Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN _________________________________________________________________________ ____ Tahun Bidang Tema Aktiviti Masa

Media : : : : : : : BBM : 4 Bidang membentuk dan membuat binaan Pakaian Boneka 60 minit Alat :Gunting

Bahan :Span, renda, tali dan aksesories Boneka

!b"ekti# pembela"aran Pada akhir pembela"aran murid dapat: $ Memahami dan menggunakan bentuk dan prinsip imbangan dalam membuat boneka % Menghasilkan boneka mengunakan span dan aksesories & Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual 'ang telah dipela"ari

Aktiviti $ Guru menun"ukkan (ontoh dan bersoal "a)ab tentang boneka % Guru menun"uk (ara menghasilkan boneka & Murid menghasilkan boneka 4 Murid mempamer dan men(eritakan kar'a seni 'ang dihasilkan

Apresiasi seni Murid mempamerkan hasil seni