Anda di halaman 1dari 28

Shalawat Mahdi

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi kami Muhammad (s), dengan rahmat yang menetap dan
dipersembahkan kepadanya, sepanjang malam-malam yang berlalu dan berlangsung selamanya.

Shalawat Badawi Kubro / Nuraniyya


Ya Allah limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad
(s), sebagai sumber cahaya, sebagai genggaman kesayangan yang berkilauan, sebagai manusia yang
paling utama, bentuk badan yang paling mulia, tambang rahasia ketuhanan, gedung ilmu yang terpilih,
pemilik genggaman yang asli, kesenangan yang terpuji, derajat yang luhur, dan para nabi berada di
bawah benderanya, mereka itu dari dan kepada Nabi Muhammad (s). Ya Allah, limpahkanlah rahmat,
keselamatan dan keberkahan kepada nabi, keluarga dan para sahabatnya, sebanyak makhluk yang
Engkau ciptakan, yang Engkau beri rezeki, Engkau matikan dan Engkau hidupkan, hingga pada hari

orang-orang yang Engkau binasakan sampai dibangkitkan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan
yang banyak. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Shalawat al-Ftih

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), yang membuka sesuatu
yang tertutup, yang menutup sesuatu yang terdahulu, yang menolong kebenaran dengan kebenaran,
yang memberikan petunjuk pada jalan-Mu yang lurus. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi
Muhammad (s), keluarganya dana para sahabatnya dengan kekuasaan dan ukuran Allah Yang
Mahaagung.

Shalawat Munajiyyh/Shalatan Tunjin


Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), yang dengannya Engkau
menyelamatkan kami dari segala keadaan yang mendebarkan dan dari semua malapetaka, serta Engkau
penuhi segala hajat kami. Dan dengannya Engkau bersihkan kami dari segala keburukan dan kejahatan,
dan dengannya pula Engkau mengangkat derajat kami dan Engkau sampaikan tujuan kami dari semua
kebaikan, sewaktu kami hidup maupun setelah mati.

Shalawat Sayyidina Ali (ra, kw)

Semoga semua rahmat Allah, para malaikat-Nya, para nabi-Nya, dan semua makhluk-Nya dilimpahkan
kepada Nabi Muhammad (s) dan keluarganya, dan kepadanya dan semua keluarganya. Semoga rahmat
dan keselamatan, dan berkah Allah dilimpahkan kepada mereka semua.

.

.


,Sayyid ash-Shalawat
Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad (s)
Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad (s)
Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad (s)
Semoga semua rahmat Allah Yang Mahatinggi, para malaikat-Nya, para nabi-Nya, dan semua makhlukNya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad (s) dan keluarganya, dan kepadanya dan semua

keluarganya. Semoga rahmat dan keselamatan, dan berkah Allah dilimpahkan kepada mereka
semua. Semoga Allah rida dengan semua guru kami, para sahabat Rasulullah (s) dan kepada mereka
semua yang mengikutinya dengan sempurna. Semoga Allah rida dengan Imam Ijtihad yang terdahulu,
para ulama dan orang-orang yang bertakwa dan para awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap
Masyaikh kami di Tarekat Naqsybandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan ruh mereka yang suci dan
menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan
keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, AlFaatihah.

Shalawat al-`li al-Qadr (Shalawat yang Nilainya Tertinggi)


Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad
(s), nabi yang ummi, yang dicintai, yang tertinggi, yang memiliki kekuasaan agung lagi mulia, dan kepada
keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keselamatan.
Shalawat Jawhar al-Kamal ( Mutiara Sempurna )
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Sumber Rahmat Rabbaniyyah, dan permata
sejati yang mencakup seluruh hakikat, yang menjadi pusat segala pemahaman dan makna. Dan Cahaya
Ciptaan bagi penciptaan anak cucu Adam, Pemilik Kebenaran Rabbani. Cahaya kilat yang paling terang
di awan hujan yang bermanfaat yang mengalir memenuhi semua saluran air yang menghadapnya,

sehingga memenuhi segala lautan ruang dan masa. Dan Cahaya Terang yang dengannya Engkau telah
mengisi alam semesta dan yang memenuhi segenap tempat.
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Sumber Kebenaran, yang darinya terpancar
manifestasi Kearifan, Sumber Ilmu, yang paling kokoh, yang paling sempurna dan paling lurus.
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan bagi munculnya Kebenaran dengan Kebenaran; yang
merupakan harta yang agung. Tempat datangnya limpahan cahaya yang berasal dari-Mu kepada-Mu;
suatu lingkaran Cahaya yang tersembunyi. Semoga rahmat dan keselamatan dilimpahkan kepada Nabi
(s) dan keluarganya, dengan shalawat yang dapat membawa kami pada pengetahuan tentang beliau.

