Anda di halaman 1dari 27

PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM LITERASI, LINUS NKRA

Sekolah Kebangsaan Tudan Miri


Disediakan oleh: Jessica Bt Mahali Sharina Bt Anuar Shahriz Bin Mohd Safri JM 40530 JM40569 JM40596

Saringan Literasi dan Numerasi

PROGRAM LINUS NKRA


Literasi Suatu program bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi dalam tempoh 3 tahun persekolahan rendah di Tahap 1

Numerasi

Saringan

MATLAMAT LITERASI
Semua murid, kecuali berkeperluan khas berkeupayaan menguasai asas literasi (dalam Bahasa Malaysia) setelah mengikuti pendidikan Tahap I.

KONSTRUK
Konstruk ialah suatu aspek yang ingin dibangunkan dalam diri murid (dikuasai) melalui kurikulum (P&P) dan keberkesanan perlaksanaan kurikulum (P&P) Dalam pentaksiran (saringan), perkara yang diukur ialah konstruk

Definisi Literasi
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian dalam Bahasa Malaysia
Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4 Konstruk 5 Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8
Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka dan tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup Keupayaan membaca dan menulis perkataan membezakan vokal e taling, e pepet dan o Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup ng Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf ng, ny, sy Keupayaan membaca dan menulis perkataan dengan imbuhan awalan atau akhiran Keupayaan membaca dan menulis ayat tunggal Keupayaan membaca dan menulis ayat majmuk yang mudah Keupayaan membaca dan memahami perenggan Keupayaan menceritakan bahan ransangan secara lisan atau penulisan

Konstruk 9 Konstruk
10

Konstruk
11

Konstruk
12

KONSEP
SARINGAN

Proses mendapatkan maklumat daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan keupayaan murid tersebut telah menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan

Konsep

Saringan - Penguasaan konstruk

TAHAP PENGUASAAN KONSTRUK Literasi


Saringan 6
Tidak Menguasai Konstruk 1 dan Konstruk 2 Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 3 hingga Konstruk 12 Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 12 LINUS Tegar (Kelas Pemulihan)

LINUS
Arus Perdana

LATAR BELAKANG SK TUDAN

Bermula pada 1 Disember 1994

Terletak di Tudan, Lutong, 20 km dari bandaraya Miri

Enrolmen Murid 2013: 1623 orang

EN.MARZUKI BIN HJ ABD RAHMAN

ISU STRATEGIK

Penguasaan kemahiran asas literasi murid Tahun 3 belum mantap

ANALISIS KEPUTUSAN LINUS KOHORD 2/Tahun 2 2012 SK Tudan Miri


Saringan
Literasi 1 Numerasi Literasi 2 Numerasi Literasi 3 Numerasi Literasi 4 Numerasi Literasi 5

Tegar
99 16 29 2 22 2 16 5

Linus
90 124 113 58 63 53 44 36

Perdana
57 106 104 186 159 189 192 211

Jumlah Calon 246

Peratus Perdana 23.17% 43.08% 42.28%

Sasaran KPM/NKRA 87%

246

75.61% 65.16%

88%

244

77.46% 75.89%

90%

253

83.40%

91%

Numerasi
Literasi 11 4 24 25 223 229

Tiada Saringan dijalankan 86.43% 258 88.76% 95%

Numerasi

Sumber: Portal LINUS NKRA, Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

PERBEZAAN SASARAN & FOKUS MURID


PERKARA TAHUN SASARAN NKRA/KPM PENCAPAIAN SEKOLAH PERBEZAAN

LITERASI

95%

86.43%
JUMLAH MURID

8.57%

PERKARA LITERASI

TAHUN 3

TEGAR 11

LINUS 24

PERDANA 223

JADUAL PRESTASI PENCAPAIAN LITERASI


BIL 1 2 3 4 5 NAMA Alexander Matthias Carlos Ak Pindie Cornellius Andy Bin Tommy Eidlesweiss Renee Marcus Ferdinand Bin Francis JANTINA Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Lelaki KAUM Kayan Iban Melanau Kelabit Melanau PENGUASAAN KONSTRUK Konstruk 2 Konstruk 7 Konstruk 2 Konstruk 2 Konstruk 2 STATUS PENCAPAIAN LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS

6
7 8 9 10

Mohamad Noorzakuan
Nicko Bin Tommy Nur Emylia Bt Abdullah Alexander Ak Saimon Belly Boy Paterus Ak Yulim

Lelaki
Lelaki Perempuan Lelaki Lelaki

Melayu
Melanau Iban Iban Iban

Konstruk 5
Konstruk 2 Konstruk 7 Konstruk 2 Konstruk 7

LINUS
LINUS LINUS LINUS LINUS

JADUAL PRESTASI PENCAPAIAN LITERASI


BIL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 NAMA Donny Ak Moses Erica Eva Ak Andie Felionna Babygeal Francis Walter Mohammad Syahrul Sylvester Harry Ak Francis Mohd Aliff Bin Madzlan Nur Hikmah Bt Mohd Osman Nurain Hidayah Prisclly Thommothy Suhaila Bt Mohd Fadillah JANTINA Lelaki Perempuan Perempuan Lelaki Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan Lelaki Perempuan KAUM Iban Iban Iban Iban Melayu Iban Melayu Melayu Melayu Iban Cina PENGUASAAN KONSTRUK Konstruk 7 Konstruk 7 Konstruk 2 Konstruk 4 Konstruk 2 Konstruk 7 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 3 Konstruk 7 Konstruk 7 STATUS PENCAPAIAN LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS LINUS

