Anda di halaman 1dari 18

--Glide

DO

'I . lflii • iii r; ..

. . -

. " · . . · · · · . . · . ~ . , N~ Fi I IBAK'011.E/C

., • .. ~ m ~ • • • • • • • ~ + • .. • • • • Hi _lrrP Fan' KTSA,KORE

~ . ~ . . · ~ . · - · - .. ~ Fa Ii _ R1' ~i ,TAJ Y

~ , . - . . . · ~ ~ ~ · • ~OJ 1~JL11i

.. ~ · ... ~ Alul~r,~ gintiA HJSAB na _' LT.iJ.R ,~.r'llhhl"'IJ'I<B TOPRAK (~a eoi8 A URIAa)

• • • • • ~ ~ ~ T • ~ ., • .. NtJ.rtd ia h (Jtm&111 BEn K

• .' • '" ••• • • F .. .. 2~ -a O~ an 8A R

· . . - ~ ~..... 8 __ €I, 11 O'AOOLU

~ ~, • '.' • • - lw. ~ .. • ~ • , • n' ••• at ~ KES -NO a L U

.. • iii ~ .. .. flo Ii 'I .. .. II ... of' .. r .., fI • .. • • Iii .. III • • nIL

iii !oo- III m .. ...

I .. .. I ..

SO ITAP..... BURr/AN .TOPil.A -.. HA,ZI1lLAN. N

JiO .NLAB - CIPLJ,KUR - ESPRIT

11

iB-an 1936

www .. n-f-k.corn'u .. n Ustad severlere h izmetidi r;

IAN AT , FiK'iR ' Al</i~ON

MANZARA

"'{,.,n ,I" ,ti! 'I/~'~'" I~ ( I! ~ ':ii IfI!' ~ )rj1 J ';r"/ ~ "1'1' 1- '~i'"~ '''1'i.~ii'J'I',~'_'' JI' l ,r.-, ~~! if" U.>I I' 'V.r;o J.i'J ~ ,I 1,'J IJ /J I ,1I.· .. 1R

.,i!I JiHh 'i. ,I,YI .. ~ .'~Ii'i 1;7J~,.iI'Ii~ ,M,.~,. r .,~ ,~'~dT.YIJI{.,~ .. ""..iI~.JII..J'1f, JI:.h Mi!! i,o'/,R, ill, ~' . J 0..",,';

T~·' ,L ,.II ... . l .. A - l',it ;f." ,nJ'~' It ,-i L'~ - I if .. -...i

l( Ut'. 0""" ,t;'a,' i'd'Rtll .. ur u,e e:R,M'. t:e:"·f,;tfe""11 ,ri~a.fII' u:';',r' ,gsrp I dRI'ayrfr. OftllR'Qe',~

ruAlU'I!u.n :t!~ k,QIgs'''ln huti'in mim',tf"i-,5in~." s'O',nat 'lfe' i,'d,eolojisinin' biilun migarlar~n.d, Iclm~ye,f.ini'l.1 bu,filn 11.;'zamitna 'lie' le,.'d·i.:yetill,ill bitiin "ahai'lii:i'ne e:rmi,'li'F'~

. .

o~ it; i,n de' yafa'tll.:;' ,cem iyetle, VB iC'em'o;e,fi, ,k6,11 sa ldlia: ,melle n I,,',e,f, "agna,; Lis' r.,n 6 i.,., G'nla,.mfl AlI.linde,di'r~ Kelldis,i'ai YO:;IJ.,on' fiemi",et, lIs"l r ,.Iis.t 6i, d"DB' y,a lOi ,i'Fs;ldesinfl' D'e i'cleoli;st 6,i'p duft),q ,dr"" te,ldhk,iS'ine .IDo'I'iA:se" 0' dal, (' objet) ~ ,ue (idee J ,IIQ'I'i,'nae, 6'i r ,..- (lIUI f 'De "iii,' tli ftJ',Ci,i 111111 6afan ",1111 u.ld,rlN'Q sa Aipli,' •

. Di.'li~ ,Ra,AfJit idl~pl.rt.J' ,lekniliill Ife.nkidi, Itii,lt,Qrj" "U2',n;t"I'1 aAlakl, clung. lie l1Ia:vera t,eld':';isi~ mi.%Q.ClJ h:ol,a"iye,~i~ es',e'iigi. A,uldsd &iF 'fllJr'ilj·,EII leeel',l' ag,na~ 'I'r,IR,daki bi to n akis,le,ri" e 0'" I'is~enl Ii b,ir p,ldllo,'ml uze:ri,n dell'il\

Bu., pldt/ormiu 'ORS' c·,emij".s,ti[! ,ce'm:ig,fd:iA£ de 151'001 iman oe ideoJDj',isi. b,ind

• - ..0;

eder: 0 ,tleu,rin m,aeQ':Z:ellesin'e ,gar(/.'~ .Islam' iltl.l!IlI 'rIC jdeo/oji',f pnel'll ,6ir '0,6;,

£6migel 6" "oitled '-Ical'llk al'an ,6i, ,fo'prt'lkJ! S,IlJI1,o."ulr ve ent,:ell'e'NIii.:el de'l! f.er ... dig,eti'nin koklerini 60 ,fo,fJ1rOI;a sOII.a:n. V,I: isf,i'rlac/,rRa gire ,gem:;,' uerea hir aiQftlfl'

Ne ,g'o,IIf 'o;prQ.:;II1' i~ ,ferki'fji,nde, ne de loprak a,la,cIR 'll.rUn 6ali.'lesi' u%f!'rina1f 6.inge l's fikl,aJin',i Jailtu:,1 hi,. rlfjl O;y,n a~aQIG%i' A, ri(l.'ltlflnda,' i ,m.llrem~ mih!lasc6el'~ le,,' de: 6Ii,bir,'erin~ li'i.zdl,6IeJ"i BIAt',la,F irrincle ,6ite', ,gik,l:erin I.'lilesi ,KG,II'I.,.de. tQpro,il'nj,.[ top,a6,. ve aiac.'lni'i d,ga'ir'adlf~i Foka'l d;itl~. ,to,Il',rak ,PI ,0:1111., ~FER,r, ,tEM/"YET "". IDEOLO,}/ haUnde ahen' lie du"z,one ,irmJe,s,idir lei hlQaf., U,I ORdn SPRsaz de,u,eranrnl /c.urar ..

Hit; 61:" iR&anllh deD',riJ fiden k,i'm Vi! elen, ,n',e ol.rsQ. Ol,UR" 60 ,lUId, III1-1ur ..

Itl, Q"IIIIJa hi,r ter'ip' yrzpa'6ilm;,' de.ii'/di,r'~

J .. - rl!l .L I'" ,f.. . L II!! L , .. , ,r ~ Iii .j ~ .=J I.. III l.. Ii If. ~ .;J J_ I..,~ .. I m' ~I,~ ,Ra I,re O,e: H~,me't n:UR,umle,r" USI;URa,i! nlf gl,P tel-RIse JI'fll1,fl,'ma'iJ'Ilft Kdu,"

e,fm,el~JI,iz Iti, TiI,1c o:rla 'fug' sa n pi idr oe entellektiie Ii ~ Ib,ell' 16.,'I'r: 6lr ,iclralc mill.raAr. etra/r.n,da" saikle.,ri~i~ ,fie.6e,plerinl Ie, nc'lieelerini ,e;roeuulem.i.,; zam4nI:, OUlZ i,1 110,' ve i.5,tik6al olardl" a, ,i,tmiicr temsil etm,i", ,k'enJi omr,p IUS IClnlaJ'I.J

1,

-==-=~......",..-.....-~~- .............. ~~.-=---' A G ,A, C -=-" -

,if3:inde, aU'De', 6. Kine VI!: yo.rlRa lahokA,jim e,fml~' ni.:za~nl[ ,6ir ce.rtI'igetiQ. ,balis yemi'ldir,~

B',y cem'iyetill~ AUSSD~'.i;y'et ,k'Qlite.i (Fu.zuli) de, .u8ta/f~k ee 6stetitl (Bd.ki)del

6uru mant,k ve akh (,~biJ ~~ 6e~ II~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'agat lJe fez,y,ifi. (Nefi) de', 'fi'oe' lie %tI""

rafel',i f' N'edim) de', irIan ve i',a..:e'li;i (~'e!Jh G lll,ip )1 tl e"I' J in i 1m isact (Sii If.Y~ I ma n 'ie.le6i) de~, maoera te ,ld A kisi lJ'iitu'R

,misli"ierds,I Bllabet; mekt.·ep ,vie ,SGf'ay' for mu (Sin,an) da ji o{l"nl,e ,s es' ee d'henk

Tulia ( DeJe eJendi.) J,e, k.ultQ'f' 1II6"'0,t' ,rJ(J ieRnig,i (,Katlp' t;e/,ebl.)1 de oe "0; fartla'IR A:epsi~, blll,kl1. tJtl,kQ, mikgQiI' 'lie. k[rotlarJfl~ heps,inde'tll~r'j

IJ Bi, f.,.;diye,t i:i,,,gi.iJ·~1 9 ....... Bir ce'M,igef dld"QJ~J

Ilibi «,cril,erium blllrl t.'~YQ" rJe me\.ii,

,I. 1- ,." ~ t'o;r.. "it,~ I' I.. ..., ii,

,s.iJe erue, "S-I:RQme,t,e,r,£(,e~ Rae~lmterr fie

nispetleriie, rf:'el ue erilJinal,bir Iriang'lIYI rem s.i,l edel" ,b.alli" i sana t#.lo,r "ie en te tteklu,fJ" airn·eiiJir',~

Ot 6an,"ll1_ loria' elti;'i ee,miye:t deIJlom e'ti,rlt.,:eJ b,ili,n z'r1;/er ,116' hdf.merllc, ya:fudl tie' cem'ij'efi ano: .pld'n,rAI k",De ... dc'" elm.ez /Jur'un ,hey'allile gOfi,tj~ C,ul1ka I

"'" Lt 1.."1 - iIo '" ..J-

0" ~ IF vaM- ret· rUe R.emO_ ,onlnrll]' ),emf,,,gai

,(.lIe ugUfj'IB, iop,rQk De "ok Q.,aslnJ'tlki Jd.zen bozu,lur besulma«, ba Rr18u"ltlrtion. "a" edemede'lI, sonli i'Je,,.meJ',e' rnaAjlr.umdu.

KISQC,Q. VB' IIa·b,ocQ;

Tarl, orata ,0.1 8'gn,g tAal' V,f!. e,nlel· ... , le'6fueli. 'e,ndis,ine' gijre" iflll,de ,:'

1 ~ Bir Jp "JJtJIJIlI4yl"'1I

2 .......... Blr e'!l'a ,ue ,/uJd'ise ,or,ufU't

B~ i.!t .... ' - ill IUd :s I. '""'1_ '",.

, Ir ,'lUi ze I[ It ue '-, O.'IU' ~j ".,U,l!tm g'.:11

Bi» kemal 01" iisa,

3 .........
4 .........
s -.... ,te ra.z is,i,.

,B,i, 6 ........ ,Bi.'r 1 Bir

G,~~,,~~JI if k:l~ ku~ 'lI'tJ~rjUki "If n}JIII." kj)J k~~tI ;'=t! ty'H ~.II .

y ~ a·11 uri i 'N,~C:)" ~ ~h h.'" ~,"I

,r-,~ n.·' .~111~ii~li,r~r! ~Qkle]"·~

I~Uik~!:!i!"~11 liil~ lil rri v=li''', OU~~ 3J~·.yor l·"f[liUIl~".

lll,iiLd~ ~~ ~ tul,n '~i LJ.·i::~n .. wl 'ltulhu' ~U!J~, 1~'i,ili.lNl'r~

U,~,Jdal"iu go~~ Y~fLJe. 'ru~ hI fJ 1] k 'I g/'i I[ r['ril.h:!~

Un 101 htrll,n i"l] In i l.J' Du gj~'j.'k l,~ n~ e Jl i?I,~! ,1 ~ ~~

'tulLar, blatt] \·{u~l.h:r~n ! omdl!lr"ll b~Uil[J lu:h1 I.ru~ !~

~

:2

.'

a

DII~

6,m,@t ,S,e:,f,ett;n~ iz TUf,k,~,.e,J]I~ J'U~'r ",ey' y aozda bj l'eeegil1l,i i sp al >t'huf1i'k i~iD ~ g·aJ iba m 909 da rev f ik 'FilE re'tin b ~ r ~,i ilin i 'le,feu me' etti. Ne ,oIdlU!lUUi 'tabmbi ltae'fsin.iz: ,I{'o,f ti£r O.sm~~l ~ca,y~a ar'u2N~,afli s01u~u:ne'a'l da~ll3Jy~ T~vfik Fikr'et YI'riDe',. Tlur'l~;,~e: k~),'bet~i"

,LisaH I sa dele~'t i,f mtdt, fikd,nin ne kada r eski ,oldug'uDu bH:iyorul.~ 'Onun, k,aldJal" e5ki ib.llll' la,s a 'IV u r Ij,mul., d iIi 'I

saD,il:t ve te fek k tit dl =lU1- ·,d,al' ~IN)1.~,rdan ayn~1i1raki!i gram e re i, ve Iii r,a,t~ I Ii .. ",_ile nsuhakeme ret"m,~ktj,r'. Silhki iki dnim~l y,a.l"dl:

B~'ri. rnii nev \\!"e r'l.e r j Dk,~le-, m illde, b,; ri ha i k:ll~ a,g z.n] .. d By dJl v,e mese le :ikis i-n "', "en birlni tereih etmektt"

gun ise ancak mimilf,hk tar:ihi hota1arlDIn i~;~ Rey,ar~ Y'. b i ~,i.J t Gil Qd e 1 ik hay a bIQlld aD y,eya 'tef,~ kkUru mu;zden, ,3. yu' dIll III ~ Z B1ih;~Hese ...

-. . b" JII ,L Iii I ~~ :L"'I'"k- t. '~ ....

I''i!l''i,il hepS~'II,:tzltJJ'en'il iee 'Lmelli.~T'ue Ip'~r .. ~~·· re ",,0'-

pup :ridlyor~ Yeni nd.iess,ese~,er i~in lNi~'h.i keUnlemcr Vie 'te1'lm~er buJaca,i·tl~ Yahut kelime, ve' te r 1 III ler i n btl:" 'Lus m ID 18 mana tari~ ;v'eni m,@,f']iDj.'lJlmi~ ra ¥l y,aICak t ~r .'

Sana SOlD FralliEU2.

alls:i Id op e,dJis,i n'in enu n('W. vera lo·na,[bnci cUtlerill ... den b; r ka'~ Si a y fa te'rC:'Ur me ed in i"l. 1 Eier birr takllll, (;,el:ime ve t~rimleri ,9 y 11 en 'b~ kr B,f et Oil ezs e nil bi~h;Ut in ~ z 'Olsman b.ean HI da Ti:dt~e ka,d,iu·'f hrat1ta '~k'i:s;.nbJJ blr a,radaa, bu,'tlin (' ka,mIJ,s1Ul Turki) 'Vee ta'ra In a Ide tgi firi ke ~im~ Ie file~ bir' ifade iI(!zi duydu-' ,tUDg, g'll),reCeksaHiz'. Halbuki dig0T tarafta,D,;1:d slraaa'J KendI d]uygw],arJiO lUZl e ,du~,iiDdijklerimili ya,zmaJ; t a hl ~ bir Z Or' I uls l'f ell med i,g i 011.1 tas av v III l' ediyil'rUQ~. 0 ba hie davil n ere,d,e, dir ?

Ere r bah se:,ttijrlm, ei'l tb~H·d,ek.i Y'~z~ lar 5izin tefekkul' eserin'iz olsa,ydl, OlJl~1' I T OJ r k,~e so ylecyi p" ,yazat ludd e Dul!:u nacak tJ'" nlZ., Neb~klm, Turtk. d~ljDig, if,a,desiQ,de ... NraiPUk KeJQaJiD kit,R'plof,ile yen;' lle~d;,n bel" hS'Dgl bi.r.

I[j t,Q DU'U '. uKa"yese e diniz iii, dle:rin bir fair It;; olmugtur" IFakait bUJ seviyefar'kuJ],daB Ie ... , ~li.fol'~

Felsefe~ terim1ermiD Das~i aluHP,as:1 J5.um geid~g1Di soranlata ,~u, ,c,evab, ve,riDtk 'iJoti .. YOfum ~

Tirk fdo,zQfuna IOFUllU'; .. Ter:imleriai Q ya'IU~ Q,lt tl r.,

Ge~e'nb~Td;e 'OK uduium b'll' f,e'lsefe, y,a'll ...

8'u gun b'it~", geee ¥il)r kJ@jn (;ep) ve (leyl ) keli mele ri 1 {b;,!l1msu z g'e~ Hyo,r,. Ac e ba di va 11 edt; II ~i ya,t,~~ s~ i ~; n de hakika:t:

IDy-J.e: m:idir? O,~, T'urkt;e' hi r gazle~,"Q;yla b i r K,aB ide yilz-manlD 'Imkin~ elsa da mrUI811 ,yOktlllr." Gle~lr'~ meldc' ol~,utumut bir

Ik ti I,tij.r Du,h r8li1l'J'~.Il., OU

b u buh t"'3UI11 t a, i,~; old edl r . OI~1 yen i b~fe,k k Q" ve ,Yle-, ~i ;iir nil: YUirul,ar.ak~, ~;n kii v e b tJ g~ D k ii h3l,l~ ~e olduJ,tl ribi ya.r,lokii &3 ~ Iii le de dJ.ij ~u:nd ukler imiJl.i:n v'e d uyd.'uk 1 a 1"'!m'l ... ~Hl ~f'anesi ohnakta devalO edecekti, .. ,

O,5nu~nHih kamusu ve:y,a ~arama. ,der:g'isin ... dlki kelimJe: ,sa Ylsi G~ritg de dur nut 'k gley·e yatar '1 Bil' guo, d10'5,tJ a 1!' lm.aau hi r·i D e, bi.r c,alwiin. d~~, k,a"puj:~l.'e :lDimrahl arasmda kal; Art apl ka'fi Fars vreYal T'urk Ite Iime Ii hula'bi, ..

[etegln;: slo"du m. Hi~ §Upl1,'0siz J,mzJerce ! la'" mallJ,~unlUI m uhi m b:~'r kl,sml m n,B, ma,z~ ,DU!V O!! ~ut, hati liD, va a:z. VI: Id aha biD 'tur H~ Fu"s a tla ~an1ide le~ if en baba la f.'lmlZ i~ i DJ! bUlii larUl

hte."Sij'i ayrl ,a;ytl, y,a,ay'an k,eUme[ercU. Bll

.... . - ..