Shalawat Nriyah/Tafrjiyyah ( Kamilah )


Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami, Nabi
Muhammad (s) yang dengan perantaraannya terurai segala ikatan, dihilangkan segala kesusahan,
ditunaikan segenap kebutuhan, diraih segala keinginan, dicapai akhir yang baik, diturunkan hujan dari
awan berkat wajahnya yang mulia, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dalam setiap kedipan
mata dan tarikan napas, sebanyak pengetahuan yang Engkau miliki.

.Shalawat Imam Syafi`i
Ya Allah, limpahkan rahmat dan berkah-Mu kepada Nabi Muhammad (s) selama masih ada orang yang
ingat dan orang yang lupa kepada-Mu."


Shalawat Grandsyekh `Abdullah Faiz ad-Daghestani (q)

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad (s) dan kepada keluarga
Muhammad.

Shalawat al-Askandari
Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas penghulu kami Muhammad, yang cahayanya telah
mendahului segala makhluk, dan penzahirannya merupakan satu rahmat bagi sekalian alam. Dengan
bilangan sebanyak makhlukMu yang telah lalu dan yang akan datang, dan yang berbahagia daripada
mereka serta juga yang celaka. Solawat yang merangkumi setiap bilangan dan meliputi setiap kiraan.
Solawat yang tiada penghabisan untuknya, dan tiada juga penamat serta tiada juga penghujung. Solawat
yang berkekalan bersama kekekalanMu. Dan ke atas keluarganya serta para sahabatnya, dan
kesejahteraan yang seumpama itu.

Shalawat al-Kmil
Ya Allah limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad
(s) beserta keluarganya, sebagaimana tidak berakhir kesempurnaan-Mu, sebanyak bilangan
kesempurnaan-Nya.


Daruud Syifaa

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh Nabi Muhammad (s) di antara semua ruh, kepada jasadnya di
antara semua jasad, dan kepada kuburnya di antara semua kubur dan limpahkanlah pula rahmat dan
keselamatan kepada keluarga dan sahabatnya. (Dalail al-Khayrat hari Rabu)

Shalawat Dzatiyyah
Orang yang mengetahui bahasa Arab akan mengetahui betapa dalamnya shalawat ini. Allahumma shalli
`alaa dz-dzaat al-muthalsam wa l-ghayb al-muthamthami laahuutil-jamaal. Di sini diekspresikan
bahwa tiada seorang atau apapun yang lebih indah daripada Nabi (s), beliaulah keindahan dari alam
semesta ini dan beliaulah keindahan Surga dan di sini Allah mengirimkan doa dan pujian-Nya pada Dzat
yang tiada seorang pun yang mengetahuinya karena ia tersembunyi dan kalian tidak bisa menembus
hakikatnya tanpa mengetahui kode-kode rahasia yang diperlukan untuk membukanya. Misalnya, jika
kalian mempunyai berlian yang masih kasar, masih berupa batu besar, kalian hancurkan batu itu sampai
mendapatkan batu mulianya. Kalian dapat memotong dan membentuknya dengan indah. Setelah itu
kalian harus menggosoknya agar mengkilap. Dia lalu menyebutkan Dzaat al-Muthalsam, Dzat yang
tertutup yang tak seorang pun dapat membukanya, dan al-Ghayb al-Muthamtham, alam gaib yang tak
seorang pun dapat mencapai atau membicarakannya. Lalu disebutkan al-Laahuut al-Jamaal. Laahuut
artinya apa yang terkandung di dalam bumi dan Naasuut adalah sambungan/penghubung dari bumi ke
langit, pemunculan Kebenaran, yaitu Sayyidina Muhammad (s), di mana Allah menyandangkan beliau
dengan sandangan Keadilan, Keindahan dan dari manusia.
Insan al-azal fiii maa nasyiri maa lam yazal, manusia yang hidup sejak masa azali hingga abadi, yang
akan membuka rahasia nama-nama Surgawi dan Atributnya." Fii qaalbi naasuut al- wishaal alaqrab. Dia membuka hanya kepada orang-orang yang mencapai koneksi antara kehidupan duniawi
dengan kehidupan surgawi, Dia membuka kepada mereka ketika mereka bergerak menuju ke
langit. Yaa Allah shalli bihi. Shalli bihi berbeda dengan shalli `alayh. Itu artinya bershalawat melalui dia.
Shalli bihi minhu. Bershalawat dari dia dan kepadanya; dari Nabi (s) kepada Nabi (s) dan di dalam
dirinya, wa sallim, dan memberi salam perdamaian kepadanya. Amin.

