Anda di halaman 1dari 3

Pengiraan: Empat andaian yang telah diambil kira semasa membuat pengiraan, iaitu 1.

Tiada haba diserap oleh cawan plastik. 2. Muatan haba tertentu larutan adalah sama dengan muatan baha air iaitu 4.18 J g-1 C. 3. Kehilangan haba ke persekitaran diabaikan dan semua haba adalah diserapkan oleh termometer. 4. Ketumpatan larutan yang terlibat dalam tindak balas adalah sama dengan ketumpatan air iaitu 1 g sm-3.

1. Campuran R: Asid hidroklorik (EC1) + Natrium hidroksida (EC3)

Persamaan kimia Asid hidroklorik + Natrium hidroksida natrium hidroklorik + air HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) + H2O (ak)

Persamaan Ion H+ (ak) + OH- (ak) H2O (ak)

Jisim dan bilangan mol : HCl (ak) 25 cm3 1 mol dm-3 + NaOH (ak) 60 cm3 1 mol dm-3 NaCl (ak) + H2O (ak)

Jisim Larutan :

Jisim larutan Jisim larutan

= = 85 g

Kuantiti Haba yang dibebaskan,q

Menurut Hukum Pertama Termodinamik Haba yang dibebaskan dalam tindak balas,q = haba yang diserap oleh larutan q= Jisim larutan x muatan haba tentu x perubahan suhu q = 85g x 4.18 J g-1 C-1 q = 1065.9 J Bilangan mol asid hidroklorik HCl Bilangan mol asid hidroklorik HCl, = = = C

= 0.025 mol Pengiraan Haba Peneutralan

Haba tindak balas peneutralan,H =

= = 42636 J mol-1
= 42.636 kJ mol-1

Haba yang dibebaskan oleh larutan = 42.636 kJ mol-1 1 mol asid Hidroklorik,HCl bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida, untuk menghasilkan 1 mol air. 0.025 mol asid Hidroklorik,HCl bertindak balas dengan 0.025 mol natrium hidroksida, NaOH untuk menghasilkan 0.025 mol air. Maka, 0.025 mol air membebaskan haba sebanyak 1065.9J. 1 mol air membebaskan haba sebanyak 42.636 kJ mol-1 NaOH

Haba tindak balas peneutralan, H10 = - 42.636 kJ mol-1