",ll .:oJ1

-~--~---~--"""'====="'AGAC~~~ MEV'UT

,I~ nd a, :; i,dde:tU b,i r cUI katlDa~1Il kl:lll'lL ('Q,r,tiim IJ Kusur dilde defildir'~

Ha'tt,lI 'tef"rcGmele r i~iB hi I e kia m us; be'k '"' lcyen le'rde n, deliU.m". K:uU a nd'l:glD]:Z; ,di lie, te'l" .... eiinu'!ller' 'y,I.PIlUI!!l Yebi kelimelef' ar'.ama,ya,. bulmll,ya! k~,lil'lleler'inb'J ,'eni mana,~ar,da go~ Di"le'hl[H~Je t hu lisa afd8dlgnuz~ ilula,'tmak iii'D1 hhl UitUl 5'1~,u.nt~la'ra ka:tlao'mtlya, mD'ee ... tn~'r 1011 a caksm I,Z~ ~jj k,iyet etmey~i IllZ" 08 rp T'li,rk.'i.e:sinia, ,in,~3Stna IdzlD,e't ediylor~IUDu~,. Bu 'tecFibele'rio sOQunda'l~ GII';p diUerile Id,i~iJmiz ,a.rasnu)'a lhir kelige kafl~l,a"t1rdmas~ y,ap .. 1111 ill k ,U phesiz ,d a.ha kola Y Q laeak tit ~

ilUy lsi 2; ~u~l'i m e .n er'e r a ra r '1' if aka.t mi"" ,sa Ili ke lim e l1e ueli1l,e,k"t~'f?1 S'3.oa:t VI: 'tef'c'k ... k ir ibl II bir' i f,ad:e i ~ in de' !o, ke I tim@y'e' werd iie-i -Iabsiy'e t de~ekU'.t,~

YeQi na~a,riyemi7i~e bn'luD ,ke.limtler T urk,~e old1lflldr'an ~Obrat kda:vlilz, ematiD~D, b~""a ,g:idi'p. gitmedijin:i linlawak i-sie:yrel'1ier V,~.f', J,Ta2(yeJ T1irR~e ;isfe ,UUTU"nt ne IOIJaeak dirorla,r. Li.tfeh R,en ¥az~ye:iU kar,'IlSJIIl,€hl in ...

,Ii liz durum,ul 50 I'in u F ra h511zea y,B te ric ime edermis'iniz ~ LGgatlarrlDi1~l.da lJO~;U~'Of' ~ ,silua .. ~.lf.ull a,t.tI~l1.dfJ,~ kelhBe~J.e~i ika'.'IlSlnda, .hep vaziy e t ~ in, 'tek:ra rlaQ,d~i1,h KchrU,Y'QtrU'z, D "t 1"'IA m keUmesi:n~ ,uU'ilude Ie :h.asl'ed'inh:;, 1\1] a,Vilii~UII, a,r,ad,lll k,eli:mleleJ,aen Ib:jt ,D,lu DO'i ye're bit

1jifUeme dejil, bilikis: art1 la.yr'l z,a'l"uri rnef'~ bum fa:rldafl karld~tl, olara'k aljJDJI.bJ'lir'~ ~D/rk ile dOl U V~ gar, i Ie b~,t I 1u~~jjnlJe'ler~ hi), Ie degilmidir? Es~ ve O~~&trnt ileJ, IO'Zlfi't 'Ie IOoeirJ'tm keiimel,ui a.'I!"a<&ln,dak:~ 'fra,fk'lafl a.tat ..

k ,', ~ b ~ d iii, Ie"',,' d d- b'"'r ~ G- , _.

ma I~;n. liIDlLar - ,an ISdla It e Ie _ :lL~:rI.z, .-~ aIfp

'¥,e ,I lU" k nl,eded i,y et~er j, 0 hiuA u I' ~ btl A'¥flu.pa ... D,ln do i u ve hQ b c'i he Ue I'~ 'V a r,rb.r ~ Et,el' ric ~ ,S U Ua~ ka r,dwg'1l ','ulli cc }til f eda, ede,mri,yorllln~zl SOlft 1£(;' He'lime s,Ue a b'ou t:iH~'e nt etll: I, kaf,lIllial'sl,,., D'lJZ.. Tre'feume :l:fJirluglg ,~e,'kell,ler. Idlll llnir~ ,klla:vUl% a,ral§itlt"ma ~a r lilllda,Q ,daha, be ,kada.if' 'fa,fda IAu8.cakla f"JjI " ..

'F akil.'t 'Ors hI,a n]JJC 8J "a i,de ~ne k.a hI' ,M Us'"' Ilehasele:rine I!ir ha[anla,'f,a "afjlY1Q,rU'm,. Bum,.., ,Iar iUmu4:!erdir,! Ya~;aratok olaoJ. y,iI'rat.mak yol,und,aYJJz,. Tilp. hri'mleri,ol med,esede d'eiU Gar,p Lin i Y'Ersi bl,:s'inde ,a rlyaJ(! ailz~ To rkW;em,i'· zil1,~ binye: ioc.tw,dr,J@,tine j:Dana,ca,il~~ Ilk meleJ .. e

b'u ",Qadi r 1I SIQ or,a bu Idi lin Ita fa m~zl a bi rU k'te

teki I aJI p g hi@ eeg;,R~ 'Qlu'fililRe c,et i I.

Hakjka:t bumur ..

H'aya'hn Idurmadan a'k,IIliJ he'f ~,e'¥i siiruk ... ]'il!:yi"ii' il;imiJ;de h~r faAzia. hiui yaratlyolf,. ~a-, ya,t [I,ed'lr? 10'0 hay,attaa 'o't!ede'~ sonr'itlJZl'lrfa

ae~hUil, oal,lI::a bit' h Bya't ~ar ,milt '1 yuba ( ka .. , za klar' ) lID Kan" amaDJJ" 'k,an, b aru' ~ ,a'rap we

.... Ii....' t k II.- ~'y-" '"' ·bl~.) . ..1 d~h" '~'L.'" "-'I ~

~,g,ula .', :'0 K,a.in 1\'· ere It ,lLa RID fie· 1,i15]J :11 1)1 Ii '01 ..

diik ~en, aunra QIelDrl ml~da. otla.f ,nn bit.e~ek '1

Sarar.nu~ bir lapra.,lIn, d,alu)ld.a ti'ire,y"erek ,da,&,ul, :Iulen h:i:r ~.,f~ :gozum ka,palU:!il[! IUD,'" dleUkbayatlD g~zledi"tit aVlIrttu,lY 'fae1a his ...

s:i D~ ,~!!Ibr. umuzd a derhaJ, ell D [aDdu'lye r ~ Care-

.. h ii.-&- 'IL.'"' 1- ~ .

Sll, aya.'!I.~a Ill,r maba., ,ulr gay,! a r1J,'or iii ~, ..

H'8lhJk,a'tia "l't!: ebecfiYl8tioi Dlir gUm, ,:1.0£.0 let i g,izi. ,k,8 D1,a ~ib raGak 'liI,lgi Ie ,imd ia,e.D ,gar;i"" y·o~,m,aJa ~.ab'lfo:rUlz~ Eiel~ iU'lim, ,'D'IIU"tU] 'tam,

lbir ~in u~,u ise hI r' ;er kior'kunc 'bi~ ,suRit ~ me' Jir a.da:r .ha y',ajJJa(.a!iHl kbr., 'Y:a~rulal rel.eeelel

eanda~ s~,I~ltnm am~,z, Dodan bi; r. ,,"'ey:1 er b elde~ diiimiz~ bir' maD a ~mdu,i'uDl.uz, :i,~indi,r'~ 'F aka'l

h,et' :1"~lleD :160 'bir ( Har'p~lgln lkada'l'" ha9i's~

n'" L'" ~ ~ 11-." b~ .

"'tt un~ ley getJ~rmlJ YQ'" J1!I.~ ,lr ;fljY ''ferml,-,

'Ylor 'y~ ,gizie rim~zll endl,ij'eo,en ~ iy"ilryen ,go,z ... ~el':hmi:Z1' b,rd'Y'uk, ya,rlllB" biyik JarlDn~ vade,t ...

t- ~ - " L d ~ iIli,..... ~ ill ,I, S· k""~- ...!I

I,ll ewe I,'e,oi; ~ev:rh17,or .. ," aDI ,arKamlZl1l3U

bir' ,su,:" u Afadai~D if),rada ~I~ n d.er' ,Iibi ollUylQlr~

Z k .. ·" L - . L d 1,_. ] k"" L

e aDUl g9S,lWtfSIID, an ,K'ltll"tU ·lIDa. '!lc~n,.b .

,Y'8,t 10 Y1you1I"dulu 'Ie, ill and'lll Dalya~ blr' sen-

r',a~~nz ".,oy11 hulyaslchr i, E,er' 1n'lIItJ.a'k Vie ebedi oil' ya:r~I,i,a, ina,IlJl'ft61ak her ~,ey' k1ltrt:IlII~'"

fRU~J d'emek,fir," 0 zanum fami ba;yC1' cllJmiz Ve e5'eri miz 'b:iF man a ala£ak~1 'IJu",beuill ~aki altlnd.a, biUdi leD be'. im'i.z, d!miirula!c~kl,1 r. f'1.ka t

'to. ~r:' L~ h - 1_ d- '1- .. ~

Ii!l!Ieu), ulr , aJ,a,t ar KMU~, ~a'n K,Of3.u rlU l"e~Jc:11

ha,J\a:hmJ.lz ,uedjrr"1 SCUiI,s,UZ bit' $"leY.,'ien, Ida ~ imi hiir ek~,i kUIi:t eft 'ba"ka 'bi" ;er' m;i '1 '

Yaila:llDaya 5 U saml~, o~ I.D ru hum UEt. diU r~' ma da,n, Idaima is;tiyor" Diilha ~, is; ul~i Gaha Kij'Ze'I~.i~ daba, ·,ilui:e,iJoi.. Hayat budur '¥e

h,ayat~h paba bi'QUnu:z, :kl"mlJti d;e bu, s'DnSUZ ve b,iricik isteklerden :reliyor~

Faka!t ebe.di,~,t nedir'1 :Eht?Jdiyet. YSl1d ~'Q,n :hedef. I'r le b~'r duru fi Dolltasldu·' 'ki. lliltra ... d'an ite ,alf~ru- ,edUe~ek iurtd., lbi'~ bb"J ley yek •.

tur. Q1rauitlj, Q niQ,ktada, _bitUD, a~:z'l!IhuI'11 e-meI", lef" :iatira.:da1"~ 'tatl1li,n ohJJ.muii sik:uaet bul~

~'Ul,t ur~, Or D,Y a ~I e b edi hir huzu r"r ge:nlf; go I"" tr~Sbld aimziitJr,",

D'iledliJmiz ebedilJ'et i,te, 'budur~ · ~

'Bill 'ehe,di,Jette~ ha,y',a.l.tan De 'kadar ul:a,Klll. H i~ bi'l' 'ie yle ne'ti (;le~eD m~'yeJ] Do., bir ;It,pnn,'tao ko.rk,tu,gullulz ifindil' kl, hir hedef

'" L~ C· I... 1'_ '. t"· '" -btl "''> 'I 11..10,

liS ',Iyoruz;~ (U]lj,RU 'n,e_:iceS,I,2 ce~ . ,G't o),,_e ,ullol'

azap'hr kJhi~ bir ~ey OR'L1 ,-ond,jjreDiu~z~

Bq n'un i~~llidi r ki il'E!I"' dd~ii:De,e. i,ze ,t her haJfvyet:~mi:ze "bir mana v~e.~en~,- Bu:z;ur ve saa ~