Shalawat Ulul `Azhmi


Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), Nabi Adam (a), Nabi Nuh
(a), Nabi Musa (s) dan Nabi `Isa (a) dan segala sesuatu yang ada di antara mereka. Seluruh rahmat dan
keselamatan Allah semoga tetap dilimpahkan kepada mereka semua.

Shalawat Kamaliya
Ya Allah, limpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s),
dan kepada keluarganya sesuai dengan Kesempurnaan Allah dan sebagaimana layaknya kesempurnaanNya.Shalawat untuk Berjumpa dengan Nabi (s) di dalam Mimpi:
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s) beserta keluarganya
sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami untuk bershalawat kepadanya dan limpahkanlah rahmat
kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s) sebagaimana beliau selayaknya diberkati!

Shalawat yang Setara dengan 100.000 Shalawat (dibaca 1 kali setiap hari)
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), hamba-Mu dan Nabi-Mu,
dan Rasul-Mu, Nabi yang umi, dan limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga dan
sahabatnya sesuai dengan Kebesaran-Mu, setiap saat dan sepanjang waktu.Shalawat yang Menghapuskan 100.000 Dosa Besar
Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada junjungan kami Nabi Muhammad (s), yang cahayanya mendahului
semua ciptaan, yang kemunculannya merupakan rahmat bagi seluruh alam, dengan rahmat sebanyak
ciptaan-Mu yang telah lalu dan yang masih ada, mereka yang beruntung dan mereka yang tidak, dengan
rahmat yang melebihi semua perhitungan dan yang mencakup semua batas, rahmat yang tak terbatas,
tidak berujung dan tidak berakhir, rahmat yang abadi sebagaimana Keabadian-Mu.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), yang kalbunya penuh
dengan pengagungan kepada-Mu, yang matanya penuh dengan Keindahkan-Mu; agar ia menjadi
bahagia, terdukung, dan penuh kemenangan, demikian pula kepada keluarganya dan sahabatnya dan
limpahkanlah keselamatan sebanyak-banyaknya kepada mereka dan segala puji bagi Allah untuk semua
itu! (Dalail al-Khayrat hizib hari Rabu)


Shalawat Mizaanul Ardhi Samawat
Ya Allah, limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, dan
keluarganya, dengan rahmat yang setimbang dengan bumi dan langit, sebanyak jumlah apa-apa yang
berada dalam ilmu-Mu, serta sebanyak partikel dari benda-benda yang ada di bumi dan berlipat ganda
dari itu. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia.
Untuk Bertemu dengan (Tajali) Tuhan di Dalam Mimpi (dibaca 1000 kali pada hari Jumat)
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad (s), nabi yang umi, semoga
Allah memberi ganjaran pada Nabi Muhammad (s) dengan pahala yang bermanfaat sebagaimana
layaknya beliau.


Shalawat pada saat At-Tahiyyat
Wahai Nabi, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah padamu.Shalawat as-Sa`adah (Shalawat Kebahagiaan)

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s) sebanyak bilangan yang ada
dalam pengetahuan Allah, dengan limpahan rahmat yang abadi, selama keabadian kerajaan Allah.

Shalawat Syif
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s), dokter hati dan obatnya,
obat untuk badan dan penyembuhnya, cahaya batin dan sinarnya. Semoga keberkahan dan
keselamatan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya.

Shalawat Dawa Syeikh Khalid al Baghdad

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan juga kepada
keluarganya sejumlah bilangan seluruh penyakit dan obat. Dan semoga Engkau memberikan keberkahan
dan keselamatan kepadanya dan keluarganya.

Shalawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Kharqani


Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, (dengan
rahmat) memenuhi dunia dan memenuhi akhirat. Dan rahmatilah Muhammad dan keluarga
Muhammad, (dengan rahmat) memenuhi dunia dan memenuhi akhirat. Dan kurniakanlah ganjaran
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, [dengan ganjaran yang] memenuhi dunia dan memenuhi
akhirat. Dan kesejahteraan ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, [dengan
kesejahteraan yang+ memenuhi dunia dan memenuhi akhirat.Semoga Allah melimpahkan solawat ke atas Muhammad. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir

Shalawat Nurul Anwar

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar
duka dan kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw, yang
terpilih, keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah dan
karunia-Nya. ( Syeikh Ahmad Badawi qs )

,.


