Anda di halaman 1dari 10

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B1D5E1 B2D7E1

PENERANGAN EVIDENCE Menyatakan paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartesan. Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi pada paksinya

TARIKH PENTAKSIRAN

B1D5E1: (Lisan) Guru menyoal kedudukan paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartesan. B2D7E1: 1. Tandakan nilai titik pada satah Cartesan dibawah. i) paksi-x = 2 dan paksi-y = 8

ii) paksi-x = 4 dan paksi-y = - 4

Jawapan: y

8 4 x -4 -2 -4 8 2 4

Menguasai Tidak menguasai DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B2D7E2

PENERANGAN EVIDENCE Menyatakan titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik

TARIKH PENTAKSIRAN

1. Nyatakan titik tengah garis lurus PS.

Q
A

R
A

2. garis

Tandakan titik tengah C pada lurus AB.

Menguasai Tidak menguasai

DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE Memplot titik dan nyatakan : a) Koordinat titik-titik yang jaraknya dari paksi-x dan paksi-y diberi b) Jaraknya dari paksi-x dan paksi-y, koordinat titik-titik tersebut diberi. c) Koordinat bagi titik-titik pada satah Cartesan.

TARIKH PENTAKSIRAN

B3D8E1

1. Plotkan titik R dan S pada satah Cartesan dan nyatakan koordinatnya. Titik R S Jarak dari paksi-y 3 unit 0 unit y Jarak dari paksi-x 1 unit 2 unit

x 0

DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

2. Plotkan titik-titik berikut pada satah Cartesan di bawah:

a) P (4,3)

b) Q (4,-3) y

c) R (-1,2)

d) S (-3,0)

x 0

Menguasai Tidak menguasai DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B3D8E2

PENERANGAN EVIDENCE Menyatakan skala yang digunakan pada paksi-paksi di mana skala pada paksi-paksi itu adalah : a) Sama b) Tidak sama Menandakan dan menyatakan koordinat bagi suatu titik berdasarkan skala yang diberi.

TARIKH PENTAKSIRAN

B3D8E3

1. Nyatakan koordinat bag ititik A dan B. 2. Nyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi di bawah. 3. Tandakan koordinat berikut pada gambarajah di bawah: i) ii) Titik C (- 4 , 6) Titik D (6 , - 4)

6 4 2 x -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 0 2 4 6 8

A
A

B
A

Jawapan: 1) A= B=

2) DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

SOALAN 2 1) Nyatakan koordinat bagi titik R dan S. 2) Nyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi dibawah. 3) Tandakan koordinat berikut pada gambarajah di bawah: i) ii) Titik T (-6 , 0) Titik U (2 , -3)

3 2 1

R
A

x -8 -6 -4 -2 -1 0 2 4 6 8

S
-2 -3
A

Jawapan : 1) A = B= 2)

Menguasai Tidak menguasai DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B3D8E4

PENERANGAN EVIDENCE Mencari jarak di antara dua titik yang mempunyai : a) Koordinat y yang sama b) Koordinat x yang sama. Mencari koordinat titik tengah bagi suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang mempunyai : a) Koordinat y yang sama b) Koordinat x yang sama.

TARIKH PENTAKSIRAN

B3D8E5

1. Cari jarak di antara dua titik D dan E. 2. Nyatakan titik tengah bagi garis DE. 3. Plotkan titik M(-6,1) dan N(0,1) dan cari jarak di antara dua titik tersebut. 4. Nyatakan titik tengah bagi garis MN. y

D
3 2 1 x -8 -6 -4 -2 -1 -2 0 2 4 6 8
A

E
-3
A

Jawapan : 1) Jarak DE 2) Titik tengah DE 3) Titik tengah MN Menguasai Tidak menguasai DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B4D8E1 B4D8E2 SOALAN 1

PENERANGAN EVIDENCE Mencari jarak di antara dua titik dengan menggunakan Teorem Pythagoras. Mencari koordinat titik tengah bagi garis yang menyambung dua titik.

TARIKH PENTAKSIRAN

1. Cari jarak antara titik K dan L menggunakanTeorem Pitagoras. 2. Tentukan koordinat titik tengah garis KL.

K
A

3 2 1 x

-4

-3

-2

-1 -1

L
-2 -3

Jawapan : 1) Jarak KL 2) Koordinat titik tengah KL

DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

SOALAN 2 1) Cari jarak antara titik A dan B menggunakan Teorem Pitagoras. 2) Tentukan koordinat titik tengah garis AB. y

6 4 2

B
A

x -8 -6 -4 -2 -2 0 2 4 6 8

A
A

-4 -6

Jawapan: 1) Jarak AB 2) Koordinat titik tengah AB

Menguasai Tidak menguasai

DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )

BAB 8 : KOORDINAT NAMA CALON : _______________________________________ TINGKATAN : _________________________________________

KOD EVIDENCE B5D7E1

PENERANGAN EVIDENCE Menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat, jarak di antara dua tittik dan titik tengah.

TARIKH PENTAKSIRAN

1.

Rajah di bawah menunjukkan satu sisiempat PQRS didalam satu satah Cartesan. Diberi T adalah titik tengah bagi pepenjuru QS. a) Nyatakan koordinat bagi S. b) Kira jarak titik P ke titik R. c) Cari titik tengah bagi garis RS.

T (-1,2) P Q (1,1) x 0

Jawapan:

Menguasai Tidak menguasai

DILAKSANAKAN OLEH :

. ( )