'or

~~~~~--~~~--~~~~'A G ,A, ~,~~--~~~------~~~~~

I. • ~'U' III •
J V I
,--
- B,a%iLlarltmU:1R Jer yicziiud1e eo ~,o,'h, du," dUj'lgmuz, h,ist 'f,aniUlilni.zl, blihn,em'l~den feleD bi,r mt'lildir., FHhakik',a. ruh:umu~U!n reD,i~ emelle,';, 'lfe bulyala-rile~ hakEkatin ya,u-i. :baki ... k~ 'kuyvet'iefim~ziB ve 'tl.Uimizia a:rasJj'bdaki n is be h~ fzlilf hizti bed& ah t I!: tlH~:re Ie,a,'i ,gel ir ~ DU.I;~jU!tursle.k, biitriln bayat'll I~ekdij'imj~ b'lr ~ubu.k i~ indel"i esr,iU·' libi,elif., Bi'I, mrs,tulu.'" y'PI'D li' laka t, I b'iz,i. '. I,ev hJ.1'b'i:zi te'lDi:o ed eBo JUUl y:ao,IP g"'.f.h,idjr, Bll] tezat ~1~j!D,de ,mes ...

rum t ola,bHmek ,~",he )l'ok k,i hi,; ko~ 3J'J Ideti 1 .. · ,di r. B iraz 'l'lJa~~ asi YI:'t 5 aa1de,tiu t,a,d)'l'JJa bu %}thri karl~:bt'm8ifa kifaye,t e,der'i' BUDea die .... ~ih h1i51eri 'ta hU ~iW I il'ade ebn,esiBi, bib:. hii ... riik ,fjai,r'lrtl", b'd te:zadl 1D,u't!e.adi'y'eD bis:U!ldjiyo)r'~af'~ DIlIJ,d,ul'um\!m% ~rutum :FI"'uz'eilik[er ,bid mest 've' m1e'sut etmi, l'uf'al:a,tu:lI,~ ,b'liil ,raJ al'l I] enmeUeri D Vlt: 'v\llB[a,tla'~D ar h k ha'tL ,',a,lar D, ;nkiJlip, edeDii zavaUl 'Ie 'pe:ri;:an da'i':lla:n I.Uma,nia rId I r ~ Hi I', 'ci'~" ~u butu lJIuzda n ~.d,,-q bu du:ma;nla"~R ya.,y,al1i.a bo;,~u,JQI ~'B'kl[i}) e;,t~ t~ Ii leT iOli isey rediy or us,

Bi~ i f(n~ I!J% k~ b,:i'z] bab, Uy a I" e;d~ q nlt'l:"' ~ez'" zet' VI: eanlmlzia octeuney,; ,h;a,Dul e1t,ti,thniz v UJ~ la t bUe gCQI: e'i!1k,,, '8. ge'ie'D vu sla .. t dem1iai 'Fubu m U2;i m dl'l a ma'k isler' 11bi y anao 'k~'Y .'1- e I m,b !bu se,ler:ind Z ,s,o,hee-". ellertiDllze g_Ceil] ellerln s'l~'a'kIIB[t runumuzda, hb'lkmed,en 'U'IrB'" ~Rk., ~efkatll DUjbabbetl yuJat1 saadet bula ... , sa her lezz'et bi~brr i,ll e,1 imize Ie.~ lIIi, de .. g~'~I' Ihe'p ,elim.i2deftge;mli -I el aea k., SURea em ellerle ~'Ir plnaa kanJI ha,~, b~ f :5ervlel h"S rik ..

,~ d d ~ 1 - 'h d '0;

'II re'fllil. en .~ ,aliwa "sa t,a, '01.11:.. ta~, .' afDUl a;:

kal,aeak V'i! re·~eD IR~;k Vif: h:aY,Bl;b PI f ubu«u(],Zda blra kbtll h~ tJlra 1 ar b'~ Ie - g til k me.saJe lle'F

dei' d,o,lu, :lam Dndan ve me'kiada 111 u'ZtaliI bir ehediye'~e: dolrul'u,o"r1uzl!

Fakat' upultuyOru2 ki! h'ayatu1 1a:Ji"tl ~·a.., mHD I :j'llbrru'n :mahiycti de~vamdl r ~ HaY,aLb ba ... yal y,a.-pan bu Red,em ylilr6y ii, 'Ye: eli,me'k, istcyi4idi r., H'ed\efe "V a.rddl:i w an r. butin, a,r;(uJar SUI8!f!a.k. yahi 'baY,B,t m.i.hs'yet bulaeaktll,~ o ha tde h,1 ,~;b:UJ mah,i ye'ti ~ ,so illS uz b(i r is,tey i,,~

I'hh., ''Ie ~U·'~RI~bJr~ ,

- 1Il!, '.' _. 'Ii ¥D>lFU' ;'iU !!!I'1I1l!1, t, IQ.ePIt:u, .Eo ,. ~.

i~iDd:e baza:n 'h,aybolupl b'I,ta, ~Jka IOfli1ot'D

1.-11 I .. b'~ L. f b" " d

y~I,ll[dl.llar' II Ii ,.., An IZ.aM:tz ve f'lill lIIUU.Z I';Jb II!

li~Hk'ge ,gtl,fda, td:atda bizm~'e: hirU1i:tr: 'b,is" bi tin ~6,n.e e.e~k" :Bi Ie ha :ra:t 'Ie f un vereB vU.eu t v'e m,u'ha b b,~t 'ile tt,'k~ B,b" ~rek ails!

"'" .. b!1! ii III rliil ~ L h h

r u,zg a;r ·]J.';UPlI.!f ii~,B re ~m Iii, D'il C' 2Il,r \!"e . asan ...

h. rU,eJI 'ku,caikla Iml~' 'flr'boa ye' ,s'uka Bet lerUe Idurm,an1 a ¥ e h:er ra.k 10m rum liz; bu bo,l otun ir~:iBe d,8;jl tl'ye:flec,ek 've biz loya hi, bir' z - 0iIl IBID me Vi(: lI,t oim 3,m If gibi bishu,t u,nyoJE:

olaeatlz"

lE'vvei i;am.an, i~iBde' 'tabiatin set't I;ehrui. y'e. Idinysnm. bittlQ ka,tlilklarl 'fuhlardaki ,itikadnl bUglUiiQ! 'I',e sis),er,iii!!:' IIt,mltJ1lll't yUIDU-

iii", I.·~· ... ...lI~. S ~ ~.' h i:!' I:t'

,a'f ve o;r',"U'hUf\lU ~ c er'Y itller,1 n \II~'rey Jl OI'U· til! l~

la:r'l i DS;Iln" o'b!;it'i dU8y,a;d.!R 'b'i,be'l' y)~,'ir; ylu' ,ulynd:" ib,l,. mabed'in, ,e;fllatli 'kokuBU yiber ve rultlara aiDe:rdl 'Y'd(bz]il.r \1tu mabe,dia uLI ... :m ~~ ,aBaD Y rUz, biQ~,ef ee kandFi[ ~e ri gitJii y di., o zamaniEll'raa, h,ak i'ltat bir 1tehdi y1e ,ins,ab~ar un Ul a:,',8",.,' b II Ima "a ron uhf a, d efi,~lerdiJ~ Bul ... mu, ei'biydilll'f ~ M,etbu oj ma,:~ d'ilemireB Uim

d'" t b"' ,,JII" H ki!~- til ... ~ I'" ;1,.. I'"

_ iIl:n@ ·31, .'I,Ju I,. , =a !Bl ,·I,K,Di 'I ,10:),' l~ y eb ¥'leIJ.8 I'm

~d'en A,I h.~dl ii

Faka't insanlaJ' ,,31;""&1' yaY',al bu kokudtl.D

"a:yfibp bu si,blrdeu 'ur,aDddal"~ ,BahtsliZ 1'01" I,tr'i ,a;dld~! , lBir fr,a'Ds,~z filowfuDUD demit old!ulu lib(l", hahikati pramakta deh,etli bir 'tehUk,e vardu' II; i, DO d .. a, lonu bubnaklhr ~ N'e" DR'tit b:i,r 11,1.,'3. t:wn ,'~uU',suillurun a .ali 11. ol.l~ y,aD "'I'e ba,y¥'SQ'I'1 b,ir b,aya't. ~ I e iktila 11!,d;e &;lilli' yeD ; n:sa n l'IF " 'PrG,met'hee glbl k,e'Doiit,rine li'Ok:te':o btl' p'al'~a, 'd ya qaldlla,r "lie b a aydlBllkta, gtirduldc"t'i hakik.,t ke'od.ilerilll, 'tethit§' .'ut Bu oalldkat e"ki zamalJl]srul tUB'VYUI" ,edt .... hiJ.,d;ti. her t'iUl d.h',eltcb d:ahar ~ :be'tllJ'di~ AilUt 'te~ruibe'¥'i ilim ,baldk·a,tiu bu IIn~r;hametliz ge h rf!!:ri rd, r,ti~,te'risce eski u:mlitl~r m,ah1'oldu 've, ruhlan ,dJoldul'an e511i k,Q:ia" ye YU1Du,.k

- - '8 1.- iii ~ ,., d it'!

i m,an, ildii ~ ,~'e,ef :z,IlK:aSiD1B ;qmi~n . ,eta; 1 ..

Ar't I k illmln yeli,ti r dij:i m'e,'veier alII .,a boi r' kiJ. tad I 'YII'dt Nat il'itB I is:t Ie,. ,li1!isam d..a,~ hayva ni I De ba till miadenjl: hll,3rt aU,s] Ie]ef~n.'e 'b,aiJaddar,! ilim. y(hrinden, stma'Dln 'Y'e diD" yabJJD eski ukr'evi r'cn Ide,f'i loldu, d1iru .k,o'ku'" ~ifI 'I!I ~tu ~ A'r't ik biz semaUJD 01 "Uar L ,o~4uk .. ,

fI,

__ ~ __ ~ __ ~~~--~--~~A ~ A C--~--------~~~=-~~~

la In~ sanan e.skj, '~DsanIar detUiz" Bir ,Ffan51~ hatibinin me 'hur b.~r SOfun _ gore: lEI G6kte o.y1e y~ld'l/:tlar Eflnduf,diik l~'i bualae artlk bir

dal13 p,arl~ya1ituY3eakt~r 1.1 FeZi3lrUD ye zarna .. n n umnu.JJu- yaluJ ummanl t'l i~'~Dde 5~n1'ki

dUBra a.edi ? 'Ie . ,aD,ld b~z oyiz '1 Haldk.Sl ;; t D hi~ bir -i" )'1 V _ bize buno o'lre .• n Uim""

di • Se'tllJty~ O~'iun(; _ '13.rhglu c.eametiine &lsbeUe diJnyau~· b,ir loz ::zerresiudeu 'iibat,el

o ldu t l;J D iii, go,d in~, Bu sem a iJ ~ind'e bi r er k ~ ... vll eun pa.vla '-lInd.!UI ibaril,;t olan g-iU,ne~·ter Y'e

birer ~amur ~rresirndeD ill.aret olao kii ...

,eJerm dUnY lar 'v,ar. Ve b'lltun bunlar bili~

yol"uz ,ki, hep Janl 50nrne'ye Olahklum DIan fani ziyalarcht. iimimizin .' ozlerile J11d'.7.~a"" rln li,He bizim gj i Iki karanLJk ,a·ra~a.nd,a ~!~ ...

iu II "ond niI·ltd erin i goruy·orul.

jrnsaulaJ' boy'ee. eskl din Ie d:ne1, ba~jt'. la"l1;~!n fistund. end: fLddarl ~t;i:n yanan hu uBi Ylldl~bu'I,n _) ye'l" y_il;;dinoe· .endl1e.rine r fakat ve kendi~erini siyanet 'den ,abs,'i

m te'klerine ve yarnl .3hrette ken~~b~r·iJ.ii k,a,r~l~ay,ac,ak C 1i1ue·te itimaJ tJarJDII k:a,ybedin ~ ee hii~biiHin ,6nmu-i; e5'ki Ylhbzlardan kalan karanliklar alhndl bu defA CennelteD haki-

katen 0 - U tn~lJl~ gibi ke ·dj erin~ yalntt ve okr:.""'ft hi 5 t it f.. ,., eJ!loUer-i bayte ge~erk.eD

kar:j:llarJnda hi r bahar yemden IUJ.yata do ... iran tabla·tin b'i:ssizliiinilf 0' mi\yo,nhrrea. yd ....

d~z~arla ~~]ldiy·an goiun sfikune'Hni k~rm,alt: kabil ohrnyaca I,rn, nafUe yen~ 'hlld,a,da ~a-

'lIra:, ses erin il - P _,o,luk v' ka rafd~'k jj~iD,de

yboldugunu ve dualilfwn bir merhame t

evlit e:\'mek kudr'etinden m,ab un old'ujunu rore ,gore pek CJ btr yeilse Idufme,I'e~i mu ...

kadd~rd'i~ Artlk ruh a.slul,da ta,~'Jdli"~ i.hti!ya,~ ... lara hi.; t,· knbliU etluey'en bill" Il1uhit i.;Wde,

~ski C enD ,t in da US &1]a5) ~'U I;; 1£1Yo rd u " N,a!H ~ I b~tiiD. Itayat we dunya bundan m~ 'ba'retti ./'

Topr k koku II hr taraftan 'tub!r~ k he'f ,~,e'y's'inlyoTdu.. Vueutta bllgun aUJuJ n ruh bUe

yann tloprak oiae k deg;l,miydi?'MaHemki he'r :f'ey Ii ilrvvelind ~'b beri olilm' IdtilirukurLd;I1:IJJ~" tur dem:ek ki yer YUl ~ ode '. a1i,1 aD hir olum, tel evvUnde o1an mils. akbel biT 0; ii rodeo ib'ar .t""

t'ir~ ~ ~l: bakratlerio en a'f!ua 0 ar'ak f,QlliUi'io,"'", zin bu i1ttnnre Ie ip adtlk ona i,fikat eUiSlimiz

gUn d'UJydb:~umoz e~,cm eJbe'tte payanslz;, ,a,la" c,lktl 'tie fjJbaiuka paf3ns~z oJRlU:!itl!!ll ~ IftiS3n

kalbi'nin, duydu,ju bu elemin ise, nUia~zpm. b"'r neb~'t' gibi. h 'P b,u Unlin IkaJynag~ndan

n b ill edip ,g 'ldi~il1dc ~upb ylmltu.r~

Vii! bu clem 'Ie aCi ,uphe' yok lU nakH ve te,spL olun.may deierdt $aitl r. ve @dip ... i,erin Bnp;ale til aSlll ruh 1h.t iya~lil:rulln kaJipleri

01 ~ a:rlndadn". 13 JJ2.n y. bQ llzbl'ab'a, ma ..

res olm,ak 'Y , bunlar if:a e eltme'_.:: e ebiyatln I'olli, va:dff.i's,i~1 va IdiyebUiriz ki Bsd, k'eD,d:ilSi ... (J'i.I"'~, Blulldan dola'YI 'bu f~UliJ~k ,e,~'e01i'ni "tef:dr

ve t~ rC'nn u'm cd PlE~y i b i:M/; reni bir ,fey 8Id,de1l:memelidlr.. BilBki& til eskidenbe.'ri ;airl-',

ve ledeb.-iyifl1ar lJ,g a,c'lyl he]i"'ke~ teD f;O'" dtlyup du~ijnldik eriaden bu ayet elki bir

,edebiyat anant,sidi~~ ~ 'rK ve g,3Jrpta I' r; ... mi~ z,aQ1a]'n~arda ve bugliok.i gUlullerde f '

~ 'I ~ ., ,. ".. L • m I!.. ,. ~ b'"

D:h~·IU'll'll" uoy'~e D~S'S:aS v'e 'IDUtlt'e'SSI' ,~'r'

ka ,I blc' dU,Jm U I vel b unu ,c,a:t.i b r: J i ve t es if'li bir .s.III td:t,t:, iliad _ ,ctmil" olaD ,air Ve munar ...

rbl@rin gal IE b,i· lis't0si ya,p'l.sa &iU Dl,akaJl.-lilinl haclui,ni, Jfe~erdt

~ark~n biHuu ,,~.ir1e~i ti'riinde ga'rbin en,

,~ok. okgdb~1ll1 VI se'9d'jg~ Om,e, H'ilYY'3jntnn ,i,ir' ldta.DI bep ade'OJ, kafl~'Sulda, ge$eiD btUI haya

t loll fa oi Ugin e .~SrAII if: den 'We hf p £I Ii U a dem ~ den mfimki merte-be keru ah i~in z v it,

v vuslete ko~m.aJl tavsiy' edeD ir eJem yC! bir feis@fe ille doiudur' .. 'V' adem~ vaktile dana 9.1: duymu; 'q'e d'u1iunmi; o~ap. lark

.itiinde'fI gar'bin 'bu ~~dti t.ercih etmesinim se ... 'beblnl ilikaduDca a.s·tl 'buf'a,da a·ra,m.alJJdu·.

BUJ f ani ; k h a zone adl@HI . ndii~e51, d enri .. _,ebiUr ki~, blUIrUO, fa p ,edeb,iya.tlaf[u:ua.ttii~ ii

"I'e _ ' udutsu.z 'figanlarla do GUrl11uitor,. Fakat bil hass a 0 II diD . UZUDrC g aSI rda ve b Ul asr In

da ~kin'ci kun'Duu.iadlJl' ki bu his:" bu ~Iem ed:ebiyatl P I( ziyade sarlllu, ,"'e b.eruen bli ..

t.un diinya edebiJah .r;tUk~· d!er~nh~,en ve I)Jbrevi bLr hiizUd dcgill, duufevi bi,r m,e,l ~ ,1

if:ade. eden 111'1)1 ,e¥e'm ~. ·rya'larla I~a~kan, -l, d'lu~mu~hlr'~ Zir,a ruhta:rlh en 5: -'mi'rni v'e de ... ,

rin ihUya~lar~Raj yani ,oHUreri'mizw 'tek{lr bulma k jJ ste yen ,:v.ef~ ~I't ! m er'bam,et y'e mU" h"bbet ibtiya~Jar~na" Ilaya ,;0 man35'UU tel-

jl edee k ,e DlueLbeden far ,olacall bir ,ey,e istina t et.mek ibtif,ac'~nall be.'er rcUh'U'Dda de'rin kokJer .sahn]], ,ola. b,jr ,ebediyet ih .. tiy'a.clna ... egeJ" inannla k ka.biJ 1011sa ... Icesa, .. wetli,. ge'ni§11 ~"ifi 'Y'I: "an tevBip,Ia.'I" Y'er'eg'l ve 0 Ir:f'kat, lI1erhi1.met~ muba'bbct, we ebe ... ,diyelm bi! t, l'zi etmcyi vade,den ancak b,ir

din~, yani dinle.r var,dll'.. -

alum kar.!jlsuu~hl bu buyiik t,eseIUd. _ D

mabriUID kalnl~,' insao,daki ,~eDi~, we isi ['UB lnm 0 y ,Ie so ~l S IllI Z ~h tiy a ~ lar I ~ ,.Cle];) t d i yrt:'tu den malutlm ohul heT §ey' hakklnaa o,),Ie. kali istignala. 1 L;en 1'Sini k >mir _0 ,aDiI'ik J. ... b," [- oyl yorgull v' ~ bit in Ian olufor .~ i boy Ie ZltUllanlarda ye yi, ··\n.d ki bnU,in "a, ~ ka t'~SJ~ Ui~cr, 011.0. - ir-et 'zllgurt teseUiSli-bi g'eUyof'1

AluUUb· k §Iuu ,!!!5u

6

--------------~~--------,A G ,A ~~~--~~~--~--~~~---

Allizlk :.

Sa aa t Ill, be,' t ii.t 1 b d III ru~u i-fade ,fol u nda maddi ve - UIRvi Y Illah\ In b'ir'indr,' istifade' eiblle's,i1 ,Lnilteriye~i, batum~ndal11, tasDtrin i, j(;aibt:ttirmeliJle· berab r, her ti' sftJ),a't,kir

bs 'r - bit his fo~unda birl :t,ir'. Bundan do[aY,i sana t,ta j niyi ,3,),,01 vahdet i~inde ara'"' milk :!l.U'rgridi,~ Snllillt dUYIll,~aF~'Dlil bir 1J[.t1~, 'O~dUgl1.Db ka'bu - etm1etde ben,_ r, t _ za iirunc alet olaQ maddelini,~ ·keudi b,riDyeli i~inde t.:!tk'ik ke'yfiyeti is, -,~ sanattn 'tsrih y',' te ... JdimuHinu lesbiJl balu.:mlloda.n ,ebemdir., Yo - ,sa her h,u~ llI.sta, n1 anev i '0,1",0 D11.\1,5i ki yil dl(,er 51r- athu kat,'~5 nda mutaJia mihm,k,un deg,Hd"r. Bu it,ib, r~a U IiJnlli sanat miUihazal, Inu en hiatt ,ah U ~ [erie, 'oal Y U'f an lbt" ~Q 11;, eSlt(dler, hilhassa lni.iz:ik rouvaeehesinde i~-o,k ihU'O'I ya tl ~ ha,rek(rt huek:, "'1ft. U 'getj:, ,t _ 'h~j!U daim,a lnu~usi ~rdlr.ik @'st,et ve' k,'H:iklfJriJoe t r etnu~ k pu~c 1.1 ri ye tin,dedh·1, r '"

PHisltik san Itlar1da, amamem ,ii'ru, en

~a?~e He' JJj_is'beh~'n a~Jk ola.n ifad'enin", mu,1l.u:t1Ul her hususra manevl ~:r.laD te:zahuri

k,adar problematik k. ),masltla imk.,iu ,'olkiur. Bu n ill u I a her abe'", pI as ttik hi r eseriJn, - luaddl,

v[~ ~~nevi ~ t~z,ahUfUtrnUl! icaJl' -gi "kllde ga'llee 'k, se'ylf"'c~,e JDuhta~ ollDaSJ., t, b.,aiUe

pto:ble~,atik k Im;;as~n,~, ,il'tap e-Urmekb~dir,~ Halbukl mad,eli hl~ b'l&r tezanu'f'Q glm= Jrall

~us~'.i~ 0 5HZ Illfr pro'bl mdir., M'atta son la_~.IlIarlg~ tas'l~ ri a~dedUen "se'of,onJk ,iiftl ( Siym p,ho II l;s,ebe Dl em:h.l ng) m IJl si k is! b"i Ie;

mimk .,- olan piisti:site,'i eld tmi,- ,olm'a .... BJfUI, r,ai'menT ,I" n e pro b,i@m ill - nla ht.a n k'u r ... tuWaht.;),ml, U"~ 'Tabiat" hadis ,t,1 her'ke~,tell b3~ka go em s.anatKarer ,ey; ihnt - .eden IQ der~n d Y.I'tIisu nell _ d,~ima ".ah~ ri tre,kiUer ... den ka~arah de-run! ba.kikaUe.re lda~;rmak

i.str'. BUD'll -, b"rab_'." anat-n teas pr-~~ibi gene !,oru,leni 'tetklkdir~ (Rodin )" ,sauattaki pr'~blem i t,a m man Irs1i [e isp'a t eden, DO te'n so;n m" Ja~az 1 musikiniu phlstik s ' , I Jar 'ar31-;o;

lndaki V' ziy "'ini de ,I'~-~'Vlkile ts'Vio ,hne _

tedir~ .1 I -- - -

I, • E~ edEi lamanla,'d~n be:ri eemiyet 'Ie

diRID Ie pla r D,a ba,i'I~ la n lan, ,tla Tm, a~ f1:0k ye kdig'er~ D e m U'van dQw:i r let il $ i Dde In' i 11 af etmi~ oimalaru'ul t,aim nil 'bUD a;rdan y'a QJlZ 'musild~ teldi __ uUln'" ,hp in,d~'D ~.r'ildrik

I

tmi, ve h tta plasUk saD ,Harlo vardll

ubi ,Ii v tehliker (~) t'icelre heniiz miin,tJ!r' mam~,br~ Netekim re,sim~ ey,kei,

vii' mima,rl i'll; Ralf el'lerle en yuk 'e'k ruuesa I, I,drik e 1~,K'i zam.an' r,d,a I( 15'20)] 'lDo-I' i

i,~in P __ lestriQa (1524,-11,5'94 )l "Ie h' 'J1'UZ ymi 'bii r :1"'0 nesaas djloS'QlU $tru.. M. ij:l i k S iUUJ bn I n nlshet~'n ';),1'1 o 'Ian kamur"oli m,a,dd@l' V" p~obl-lDiRin dijer 5 natlara naz_ rail daba

z~y,~de muglala: o]masuu:iil lIl:'a.'EflJak laZLmdlr. Hal'b, ki direr sa;hatlar' a --'US"kl araslRd-

