan spesifik pelatih kerana setiap individu memiliki ciri- ciri adaptasi fisiologi yang berlainan.

Menguasai Tidak menguasai

NAMA : ___________________________________________________ TINGKATAN :_______________________________________________

B1DJ2 : Mengetahui tentang konsep menjejak dalam rekreasi dan kesenggangan B1DJ2E1 : Menyatakan formasi pergerakan dalam aktiviti menjejak Suaikan formasi pergerakan dengan rajah yang betul.

Laluan Laluan sempit Hutan Merentas sungai denai

Gambarajah

Formasi

Dua baris

laluan lebar laluan balak

berselerak

laluan luas pantai padang merumput

Sebaris

Menguasai Tidak menguasai

Jawapan:

Laluan Laluan sempit Hutan Merentas sungai denai

Gambarajah

Formasi

Dua baris

laluan lebar laluan balak

berselerak

laluan luas pantai padang merumput

Sebaris

NAMA :

TINGKATAN : B1DJ4 : Mengetahui tentang isu dan etika dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan B1DJ4E1 : Menyatakan maksud keagresifan dalam sukan B1DJ4E2 : Menyatakan maksud semangat kesukanan

1. Nyatakan maksud keagresifan :

2. Nyatakan maksud semangat kesukanan . .

Menguasai Tidak menguasai

Jawapan : Nyatakan maksud keagresifan : Fenomena tingkah laku yang boleh berlaku dalam sukan. Perlakuan agresif boleh berpunca daripada atlet, pegawai, jurulatih dan penonton.

Nyatakan maksud semangat kesukanan Segala kualiti tinglah laku yang adil terhadap pasukan sendiri dan pihak lawan serta sedia menerima kekalahan dan kemenangan dengan hati yang terbuka. NAMA : TINGKATAN : B1DK1 : Mengetahui tentang keselamatan persekitaran

B1DK1E1 : Menyatakan akta yang digubal oleh kerajaan bagi menangani masalah jangkitan penyakit

Nyatakan akta yang digubal oleh kerajaan bagi menangani masalah jangkitan penyakit berdasarkan pernyataan di bawah. Penyakit berjangkit ialah penyakit yang di sebabkan oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus, parasit, protozoa dan kulat. Kerjaan telah mengubal satu akta bagi menangani masalah jangkitan penyakit.

..

Menguasai Tidak menguasai

Jawapan : Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342