Wahai Allah, jadikanlah (limpahkanlah) dan rahmatMu, dan barakahMu, ke atas penghulu para rasul,
dan imam bagi orang-orang yang ketakwa, dan penutup bagi para nabi, hambaMu dan rasulMu, imam
kebaikan serta permimpin kebaikan, dan rasul (yang telah diutuskan sebagai satu) rahmat. Wahai Allah,
bangkitkanlah untuknya kedudukan yang terpuji, yang diirikan (yang dicemburukan) oleh orang-orang
yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Ibn Masud

Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sehingga tiada
tertinggal sesuatu pun daripada (segala] solawat. Dan limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad dan ke
atas keluarga Muhammad sehingga tiada tertinggal sesuatu pun daripada [segala] rahmat. Dan
limpahkanlah barakah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sehingga tiada tertinggal
sesuatu pun daripada [segala] barakah. Dan limpahkanlah salam ke atas Muhammad dan ke atas
keluarga Muhammad sehingga tiada tertinggal sesuatu pun daripada [segala] salam. Ibn Umar

Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas Muhammad di kalangan sekalian orangorang yang
terdahulu. Dan limpahkanlah solawat ke atas Muhammad di kalangan sekalian orang-orang yang
terkemudian. Dan limpahkanlah solawat ke atas Muhammad di kalangan sekalian para nabi. Dan
limpahkanlah solawat ke atas Muhammad di kalangan sekalian para rasul. Dan limpahkanlah solawat ke
atas Muhammad di kalangan sekalian para malaikat yang tertinggi sehingga Hari Agama (Hari Kiamat).
Said ibn Atorid


,


.

Wahai Allah, wahai Tuhan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, limpahkanlah solawat ke atas
Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kurniakanlah kepada Muhammad kedudukan dan al-wasilah
di syurga. Wahai Allah, wahai Tuhan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, kurniakanlah
ganjaran kepada Muhammad, semoga Allah melimpahkan solawat ke atasnya dan kesejahteraan,
sebagaimana yang layak baginya. Al-Imam As-Sujai

Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad hambaMu dan pesuruhMu, abi yang buta
huruf, dan ke atas keluarga Muhammad dan isteri-isterinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau
telah melimpahkan solawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah barakah ke
atas Muhammad, nabi yang buta huruf, dan ke atas keluarga Muhammad dan isteri-isterinya dan
keturunannya, sebagaimana Engkau telah limpahkan barakah ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga
Ibrahim, pada sekalian alam. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji, Maha Mulia. An-Nawawi

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan kepada keluarganya,
sebagaimana Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim as dan keluarganya. Berikanlah
keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan keluarganya, sebagaimana Engkau
limpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Maha Agung.. Shalawat Ibrahimiyyah
Shalawat BadriyahRahmat dan keselamatan Allah semoga tetap untuk Nabi (thaha) utusan Allah. Rahmat dan keselamatan
Allah semoga tetap untuk Nabi (yasiin) kekasih Allah.

Kami berwasilah dengan berkah Basmalah dan dengan Nabi yang menunjukkan lagi pula utusan Allah.
Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan umat dari bencana dan siksa Dan dari susah dan kesempitan
sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.


Wahai Tuhanku, jauhkanlah kami dan hindarkanlah, dari semua yang menyakitkan, dan jauhkanlah dari
tipu daya musuh dan kasihilah kami dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah

Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan dari orang-orang yang bermasyiat dan
semua kerusakan. Dan semoga Engkau menghilangkan semua bencana dan wabah penyakit sebab
berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.

Maka sudah berapa rahmat yang telah berhasil dan sudah berapa kehinaan yang dihilangkan Dan sudah
berapa nikmat yang telah sampai Maka sudah berapa rahmat yang telah berhasil dan sudah berapa
kehinaan yang dihilangkanTelah banyak sekali Engkau memberi kekayaan kepada orang yang makmur, dan telah banyak sekali
Engkau menolong orang yang faqir (miskin), dan telah banyak sekali Engkau mengampuni orang yang
berdosa, dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah

Sungguh terasa sempit di hati manusia tanah yang luas ini, disebabkan banyaknya bahaya dan
malapetaka Maka selamatkanlah kami (ya Allah) dari bencana yang mengerikan, dengan sebab
berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah


Kami datang untuk memohon pertolongan dan mohon agungnya kebaikan dan kebahagiaan, maka
luaskanlah anugerah yang berlimpah dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah

Maka jadikanlah Engkau menolak kami, serta menjadikan rugi besar, namun jadikanlah kami dapat
beramal baik serta selalu gembira, wahai Tuhan Yang Memiliki Keperkasaan serta Kehebatan, dengan
sebab berkahnya para Sahabat Ahli Badar ya Allah

Apabila Engkau menolak kami, maka kepada siapakah kami datang memohon untuk memperoleh semua
hajat (kebutuhan) kami, wahai Tuhan yang menghilangkan segala bencana, hilangkanlah bencana dari
kami, dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah


Wahai Tuhanku, ampunilah dan muliakanlah kami dengan dikabulkannya permohonan yang kami cari
dan menolak keburukan-keburukan kami dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah


Wahai Tuhanku, Engkau pemilik belas kasih, dan memiliki keutamaan lagi kasih saying, sudah banyak
kesusahaan yang hilang dengan sebab berkahnya para sahabat Ahli Badar, ya Allah


Dan limpahkanlah rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti, dengan rahmat yang tidak terbilang dan tidak
terhitung, dan juga limpahkanlah rahmat kepada keluarga dan para sayyid yang bersinar cahaya, dengan sebab
berkahnya sahabat Ahli Badar, ya Allah

Shalawat Nurudz Dzat

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam dan berkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw,
sebagai cahaya Dzat Allah, rahasia dari semua rahasia-rahasia asma-Nya dan sifat-sifat-Nya, juga semoga
Engkau limpahkan shalawat salam dan berkah kepada keluarga dan para sahabat beliau saw.

Shalawat Mukhathab


Shalawat salam tetap tercurah kepda engkau wahai penghulu kami, wahai utusan Allah, raihlah dengan
tanganku dan amat sedikit upayaku, maka temukanlah aku.
Shalawat Ghazali

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, dan kepada keluarga
junjungan kami Nabi Muhammad saw, dengan shalawat rahmat yang mengalir terus menerus, yang
kekal, beliau kekal karena kekekalan-Mu, beliau baqa karena kebaqaan-Mu dan beliau langgeng
lantaran kelanggegan-Mu, semua itu tanpa pernah habis tanpa keridhoan-Mu dan tiada pembalasan
bagi sang pembaca dan bagi yang meminta rahmat kecuali surga-Mu serta melihat wajah-Mu Yang Amat
Mulia.
Shalawat Nurul Qalbi

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam dan berkah kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, berupa
shalawat rahmat yang bisa sampai kepada beliau saw, dengan terkumpul, lisannya membaca, hatinya

selalu terkait dengan pengertian-pengertian, menampakkan rahasia-rahasia dibalik setiap rukun


(kewajiban) lalu memperkuat hati untuk menyaksikan, lalu membuka rahasia secara langsung dan
anggota tubuhnya bertanggung jawab atas yang ditanggung dan selalu benar setiap hubungan
perbuatan orang, shalawat salam juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau saw, yang mulia dan
para sahabatnya yang berpengalaman, Ya Allah, sinarilah hatiku dan bukalah jiwaku lantaran rahmatMu, wahai Dzat Yang Memberikan Belas Kasih Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Shalawat Haji

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, yakni shalawat
yang lantaran itu bisa mengantarkan kami menunaikan ibadah haji ke baitil harom, bisa ziarah ke
kuburan Nabi-Mu, dimana beliaulah yang memiliki keutaman-keutamaan shalawat dan keselamatan
dalam kelembutannya, kesehatannya, keselamatannya sampai ketempat tujuannya. Juga shalawat
salam dan berkah tetap tercurah kepda beliau saw, keluarga dan para sahabat beliau saw.
Shalawat Jauhar

Ya Allah, limpahkanlah shalawat rahmat, rahmat yang paling utama dan yang paling indah kepada penghulu kami
Nabi Muhammad saw, sebagai tempat berkumpulnya beberapa kalimah dan terkumpulnya rahmat, rahmat yang
Engkau ridhoi dan meridoi dia, lantaran beliau Engkau meluruskan perbuatan-perbuatanku, niat-niatku, aktifitasku
yang terkandung ketenangan-ketenangan didalamnya. Juga limpahkan shalawat rahmat kepada keluarga dan para
sahabat beliau saw, berikan mereka keselamatan yang banyak, juga limpahkan shalawat salam kepada kami
dengan pahala yang besar.