y_ ,pdac.ak Dl1Lhaye~,d ~ bu ikJ mGh~m un urliR 'plas'tik ,a,n.atlal"da daha ~i'yade ~ lJ1Iadd , 've v'i.ieut" ~,ekl'in,de lezahit eti~gi gOliijjr~

Sa ,at.ar ar,a-sUJ 'al . -evirle nazaran 'UlUI!!i 'va:Z'i birr- gid .. , me y co t D,lm,ilH t 'ber,abe r, bu muvazilig"i madde ve esa tar,s kadar te,mil etmelk muw,k"uJ deg.Udirll N ' ekiQl p:r5pekti

il:e~,ekldlUerle, palitoniJ aklf1ar aras'luda h -r' .,angi hir b enz,eyi, bu lm aya imkaa yoktlD"!'

Yaln~z. kat" hir se eele a- Idit ed"lme,Y_1I de.irlerin mUD' eli sftnatla, I hakklD a, m ...

ne~i 'b,ir benZierUk ara,mak mimkiindur., 8'1& ,cibetlrt Rolf. 'mimari n got-ik IOU -i ·,~ara'"

B.l_odakieuerUk d receslle ol~1rle' kabi_

dh·" a b,alde: s,!1llllatlarlo'll m~ulde '1- problem

balum~nd.an heps;n aym z manda lamia bir filturizma. kuh"z;mat emper yon·zD1 lTobli-; y-anizme "y"!!: 5,a~f'e o),amayac;l!' I libi~ heniz resho ve :{i1' iriD bjJ" meeJ le~kil . e bumut _ red'oit meslekleriu1 ka'l'i bir urett '

m usl i,ye i:zg,fe edl I,m lerin e de hn kiil yok'" tu.r~ :aHa muharrir C., D'~ Fridrich'j' l' B,eethO'V6llji, k,endi nesii jI'iinde PilU a=ai,t,'"

Rl'edi kten maada, 011 u dum" romaDUzmulRID ilk Sa na tkirJa rl (S t til -, U Old Draft.r)1 die vr,j ~rasl~,da g',ij1flem yi,i .. - ren ' b'u hakh mw''''~ ba zad an 'i[eri ge'lmek tedir ~ <; QU kl AJman edebi'yah'nda.li IljJ S,- 'rill und Drang- I devri ..

nin yabuz g_n Go~ t- il,'~ , DU ib 'ta ede.le,re inhisat ettigin.i idda edeM 'riedrieh~ ,ore et'ho tUJlII_in 'a$lU devrin sana:tkblarll afa Uld·, gOste ilcm· m'_li k " fireti 'IDI ikid: bu yeni yolun miles isi zann ,dUe.o M'o:zartlt':ID e'r.ken i.nm~8in.ldeD,,. yahutt'3, Beethoven,ji,g 'tam

kli i bit h,tkar' o]ma.s; d n Qcj'H, mllsiki licin mnd_ 1 P ob my·' zaw - n b k -~ mdaR~ betnlz bir ~~ S,tUl'ml und Orang fl • devriuin' ha~:hi 'WI 01' lunndan il ;glellPl 'k -

C 'v l LT"

------------------~--~~~~,A G, ,A ~.~~~~~~~~~~--~~~~'

C

T

E

R

.

o

.

N'

. ,

bi~iJiQ ,melDlektrtte ~ FraDsada I .. ' .bir' all'll,thiayyile rlQ,'manC,JlIID!1ft on UDle ~1ka:n melt·le F ra.UiS,l Z rO'ma:nJDlD anaDesm.den bir ,.ey mma.l et.n~k'il a,;o I Z8'm ilnd at OIIlU ,'.a.ba,Rcl u:s t.a].ar ,tOj! ,AnI' "'.

10 ... !,uJ"D"la if tn 'Ie 'RU5 ~al"ID II bu susU.e 'DIQ stoii e ,sky"'uis "rim,;; Ue ze f:lgin I.e& t~rme It tir ~

B~zim il,~iD ~d.i~,uBuJece k ~ey hah'r,a'rol,~lnlnr [1- m'l za m a,'D'tlksu;; ~ "i.~ ~ rill!!) a,Jyeni,yetsi :d~:t~ ve

ya,ay8R R1a.likla,rJ~ l'ta"Fa'llkl',rnli~ !ur.a~ Ift).ak ve a,tn ZllinillDda. vu'Zub ve d.ijze.~ ya ...

-:Ii r - I - II'.~ ..~, d' iIl~ .~

:In:: __ '1 -amaHO ,I~U' ~)eli ~n!iay~~ n·.~,itmll%~ gOfle!

t abl;il'pt' de v am etmekt oi r.

V'l

~ III ih'i zarUI-e't ;1 r,a.'!!iUl daki ih,t ~[iJ ,:: 'B·ir· "8rl! EtlQ ma nhLj v·e IEta,liu] b,il' ese,' ,y.al,maJc·~ ... ,ib'ir t at,a:'ao .~ah tS lara mua.y,e niiYlet.lizlil i

Y'e; bay.,g,b'D 51rrlDl b~l""I.k mak - j,'tte :baUe de'~ eej i miz ie'k llIa'va 'budur ~ Ban a. It· a 1 ~'s alt ba u PJ:UH et'h; jJ't.lerilll.~ yeni r'oma~ ely~ ezd iii D1 :iddia et"tild;erti 'ti:e:zqtJa1'Ul ehe mm iyet ~ yo'k t ur ..

. 8I1i1bJa:f:lJ11 il1"alll:tiii dajj m e.sela:l' rc:nuanU'l ,k:OD 11-

~,ulaB dili k;,ullao cbi'l D'I vle ICb,a:telaJu'bri a.nd·j IdaD h er], kunu,u la.a dille y,a'Dlan dn al"B SID da DOI·I IIman JiJl tam el m 151 d..,Ja Y1S.U eo, rOmJ,a IU n bir sana t cseri 0 Im,a.y'i3Ieag Iih'l ~O,' lercoter YaI' .. Bu myoe,khiUere li:r~~ a'rt:is,tUkte'p u ... hld'a,fJlldlfJ d er1ccedej I yi bi r roma DCl ,olmiak kabndlr~ BUDU'n zlJdldula o'ls'r,akij 'Ramon Fer!!!! oaadlezl'.le'bi r likt,e·. ~'Da;Dmakta ol.dUJiuql(ll~ Ejkrin IIIHUJ w'aff,a,k b,g .rlOm aD~, bu Uln ·edeD,; 'f:,i t, ciDliertioi,D len lana·t:kirane olarudU-'i ICu.n,ka utet,i t mUl,,, aZlneli ,daiba:i ~ten,djr; sabit 'yle Delli kaidle lerden da.na rqjilstl,ki:ld,~ r" sebeplerini deunltr~m~ bU'ra . da uzup uZil,[bya . anlataealt: deiiUz", .lAkin. ,UftU da sol~ye 11im Ie i: tok: fli It~~ ar tist ka Imalda. bcra~er Riel fiJ, "tuvir etme 'kt bUgUniin romapru~lllln ,eref.id.it,~ Ha'tta, Duh.amel, MarAD,dl Carco, ,MaU.r'Olill', M·o.1) tberJslD t V,au,doY'er', Laic rete,Ue i G,iraud,Qax gib;i ~ bal ka yondeR bi iifbirlerind.el'l pe!k f,a:rldl QI'htD yazu:'llar ar,a.slnda~ 'bu tl,tizIlk hlh" leim.e t;b:g.i!li ol ;{Ira k ka~Q1l~ t ~ 1", O'D" lard,a a"tBoeyleriaden :dJ,~de., ;e."il ~'gdi,e5i ¥ard~;r,,1i; Ve :s,ai11:at.~n za,rruretlerUe~ en leun"' lik rea;lii elreri tasvi r etmek. m,e churi.y·e Un;i baI'J,t~rl1"lar. Hahikatte.J ib,tir'a!Blar~fi '~·a..5,Y'i .... riade', 'lDiinkuh ol'a gu k.adar ileriye ,gi.tme·k

M-

.

I

E

iist.e dli k]c'rin d elld.i.r k i Iii sIu,P k ayjr1S~ oBla,rd,a bakimdir,. Her ~'ey~. s,oytemeYe IG)es:~rfe't etllb.'~k~ f.a'lnt·t hettj,eyli :if:fc~ftlle' ~ayl,eRlek; bugunklu l'omar:u:darlltl YODeldmg,j hedlef Dudu',', CureU' ·;,ff'e.tten aYJJl'u.u,J'o.rlar" if'fet1eri c;&l"e:tlerUe ,clenk. ,olla.r,a k 19.oi,8 bYQ r,. ve b(j,y i,£~ i,k'le kli.s,i k ,!lPiI,Iil'ey·e' 5addt. kaJIJl1'D,,,bu·,, Eo buylilR eur..!tti, en huyu.k iffletle 'rbtr' e~tlrroek bi'r usliJp mesele;s,i.dif· .. ,Bh~ ya:l~ltub~,! ,;ekU ka'Yf,u:~1:11 1(!J'1l1!ll Yal"'~ IIJJar l'iLra h~h' It ta.~. ,a h ko "abUm if m idi,.11 Th ara ud karlde:tl~r' gi'bi IQ I,g U b n,esirei i,ef" f10UUlD,Cl o~'-ak .i:s;~~diL:J'e,i ¥,a'ki,t, b·lze e~,iz ola.H' ,ill,u ll'1"CJS se .;je ~1'llU/II~11 f~ vol'r'd ile'f'. Nary.li I' " b:i'l.l y'a,bnn~. lld'i" dUeDlUl'u~!~n ·te~.didjj Idu,un-'

d:u trU,Y '0r;;; " R.o In a nCJ!itI n yaJI't:t I gl ,achlHs.lar

Y'Z.e rhil e to faD. tesiri; 111m ,Ne de'fle'Cle ye ka.,dar

0:.] il'I"'aJ h a ki.m di r? N e ku k lada 0 Idugul ~Iiblil 'Df:il~n·'l.n 'i:pini ~e~kebUir, be. Idle OOhtrll 'keu,di, bla,~ar.~m,a, bJJrakalb.iUr .. Z;'ra 0 za;maq bize sa ... deee ~iLfl.il·r l'~!in de, biD ~lerr ce heves 8"UI nda . par'¢.abl'Qm:t~, ve nih.ay@,t U~t.ilemeyeR ma'hmo

IQ,kll~u' .ffo'Slt·ere'c,ektir"

B~ ,..]I t, ... , ul ~... tl.. ... Ii. - t

,",Iraz Z,lDplllH.' gOJrilu]mIC~ ,DM5;IDa~ l~eSQ're!

e,de.r·'ek S!6J'~'iyelim hi rontaJ'Il'C1D'L1l1 kar;lsUlJa 'fiJJt:i\n zor ukla;r biltuo Ui.hiya.tcd,ilfU1. hallet ... p]leye ~aba.ladddar", Allah i~e illsall~n DlU~ 1iiI.u~be·tB.'eliDe ,ek. ,ok benze:mek.tedir~ IOl'ad,a old Oil u I'ib:i llU·tl,Ba da du;ul1l ulec,ek ,'ey Y'a:ra,rlan i I e' t,ara, h huun h urri fiet':1 e'l'Ri bar.1.",'tu~m-ak,bl'~ ,Ro;man laT.~mu.ln kah ra:ma,n lar ~, 'bir' iti.ldy a t~~ Dill in S,~D bil-diiir' ,de,dig i In iii 1",\ ... da.. II U r oJrQ1,a bdu', R.oruane! 01 n. keyli' ,!(J]iaf,aK 10'P larJ;8 m u kad.d.er Ie rine k a'f~' DI ~Ul'U~:SI.. Ii I_1m .. 'aIr,. "" N.~b~kim Male braeh.e',a, ,rare. ilJ, Ceh~ bIll a k It ~'slQri i,. adele'rile ld,u Dya daki ita ka ... I.'"I,m3.Z"'1- 'Pak'lEl't oDur talr,~JtaD ~Al,la]uD da, h'ul" ku U~f I n 1.0, ~;l~eri n de R,ami t,enaki bir' U1ue.ss·ir lolmas~: 1:i:xulIuhr" BtHlun gibi romaB ... ell, dB; 1& r" istin, e~'iil:'i If aif'~~Sl!Bd,atd II mullah hurriyc·tbuilen is'ti'f;aill@ etmelidi:r', BenZ! Y'i"i daha iller.; gotu;r:mek l~b~'fflek, ,sa-nat yara.h ... hfama, k.ay·dlJrdan blll :hl'idiyet sa.",a:;J!R'ma.; tasa'lad'~:g~ 'p'IAwda hi;· Ibi'F ,ey~ [I,egi,ti'rme ... d'eD~ mu Uah bi'r m BD't1lda 'ph,:uun ,'iriitr R 'V3J k,i.tablod'il, ,a.blsla.rIDll~ se~·tiii Y'(illda" g·ey' ... 'ii~.le~ bli f' ,idd e ~~ e korv IilJl" y a ~ r J~. Z l''U-

8

L

E "L

R

H118lnCUn J3.ni!i'!!;I1l'~1!l9/lliD Alta-hlna, ben':r.:emek.tedlit'.

Ed,~bi ,'lana kayd~r'liialii, M'UJ6",f/,t~eT(tt

~~u~rii, da ha ,a.z e1;i,~i ,~~ maid 8 b era be r',I' i !iin "' den I~~ Ii] I ~,a:s~da ha k.ilda y de:iiJ,d'i r,. 9:u rada .m!t,dek l en ,bir .8 dan11 .b~ysj yetn e~ 'b~~r'ybemji ~Iak ~'ct 111.IL! -M M,a. z g,r. goril a:r6.1l~; K.h·raman la ~ nlr[ndaJ]. bb'l'j ken,dIsln.e: ~i ~di i.i'M yo I da1, lS i,'id1'l1

wdu_ ~leriledli:2i Vie r:ora,fnndan tt5~pit e,d~~j!R .m~r]'l1 a ~ e..h~'f] l·e''i'U.g:i ,v,~ uibaY',eri: oDd,B. b Ii!;k ... lc,d,ilio.-, burUj,n ha;re~!ifrt'lefi. - yopilal'lI v,akit'l mIra k ia n 'I 1'1m ~ Tali a,'¥'¥lIlrlal'~m"a. bu. dereee

~.gru~et~~, ~eDdis.ioe hasi biur hay'atl olma,(hg ~ 111 ~ .h~JlIIJ'z bendeuay film iUJll:lllDU ~I Ii iha, e.t:

bh·· h a'fs,l;J 'hir t'e en t ola'I'ak, 'h, ald'I'l'llR! b'eU i ede r i l~ ;.m,den i' yar,art'hjlm t i'p~ bao:a.. ka r;,t Koyd ~g u we 'O'iO. 'y,a,plt~:rma k l~tedijrim h a re~ kl't ~ er;,g oariiud'e'1 i Diad e:tt~t; ''1 a k1t S'ltv in irim .. Bu ~,I~~ ib"lil'dJaiki IbiUl'n ,ya,a;t[ljlcd)8rrlf~[i g~,~U

!Foe 1iiI1·9', ~,ii6ri'f io(a~,g,ul !ii's~b D to tma larloda n ~ dlr"' Elite r. jildl~ D luy lP et ip,d'eD ~ Ik ahlraO'i.a.DIDlI'1

bf!ni~ kitib'lmWIl :Y'timlhllu Ideg'i"t~rme'ye me,t ... ~b r e It i:l:i,~ Ukoll,~,e. Se~f!~le dii; inl uJuldafa. d'og r'LI; g :i,t t ~g i y iIJ~k i thiJ KadaJ'f t 'hij,~ bir' loa man

emin ,olamam. B,u~ bi'!e 1 (Drame) laflLUU'lda pr 0 ta gO'D'il te.ller,i n 'psiko 1,01 j i s~Di ~ Fra nS1Z ,anaDesi,nle gore taJ!J,zim et,me·kle :belfaber,

a.b,ur tat'raftaDt ber y,ara.tllcn'UQ kelldlu.e ,gOTe a~,~e ~~.! i ,Ris'b~·t tei' bi,~deo ,. Ilr:a. ve 'k·~q dl~h: ... r,~n. ha.ra·t ufied,i~l'im:b; malmlluidara erm:n,lyell:

vie D1Ila'r] n "a rail et'ierin.e" ti.2; a t la, ['I UR... 'f~ '1'~udad.i'"likler'iDe bUrDl@·t. ,td!ebnecegilm:i'li ',e onlilirda'lI b:i'le h~l.denllmel, U'Rl'UbU8Z liroD.lf1:'~ .ye y~et',e· eh.·emm;iy·et ",.me'mi'~ li :t1'mgeJ.ilIirl~d: a'nllillmaftuza Y'aJ.rduD Itd,ecekUr~ :Z:ila, o:nlara ve:f~cUiiddl. 'etteD y'ur,l@jin ~arp1f~tlS1l~ bUla .. , da'chrl".

vro.

F ral1S1Z du.rze·oi ile., :RUSl 1~,a:pra'1~Jli1 a,ra·.., SID,dilk'i_ ,aheB.li~ 'i,iPl:i~~de e'n: il'y;/~,e~i[j az ~ok fU IIr!a bap:rma yap ba !I,a yorlal",~ Fakart; DU'"

nun if;i D ~ im.sani h,a'ki.ks,tlar:uJ b i~ bi:r iu i, 'nne. ~~' k,lJJ~bl~ak~~~,"a~ l,i'zJj~dlr~ l'ii'~ell, be~efi .o]~n ~efferiD h~\"i lri.llrl, g,g.l.ara Jabant~ dt!.iil\c1l1'f'"

M~Tita'ib~'iDJ' Pie' ·eldere hil,eitllpah olduj'lInu ~emiR etHii- yurekler:ill. s~,rrl'D'~ ·&f1jav'ur ... maJ11 buginin fO.nUI,IfU:UU~ kend:is'in:ju en muhim V8l,i'fe~i saymBK,t;a.dlr ..

~

'!!I'

I

Z~

,

,

M

,

.

.

OM····A-N··

.... ii. . . "

Burn& ken,dh:~i Ve okgyy'~ulafl ~~in def,U .. me.~e,I,eqin ,ahJik'i t.a:ra..fun bir kO,telre! blra ... ·klyor'l}r. - S8na.tl l~in teh"i'~elil ba,ar,_ biUr mi '1 lOS-iU)ln 'ta,b:ii :s,evidD'il) en k:aranbk k_ ,'Y'"

'naIQta,latr:~fUI' l{uyusuud,Ml. elde: etmek intirasl~ g e ~'m1.,. b~id UB ta:1 a~l:lll. Ulrey el'ek: A~J.ab'll ba'kl,laruiil. b'Lraiui1iII 't'e 'Mar'itai[[{i,Q ern, ·f'e,rdi ~a'~5asiye~ _dl~d'~'i;i bu i~ey~ ·pe·r·vaSI%CQ. I ,'II',a, tutmak bi,le h,j., curIel', cezasun inlnde:

,eiS erlrni:r.dei tas lerpU:'1 1111&? Hassai'iye ti n kall' r~,Dbk. 'ku y'vetl:~'ril ,demek'j 'biz demek d.,eIU" Idl~ r ~ Ve· ,ha kiJ!la't te b,j~ yokuz" ,biz hend i ke'Ddi.'izi y,a:ra;b',oruz~ 'Be~eri v',arllkta y,ab ..

.hlZ ~;eBd'i's:iRe h,as ola[n~ ch,t:an z,a'fur:[ olala k ,lea bu I ett'i,U M@yeo il, hii~fDliyi i,' ·ed rnDl1'\e Ie ..

Ie y.a,bul. ItC.'knsi~ ve o,lYl'keo ~'l.ile~iD ii'lie,ri.n.d!e ~a~l~mak tehli'kesile. kar,~[ ... ;.yoru.z"

Ha·t,ta, ,ara.,tlfrmam'I'ZUl nteVZb'l:.ifDiUD bite·~, ':lie'" Hi'rI,~,h p ~dl t.sJiJ!!lille·o k urtLdm ;g,SII, b02,U~ up da iii I; dPl,a.s~ tehlike"Sline d u ~u.fo;r.YZ ~ BoylelikJe, be,er'i ,ansiyert parl;'a[a,nmaya ru~ tu'tuY'Q,r .. Zira fi kirleri mi III ima nla:r E inlZ d'llQ tan relm ek ... Ie Der,B'be(f ,rene 'V'a.rl'lm1tzln bnlu81fitu ir'in."

ded·irJer., ·P .. Bil~t:let.i'niml 1;1 MerrhaIeisillllde,,- eo

~'a:yall _ h.8Jfe,ke·tler~I' e~ ,idi iSQ~le:ri.~fel8,efe[e:fi

.II eab~. o,J.d.uj:u 11a,J..de'~ Ja.ko,be-lil... M:aDbeF·QD Ue

!ainaheei rle1'.r,iIlluIJ11 gene etten vi: kcm'i1iE:t,e1D i~~anl_ar o.la·rak ,g·,o[f'iil~l'mre·k:tedirler~ Ciillk:ul' "i r ,a d'a'm I n d i oi va: fel~e.n Ii kh'I~IT'ii't 0 ~da. in",

sir ak:i hi iiY y a:n IE a diU' - bq f~kiJ"]'el' lIilJIn1ISSB i di ~a,de:ce ,01 ha·lv·an gi.araik k,a~aea,kdl .... h.a,ldld'il ik'~ w ei :b i r t a'bi,art',. h"r .kitJ i fn e ~ I.t'!,. YI:D.i hi r • ,dam yara tlr~,illl".. B~ufl!"e!tl'Di" I i ncenii j DS aft ... -

l,a 1',1 h K!eD,di b a y,~·U ar':Jj n a ·zin n t ve a bllk:i hlr dij z-e n. \ne hb"' .d,aU Itt'k ~UliydukJ al'rJJ ois betrtcill

O.n u d,e I i msa oj duygtUhlr a~ seF"t biif' ,b18D·t I k 't.a:tbi1't ~hnlelSil peL:. tabn: ,gijlrul'nme'~id~r~ iU!:8-

Q~Oi' sll,d'e'et ell :taksi' illsiyaiklarlRI tSl1l!ma,l is,tem e/k v'e &It,ev:l'ye aa h·a. kesk.in bir &a kr,- ~ ~ aiJ, ya hu z be ,,'I!r i ,chaos'" k;Q1;.a.1idaDl.ak ellen ... ,1

:jes.lnden ba:j,ka bir ,ey 'bilmek ve y,a]~p~z i)ms,Q.DiID 'butaflnk ¥~ f;'e~ilCj ha.re'lietl~rilli ~i'Z,'il'l melt: II bllU'I da y,eld roma,Q i ~J.n k'orkllll l~ bir' 'telldi,t v311'dJr ve 'bu t@hdit .husu.siyle PrOltfiit'iI ... un, k'it.& pla'l"llodaliht" :e.~tlit Pro1!.u~ti'uD ,emsalsiz, cse'f,ii bu boktadan, &iiJe bi:r ihtarr ve milS.1 o!a.biJi,.."

( ]tr,riJ··uy<ul')

Bu~ba:p TO.PRA_·· (F,t" 'b'Iol. ' 'AURlAC)

,

Gre~eil1 ,·.aud:l res.hn s.anahrun nU$uBi ... · yeH~:ri h~.hJnnda biJr h,tl~ 'f'ikir yUriUm.a,tiim" Va rd~;g:tul nrc'lice,. ·tablcu.Ulll; 'ta.lbiatin objekti:f blr 't.a~·d~,di olmlilkt.an ziyalde" sc,rbest bh~ l'e·fsir.ini te~.k'i~ e.[U~i~ V~ obj,e].emriOjl .re'5l[Si!umUJ (Or;~'LWne bh"er maDh~,i "e.kU vef'.i~ebile~ek lUll" J) rn a'hoi foe U n de Q lu ~.l.a n. 'id i...

Her sanal ~ube's;! :Slalbip ohlulu yafnta~ J.ar11l'll im kafilJhlJ"~ ,~?elr~'i vesinden '~I,ka'fQoi!iz;~ Seda IOISIU'HIj Ilu~.[irUle elsun, ~eki~ OISUDt 'bu va~~'ta~ar ayDl ,I a ref"e :r~,de:r:. Ahen k~ CumkLi Salfllt't, a,henktir ~ Res i m 5 n til a t inIn tIC'S ~.r. ,,'as'~ ta I arl i ki ye a ¥ rJJ lB· bil.ir; B.iri .~i~gi (d(J$~i.u), otekl l"e~~.l~~ {(;\(do ris ) '. D e ss in, c,~y a ~ ell" ~ ta hd j t etmek ve bi:rbiy~nden ayuilma Ie: i,~in resmedilen h:Jt t CO~1 to u '")" siyah Y,I! beyRzllD mu.htelif p erld~le'rrn di f. { ()u t n:J ris J' ise, gijD~~ ~~rnguuD t .. e~kil ettigi yedi c,sa.~ re:ngio n om u h~'iI1 ~ hi Iit.Olnt b i ne'2!(j'nla:r 1 dl t" ~

?

.

.

.

D

II

I~p~a'~~~ -;izu.il."l"iu W" I'r~~ 1~]~j~r~11 nl'li~""rl'~1 nmvazenesld ir, !ie'Dritl

'Hat V@J tengin d.im~da uy'andu"d111 realt~iyOfJJal"J lusac;a gi:zden le~iroeJ:iJm",

Du~ h:~t~al' :&1,ljk:Gln il"oflek,esi 'UyandlIJr" ,oly ,,11. ~If! It UJ~, tJartz lcara,l,[~(J r is U i} i /cairn e~ dir. ['iIJJ] 'Kaim hat v£ ufkl hat t,ahiat hadi· ..