JADUAL PRESTASI PENCAPAIAN LITERASI


BIL 22 23 NAMA Vanette Jingga Viviana Joseph Ak Asing JANTINA Perempuan Perempuan KAUM Iban Iban PENGUASAAN KONSTRUK Konstruk 3 Konstruk 5 STATUS PENCAPAIAN LINUS LINUS

24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Wilson Terry Jelai


Ana Ak Rekan Easther Rinyam Hairel Bin Azman Lesly Ak Jimbai Mohamad Sharezwan Nichles Ak Louis Patrick Donney Becha Soma Waja AK Janin Sharonlyn Alma Stefpenny Randut

Lelaki
Perempuan Perempuan Lelaki Lelaki Lelaki Lelaki Lelaki Lelaki Perempuan Perempuan

Iban
Iban Iban Melanau Iban Kedayan Iban Iban Iban Iban Iban

Konstruk 5
Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1 Konstruk 1

LINUS
TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR TEGAR

S
KEKUATAN
SWOT Analysis

W
KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

SWOT Analysis
STRENGTHS

KEKUATAN

1) 100% guru-guru tahun 3 adalah terlatiih dan berpengalaman. 2) Semua guru tahun 3 masih sihat dari segi fizikal dan mental serta aktif dan bersemangat tinggi. 3) Semua guru tahun merupakan opsyen Pengajian Melayu. 4) Sekolah mempunyai makmal komputer yang lengkap. 5) Pihak pentadbir menyediakan bilik Gerakan LINUS. 6) Pembinaan bahan bantu mengajar dibantu oleh guru-guru tahap 2. 7) Mendapat pandangan dan tunjuk ajar daripada guru-guru yang berpengalaman. 8) Persekitaran yang kondusif di sekolah untuk aktiviti P&P.

SWOT Analysis
WEAKNESSES

KELEMAHAN
1) Bilangan murid yang ramai dalam kelas. 2) Kekurangan bahan bantu mengajar yang benarbenar efisien, membantu dan bersesuaian. 3) Guru-guru kurang gemar menggunakan ABM dalam aktiviti P&P atas sebab faktor masa penyediaan bahan. 4) Guru-guru tidak dapat mengajar secara berfokus kerana kepelbagaian aras penguasaan murid dalam kelas.

SWOT Analysis
OPPORTUNITIES

PELUANG
1) Hubungan baik antara PPD dengan pihak sekolah. 2) Kerjasama PIBG yang baik. 3) Majoriti guru-guru berkemahiran. 4) Majoriti murid mempunyai rekod kehadiran yang baik. 5) Sokongan dan kerjasama daripada pihak pentadbiran. 6) Guru-guru memberi komitmen yang tinggi dalam program/aktiviti sekolah.

SWOT Analysis
THREATS

ANCAMAN
1) Kurang sokongan ibu bapa untuk menghantar anak mengikuti program yang dijalankan di luar waktu p&p iaitu pada sebelah petang. 2) Ketidakhadiran murid yang tidak konsisten sepanjang pelaksanaan program pada sebelah petang. 3) Kecenderungan masyarakat menganggap aktiviti didik hibur dan permainan bahasa sebagai hiburan semata-mata dan tidak penting.

VISI

Semua murid normal SK Tudan berupaya menguasai asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan Tahap 1

MISI

Melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membaca dan menulis perkataan dan ayat, melakukan operasi asas matematik serta mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran tersebut dalam pembelajaran serta kehidupan harian

DR. QUAH

PELAN TINDAKAN Program Celik Literasi


Kelas Pemulihan Khas Kelas Gerak Gempur LINUS

Objektif Spesifik Membantu meningkatkan penguasaan kemahiran asas literasi murid melalui pelaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran alternatif

OBJEKTIF STRATEGIK
meningkatkan keyakinan murid untuk mempelajari dan menguasai asas kemahiran literasi semua murid dapat menguasai kemahiran asas literasi sasaran 100% murid-murid tahun tiga 2013 menguasai kemahiran asas literasi menjadikan pengajaran dan pembelajaran literasi Bahasa Malaysia seronok dan menarik minat murid untuk mempelajarinya

Tempoh : sepanjang bulan Mei hingga September 2013

Kaedah : Setiap hari Selasa dan Khamis selama 1 jam 30 minit (Gerak Gempur LINUS) & setiap waktu BM (Pemulihan Khas)
Kumpulan Sasaran: 24 orang murid LINUS dan 11 orang murid TEGAR tahun 3 / 2013 Personalia : Guru pemulihan khas dan guru literasi tahun 3 Aktiviti : Bimbingan intensif pemulihan khas, program Outreach Tegar KPM, bimbingan strategi E-Batu (eja, baca, tulis) & Didik Hibur