Shalawat Hifdzil Quran

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, kepada keluarga
dan para sahabatnya, yang dengan rahasianya aku memperoleh hafalan Al Quran sekaligus dapat
mengamalkannya, berilah aku rezeki (lantaran shalawat itu) dengan suatu ilmu yang bercahaya sekalian
limpahkan shalawat keselamatan yang banyak
Shalawat Ziarah
Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan shalawat (rahmat tadzim) kepada pimpinannya beberapa
pemimpin dengan suatu shalawat yang menjadi sebab Engkau mengampuni semua orang-orang yang
sudah meninggal dunia.
Shalawat Futuhat

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, kepada keluarga
dan para sahabatnya, dengan sebanyak sejumlah rezeki dan beberapa futuh (pembuka). Ya Allah, Dzat
yang meluaskan pemberian dan yang memberikan rezeki tanpa perhitungan terhadap orang-orang yang
dikehendaki, semoga Engkau melimpahkan dan meluaskan rezeki kita dari beberapa arah dan beberapa
simpanan ghaib-Mu tanpa disertai tuntutannya mahkhluk, dimana semuanya hanya karena anugerahMu dan kemulian-Mu, wahai Dzat Yang Maha Agung Kasih Sayang-Nya.

Shalawat Afiyah

Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, kepada keluarga
dan para sahabatnya, dengan suatu shalawat yang mampu menolak penyakit thoun (wabah
mematikan), wahai Dzat yang dalam segala urusan-Nya Dia hanya berfirman, Kun ( jadi ) Fayakun ( maka
jadilah ) segala sesuatu yang Dia kehendaki.
Shalawat Bariyah

Ya Allah, wahai Dzat Yang Kekal segala Anugerah-Nya kepada manusia yang selalu membuka KekuasaanNya dengan suatu pemberian, wahai Dzat Yang Memiliki segala pemberian yang baik, limpahkanlah
shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw, sebagai orang yang terbaik akhlaknya ( waro ),
ampunilah kami wahai Dzat Yang Memiliki sifat luhur dalam Ketinggian-Nya, lantaran rahmat-Mu wahai
Dzat Yang Memiliki Belas Kasih Yang Maha Pengasih.
Shalawat Husain ra.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat rahmat kesejahteraan kepada kesempurnaan yang hakiki, kepada
kecantikan yang haq yang sebagai sumber dari semua mahluk, yang mencahayai segala tajalli-tajalli yang
haq maka limpahkanlah shalawat dan salam kepada beliau saw, lantaran Engkau dan dari Engkau.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya (sentiasa) bersolawat ke atas nabi (Muhammad). Wahai
orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau sekalian ke atasnya, serta (ucapkanlah juga) salam
kesejahteraan. Aku sahuti seruanMu wahai Allah Tuhanku, dan (aku sahuti juga) panggilanMu. (Semoga)
solawat daripada Allh Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan [semoga juga solawat
daripada) para malaikatNya yang didekatkan, dan para nabi, dan golongan As-Siddiqin (orang-orang
yang jujur), dan golongan Asy-Syuhada' (mereka yang telah mati syahid), dan golongan As-Solihin, dan
sesiapa jua yang bertasbih kepadaMu daripada golongan setiap sesuatu, (akan sentiasa) dilimpahkan ke
atas penghulu kami Muhammad bin Abdullah, penutup para nabi, dan penghulu para rasul, dan imam
bagi orang-orang yang bertaqwa, dan pesuruh bagi Tuhan Pengatur sekalian alam, yang menjadi saksi
dan juga adalah pembawa berita gembira (daripada Allah), yang menyeru kepadaMu dengan
keizinanMu, pelita yang menerangkan, dan (semoga sentiasa dilimpahkan juga) ke atasnya
kesejahteraan. Ahli Bait

.
Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan segala kesejahteraan ke atas penghulu dan tuan kami, Muhammad;
lautan cahayaMu, galian rahsiaMu, lisan hujahMu, penganti kerajanMu, imam hadratMu, perhiasan

kerajanMu, perbendaharaan rahmatMu, jalan syariatMu, orang yang berlazat-lazat dengan tauhidMu,
insan yang sebenar-benar wujud, sebab pada setiap maujud, penghulu segala penghulu makhlukMu,
insan yang terdahulu dan cahaya sinaran milikMu, dengan solawat yang berkekalan dengan
berkekalannya ZatMu, yang tidak ada penghujung baginya di bawah pengawasan ilmuMu, dengan
solawat yang meredhakan Engkau, meredhakan Baginda j dan Engkau meredhai kami, wahai Tuhan
semesta alam! Solawat Nur Al-Qiyamah