'sesi nil n ba, sem'bO:iijd'ir ,0 ( ·O·en iz, te.prQk,

aia~, Insan, )Bu ik,i ha'tbn hirle"m.e.s.ino,eh ~I,ka~ zav'IJrei kaime~ muke'nlnlel U,lin l&ftJl'bo]ii,dur OJ

o u z & a.Ua:r ~ d i m,agaa a:la, .. Uk :r6fle'klS i ua,y.l)ldtr an ba,luea j ki '!I!IP;S'!ll r u.duJ".

Munhani. batla" lI,a" ,I"£.k:et Jofleh:s i uy,a,'ud" rl r ve i Db i na.la r i n ~okluil!3 bu harc·ke·t: bis!i n i '0 D.i.lbette a I' tUI" ~ 'Yu kp·' r I,ra d.ojt'u tevcib e clUen blr ~iZ,f.i JlJe,el. a,al'lya d.O!fU te'y'c~h ed:Uen ile ldl:dio biS5ini uY,8D(b'rll'fl' H·o·tla·l'Ig dat1.hua51 .kal''' ga, a ltk, ka r'1~~khlE 1lI11-

...

Deu;aekki te.shn sanatemn iki istin:atgj ... ht ~iz:ri 've renkUr~ 0 sa.n·atlo bit·ihm de-tin .... ,~if~" bG.1:un nr.iuw..la.sa.~ bG.tu.u te.d.r hu k.iDI,a~rl b'U i'ki. e-sas'~" uns,,:run :alim.aDe biT Inu.vuene"'" ~indeh, b~f ter'k~pclen. ~Ika.r. Cizgi ye renk b,in~r' o~Li unlil'!! olma"'hu~ ~'ok u.lakbr .. Onlara vasita iSlniDi yerd~lt. Ha~bukj onlaif"t ay-ni zauai.ano,a, b i.i tun emoti f i I'n ka nJ a r I kend i Ie .. .rinde' ta.~'lrhU". GIi'Ztmn~ul') dimatflMJZa ri)fle.k,s ... ler naklf!den bir adese1den ba,ha bi.r ,ey ,ae,gildh', GOl.de'D fe~en bassasiyet ~'lr1 ve renk .hIl5s.a~iye~idir. Onlarul muayyen bir dUfU'U'~ hir riekli. bit. k~ymetl, diH1a.gnl'll~da. OJ dlu ru; a, ~e kl~ ve k ~ yme,'te tekllbiil edeQ reak.s.iyonla.r uyan,dl1ri.r~

h·u mu i.le bi,r I e~iJ.r'.

U Ii tin bU:'A 1a1" I' ba t ~.a r kaT'ill BInda rea.k, ....

I ~y 0'0 ~ a rfil. 'y o:l!o-ji'k.ti, ve reS!fO WIlD K.Q Hand"l 'lii zgi 1 Ih<u hi ~d lair JHt m1J a Y'Jten bir I'\eakuiyon uyatu:hrmali: m.aksadUIl! 'te:rkitddif'.

It eokJer' ='

• ......... ..- "I.'i

R e n k ler i n~;ullsS'as·1 m ~ z u ze rin,deL: i tel i ri dana. Ulmuwidi;r~ DaibtB dojrusu ~lzgi nassR,'· si,o t j d aihn i i,y ade t killJ Ulr le di m a,g JaJl"Ul ve 'terbiy'E' edihni~: goz'ledin harcuhr. H',dJlbuki Ten k!1 a des ~ y~ ~aj",paD 'Ill es be U i :k aym e:U 11 e i bj zde :;.1 d detJi lfe,a;blY"(jp la.r. uy &tld ~rlr ..

Renk nazar'iyesi m3Jumdur .. Spek't'loskop a I tin dan g e ~en WU.ll e~ ~ ual ne yedi renge~ a yrl~

1[0

..

hr ':: M.o,v, ko,Yu mavi~ ael'k liI::Ul.'Vi, ,ye,;], sari, 'lo, uneu, kIf m:llZl. B·u D iarda:o 'Dlor." ko.fW 'uta yi" ar~ ik, ma \' i~ ye,i] ~I SiD g uk re:rdder 'k:l ,- el','o r lslu'e" ~ IH'1JJi neu v"e Li:1~r m ~:u 51 ea k :FjelD kle:F ka te·,~Qri .. s,iDe d a bi~d b~'.

Fi'itz~a b:hDik 'tef'ettuata giri"m,ek b;teroiYlo,-, ru m. M.ru h tel~ f .. "en Ie Ie fIn -;.i zg i.1er de, olld ul til Ii bi'I' ib l:ssa~ ire tUller i D de k.i b:si,r.ler i berke.5:~e. ma ... Idnu:l~lr'., Bun[ar da, hpk1. ,~iI.IHer.' glbit ,s't,ll m I ik v e d in arm ik~ bl, r-eke t.u ve he rek els i.1 Sl .. b~naJa aJ'r~],a'bi~ir," Mes'elA kUiDUZI, tu,rul1leu~ mor re'nl.d,er tSi1kLl,D rlofleksi u1a,ndlr,itlma:da.r~ Bu: his aartda. mavide, ye~ilde Illifibdem~,~Hr ~ U HUll En'1 "et I,e. !;l'~a'k r@nk.le'f d i'Rami k, s o'~ i1:l kJ,a l" sta U:kdil 1'"

«

R ~ t, , .. t ,., L. - 1,- .... I "

es un 'i ~U un l1 !l!:'yeca n tm tHUI ,all un ''i'l Z."

riden \f'e renL:teo ~lk:ar,(bl~lla. grih"e:, tab,IQ,da gil:l'eli:te c'ldl~ 0.1, b.ca ,,'ey de big iki UP 5U fu,n te rki hi dir" G r~~@ n 'J' U Ida da i" are t rettig 1m i z glW:iri t t,S! bloB" n tM,V'ir edee eti h'e'I:"ba ,I) g"i bi r sJah F!i e J te rrc'iim,e edee,et1 hre'r h3Jlg<i 'bi l h,~ ~~ bu f'ef kiD'i n y'a'D wad,. 't,D,ED aim i l e iki ne i plil) d a kaJar", b,ir k:eyfiyett;',," It,essannn k,Bwakteri, 't;l!S~lr etHti, mevz:Ldar-da.,! 'bu mevzuJa:ri se~i ... ~wnde ,gii~te:.rdii'i te'm,a,yQUcrde degU, fakat re n ~ V,@j !flzg 1'1 e,r're Vie r,ec,el i l e J ·,/t i P flU Ti"l n.d a'~ till"' .. MUDU soy'b~'meh]e 'p'irizma ,ya pm'l~ olml ~ ,yOfJuz., Bu t.erki,hiD gamite'Dab'i ~hnk,in,~,3:r~ v~rdlr. H,i; :bi,;r ressam, a'ynl~ ,~;e:kn~eri yan y l],nol ~ ,ayn I 'f'en~de'ri kO'1Il ~u Ie Ii r,m i, die; in .. rd,;,t' .. , So,ns!J1. hit' hadde g~deD on ra.:kam gibj~ diz 'Ie mUllba:ni ha~tarhli g{iI1(!~, ~!l1a,Ulnl y'~;di ~~aJ5 'reng i t h uel lI.ir,d,~ 'o,lm,a.ya n Zit Dgi n - hi r klaw'Yle b~~,kil ~derlef~ C;lzgi we renld'ef~'O hl!sa:siyc'Umiz Uzt'r'~lldeki mJBnev'l roluj! tab, .. lodan ~~:kaf(h,tuh~iZ h61t.6n ~evk;n 'esas IIIlD~"tUnliJ te-1k:U e.der., :SUJ De k:a,d]ar ·t~,krar edlU Ie azd~l' ii

Bay,sg,1 reS.!HUll. tabl~1iI!.ulda, anektot y,a.prna k hi,tl yc'n,dir.. K w.l'turs'l:[z ka .. fa. J rt.simd e ,me'¥' zu ,a:r;ar" H·aJb,1U k i ,reg i i ve ren k mikemmel~yeti, hakikat - 'tabia;l anUteshruden be" men he-en a"'I, mih:erret birl" gu~eUik ,diOl},',I!udlrfa,,_ MlsU~ v'e Yun.a.n heykeUe,i, Acem "W'e Tijik m i Diy a ti.i'r Ie ii, bu a.D t i;~ed.ltn, 1[1 l~Jd:lr . Em h,a.'k i ka tp crest gor'u nen ,sana t ~e1dlle:r'i, tab,iat Uri!' blir karilda~tu·'maya. tah.ammiU ed,emez~ Suni 'tabiatt &:ana:~ es~rinin ,oniin.de l'Iio,kstaD, blr plS.s't"ik kJyme;t o.J'a.r.a'k, t"e~eUi e der .

O',z:c nfapf 111 j ,a1"',ert e·tli gi :gi b;, Zit V 1 f'e i k,ai'll1eni [\W t e,ki~ !e:tt'ig i, ,Al,ij1cer re t gize.U i kb! n, j k i ~ aJ Fie n I"i n y aM ~Dl,a~ In a~,1 n da 0 dOlt an h,az.'"

'~l I '. '11 I

dan mute'n,as:s~iS, (umayan f,eS.lml ,a,nJaya-

tuaz. Her musi Id c:im1e sinde '; 5 emboli, h,er' ]l'U:'yk!e~J h~1" resim ,oQ:in,de' bit vaka, bllr b'i ... , kiye tasv i ft a ra. J',ao bu adem, F r'8 niSuzla:r I n (dl~le·c'ta.tion artis,ti!que) ,ded;kl'e'ri ;sana .. t haeZ,IIU rebediyen duyanl~ya,eak~n·.,

..

~if,) .:...Jllik 1._ rt!iI ri. n' II ~

.r.,'£ ,st'nlC'll,· n;.lsa Omrl.lDUD, sonra ... aJ~'na

Id.ogru, hasta'h,ane yaJ,agl1'ula, ean I;.'eki.f;eu MJm.(HgUa~i 1 e Uerini g,oue ri n e g'et'i re re k : u .0 urad a. ren k ler ve ~i I,g iJer ,olyn.yo,r u Ide' mi,di. i~te' resmin buUln ·filolorisi.

Mina:reler

..

III ~ ,. iii Iii iI iI i • III !II !II

, ~

•. I!' i a !II •

~ ! • I!

!! • • I! II! • II • ill II! t!

~'trJ. nr» m l' II fi ,S;;j~ I:nd', ~l u, heu - '{hlU' HJ'J i ~,!i,~n lu, b,r :$.t'l;iJ ~ m i' II i'i I <iiI t JI m'('fl i m I' 'j"r ~ III" ~ J'II, I, rl JfU u 1m {tJ: Irt~~ r e ~·'di"u.

Jo '0 rk I m !fi J1k t" ,,1 ,If' I~"II i 'I.l d t'1" II i r I'J t~.lIY'~ m bW',1 ell ; /I ii f ii u If ~ty '-'fI JI 11(,';" U ri. ~I i he u d ~1 ~·I'·' I f~P'~'~'[.(j ~ ~I~. 11"~UO'~ Ul .~ se1Jd ~ul' ~lelt~ "I~'~' :;"rid It;" 'U,U"~'I"O' j'~'"

O'n ilii !!,f!n'f.eii IIZI'lU #11'H~n.~"t~$·d~t~.

Jb~IlU"'l·t{li· II:.t""~ tl!JH ~.(t~IJJn'~f klltlulu'nl J'I.~ JlJildt.'Jn Id lu.!l:~ m .. I'.i~/~r1" $11., !J'f'~;~'II(" knm 'l'(u,,,th ft U{j' N ~t ~"',I 'U§~'ftl{', {'rin Ju~r tJ"/f1.cJU' Irl1u(lhJ~~.

Ufor d,d (ti tt lut!j I~~l "iii' t.J U;'u II Ji II~ ~j~; "c~l,r;~; tI ill 1', r.',1 ,'n~, l~o~I:N" bi,. !1;~'Ue ,wl1!,~,·t~Ir~/iJ" !I~'bi

I 't ':It ~~ JU i:lll" "ef ~N~~J /I f~ '1I'!I"(,l' II ,.it~ r, ;~ Q I u~, .. ~

Zly,a. 0 maD SAD.A,

11

IG,en bill!' Iln'k!!!i"t;

k,a n r,illml~ 1'1 ~ I 6:11

friffllU n adS a'De·1: 11m e

~~"~zn!l nik~lrle:t !

N'~ ~ ri ~ it ~:.nb«1 ] yor~u n,

~UilUJ. '1t,I:;..;~g'IIYUl'~mm~ K l~jUgIY:lt!a~IIII"

lli~ ll!i r OI,mr!LtGl',! ;]lllcUjmL 1111~~~I~~ I nd oft I ~ k . .(~w~d ~~i;;i II i YU,ln rukl ~ y~ n 'kfm S~l"1 W>"'t II i:~ I:J~ r g,M"I'tnya~~~ ,pUJ"';,;; !11~k! I III ,I l~'~ul~ell ke~I~,~lii.~iIIC cloU dlye t 1:BlJLl;~! rnn ~~ I g~ ~I~IHJ h i:~ ruii I' hf-. k hn ~ ln l~'''' ,atnel aal~ n ut:)'!l k n ro l"~. -r :"21 'Ii U l'am~ III III II 'it li,,~~~ 11'1 '~~llUll..,

nen kQndihni~ no k:n~,!jt'~" o~n"'· i~~l~"II'iJ' n'~ d:e~,i ;~r(:nsnr!l" :~~~ di~ ,'l~I~1' eeza bakil!JD,l~ ,ckUud'D J..ttwmu~ .YOl"i\lm 1,1 ~~lllfi]J'l ~ur{i yOl'UUW Idj hf'I,· I UU"'jJ ko Li' ~Il '~ ~ul1:j u~u .11 i ~ tl e ,'],hi,ktH 1.0 I" tD]lnm~,li~ hilldp" dCt~Ii'~ne n<C~~~i'r' g~ lJi 88.phlllJ ,Ol'n ~ .. W~ i !IJ,~ Ii:~~rj nIHl]"!.. ,lla~ink l'IR"~c: ib.i l;.i IL~ : I xn ~J' \,lll·':\Wi!i~Si ~'~I hap'3~d~yQj' vn IL~imIIU n tlsfumlh~ :i[p Y,~I, r~u II ~ :.d bi Inmd 'n rLu,Yol', He'ill:i i ! II~k ~Or ~ unr liy~u~ ""r! hit Jd In 'i.,l~,- 1i~I~~h~ g:'h·e~i' gi.~wll,liJihn! S~lIin h~~ Im-' Ii u i !ll,et'.~:r· :~t,·1.:n~I'~ ~ il~· L~ [k, SH I! ;I~ k ~~ ..

'I n ml'llIW'lI ~mj~ '. ~ Ii! !'I 11:1'1 ! _I ~ ~ ld.iJYCN,'~~ In,

~:~. ~! I n It ld I uJrnil I"'.fk e k3~ b,n 111m - :1 iii ~ ,k:IIY belli d'~ bi'!" U>G I (UTI 'I,I~~I~ lD.~ OJ, I 1':Jl!:ne ,{O['C k3rat\un~ ibi,l'bil'.i'nda'n ~ 'Y,I r:nn l ek '~~.as S,Q!I bcn,.m t,i ~d ~" Gf ... h'IN~~ i ~H ~~,' .I$ir h:i,~' ~\ii,fi lil!;u sCi l nrk,~", i("~" d'uyncnk, k.ud!a~· :~'I ~ w~g~11.1 '''~Il b~~· :.;JulS bi t 'mli Z.;i!i bl~ M II'I:J n~~, tiicn tiC biruw.r'$'i W~~ E~aklll bu 'u,rkc~ iyi 'Ii ul ibi r kudr-eU. bi.r ~aiu~iy,eUj bil" wuc:Bl!iI~yeU k:a.bn] ~ imu.lD1U!.fil 'va ~ UB I i ~~ 1'~I!t.e,ktlr~ Ml n"" ,~(!;n m·8Jzu:['su:m.

Cfinkili:rl:s,s ,11,( l1hiIP 'umu bi~'Uin Imt~l~nil~ hJ link nl~I~II.,

n k ntlmt·' JI.!!J n I Z.~UI, ,kwl• e't!·,arlll,..w~l IJh~ ~,'irli ~~~,3.!IJ~U m,nsLenr) di,an b~ljk;1i, kiul~~ yo k. 0 kl!ulU,l' kOUH IU~ !rl t UJ''0'iIi'r $UH ki~ i:biuwi,nden mlt~,k kendi (11110111 I In Y,i!!lite~.r)11 Wr'111 lJc;tb~ed iyor., f'~s k i d,~il L he'rk'~sin ~ni.;u~d!l ~)'ir PMljh}~~~ 'G'rulliJ gyz~nurlu)"i l~l~nih Il~i~r VIC' llih' dedj,. k,(jid uy a~ 'I ~ i r un kpte d o,ft·,f\u.dnllll III og;'~

i"U"ya . ~ Li ~',~,k ,ct~! i.(!l,,~'i t.:: fie hl {: .ilT~ueJ t~S,l'lU·HH~ =lyk~I'r~ buhn~~hu~. ~i~~ullli: hil' Y'~:l"iC:t~ bi r allk'l~L ol .• ht 1I~llI" k~y~ 'Iir~~ l i. ve !'i'~':iy!J~; I n.!,~ U 1', hiM; '~iire o.,~~ .. UU!d ,'llg il k.u JJ un u i;~ rui n m hi ,II ~ I~ii h1 ~.' hfllkh~~f"U ,yrd i ~(!'ki·t kif:l~'lIhl hl1§lIl:l

~n O\"\'iII~1 :S.en.g'~\~yo I·~ 1~ II, \.,~", H urn II ! ,kny~n! tun-ru Gk i,~till ~ 'j ~!II iJU i r n e lei~C1 h~~,- ~.·uj·~ IYiJ f~ IJIl n ~ F ~ ,k If'll ~ ~ i"1 II Ib;j is' ~m ~ ~:j r e~ G,r~ i ~'II ,IUQd OJ E=nh i l'el c r~ II e 8~ 1,-

I ~ y'o,t, ~JCln C y.a~~rl ,rs UD ~.. ~ ~ nt 'I i,'~:ri! I ~ n~ulk: ~a F ~ iJ e nrC I u~'k n rc:th~l"Iro Jj''[I1.~ l ~ ,'g-:i I :- h~.. !lYLk iirug'.' 1m-i']jel Li zu II ~I~ m,:'.1 ~ ,~ttl u Ptlh~'Hn. ~:i I W U 0' d;J! ynl~,~ Ui r r.-Yomnn!ar, ~ijil'l,eJ'iu~IQ Hu]1I \l~' kuII:I~) ohlu.Q:uuu. i~il~m. etli~'iu ~;mlWl~111 '1n,~ ~J8.II~ bQ '811f1 s\!m len, ~nn n 11 b~u tum

I. fUll'u~'t i il'l,e~·i: 'IJn~ u\~tn 11~i~~ Z um ~~ Ii ~(~'" J! I, del~wJ jl l~b~ ka I·,am~. T,~ n ~ ! .:a II"' ~u'''' " I Orlllu:f~ Ne ~~:~udn hi I' ,h~UIIII~,znr:m ',·IU·. ~'\ !{:&:,~ m ~flFl~ Boyo,i;t,J U soh ~k ~ u lI'~ II ~ la, )'ti,z;I.crl,u.de k:a.hl ib:i r ~~ lilt \,' ill,k: j i~y:1 ~Il:,;;o :~a l·u~(llDI 'ilJj t ~i n I'l iynh bul, eUt "t"j II tl e 'k;O:~,)uk ba~h bi.l· ~c~IIII ~i,~~i' ~I 8'1'1' ,=li!: ml' j K~O~W saluk nr~~111 ~,ur~Q~fJl'~ hile :!ieL~j I~~I k ~u ~al' ~ II ~dlLtllll C IIlJ ~;tIU'! I ~ II~. .u;Ud[r., .A.:rt'llr, ~u~r:v'eL \'~rlHi'l;'OT'!iMjlllJ. ,Zaln]MW~H IH~hIU~i anu~~d~ in~iill ~~ r~ Ile~re~,k ii l' ·~·I· ~ II (wh~1 ~IA !I.: '(.a'

-: 811 ~ [I,' ru y01L'61!L~ i 1 ;,

IhlW(;hlll lJi t' k a~' ay 0\" \'e] tbl~ L ~ ,Ill i d,~ m~,t :JJ~i\' n ~ ~ IJ I·:l IU]tfl ~! l ~~ ~ ~ ~1~1~ I ~1!. 5lHjHi~uhJ ~i".Ji'[C ltOln~,~l;n~u~ I k Ill.!:

~cw~ ~. Gi:~:'leh!!~~l'Q y.uj."~d I~III lJu .r~J",I·i~~a.r,1 u:;t:;;!1 y~l"l.'I.fUl',~llln], iJ;u :k~,~ ~ 1 iii ~~ :culi l!~e~1 W,Y1l m:ul!ul '~"'i I m nH~~ {U

mU~rol"is U lru "1 , . ., .

SQJ~W ''''- N c ,.all-ay II ~~II I~'k In~lk pu ~·al'ill kaz9In 'I,UnlUJI.. ~ ~Q~ k ItUt:l yap~lbjnr~!I(~'

mlo~~- 'It\:.~~u I ru I i ~e\ll v,~ h~l¥'~iJA .r~ lh~d,tlln IJg :k:~clu r' EQdnk fu'h k c,~ ~'>' ~ .~gJ n~ n ifiu pOl.i 11 bo .r1~e,1 ~ ~,g l !d'~;= ,I m!j i ~~~ II ,~~mi)"or,s II U !

S~Ji- 1;·uUn ru..oy~~.'L:1 ~ruRl d,'l~ ti~'I:tDl~ btl" ~fJ!3<; lIiln n'il~1 ~ I."~~ '" d~IJl! ilW bu i ~ lel~ lOIC'llod'6rl e'r ~

J~~HHlia~n~ ~IJt klJdul' 'ttill~tn~ bi1" UlI,'Ze rt'u ~e ~MO'l:ili Ol~: [".>e l'~IH I ~ II I.t,. kikaUe, t-e:.,lI::lelUsj ol~I~"yan ~enhde.jl ~,l"iiyortn.nlJ ki ~Ji2Jl ld\" 'LJil' grm, k:a'Vga et1uetl.i i~~" 5a.Uil s(J]ii,uw !Jf)rlHm~ Sa~~a 8;euhlil".nu. kfidar ,t1ii~ mQne-aeUHnl bem dUfuyo'lrrlnu~illn ,i'bi'-rn:z'l 'olm:a'{j L m ,.

1'2

eb~~d i 'I tann - t~l n~ d ~~'~I ulen lu~'kUy~lJi~!Cr:~llhn bh' ~:u·:t'l~ln - ~'~"lU" yo rsn n, U~,"h "Il ~ Ii ~~ I p. r~' II' ~ li~ ~(:I'h~i I~R k iii' ~ I iy. ~ =i] ~utl.ra l~ II ejf~z~i'i t~'l UH:· ye~ln md:Ult. ~l1 iwhhU7! ll~luclhlf' ~n'" un ~~~Ui\ m I L(1~ u Ilt~1. ~~ I ~th:H':! A I'U k sen be ~ h II gil)'; fi ,11t~lt h~ ~ I i~ 1iJ i l' ~~,y [ hu~,;:;U !IJ un jyu ['ifoj~~ II.N I~ hnk k ~L h a~ :~.ii rl n ffi ~ lit!' J ~,I,(1,r t~~ krfUi'l,ij II IDZj;I' i);!!;. I ru, ~ II' h}~e nst;.d ~ ~J,U II' n F 2 ~ ~m I ~ d~ :t'Cldnwn ael k r40 ~]'llA:.u~~ n... S~ II ln I It! i re ~~IHl k .. , ulj(! I,~· ,~11~ 1 n1"~ In ~'

A:f~U [Lh'ioo,I'{lii il~~hIlJllel Vj~k~;~:i'~ ~~U-'IJI ~ I i C\,~l~, fill III ~ U U \.!;I :i ~:i1lJ ~j I1l~~ ffkirl~rinE} 1';dw~~ lnlmull z'IL ~1~luU''' ~~];a n!lftmc'H k,ouu~u'I,j)['hn~ee'k [n.Rnu~ liil1 huhl iiQnm g~~FU1)hll" y~u~,i, S3.111~ be iii ~,~ II dnh,a Y td·tI, u :~XIIII rei er uWtiIC! raen~, ~ffi'ki'l' VI' :t-jtUlf~t, ,fit~Hi":~I!~II'Il .It["hUMh ~,'g"DjI h~];nlll lH,.(~toti IJi d'i,\~I~ M~-.~~ 'till! riil~O Ir]l~ w. U:iIJ rrn ,~~Ie. l~ ~:§~ ·I·~

i:~ ~" ~~ I k:;C~I, ~O Y t liJ'1 ~rll U,~; Ul'~~lru iFU311 i,ll k i~, h ~i~I~ II ill'~1 ,~rIc~C'~"11 r,j~i'I'DY r~, ~ II~~ I.: ~ rt~ II un Ute i i~1 ~ ~~ ~I·' i~ II )'ok ~ '11~,IlI.JlIIIt~ ! Iii sse I' ~ rm ~ ~'~.v L3J~ m ~ ~ ~'II.. S;I ,i~~l ~t-~yu nl~ m, F~. ,kn~ (i~ i Illlh.l'~~ I''''! ~~,~ i,r~

Q~ k ~~,g~ II ;VrI k 111~ k I st ~ rnli IIII:Q

J I ~ll' ~!I1~rUd ~ II aa II~' \ink( nli, ve I·UiCt~ i~h~iL ~ r~' ri 'i,"11'W~'Ul'~llln~ Semi. i ~ ~.Ie i~ I it' \~l@ ~r')~~ d,.,Cn ~11iI ~ii:tJj k kl~11 ~~ ~ II :ron 1,lll~,~ JI' ;~~. knt. bo I j'S:; i hu 1~~U~;iI (', D;;ad iftim gH~w ~~n l1o~~,~e a l'~ III III a ~ I~ f;s 1 m ~~~ S~n i iJJf[cc d iiYiQ'l"~j 11_, 'Ii'a 'I lItO 1;11Hi.a~i' ~~ n~1Jrl e·· Di!!lghn,. Uu v~i.hl. ~rl\·>Lme.r,c:k i~b;dj· ,~b~i l'nll~',. P;~klll bu rl1'~,mh knl~'ml~ ~ 110 III ~z] t l'{ CI~ Inc!

y~ruiln:; ~n k~j ~i'lulII i1~ ,"Ie 1t.~l''' :i:i;llllj~ 11 tlll;'iy'~l;,'-nJ a lUl1d~f" .Uluh!w~ IOhiuluH ~,.u Q]tI~ C;~u~'lI)l~, l~iu 11',;

fr-ilIUIlCIJI.@'1 :I~_ ~ ~,i I elW~l ud i gi -l 'II ny~,t J ~ .'l~r" .~ _ N!,!ll e J:ti3i ,I l"lU! {I' ;bn~"

()11" It i I,"n l ~ I i ~'k 'Ve, m ufl ~'9 Juu· .. 'lJll"nul~{ll~ll 3tc]ziafl ..

n~:u I jill, ba k: kim till. ilJind~' ~~,8IJ<oo .'

~~~ I, l ij;t 11~~Y] ~'r in 11l]~nt~l r mJ:i tUliy,"~·u~g,a.. Jtiv~ye'tc ~ut-e UQ ~)erd.QUk hie pj,JlLIf.il, l·i\",3y,et~ ~1:['g bh<; fit> Inm~ , ~ .'

1/~~L'kn& e Qj UoUJ kill ff~ ldQ IIi l!' htkl i Q:l kul n'i nUl J I) ,QdaUI W fiji b illi.n

Lnr~r ~~I~l i~uire't "V~' a"LkhkJa i~~~'i l.asnyc!1 e ~I n e:ai ~~~ r,~ltmcl1 8i)r~i~

y'~ I ~i h:!~G~.r I i G.I~ '"ey'. ve "5i ~ 1"£ ,5IlfJ~' hit;~p Qtm,&,kJe> Id n~"~D~I~li ll9.yu~~ki!

bu li'~tl3J toll'Lun \~Ilb 1!l!!·LJc;IWiY'ln~ ni'ha..)·~l. I U'l"i'J,rnl' ..

1 t! I~C ~ ij In] I' g~~u~ecag~n ~alll~]t t !

N~ .F .. Ell

Ilikl(Ut" ~.

-..... .. ....... ~

••

Ailr bir hrasta.~~k. eSJ1I.IU'uia vu,tuduM,

]- ~ 1_ b~ .... .'" .oJl·" B'

a ev ,all, v J,itI,[HlrH:ea ~r tUfa lp:u",gtiml• .y

Juya lam on 10,111 d,tv,am, et.ti .. Ben bu mud ... d.et ~arf~nda. ya,tail'lt.ull it;'inde glt,tik.ce: er:i..,

t, ~ L.JI '. i!..'~b"'...lI" "'Id~' B"" - 101 h

yen L!lU~ IlJ eu(Ullft sa.n I j u,egt,}: 11M ~ . U.tUD! . er

~t'yim[e e n s ~h,ba'tl i seDelerihJde"L,~n den d~h.a cafd,~ da&.a I~ok gijrbuZ' VI! d.lul. cole a,hebkli ~if' ;fisan. alMak blJ;l riiya!da 'Yi~u,aduD~ U'y·a.n ... d Ltl m va kIt i,~ in d,ren geld iiaIQ a,h~me QI kadar a~'~lnn~h,m, kilt ,aB!J11 mallbl ha~mmi bir ruya z:a "fUi!fl t im,~ F'aka;t; haldka;t ba,'ka'ydl,. H,a y a Um o'm I"iim,de· 'Uk Id,t~fa, olar,BK, :10 e:ld ·beti~5.i ya.

I!..~ '. I_·j 'il 'Ii.. 'h, ·~t'·O' .. t"~

m a.n ul r iililK 'IS ar 0 ~ an UH' s era; ,a (0. llil'mu, ;u.