Ya Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad, sebanyak orang yang bersolawat ke atasnya,
limpahkanlah rahmat ke atas penghulu kami Muhammad sebanyak orang yang tidak bersolawat ke
atasnya, limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad sebagaimana yang Engkau perintahkan kami
bersolawat ke atasnya, limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad sebagaimana yang Engkau sukai agar
bersolawat ke atasnya, limpahkanlah rahmat ke atas Muhammad, sebagaimana, solawat yang
sepatutnya diucapkan ke atasnya. Al-Imam Asy-Syafi'i

Shalawat Daimah bi Dawamika


Wahai Allah! Limpahkanlah rahmat ke atas penghulu kami Muhammad, yang cahayanya telah mendahului segala
makhluk, dan penzahirannya merupakan satu rahmat bagi sekalian alam. Dengan bilangan sebanyak makhlukMu
yang telah lalu dan yang akan datang, dan yang berbahagia daripada mereka serta juga yang celaka. Solawat yang
merangkumi setiap bilangan dan meliputi setiap kiraan. Solawat yang tiada penghabisan untuknya, dan tiada juga
penamat serta tiada juga penghujung. Solawat yang berkekalan bersama kekekalanMu. Dan ke atas keluarganya
serta para sahabatnya, dan kesejahteraan yang seumpama itu. Sultan Al-Auliya 'Abdul Qadir Al-Jilani

Ya Allah, limpahkanlah Shalawat (Rahmat) kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan keluarganya,
pusat keseimbangan hiasan-Mu, dan inti kerendahan menuju tempat-tempat kemuliaan-Mu yang penuh
gemerlap cahaya rahasia kemegahan, satu yang menghimpun, ganjil dan meluaskan. Dengan berkah
shalawat aku menyaksikan keajaiban alam malaikat; aku meminta hiaskan diri dengan mahkota
keindahan alam jabarut, aku memohon curahan kasih sayang melimpah dengan berkah shalawat, dan
aku rela melepaskan tali nafsu kemanusiaan yang jalang, duhai Tuhanku, Penguasa segenap manusia Ya
Allah. Shalawat Fatah / Arsyis Tawa Syeikh al Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi

Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad, hambaMu dan pesuruhMu, nabi yang buta
huruf, dan ke atas keluarga Muhammad, isteri-isterinya ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman, dan

keturunannya, dan anggota-anggota rumahnya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan solawat ke


atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim, pada sekalian alam. Sesungguhnya Engkau adalah Maha
Terpuji, Maha Mulia. Dan limpahkanlah barakah ke atas Muhammad hambaMu dan pesuruhMu, nabi
yang buta huruf, dan ke atas keluarga Muhammad, dan isteri-isterinya ibu-ibu bagi orang-orang yang
beriman, dan keturunannya, dan anggota-anggota rumahnya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan
barakah ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim, pada sekalian alam. Sesungguhnya Engkau adalah
Maha Terpuji, Maha Mulia. Dan sebagaimana yang bersesuaian dengan keagungan kemuliaannya, dan
kesempurnaannya, dan keredhaanMu kepadanya, dan pada apa yang Engkau cintai dan redhai baginya,
yang berkekalan selamalamanya, dan dengan bilangan pengetahuanMu, dan sebanyak segala
kalimahMu, dan yang diredhai oleh diriMu, dan seberat singgahsanaMu, sebaik-baik solawat, dan yang
paling sempurna daripadanya, dan yang paling lengkap, ketika orang-orang yang beringat mengingatiMu
dan mengingatinya, dan orang-orang yang lalai terlalai daripada mengingatiMu dan mengingatinya,
salam kesejahteraan seumpama itu, dan juga ke atas kami bersama mereka. Ibn Hajar Al-Haitami

Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas penghulu kami Muhammad ha (adalah isyarat) Ar-rahmah
(rahmat daripada Allah), dan mim [adalah isyarat kepada] Al-Mulk (kerajaan Allah), dan [huruf] dal
[adalah isyarat kepada] Ad-Dawam (keabadian Allah). (Limpahkanlah solawat ke atas dia yang
merupakan) si penghulu yang sempurna, si pembuka (tiadalah pintu syurga dibuka di Hari Akhirat untuk
sesiapa pun Rasulullah sendiri memasukinya), si penutup (penutup kenabian kerana tiadalah nabi
selepas Rasulullah j diutuskan).
[Limpahkanlah solawat itu ke atasnya] sebanyak jumlah apa yang terkandung di dalam pengetahuanMu,
[sama ada] yang akan berlaku atau pun yang sudah pun berlaku, ketika orang-orang yang beringat
mengingatiMu dan mengingatinya, dan ketika orang-orang yang lalai terlalai daripada mengingatiMu
dan [terlalai daripada] mengingatinya. [Dengan limpahan] solawat yang berrkekalan bersama
kekalanMu, [dan] yang abadi bersama keabadianMu, [serta] tiadalah baginya (solawat itu) penghujung
di bawah pengetahuanMu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Berkuasa di atas setiap sesuatu. Abul
'Abbas Ahmad Al-Hajiri

Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas penghulu kami Muhammad, yang telah Engkau penuhi
kalbunya dengan kebesaranMu, dan (pandangan) matanya dengan keindahanMu. Maka telah menjadi
bahagia dan gembiralah dia, telah dikuatkan dan diberikan bantuan. [Dan limpahkanlah juga solawat] ke
atas keluarganya serta para sahabatnya. Dan (limpahkanlah juga ke atasnya serta ke atas mereka] salam
kesejahteraan. Dan puji-pujian bagi Allah di atas *segala limpahan+ itu. Asy-Syeikh Abu 'Abdillah ibn
An-Nu'man


.
.

.
..

.
..

.


.

. .


.


.

.
.
.
.

.


. .

. . .


Wahai Allah,jadikanlah solawatMu yang berkekalan, dan barakahMu yang paling berkembang
selamanya dan penghormatan yang paling suci dari segi keutamaan dan hitungan, ke atas makhluk yang
paling mulia insan (manusia), tempat terkumpulnya segala hakikat keimanan, dan batas kebaikan yang
nampak, pemimpin balatentera kaum Muslim dan tempat turun bagi rahsia-rahsia kasih sayang,
peranlara bagi rantaian para nabi, pengemuka bagi tentera para rasul, ketua pasukan para nabi yang
dimuliakan, dan yang paling baik daripada para makhluk seluruhnya. Pembawa bendera kemuliaan yang
tertinggi, dan yang memiliki tali pemimpin kemuliaan yang paling atas darjatnya, saksi bagi rahsia-rahsia
yang azali, dan yang menyaksikan cahayacahaya yang terdahulu sejak awal, dan penterjemah lidah
zaman dahulu kala, sumber bagi pengetahuan, kesantunan dan kebijaksanaan, tempat terzahirnya
rahsia kemurahan secara sebahagian dan secara sepenuhnya, dan insan penghulu bagi kewujudan yang
tinggi dan kewujudan yang rendah, roh bagi jasad dua alam, dan penghulu bagi kehidupan dua tempat
(dunia dan akhirat).
Yang telah memastikan dengan tingkat kehambaan yang paling tinggi. Yang telah berakhlak dengan
akhlak-akhlak dari maqam-maqam yang pilihan sahabat yang terbesar dan kekasih yang dimuliakan
Penghulu kami Muhammad ibn `Abdullah ibn Muttolib. Dan ke atas seluruh para nabi dan para rasul,
dan ke atas keluarga mereka sekalian, ketika orang-orang yang beringat mengingatiMu, dan orang-orang
yang lalai melupakanMu. Al-Imam Abu Hamid Al-GhazaliYa Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, sibukkanlah orang-orang
dzalim dengan orang-orang dzalim lagi. Keluarkanlah kami dari (kedzaliman) mereka dengan selamat.
Dan limpahkanlah pula rahmat kepada keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan
jauhkanlah kami dari malapetaka yang sudah ditentukan, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu. ( Shalawat Mubrom )

Wahai Allah! Limpahkanlah solawat ke atas Muhammad, hambaMu dan pesuruhMu, nabi yang buta huruf, dan ke
atas keluarga Muhammad, isteri-isterinya ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman, dan keturunannya, dan
anggota-anggota rumahnya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan solawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga
Ibrahim, pada sekalian alam. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji, Maha Mulia. Ya Allah! Limpahkanlah
rahmat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencucuri rahmat ke atas
Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Terpuji lagi
Maha Mulia. Ya Allah! Cucurilah belas kasih sayang ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana
Engkau telah mencucuri belas kasih sayang ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Yang
Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Wahai Allah! Limpahkanlah kesejahteraan ke atas Muhammad dan ke atas keluarga
Muhamad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan kesejahteraan ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Jibril

Anda mungkin juga menyukai