Btiy6k bir bah~,eDin tam ~r:tHln,da ko-

1'-. ~ ~..... Ir d ~

caman ,~I:r ]j'RC'lr ~'laC:U1(ln illfjtl.iDI' ' a y.a,pnfRl~'

k'UI~ii,k: hi,! Kulibede 'Qltg,r-uyordum,. Du kuUtbe,

. kaJ UJ aj alQ da.n arl,n1 n y,a'oya nat 1~lirilme"·· s~~d,eD ilu.eyd,au8 ~@ll.mj,tt Ell uJak, b~r I,U,5UIl

• II .. bii ~ ~- I~ ~ d 1,- I.' b ~

I~~el'un'~,~ ,U"' yer~ ,,FO!.KtU .. ,"tet'.1 el~J. le~'Ja, .. iltill't

.

bill' y,B. t,ak dam i ·i k i is k'li!m [~de'p, 've lttarma

,k~.rl'J]l£ 'bi, yJ:r'D' lfilt'a'pJa doJ.u ufal.: hir doJa,ptan ibareiti. ,Ben h~lki yel;mi, ya~]D"" daynDiI U~UD, biT 5ak:B,hm~ am u I I a r.ilD a lea ... d.u d'i~ensa,~hu~un vardl. Vlllcud,UDl irri vrt d ilDd'ikt L EUer',imde ma yi k an d'llma.rlllr~ ye r Jer 1',0111.k uYQr'd III '. Os'tiB mld~e di'ki,s~i z we le]:ili guzel Bar-I (d'ii 1m bi.r· b eyitz 'or Ui,de;o balka Dil' GOy YQ,k·tu'!i Ay,aklarlm 1;I,p'la.kt.~~

SeReJeraelill beri hO'D 1IJI:!i Muyo:r,du m, ,Sen.e ... lerden. lber:i i'Dsan yizu g·,ormf!miltim". Hifl~ z'tlDd,a valtti I,e IOrdii am y (hileri,o ~i.Ue;r.

ye' :ilittiii'm se.sJe'rin ,DJOBilkisi, ¥a.r(b~ K.ar,ma kan,,~k haldi.seler ~e Id,olu 'bi'f '90 eu'k;lu.h. bo,'bli'[lIJyorduim~ SIQ'D'ra, ka:vgG, hte-yeea,g i'-;;iade ,Ie~mil' ge::n9Ii,k. gopiel'.i. ,1elliyo:r:du. Bu gil'.'" leriJR ~e:r~e:vesJp de kend ileriJnei' at1a(ht un ka ... ,~hliLla.r varch.. H,i r zanuul, ku.'~,lil k, b],1" I~DCIU,:llUQ dizler im,de 10ly oadl,t:ll1l, a.Dun bpklJ b,ana heDzedig~Di da"GDiiyo'rdllm~ BIr ,lUll bir'deo h,i'rem hu. han ,a. beueJ\en~fak .i'uag ortaltJa.D siUn-

ii' ti .~'.I.~

B-a.zan hi;flzamlftteh ria r ea;D~aDdlrd~tl .sahneler QJ""sllu',da;. Ib,il'l '9.0K ,iln$an.~,Q rift lorliimde ig;i1dil'bu" bir ~ok iUlSabtartD 8f;kamd,RIl, k,o"" ;.ar·,a'k ,IS IdikJeTlm l :ri:rGyordum'l SO'Dra h~F d'emiz .. or.taj]u~da biJ' lahta pat~aJJJlna, sarl'buJlI, 'riclId,umu.n. Si!J;i"ukta.m. 'li t.re.dJi rio i [I, ld mleJ;i.z b~r sah:ile 'yorgun 'v'e bi'tap 1;1:l£tl,luln hatl,r ... llyordum~ 0 guncb~:n ,soara. arbk ae bir in .... san sui i,itmi,A'im,1 ne de ilir iostall ),'uz,i, girmu', tURl ~8gba:& ~e,ri kendim yc,.i,'itir,d •• 1 Bu ev~1 'kenaim yaptu»,~ B u klt·apla r~ he'D";

, ~

dbll y,azlibm ~ kendim lokuyo rd um. .lnCll.I" ata(:~

I) klHda. :hocamand.~ .ki t,epesiw ro'rmuyor .... dlll,Iill., YahlU! en 'yukar,ula d,a.Uar1o arasmda, ,geQrIJ gormeail:ilB ¥~ .~-ok 'iri ol,~ukJ'a'IrUlll 'ta'h ... min 'etti,tiIftl. 'bb:- tak.~ In 'kut; tarU'i kan ate ~rp ... , bk.la,)",lolJ, ba,tllrdl'd:r:u:"~iIiIllt tluyuJol'd,um~ Ara, Str' b,uyu Ie g6JgeJer' ,evindn UI taoden le~j ... yordo.

Geceler~ nerden 'gl~id~ii hir 'turl.i 'bi'~emedi,tilg sestet 1:"0"8:11 k,a:pby,o:rdu~Bu sesl'er.'

claim a a1c1ydJ. 0 nbu·'w d,~nter ken vak t i ~,e hl"" sDQlilr a;ra,slJ;;lda Ja"'i1d~linn ZBDULn],;l.:I"' ~~ittil~m kDl,dI tD a i '~,ama'i,a rlO,a 'benzeti Y()lrd um ..

B'~, b'a,,, a tift ~ a rt ~,a ruulla hh;: bi, delfl:j me yo kt u ~ Zaman 've DlI es afe f'i ki ,';,n i SJ ca k 've 5'rJ,tU k b i:S5~ n i ~ gu:ze Ive' ,~'i ,"'Id n hii k~mli1:n,u IJj D W t D'Ul~ r i,b'iyd"i il'il.,

Ha,rek~,tle'riJ]ljdre IDrl'e 'bir h:di,zam ve ,akculK w'a.rd~ hi ke'D &,00'1. ,r6,rilQnl,ez. bh~ ,mahi ... nenin bare,k,etie,ri'!lle h.a·rekeJ'te me~:b'~r. zanne ... d,iylol'd~~., Bu h.a,Ja'tta.~ I,ordu.iiim [birin'c~ k'aidell IMu ahen,k, .' ve b:Dit~'~amda,n ihare/tti i~~n,de yla~ladw:!nll ,de-korun ufkunll" pe ,kadar ul,a,k t',a el d lfg lJ.nu t,allmi n, ,et llI,eye m lWY'lJ f f.a,k o],mad,l,g ~ In b i r Ida"t I daAaI d,(jI,i'rllJ ~ u :b:i.f' tep e te~JI i 1 ed:ily of,du. DiU 'tepe bana kin .;; a,k; uza.k, ,k,il!it t;IQk yaknli :geJ'iJ'or'd'U~ F rak,a;t dabna la:y'fU b~'fiilDde'ydi. GeDi~, bi,l etek,de'O Da,~ayar,ak, ~itUk~e maht'utile~elll, ;~p,lak~ .k~,rflUJ \fe, SiU'L ren,h.li bir t,epe.

CI i n ~ er i m i 'h ep o"a bakar.ak ,ge~; r iyordusn. Ona bakmak Ite,k jh'UyaleUili.d~" <;'unkii flem,e k ve i ,me~hi1ljlall"~ nl a.rt J k bnnl'~yor' .. du m., · B,u tep e baaa ,rt II 11i~s:i ver'i Y~lr'd u ~ 01 ye'fincic dw.u"dugu midd.eb;e ben Ide dtriraca, ... i,WllU. Ha,ya,tnu ,onlJn hayatUe blfu·a,bel"ldlr. 01 ne kadar ya~iU's:a ben de 0 kadat ya~ay,aca:lllPil.

B,lII,n u d ij $ ii n cUI k!i;E g u I ij ms yyordu m, .Bi r b::,ple: ,ebedidJ,iri 10' h,aJde ben @!DiI:,di o~at',ak y,a;,~ara ta.gl m diyo.rd iUli) ,

Evwl);li.n '[lIJd[lIU yerd,e ne ,yainiu.t y,ag.ly'of I ae Irazg,ar' e5i::yal'd!U~ Faka:t b~petlii"n ba,~,nda, her sa ma n du man v ard ~ ve ,or,a d a, ese n r iiz ~ g,ar~n ~shg~ ta baU9i kadat' geliylcul1du. ,Ara S·U' a, ~,i.m,e kb~nT III bu ba~,'a dOI'r'l1. SQr'l y 1J! Q.JI.!,ar I" i bj II k h]gU:Ul Irorr u.yof'du m, 0 el.ra.E,1 Al 8·a,]" m I ~ l(dQU ttlhiat Ue gerc'eJi gUod(h:Ju h.,ir 'la,rp~fim,a 'ha'inue,ydi" K,a P15,), da';,ma ,a'rl'k kulub(t,o],d,en da:iJna enun bu k,a,vla~arlna, .balu'yll)rdum. SaTsl.lnnyo.rdlll, he.r 'F~tl~naLdan !U',I1,'r,a gene eshisi r-ibi bit bir yler~ deiii~'me,h~g yerli re:rin"ae kabyordlU.

B~r gUllir lepealn rttrafuuilaki dumalu ',[Di:z.ln k ar a I 'U s:l in de tHi~@1l it UtI' a.rl fa 1; la eOlfgun.~ gij tsu,n e d,n ~ a n ~i m $ftkl ~rri f'azla ser t bul,J,um. 'Oractalill i:opa,m r"i.mzrar J.flIcir 8jlii,clnul yapl"ak.Ja.rll'U Sal',!Unll.ya bSli,a,dl. D,a~laltJln, Qra ...

sUl,daki kuelarul her zamankimdre.n ~'ok dleii .... ~nt. bit b::ii,[a, ba,i'lr,hklarr,~DI il~tti.m. Harekc t. htfl,md,ek i 0 'ec'ed.i alu~b k ve :i'n tizam b,h·'.., d1~nbi're: bozuld'lllI. Sr.Ullfa 'l,itt:U{,~e' ~iiddleti arta:b bh~ ses ,L;,ulaklarur:u dohlur'du~ Sits y,erib, dl blinden J·e.H:yo rd u.. S,~ nk~ t,oplra'L;, ltaYl,Y Qlr ~ ka:y,31~' k'0!p,~ rak yuv,R.VI,aDl yOI' la,!'dl., H a,v:ad'a yaluk bir k:DI[u~ 'Ie duman '""ar-d,I~

,BolO ita 1 saaider1c,e devam Ifftli., Soura ],'0,'" '.a!i' ya:Y,a1; ,'ilzgar dUrr'ldu.. gur'G'Etu 'k,es:Udill ,dunHj.~ ~f!kil,c'rek g6~Ier,i'm1:D, (jAW; Q,lljd(h, '0 2amlan ufkllfRUrn nib,a'Ye·t~iz 'bir' .5l1ire:lbe :;reD l:;,,:llemi~; 0 tdl.ug unu .gi)~d li m, T'ep e art.lk y'o,kt,g. [b~kle'riRdeD Uiba'reu, we:ydanldaD, ~ f'Lada,in, kal k'ftu~ t 1;; 'Yer~D de ge.n.i", b,; if' sw aiuy(u··d~i Su:y~n- istijnde kwh'" y\eJken" b.ir k,u,: g,ibi, u{,ara,k k.~y.lyord:u.i

Bir,de~. 'b'ti'tUD bu mansara siJHmd~., Ku ~ l.aklanma ,sesler geldJ~ B:ir el rOlzl'e'"i,min uslLin.deu bj"r QrrHhru, kaldlrd1. Ke'ndhwi yatagnll,da ,!;u-d t;:3rp,~a,k buldum.. G0:i~lynl'e be](;~" s,l~lJJ b,ir lba'1i daY.l.oQllJ-i,tJ. UA!J. lJla~ bir ~awj:ye soura bana ,e,evrildi .. Gozle,r;mln i.~.j .. lite 1tak.'b1 ve I~d,adla bul,lJj,n,a,.g dligler i!lIsanlard, dorn:'rek bir' ~fe.f~e'll"· sOJ~I~d'i.,

V'a r.!l ~'DJt~yO,f' y',BlI 11010\1 Y·G,.FiIIlm,g" .111' ka h I iii t

·4

. ,

.~ ~

~ i I~(!MI a, g.1::r.r I sru m ll:l L~~ i,~., i ~ sn- 1'11!yo.l,'. I~·'"lkat hR.l.~ul1 ~inc'III:l, hnH .... ~~IIlI1.'t mllrhUlumutil~\ l.:ij"arl~i :,I:;j'LIU~1 'frLIUHi~lh'\'i5hul 1;:)jh: I url j,l', ,t1~lID ~ ~Jar. milu J'lAl" hOJ~' sbnu[u~'d i~(l erl nmhjl i 1'. m?,~. r:. hi n J Il~ II,~ tl!tml~lal'd JOilCr'ii~ ,~t~~l'l: ri l'iyo I' ve h lz, tu ~ ru I Hi i ~~nJ jl I, Yi~d ~ ~'~nnn Q!)'ulyntmg~ ~II I~u:r ~l ~'i.ud i1. wt.,r ij ~'U:'L'I r-,IU~~'i n I ~lli n ~~ II' U~al"a~1 n I II~no~~,lcn 'llili'yOI'L~)I';;.

~~ '}' i ret i a: h I ~I ~ ~ H III ~ I ~ ~ II vn k I hd

h~ f~~~ , ~e~:~ f'1;n~,,\~ I ,kl"ru ~ a's I :i ,( i n ~ Ie

1'lllur~h'lIJ d n~limfliU'd-"ml~ hi I' IIUl'~~-' 11~y'L iSH h i ~ 'Olll~:nk 1:1 Li rill ~~ ti~ Y i n',i U:~~I ~ ~bm, '.rn~ j' ,ru"~ ~[I,i,1 UJ I"~·I f.(! U ~,I' -lit l{m hw ~[J:l m~~11 I ~iL' 5 r~'y yo k hut" If :~ 1· liU, UiluhhNI" hen' b;u~ll~ hh: ~nllHt .~~~~'~'lLud IE~, uhh~,~~l gUJ~' 11,'." h~ylJ1I_m II In! nYlw,k i~li~:l.mhll: i,~iru~ :fH:eH~d.u·j I rilhlll~~r k=ui,ClI' '~~~Ilmphj !'li,wi '"!ipU iii .i'iii-lrl"j' bi'~ ~('y ~~,~ yuk hn',

I hNI! I~ III g n u, lnu:"al~,;J, r~"h utili ~u hl~h~cJ!"ll.!a;.ck !h~"iHm" Iluuu, hh.' hll~k!:l ,~f~rf!-'rQ, b~n·i'klyo~'utn. Imhtl w:ll~~~k l ~ ~cd hl hn '11,," ~ ~ rns.u~ n I~! 1- I'c,ti rc:t·d :'. m Iltr I,~ sl i1!ml~ In nde' g'oa.t~,rllou ~ ~,d.'1 i la r 'i'C' Ij I n~j I Q'ri l,~, Iln k d iu~ i I U I[":g,e l~si(j i lr"

~" -,&"'~I

Uil.lI,.ICJ gil ~!J'lo~~ rod jJ -101~ u I~ ~ ln V;o,lHimJ~Il·1HN,J~ a~SiU~iJ', hljkhtJ Dh~~11 tek ~(!j' ZQ"I"IH.\W~lik tl l"., Hun,,, I a..I,~,~mln llo'g ru 'Vl! ~1tSfi b~ o.~ I n ;~k [:-; 1~.I;'8l~J~'1 L.ayD,~ II m k ~ la tJ iye~iJ J.r~l'.

ll~ I,' g.:t~.c't~ J"~ 'LJ nk i,,YC rsllLt 11 n z_ A I t I ye- L~ n't II' i ~ ~,n ~ \'.1],1',. 1 [CII ~Ii c M,'rf~ ~,~,n i i n nn ~!L[yi[k n II n i ,ij. JJ -Ii ~ ah eS'B~' ~ "~UiyonhU'~ :I~uli clan fi'lin~.!! '" n~", ~ ~ lnt ,rjJ'kQI'~, n uk! nt n IU IH ~ gU'ii i5'~l.la'r~c' ~nc~ bed;~ I wll W ~ tlr, ~ elktu~ I ~II ~ ~ In ~ b j~] In C~~a y i 8,iil:HJ I'll ~ k 1 Ullfi1tiJsu II II,fiJ ,i S,i"U to ~ Ii hu k'l.u[,nj" j na, biJ- !lok kC!~] I~m,eflo !JlU l R~ a I ,i:k de~ll'" J\ tJ O@'tll G~m,~ f. OIl r

J~~;~kur n~ fll h:t~ r iut ~">G lifO ru u u kn"unl., Ihu~d~iI so~~it1c\~r(! Din"? So."" y i l"Ci tI (·u II en U I,n hUt k 1 m h D,S 11~lU1U~ 1~t.~SM ,aui iJJUJcrdc~' HnlJ.r. ll11t~ft~ 111 t,ft r 01m,e;t: 'I ft.?) uluh.r ,Id, JlJ LUld n ~'k:i1 ~~i'4 YDlt ll,c'AiI~ ~S'i1,~,uMill'er.i

j u 11,,yOl'ln m~" ~ hJ1l ~ n, 111II.1~. stm I I [lll'i I, ~I"'~

lr~rc~yo!

~ U:JllSd.Rt l"l·,kcl"~HI,U [(I mfLh LiiIJ' IIU.!l'~<~ l'il m u ];[;~Ut3.l· IJ(l:g~H~hU ki II 01' k:~g ~~1 ~ I~I I ~,nJ'~5I1n If QI'r,~jj, ~'C kn ~ 'I"~L ,1J"lQ k~ I~~ld(m H'IU· iu~s\i~~ lunlclI- ln~i:ni cUmu:t :3f' n ~,e IJCI~'mn~~I~,y~" n~et~hll1"8UUj ~'ul, ~,or,(;uu 'YilJi" ILh:~,~w~,ek-, til"" U ~ll1lti s ~ an t:bH~d se,y h"ci, her

kmd~! I !e~~utl, i~~ bi r ~iln~,i 1')~~laU~nc! II !J'~;I t I~ cut ~ h.11 ~ ~r"y

G;~ Y:;e l1.] l~.: k lu in ia ~'I ! 11 b~ ra it ~t~ i II] j ~ ttl \~,a .. l'\~'!( ~,il m, I ;'l,tln a gQ~~, i rn, C'i.! ~CH ~lhulii lloiil,~n! hl~1 t~~l"';w],urni(d:1L hjr I'ok h~ III J:::~iI'lUi In, (I;~ ,pi {tIt bh:r k~~d I: U ~u'I~,fIJ, ~is lli ~'nL~ n l~jl baea k I =t r I n I 1,lilYlyn I'u,~'i,d I,rln I~:. Ar],~h~ u~c'r,i II~~(~ de fiUll~hu' },'3Zlh:

a~l~ in,i;:,!' !J,j/"fJt~ 'iiz.' J,lit~ hb" !}iliZ'f~l.'ik Iii u f; I.J" eyl mtc~,

I tinlf edcyhn k i, hit.=- lH~ln~=ul iurnwu ~iJllel'·~mi yl!?lt'C jJL~~ i I'd im \'I~ rcklfHna lJ~lktl,n]n gijrfi p ~i'n'l .. i ~ yeu 0[( .. ] u uu~ tli),'C!' e.l,;L~,ith I WUI, 'iJ,~I,k:Jj',a ok

in 'j(,h In ,z h l' ii r ~1d r~ Ill. n u n1 k.l:u~~ ~~It ~ I~'~'k~ urn I, h I ~~? .. \ ~!l! ~ ~il! I~!~ i Jlili! J, la~ I n\,'~ ~{ ~~lI!~IU k y~'Ui'JIUI':1 ~Jai'l ~ dru\ 1:0 ... :\~~ bu ru II ~ I U ~l1U!;i i C \1 ~,I i I't]i III =~ 11!'i: lit. 'h i r lLri(!!kl:~ ~II IIH il ~, i'~ ll~m II d iu~,I. n Iii r I~ eu k 0 r"ij ~-

• U~ia ,IJ.jJ' ~m~~~n lJHv~U', thnrn"'H~i;.!I-

Hi lid c h~m ~T!Jk I ;"U.l1H m as ~ u i,] i ~ t~,. U i~~ u -i lie bLl' It:..hn l~il~{luln~ ~Ii,r ~,i,IIi::~n~\ i~£UH hui" \'C' h.i:.:~' l,.,il' ~~U!]',~\iJI~)l'l.) .. ~ iH'e t ,~t I '~ljg,r n u~!

PC'irdedek'1 ~1&D~1I;I1Ii' I~

~- ----- ...

FjU I) 1 I m~'~,~ I!'~ I Olt'l i~ n C'\~ \'J'!II. sw I te~~~nJ'n g~hiljo\:'J ~ll:ul halka 'hi!:' l~jdy~L i C;g t u ~ I U~! n nfi"tu'f:, i{~i I~ ~~lril~ ia W'~ r ~~l ~~n-

"vf,wl~' ,td i,'~1 i~i ~li~~ \.i,r ~,~uolu,n~ b1ifil h,alda ~i7;l.! hn (!!~I~y'~li \'~r'it'r LU~ ~ ihu tL ~ ~:~, I~] g ~ I, bu ~ifll' ~ ~!L'; II_:~ i~, t"11 ~ f)-!'{I!!! d!li! f",kmmhlrl lu~d~' .giJ.~hu·s~" i(.1YU', ~ L~i ~ yn JI ~ ~ 1'1 t-ll; i t~, I ~O:l; s~lY i i Y (u"I:\ n~~ k"m on:,: i n:~ ~ rll"~! ins iU~ ~ LIl h ~ I.'V:!O;;~ I it~.n}'Llal! ktu~ n~YII ~ !::~U~I0I]~n' h:htdc:

k ~ \' iIl'f~ III ~ I [':~ n ~a:~u Id I, li l it lt~! khl j!llil,~ inlol djnh!lm~PJ"Il3' ..... 0 gtI1'1fH~Y(! ,cn~c:-Lrur led iynr In r.'. B rtr'H' G'Htl~ iii i ~ ::Ii hw Hl,~l \~uk rllcltet "iil'en L[I" ,tsiucm~ [;lie,

a:UJ,bnu7i o.i~ ,~Jnki knd (]I II ,rn~i~, ~ii f'C I', n!'UfDII~:,:L nr,jl}m 'stJ'U~~hll~~1 SiBy:h"(o[ ~ ~IIU'iiL k 1~f.t'II~'~ I. ml~y~ gi,t'~~~1 i ~ t i 11 !;z ~ I~) 1,k,at ~u~ndnrd I'myi L·I';i~ini,'1., :!!Jcsuuh~i '~I kit r~~~li,;[]i'li:iill~, II ! ~I ] fijI I, k !.'nl ~Ua )';i:W ~ U I..Z .. \1"0: fty ~~ I] III ~I;D nl ~~y ~ ,U'c:i;]ft 1"), w:.;.~ ~ k !:ab~~:a,l' 3J !jDI~'1 ~IYi1liCit~ it U~, ~ j,{un e k ~di:~ t' hl1 ~ st ~ 'I",a 1 I'W '~ekl~~ k ~h~i z~:

'l',lI kdlllllile I' I

itI iih:[tye~,11 11:1 ~i lar L..[ tLi. J~~ i,t~ I n l.rilUf~ I~ ~y,;uj.n.k.~ ,A,rri ~ k I~I' i I,~' L l'~h =ml ,~cJ' redj~biJ~if\~t"k'."ih~ lz, U~lyJJ"~ rp~d~lh~ hhr g,aloi p In u:-;.~ k W 'litli k,uUl hi ~" L~~ ,·k.\"u nr"ij ~~jy'~j~ .)."'!~'i • lIn' :1 m;l,hu'i

.\'" Ii lin h~k,~,U UJJ !i.'/J,~J I r'lf~"l~J~ IJiill:~,u

I~Ui 1~I~Mlitn,/j

Bl,' IJ,~t It, ( llUi rrr 'i'lm:iIHt~" 'lV(r"ld!p .. ·~lrJ fJti:sif'J"mf! ittl/fln' .Ai .. n lIulu'.

A,~' k t!IJ~, I u lhu~ I \~ ~11~ ~~I~ u t.I n ri }:,,, ..

ll'inca vc;:l"i~,~n ::;~m~i:i:r I'n'h~atlidul~lIi!.~,d. ~hw [Is 'hint Un n I'! U~~lm 'ra f. Me~e~ri, '!:iXI~", "'" r;yun 1"I',u II! rUmi'll~i ~.ar r(!lt 111·yt(\! ~wt.W'~~'~'~1 bi." :!i L;, n,~ I n.~~d

A'ill' i r,e~ n i It ~n ~ I1l~'r1 ~I!, m" \"[11. J I el n

l ul'k\'e ~ I ~i'~ I~, ~: n ~.d~b,,~~· HI urrn i~ He:. 'I er 1l8ru~cb, 1~~IM!d i'U d 'f(;'Li n ~ lie v]~ III'" iu Ir~ 11 U~!lM 1 fltlJ ,yl~ ~g~i I'II ~ .. i.r. ~ 1'-'1 tL~ II '1I1!a,t.u'f ..

O]l~.. GQn Wv I ~i I," ~In 101 r~B ;~I,c 11,111 ~~ .A,I~~I,k l~li~h'iH!" njlii~M' Imyu·.Ill:~t rn~ min u~.h J.llt!,iU~fl:elnr, rili(~iL ~v~ ..

ilot.wl,en u'i~h.a 'V~'A~~:!itI,~'~~~d 11". Ymll i l"mJ1.lltC~ya 'Id~tuhlot"., 1i~I~I~md~,l,l". e ihli~ i'li ~m;;ug ~w ~l rtru~ Li han,g iII' J'an.sn; .;111[ Ii Ii t.i'tdu 'il ~~'r~u hi cr 10 ~Lt~M iJliW i'jl bu am ~Uy~,! j k'i rul,l i ~ ~ ,y~pt I g'l nIl' hn II g i

l·'~Hu~I'~ ,~.H~U.Yn~~III"t~11L )',~ilHI!~1 ~il;w h I.;~~ ~liil~10 ~~hUJi:n Gil klru nhluf! U I~t"; , nt't l ~g I V~j~' Um I )'( l'lt 1~~lm, II il '\I.;.U·,~n Id m ~"I' ~l~ ~QIL,l!J i ~ a: II ~'ll,U "ob hl"r,l!'um a lliJll tlg I'r'nln,~~ k i I'll l:' p'l ~u ~·.iy'~U III ~IC s i ,~i:f!.~ U~J'lila:I'~ ~Ia ~:~~JNndikl011 ~~IHi~l" "".*t'· ~" ~;t h I r '\V~ r.~.O:: n ,il'l~ li u'i 1. 'k~ h h hm ~ i hill ~,;j ar'1a h~ ll rs i II b.: ..

-, l~hJ' di,l~'[!it'(!k~,iui'xj lie l'~p\a-, II ~IIII ~ N ~ ,~lJ I~,I h~~ lit:: \ I ~ I, l'!~nh I I'll ~u" r,Jim,I, kU~'I,illj]1 i,i~ll~

Ibum NoU W'HlI,· \I'~. Ilf~ u w ('I i II ht~'jl'lili,]i N i "I.~ ~~J a W 11,1 U 1. ,S i'~'~I~'III~~y~l g h Inl{~k j ~I~ed i ~ j,

jI.a 1~~liiU~ n,~:&, 1,{III_lii III!"n~ ,a U,fj1,~" I m IU~I;n· 11,:1 ~~ ve ,! ~ ~ u 11 a,k ~~J~ ~( i~~ r idl~ fi,~ In b21!jI:utll,k(ai! ' an fa nn~ II~b~Q gl~'lum~ hO'l<' fl,i! I'('~ IIII~" J'I ,~'i ti 1~~lj~" I lib' k ill \"J~'J'~'" 'O'~ ~~ru p ~I ,~d{ III !~. Sl~ :11.111 I,,~U'I ~ ~:f!'y i t'..::i W~IJ~' Hhi:~ l~arli~Ll~r~hl ~.dill o~,ih~gUII~m la= IIIII~ ~,y,1 \~,:d I ~ ~,lll,! IU I"'V~.n ~~ I n I! I':~, it Il~

hi k i' I t III'~ h~ I'~,i U hl'.~ i ~ i..:' h~ ,I" ,~~. Y ~u~ 1,;t ~ ! 1'111 i.'i!~1 ~ ~:1." l~m i 1If~1 0 I U 'i IU, Z" ru I ~I'I! i~,~~ l~ i r rok lm~kn g'i:~io]l[J,d!illH' ;1m"mI"j ,!!!lLlm~ .11:.:1, n I sr-r ~ ~'cii 'GI r.~ 1,.,'1 k ttl ~In" Ilj~'i ul wmUlz" i'.m, bi I" I~ I ,I r,ft i;\~in k'~,r h.d lIl"~iUin ~~l'~, '~H~ §'a~f~il ~HI" hll,.unr~.l ~idlc'if'!'!l1J1i~ IlH·'

\"',;lau ~:d'l~ f·,~] ~Iru i z. ~:;~ n~t "UI1'~

Blurh,i,n TOPRAK

,A, z i~; ~~ lIr'k:~li h.l ~'I U~ l i& Ilh I i·h~ ~! '1"01-Hi,..,tC ~rl~!"i, ~,~1m~n~hu' I k,nd'iRlllm.;,j 1)1 (il Ij Ii II' "N~~d I ~ i Il: i U~ t n,y in n.,~ ih] ~" nil L'h!UI~1 iro ID.~ n ..1.\, K, ,( i~, It:ill!; )1 J II, 'n"!'1 [ Y~lkwwtl'rI.I"Jndj!t11 '~~I~tu~u i:~·i n ·~gU ta''''

Y Win II ad ;~:-;~:-Il~ II W II ~9! nu a \"~~ k'i y'm~ Ii

'il if.; ~ oU"i ~I~r ~ t'" s;~z, ~t'l.rlc'l1~ es~' k'U11 t~ ~~~j Vom dll'U 1~1a,h~elaH~k gi lli l'~I~kki IHI,j~ yur V~ ~n~~n hilr ~clr ,il:\va 'c~l~mi'~ yotuto:.,

~[I~QHh Ulfld ,A·r.A,Y~ KI)'1lnk i ~i' I~I~ I i L i r ~(l~~i1IHU I U! 7.t L'ilfUN~r. E'Lf=l~ r~ !,Ullru buy il~,( hIt II i,Qr~,]t l13lillt!i!i II

~~ ~n~~I~,l run '1~11 I~O'v~lr:n.U lUlk.lnnda l~nHh n Ilk! A,'fjrA'Y· hl'Q bit' '!jey S·fi.I-

~ e m bl< 0 J.' , Sad e!'iC! ill b~ ~.' d lil'\\"il. I(lUUJ~j

O!IIIW=.\ k, n U'C'lil ct'l ~~ .i ~.ti [Ui. ID~Uy!:l ['iJ

:R1' li,p.Hifi nin I;,ny'pl( hi,I,' LiHzU'ldl~

"ll~ l'i nde ~.n~ ~~ L~; il: I b u In;lnu~~ hi t"

!~;1~ U)HIl k.~~~al" t~lL!l~~_" !Ulyuk _ ~~i r I h 1,1 ~Inn I I.e, {WoO (Ai~ J ! ,I ~~ tn (riM k~,

{HI ~ I'~~e k'~i r,

~;uW I'; R, ~ ~T I,~'I Illu S T ~ ~~ :1 ~ i m,,,,

I i ~!:i~' L'lU~:UlU u~ ZlQ r i 1111~'~~iU "'., nO~WU:UI~ ~I~h~n ~Jlr~1 i'mHh:mi,j"c:Uh~ kU:i::l,]i("

I !1I!:Ij!'~ ~ l\iI':1 illl StQiI'! I':;]J k.m UUi~' ~tl mSI f b.r:l-' ~dJuu i ve l'N~,r'rllll ~,~~c,'e~~rnek uj, ..

y~JU I'ld Il' II r ; 51: E I ~ me rleu i~',,~,~(!. . erj, I:~ Ideu ~cu~ r~,1 ~ ~~'!I we t ~[kU,~'i, _. ':C,Y0 kf.iJ,'!I'~JJ~~Jrm.~~' ln~ru ~ Do.l'SUiJl [I,u'h~.:r!

Y',~k.uIJ'Kad~·i KAUA OSM.AN· oQ tn ntUl ,lin (Pi~~C~~ ) d8 Lir

nDmn,u,n !:,'Hilnll~'U~~ dUl~mlnk~ II~Lb], ~ III '~'f)JI~~ n~~£1 ~I ~:,~ ChU'~~'k llij ~ ku,~

b$i'u~ cl •. ! ,!ijUr h~IIJld~" JI jl ~ Illi ,j'~j . 'liol'~'~ hll lm ~y'Or.I~}';.. DQjltu, Q~:i] U y'nk g IJ,~

rfC,af~ t';h~ln ;Y'~~U i hi r ,Lf{m~1Ul h m~R~~i,~~ U~.g ir"'~ I ute 'I m-U h;urud nf~: ~lJlllll!l:tl, .. "' ..

C;,I p lakla r'

iWcl!lrn I~(ln kH1 ~iiyat ro tarlh ~ '"iti ~lruU~U ~,tutl~"d18 mnln~ln~ ~~lnu [tClfk ,Ah~~~~'~ SU~EN·G~ L, i~k dela

nl~1.·~k i~i .... ~tO~~~~Ull '1Iml1"~~lJesine Jd .. I'i:~'~ i, UugLll1 K,t]U'UN' M'fj,~mtes~n.,

.1 ~ ~t1ilfl·ik,a~III~HI. h!.iJ~huu1,H.n hI! roltlmu l.~~ :P'LA,K, i,d\ [,~ ~ul uu lrUJ,~y'@I~,"~ Bu

~in~ml~ aU{ 1 n ,~ru h]se,~ e~1 ,:,~ u III ;"i,tlnu su Sun IfIj II lnrla, ~w1e,(=-~k l..~ r. I$ey i' lL"~].

1111 r~l nl~:lJ\ bi, r ~II k llH~f~ I·~I,~ ~ n ~ II ," r~ i~ iil-!" ii n ~JrU Li rllHf1l1Cf·k ler~ I:~ r,

m ~I blll:~ u I ~~L :l;r It'ln~rui Ink I :~~l.iJ

:-"n;' II \.-I'~,l!r~ n~ 1'1 y~ ~'I u~, bw r U~IO 1III ck!p.·l d&o

Ifi'Ofl,1 h1,·;:'nu I ~ '(~ll'l !WII,.11l'llllll mk, 'i'~"io~,f!;n i VOir',.

Ii "!I I~

IEsprilt

A ~ ni{,llt~I~, i ~uu ~i b:~ V\H·~i ,,,.\,u'l< Ji .. ntlbt~ hi~" ~c'iotD~~ k.ollrul~i.ul~~.lndD,~ X il~10 '\~ :urns I nltii. ~eQli~ Al,'u'en ya:;/;,( .. yo:t'U ';';:.'

X ~ Ne:riji i~"~~,lhw~

J1 w k, nru ~ L ,~~ 't'I,~ !,..ali ;:ti ~(HI',11J 1 H U~ll8un"r ''{ ..... ' I ~nha nku,mod nn. ",""'~lltal~

I lieu ~n u nyc' ri ~~~J~, ,nl ~ :Ilr. h w~t rJM.'nE ~ YO I·nwlc~id j In"

X ~' Ni\:i~~~

'Y = UZ,I'I [~ U i.nil I ya l'!gV,:l'iJm

~Ietrnwe~!

X .~ lr ='~ ~ijfi:S.~ i iJi~il (!(i' va bn dl~',ror'~

'''I ~,S:~I.'! I,ate ~~,fLG _IJ~.~~ 'I n uka.t. ~ :~~~!~,: n~':I],~L Ah 1II1 a~, i, t.q~,i 1111J I G 1111~i!a,~!lr

w.~~I~,~1 id~I' fl~w 'k~~vY!lLU la'il" _ lt1iiJor~ 'u Ii.. V"IJ;iti ~,ece'k ~Y8,b l tE~!Jj W~U~' '~I [ii'

i'nk~y@lrrlnl:ll. 'CLhrThkiru 0 d.i] ~rDnrun, {!iIJi Jn~'vbd arlil.ru~d 11""

N:\~lm bili!"cu ....

:- "

.' !II b ~ llil Ii -: N. F '" Ii(!SRr.KO'REJ'(

.. ~ N_, .• , IMD,,! H~ V" F'!~RATl.'~ IIhulim Y.I!"II I A.FaJ!k'DJ',If!!·, UlL,U5

A, G A C

He!"' CUmal'te'sl

1PIiji!'.la lit: u II!.UI!lI 1 97' An k.l;ili l!"iii!!

"Nl'llhl!! .B~p. 1 01 L.~IIiO

e ."llk !liDOn. It e 'L!fe

ALFABE S,IR,ASiLE YA·ZICJLA.R:

ADAll (S.i t. F.ik ) ADiL (Fjk~et) AGAO'GLU (. Samet )

ALt (Sa.baha.ttin )

AL TAR ( Cevat Memdub ) ARCAN ( I.. Galip )

AR T AM N ul'ettin )

ATAY ( Falib Klfk- )

SA VDAR ( NaBuhi )

8ERK t N~ro.1lah Cem.l, DRANAS ( ,Ahmet Muhi.p , 6VIBOGLU [ Bedri Rahmi) IiViaoGLU 'SabahaltiD Rabmi) FER ( MU5lib ,

flRATLI ( HalH 'Venat. GONEY ( A. Gaffar)

H ISAR ( Abdill ha k ~ina.s ) I~BAY ( Ali Hiisrtyin ) KATIRC[OGLU t Mi'ra~ ) KESKiNOGLU (FlIIat Omf!r) KI.SAK.OREK ~. Necip Fa:nl t . KQSEMiHAL ( Mahmut R8.gr~p.) KOSEMiHAL ( NurettiD ~a1:i MAY ( Er.-tugrn1 Muh~;n ) RADO ( ~evke.t. HUZ:l)

SABA ( ZiyQ. Osman'

SAYGIN ( Ahmet Ad.nan) TANP.lNAR ( Ahme.t Habidi J TARANCI (Cahit SatkJ ) TEeER { Abmet Kutsi ) TO'PRAK ( Burhaa ~

TUNC; ( Mustafa $ekip ) TOLBENT«;1 i P,eridQII Fed) OLKE:N ( Hi1mi Ziya )

YETKiN (Suut: Ke.mal)

VOCEL. ,(HHaD An)

lit E S I .• , Ab.diu DINO .. AnI nINO - IJ:sdri RDIJ_' SFIBO(JLU NlI/I"Idlo: h CernOll Bb"RK •. R~FiJ: BPI K lIIAN'

ItAR'KAriR t REV!